Pink, Felsefenin Kısa Tarihi'yi inceledi.
 15 Mar 04:31 · Kitabı okudu · 7 günde

Bu kitaba daha önce yapılan yorumlarda Nigel Warburton'un, sofinin dünyasından önce okunması gerektiğinden bahsedilmiş , şahsen ben aksini düşünüyorum, sofinin dünyasında belli bir kurgu içinde felsefe daha temel hatlarıyla verilmişken bu kitap tamamen başlık ve ilgili düşünürlerden oluşuyor, dolayısıyla biraz temel gerektiriyor ve roman havasında olmadığından başlangıç için sıkıcı olma olasılığı ihtiva ediyor,

Kitapta düşünürlerle ilgli olarak Tez ve antitez şeklinde iki farklı görüşün bir arada sunulmasını sevdim.

sofinin dünyasında, yazarın koyu bir hıristiyan olduğu fikrine kapılmıştım, keza kitabın bir çok sayfasından -jesus christ!- akıyor gibiydi ve kitapta tanrı fikrini felsefeyle desteklemeye çalışan düşünürlere ağırlık verilmişti,

Bu kitabın yazarı ise daha ilk sayfalardan atesit olduğunun altını çizmiş ve sofinin dünyasında daha az yer kaplayan darwinin, tanrı görüşünü küresel anlamda büyük ölçüde yıkan, doğal seçilim yoluyla gelen evrim teorisine burada daha fazla ağırlık vermişti ki bu durum benim dikkatimi çok çekti (Darwin teorisiyle birlikte ataistlerin kendilerine sağlam bir dayanak noktası bulması açısından..)

Tabi ki yazılan bir kitap salt akademik değilse objektif kalamayacak ve her yazın eserine yazarın kişiliği belli ölçülerde yansıyacaktır ama global dünyanın bir yan etkisi olarak A’dan Z’ ye her konuda bilince ve bilinç dışına sürekli parmak sokmak suretiyle yapılan manipülasyonun beynimde yarattığı rahatsızlıktan fenalık geçirmekte olduğumdan, bu duruma kitaplarda da rastladığımda tepkisiz kalamıyorum, kendimi özgür hissettiğim yegane alanın (kitapların) içeriğinin de yazar tarafından beynime dürtüklenmesi durumu beni irrite ediyor.

Kitabı bir bütün olarak görmek okuyucular açısından yanıltıcı olabilir, sadece başlık ve bölümlerden oluşuyor. bölümler arası geçişler fena olmasa da kitabın sonu paldır küldür bitiyor,

Kitap, daha çok felsefenin incelenmesi şeklinde düşünülebilir çünkü yazarın kendi bilgi birikiminden edindiği subjektif açıklamalardan ibaret. Bu alanda başka bir uzmanın, ilgili felsefecinin elinden yazılan metinleri okuduğunda, öz olarak olmasa da (çünkü anladığım kadarıyla bazı düşünürlerin fikirleri literatür haline gelmiş-kalıplaşmış) yapacağı yorumlarda, farklı nüanslar yakalayabileceği görüşündeyim,

--

kitapta ilgimi çeken noktalar arasında;

# Bentham'ın görüşünün, çok sevdiğim bir anime olan Psycho-Pass animesine konu olarak işlenmiş olmasıydı,

(Jeremy Bentham, daire planlı hapishane fikri ''panoptikon'' u -haydutları öğütüp namuslu yapan bir makine- olarak tanımlamıştı. Ortasındaki nöbetçi kulesi, birkaç gardiyanın, izlenip izlenmediklerini bilmeyen çok sayıda mahkumu gözetlemesine olanak veriyordu. Bu tasarım ilkesi bazı modern hapishanelerde hatta birkaç kütüphanede de kullanılmaktadır)

animelerde felsefi görüşlerin hikayeleştirilmesi alışılagelmiş olmasına karşın Bentham'ın felsefesi benzerlerinin aksine soyut olmakla kalmayıp, günlük hayata uygulamalarının yapılması bakımından oldukça ilginç gözüktü bana..

