• BAZI PADİŞAHLARIN ÖZELLİKLERİ:

  ORHAN GAZİ: 100 kadar kaleye hâkimdi ve zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi.
  YILDIRIM BAYEZİD HÂN: Bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.
  II. MURAD HÂN: Şiirden çok zevk alırdı. Avcılığa olan merakının yanı sıra, bir kitap kurduydu. Özel kütüphanesi olan ilk Osmanlı padişahıdır.
  FATİH SULTAN MEHMET HÂN: Uğraşmaktan keyif aldığı, alışkanlığı haritacılıktı.
  YAVUZ SULTAN SELİM HÂN: Bir koleksiyoncuydu. Kutsal emanetler koleksiyonu da vardı. Topkapı Sarayı’ndaki çini koleksiyonunun çok önemli bir kısmının da ona âit olduğu söyleniyor.
  KÂNUNÎ SULTAN SÜLEYMAN HÂN: Zamanın en şık giyinenlerinden biriydi. Babası gibi o da kuyumculuk zanaatına meraklıydı. Bol bol da okuyup yazardı.
  III.MURAD HÂN: Ağzından neredeyse hiç “Hayır” sözü çıkmazdı.
  IV. MURAD HÂN: Koşu hâlindeki bir atın üzerinden, başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.
  IV. MEHMED HÂN: Bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki, bir av sırasında, 20 saat at üstünde kalıp hiç yorulmadığı görüldü.
  I. MAHMUD HÂN: Lâle Devri’nin etkisinden midir bilinmez, lâle yetiştirmeye çok meraklıydı.
  III. MUSTAFA HÂN: Astrolojiyle de ilgilenirdi.
  SULTAN VAHDETTİN HÂN: Güvercin yetiştirmeye çok meraklıydı.
 • KAZI BAĞIRTMADAN YOL!

  IV. Murad Han, sadrazamıyla birlikte tebdîl-i kıyafet gezerken bir deri dükkânının önünde durur. Dükkân son derece kötü bir durumdadır ve dericinin hâli ise içler acısıdır.

  “–Selâmün aleyküm derici!” der. Derici gelenlere şöyle bir göz atar ve hemen toparlanarak;

  “–Aleyküm selâm yâ Cihân-ı Serdar!” diye karşılık verir. Padişah sormaya başlar:

  “–Yazı kışa hiç katmadın mı?”

  “–Kattım ama hiçbir şey tutturamadım.”

  “–Peki, geceleri hiç çalışmadın mı?”

  “–Çalıştım ama el aldı.”

  “–Peki.” der padişah ve devam eder:

  “–Sana biz kaz göndersem yolar mısın?”

  “–Yolarım.” der. “Hem de hiç bağırtmadan…”

  Padişah dericinin yanından ayrılarak saraya döner. Sadrazam dayanamaz. Padişaha yaklaşarak;

  “–Haşmetlim, derici ile yaptığınız konuşmadan hiçbir şey anlamadım.” deyiverir. Padişah, sadrazamın bu sözlerine son derece hiddetlenir ve;

  “–Sen nasıl sadrazamsın?” diye çıkışır. “Ne demek bir şey anlamadım. Derhâl o dericinin yanına gideceksin ve ne konuştuğumuzu anlayacaksın. Eğer anlamazsan tez zamanda kelleni vurdururum!”

  Korkuya kapılan sadrazam, soluğu dericinin yanında alır. Derici, sadrazamın koşarak geldiğini görünce yerinden doğrularak;

  “–Hoş geldiniz.” diye karşılar. Sadrazam nefes nefese;

  “–Çabuk bana padişahla ne konuştuğunuzu anlat.”

  “–Anlatırım ama bir kese altın vereceksin.”

  Sadrazam kelleyi kaybetme korkusuyla teklifi kabul eder. Keseyi verir ve sorar:

  “–Söyle bakalım! Gelenin padişah olduğunu nasıl anladın?”

  “–Padişah kılık değiştirmişti ama yeleğini değiştirmeyi herhâlde unuttu. Üzerinde öyle kıymetli deriden yapılmış bir yelek vardı ki o yeleği ancak padişahlar giyebilirdi.”

  “–«Yazı kışa katmadın mı?» ne demek?”

  “–Anlatırım ama bir kese altın daha vereceksin.”

  “–Padişah; «Yazı kışa katmadın mı?» diye sordu. Yani; «Yaz-kış çalışıp kazanmadın mı ki sen ve dükkânın bu hâldesiniz?» dedi. Ben de; «Çalıştım ama hiçbir şey tutturamadım.» dedim.”

  “–«Geceleri hiç çalışmadın mı?» ne demek?”

  “–Bunu da anlatırım ama bir kese altın daha vereceksin.”