# benzer şekilde Hobbes 'un felsefesindeki ; (Tanrının koca bir fiziksel makine olmak zorunda olduğunu bile iddia etti ) bu noktanın da 'Mirai Nikki' animesinde, yunan mitolojisinden paralel evrenlere uzanan kompleks bir yapı halinde konu olarak işlendiğini hatırlıyorum,

# ayrıca ilk olarak pedagojik formasyonda tanıştığım John Locke'un

(Zaman içinde birini aynı kılan şeyin ne olduğu, ingiliz filozofu John Locke'un (1632 - 1704) aklını kurcalayan soruydu.
Locke'un inandığı şeylerden biri, yeni doğmuş birinin zihninin boş bir levha gibi olduğudur. Doğduğumuzda hiç bir şey bilmeyiz ve tüm bilgimiz yaşamdaki deneyimlerimizden gelir. Bebek Locke büyüyp genç bir filozof olurken çeşitli inançlar edindi ve şu anda John Locke olarak bildiğimiz kişi haline geldi. Ama hangi anlamda bebekliğinde olduğu kişidir ve hangi anlamda ortayaşlı Locke, genç Locke ile aynı kişidir?)

görüşleri bana Can Yücelin ( 20 Yaş 35 Yaş 40 Yaş ve Bugünkü Ben) şiirini anımsattı,
https://www.youtube.com/watch?v=-Wm0hUgcxfg


# kitapta yer alan şu tanımlar da;

(toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan, Hobbes' un deyimiyle ''doğa durumu''nda yaşamak zorunda kalırsanız, Hobbes sizin de herkes gibi gerektiğinde hırsızlık yapıp öldürebileceğinizi söyler. En azından hayatta kalmayı istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalırdınız)

yenilerde okuduğum ve 'sineklerin tanrısı' gibi ikamelerinin olduğu Cennete Bir Koşu / J. G. Ballard'ı hatırlatıyor,

# bir diğer nokta; toplu katliamlar denince akla sadece Hitler gelse de kitapta, popüler olmasa da kitlesel katliamlar konusunda Hitlerden aşağı kalmayan diktatörler olan Pol Pot, Robert Mugabe gibi isimlerin geçmesine şaşırdım,

# Epikuros'a ait şu satırlar çok enteresan geldi bana:

(Düşünce şekillerimiz asimetriktir. Nedense doğumdan önceki dönemle ilgili değil de, ölümden sonraki dönemle ilgili endişelenmeye yatkınız.)

bu satırlar, zaman kavramını sadece ileriye yönelik akan bir çizgi şeklinde algıladığımızın kanıtı gibiydi..

# felsefeci Machiavelli, görüşlerine katılmaktan bağımsız olarak, uç kişilikleri eksantrik bulmamdan dolayı ilgimi çekti,

# Hegel'in, tarih akışı ile ilgili görüşleri oldukça baştan savma geçilse de kitapta geçen vurgulardan ve Marx'a ilham olduğunu öğrenmem nedeniyle merak ettiğim felsefecilerden biri oldu,

# Brauch Spinoza'nın ;
(Spinoza, Tanrı ve doğanın aynı şey olduğunu kastediyordu. Tanrı doğadır, doğa da Tanrı.) // Panteizm görüşleri, paganizmden mi geliyordu? yoksa paganizm sonrasında mı şekillendi??
ayrıca bu eski Türklerde -doğa kültü-olarak geçmiyor muydu?

soruları kafamda henüz bir yanıt bulamadı,

# (Descartes, gerçek bilgiye ulaşmak için geliştirdiği yöntem; kartezyen şüphecilik olarak bilinir. Bu yöntem oldukça basittir. En küçük bir doğru olmama ihtimali taşıyan hiçbir şeyi doğru kabul etmeyin)

descartes'in bu görüşü yazar tarafından -basit bir yöntem- olarak nitelendirilse de, ayrıntılı şekilde açıklanan ilgili bölümü okuyanlar fark edeceklerdir ki: Bir şeyin olmadığını kanıtlamak için tüm var olanları ispatlamak, bazı konular için imkansızın bir adım gerisinde değil midir?? bu gerçekten basit bir yöntem midir??

# tüm bunlara ek olarak discovery de izlediğim holografik evren ile ilgili teorinin, platonun idealar öğretisi ve mağara metaforundan ya da descartes'in (İnsan rüya görmediğinden nasıl emin olabilirdi?) ile başlayan ve (cogito ergo sum: düşünüyorum öyleyse varım) ile devam eden felsefesinden etkilenildiğine dair küstahça bir düşüncem bile oluştu.. :)

---

kitapta ilgimi çeken daha bir çok düşünür ya da görüş vardı ama onlar hakkında daha fazla özet yapmak yerine kitabın bende oluşturduğu sorgulamalardan bahsetmek istiyorum;

neden felsefe okumalıyız?

Soru sorabilmek, sorgulayabilmek ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak düşünebilmek için felsefe okumalıyız diye cevaplıyorum ben,,

yaşadığımız çağ, 21. yy dünyası, kuantum enerji paketçikleri misali teknolojinin ani sıçramalarıyla ileriye doğru giderken; insan, aynı hızla evrilemediğinin kötü sonuçları çatısında her gün daha çok manipüle ediliyor, otomatikleşiyor,

değerlerimizi farklılaştırıyor, zihinlerimizi köreltiyor, ilk çağlardaki avcı-toplayıcı düzeyine doğru tekerrür edercesine sadece hayatta kalmaya çalışan varlıklar haline geliyorken insan olmanın özünü yitiriyoruz belkide ..

80lerin başında evlerde telefon edinebilmek için kuyruğa girdiğimiz günlerden cep telefonlarına, yapay zekanın örnekleri sayılan konuşan robotlardan, paralel evrenler ve holografik evren teorilerine, doğru teknolojik sıçrayışlar yaşıyoruz,

Feodal devletlerden,krallıklara, imparatorluklara doğru giderken, emperyalizm farklı maskeler altında birden burjuvaziye, kapitalizme, küresel ekonomi, global dünya düzeni, tek dünya sistemine giden atlayışlar yaşıyoruz,

Dünya merkezli evren sisteminden, güneş merkezli evren sistemine, newtondan sonra fizikte keşfedilecek birşeyin kalmadığına inanırken kuantum teorisine, big bang e kadar uzanıyoruz,

İnsanlık sadece bir kaç yüzyılda bu pikleri yaşıyor görünürken, neanderthal atalarımızdan çok da farklı olmayan rekabetçi, saldırgan, her şeye hakim olma çabasından, güç elde etme hırsından, en temel iç güdülerinden sıyrılamamış gözükürken, İnsan'ın tüm -apex predetor- güdülerine kendinden daha hızlı evrilen teknolojiyi sadece bir alet olarak kullandığını biliyoruz,

kısacası insan -kan dökücü tanrı- rolünde...

bu süreçte, her türlü yan etkiye karşı zihnimiz ayakta tutabilmek ve Tanrı rölünü oynayan, -Deux ex machina-ya karşı uyanık olabilmek, en önemlisi de varoluşumuza bir anlam yüklemek için felsefe okumalıyız...

felsefe bir beyin jimnasitği;

her şeyi olduğu gibi kabullenmemiz amacıyla yüzlerce yıldır yapılandırılmaya çalışılan tüm siyasi, ekonomik ideolojilere karşı,

sanayi devrimi sonrasında ucuz insan işçiler yaratmak için tasarlanan eğitim sistemi kalıplarına karşı,

18. yy dan 2018’e değin aynı eğitim eğitim sisteminde körleşmemize karşı,

Büyük şirketlerin birleşerek tröstler haline gelip dünyanın en ücra yerlerine kadar ‘’ihityaç’’ kavrmanı kılık değiştirerek yeni değerlerin yaratıldığı --al-tüket—dayatmasına karşı...
..

Özetle bana göre;

Zihinsel bir AYDINLANMA felsefe....

Felsefecilerin görüşlerini ezberlemekten ziyade düşünme biçimlerinin algılanarak -düşünebilme - eylemi ve -yöntem- kazanma biçimi..

okuduğum sadece iki- üç kitapla birlikte sorgulama-ilişki kurma- anlamlandırma edimlerini öz olarak bana kazandırmaya başladığını düşündüğüm bir alan felsefe,

bu anlamda, üzerimde soru sorma eyleminin başlattığı bir domino taşı etkisi yaparak, bu kitabı okurken kafamda sorular belirmesine neden olan şöyle bir zincirleme düşünceler reaksiyonunu ilgilenenler için paylaşmak istiyorum;


#27950398 />
..