  “–Yani padişah; «Çocukların olmadı mı? Bilhassa oğlun yok muydu sana yardım edecek?» demek istedi. Ben de; «Oğlum olmadı, kızlarım oldu. Onları da elin oğlu aldı.» dedim…”

  “–Padişah; «Sana bir kaz yollasam yolar mısın?» dedi. O ne demek?”

  İhtiyar derici elindeki altın keselerini şöyle hafifçe havaya atıp tuttuktan sonra;

  “–Eee… Onu da artık sen anla Sadrazam’ım!..” diye gülümsedi.

  (Enes TÜRKOĞLU, Osmanlı Tarihinden İlginç Hikâye ve Anekdotlar, s. 208)
 • I. Ahmed 13 yaşında, IV. Murad 12 yaşında, IV. Mehmed yedi yaşında tahta çıkmıştır.
 • 1 Osman Gazi
  2 Orhan Gazi
  3 I.Murad
  4 I.Beyazid Yıldırım Beyazid
  5 I.Mehmed
  6 II. Murad
  7 Fatih Sultan Mehmet
  8 II.Beyazid
  9 Yavuz Sultan Selim
  10 Kanuni Sultan Süleyman
  11 II. Selim
  12 III.Murad
  13 III. Mehmed
  14 I.Ahmed
  15 I. Mustafa
  16 Genç Osman
  17 IV. Murad
  18 İbrahim
  19 IV. Mehmed
  20 II. Süleyman
  21 II.Ahmed
  21 II.Mustafa
  23 III.Ahmed
  24 I. Mahmud
  25 III.Osman
  26 III. Mustafa
  27 I.Abdulhamid
  28 III. Selim
  29 IV. Mustafa
  30 II. Mahmud
  31 Abdulmecid
  32 Abdulaziz
  33 V.Murad
  34 II.Abdulhamid
  35 Mehmed Reşat
  36 Mehmed Vahdeddin
 • 1774 ile 1934 yılları arasında yaşayan Bitlis (Mutki - Mêydanê köyü) Kürtlerinden Zaro Ağa, dönemimizin bilinen en uzun ömürlü insanı kabul edilir. 1700′lü yılların sonuna doğru Bitlis’ten İstanbul’a gelen Zaro, burada hamallık yaparak geçimini sürdürür.


  10 Osmanlı padişahı (I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin) gören bu ünlü Kürt, 7 büyük savaş (Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı) atlatır. 1900′lerin başında Avrupa medyasının ilgi odağı olunca yaşamı hakkında bilgiler kayıtlara geçti. Medyatik hale geldi ve tanıtım amacıyla 1925 yılında İtalya, 1930 yılında Amerika, 1931 yılında İngiltere’ye götürüldü, buralarda uzun yaşamının sırlarını anlattı insanlara.

   

  Bir Fransız kızı da dahil olmak üzere toplamda 20 evlilik yapan bu zatışahane Siirt ve İstanbul’daki eşlerini de hiç ihmal etmediğini Avrupalı gazetecilere göğsünü gere gere söyledi ama çocuklarının ve torunlarının sayısını bir türlü hatırlayamadı. İstanbul’da hamallık yaparken Hamallar Teşkilatı’nı da o kurmuştu. Zaro Ağa’yı Amerikaya götürenler, iyi bir yaşam vaadederek onu sirklerde çalıştırdı. Onunla fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek ise 15 dolardı.
  Neticede 160 yaşında Şişli Etfal’de öldüğünde cesedine el konuldu, otopsi yapıldı ve uzun yaşamın sırları öğrenilsin diye beyni, ciğeri ve kalbi çıkarılarak Amerika’da incelenmeye götürüldü. Naaşının geriye kalanları Eyüp Kabristanı’na defnedildi. Ne var ki torununun torununun torunlarından biri o gömülürken, ağlıyor ve babasının dünyasına doyamadan gittiğini söylüyordu.
 • 1 Osman Gazi
  2 Orhan Gazi
  3 I.Murad
  4 I.Beyazid Yıldırım Beyazid
  5 I.Mehmed
  6 II. Murad
  7 Fatih Sultan Mehmet
  8 II.Beyazid
  9 Yavuz Sultan Selim
  10 Kanuni Sultan Süleyman
  11 II. Selim
  12 III.Murad
  13 III. Mehmed
  14 I.Ahmed
  15 I. Mustafa
  16 Genç Osman
  17 IV. Murad
  18 İbrahim
  19 IV. Mehmed
  20 II. Süleyman
  21 II.Ahmed
  21 II.Mustafa
  23 III.Ahmed
  24 I. Mahmud
  25 III.Osman
  26 III. Mustafa
  27 I.Abdulhamid
  28 III. Selim
  29 IV. Mustafa
  30 II. Mahmud
  31 Abdulmecid
  32 Abdulaziz
  33 V.Murad
  34 II.Abdulhamid
  35 Mehmed Reşat
  36 Mehmed Vahdeddin