Felsefeyle ilgilenen tüm okurlara Nigel Warburton'un bu kitabını tavsiye eder,

İyi Okumalar Dilerim.

Pink, bir alıntı ekledi.
13 Mar 01:08 · Kitabı okudu · İnceledi

Jeremy Bentham// Mutluluksal Kalkülüs
Bentham (1748_1832) _mutluluksal kalkülüs:
''Bir eylemin faydasını diger olası eylemlerin puanlarıyla karşılaştırın ve en büyük mutluluğu getirecek olanı seçin'',,

Bentham, henüz marjinal fayda kuramını (alfred marshall _1842) bilmiyormuş:

Bir maldan tüketilen miktar arttıkça, artan her birim maldan alınacak faydaazalır. Tüketim arttıkça bir süre sonrafayda sıfıra iner sonrasında da azalmaya başlar. Buna Azalan Marjinal Fayda Kanunu adı verilir.

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel WarburtonFelsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton
Pink, bir alıntı ekledi.
 13 Mar 00:55 · Kitabı okudu · İnceledi

Psycho-Pass konusu PANOPTİKON dan alınmıştır
Jeremy Bentham, daire planlı hapishane fikri ''panoptikon'' u -haydutları öğütüp namuslu yapan bir makine- olarak tanımlamıştı. Ortasındaki nöbetçi kulesi, birkaç gardiyanın, izlenip izlenmediklerini bilmeyen çok sayıda mahkumu gözetlemesine olanak veriyordu. Bu tasarım ilkesi bazı modern hapishanelerde hatta birkaç kütüphanede de kullanılmaktadır

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 86 - Alfa)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 86 - Alfa)
Hatice Gümüş, bir alıntı ekledi.
25 Şub 12:05 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Jeremy Bentham
Herkes bir sayılır, hiç kimse birden fazla değildir.

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 188)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 188)
Hatice Gümüş, bir alıntı ekledi.
25 Şub 12:04 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Jeremy Bentham
Ona göre insanoğlu basittir. Bize verilen bu hayatta acı ve haz, en büyük yol göstericilerimizdir. Keyifli deneyimlerin peşinden koşar, acı verecek şeylerden uzak dururuz. Haz kendinde olan tek şeydir. İstediğimiz her şeyi bize haz vereceği ya da acıdan kaçınmamıza yardım edeceğine inandığımız için isteriz.

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 186)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 186)
Mehmet A., Fantezi Makinesinde Hakikat Sızıntısı'ı inceledi.
 24 Şub 15:08 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 8/10 puan

Esasen bu kitap ile ilgili yorum veya incelemede bulunmak niyetinde değildim. Ama kitabın sayfasına girip de merak eden okurlar için bir ön bilgi olması açısından sonradan yazmaya karar verdim. Bu yazıyı okuyor oluşunuz da bu ilk niyetimden vazgeçtiğimi gösterdiğini bilmem söylemeye gerek var mı? Nitekim söylemiş de oldum.

İşte bu yukarıda yer alan ilk paragraf tarzında paragraflardan oluşmaktadır kitap. Tür olarak roman denilse bile bu kitap bir roman değildir. Bir tür altında değerlendirilebilir mi, onu da bilmiyorum. Dili itibariyle bir kitap okuyormuşsunuz hissinden çok, bir konferansa katılmışsınız da, konuşmacının sözlerini dinliyormuşsunuz gibi. Sohbet havasında bir dili var kitabın.

Kitabı, tamamen isminden edindiğim merak sonucu okumak istedim. Sevgili okur, eğer sende de bu merak varsa, bundan önce yazarın “Zeno: Ölümlü Olarak Bir Filozof’un Portresi” adlı kitabını okuman lazım. Ben onu yapamadım. Çünkü bu kitabın, Zeno’nun bir devamı niteliğinde olduğundan haberimin olmadığını söylememe gerek var mı bilmiyorum. Nitekim işte söyledim. Zaten kitabın ilk sayfalarında içime bu his doğmuştu. Fakat yazarın bu hakikati kitabın sonunda vermiş olmasından kaynaklı kitabı okumuştum bile. Bilseydim önce Zeno’yu okurdum.

Kitap ne anlatıyor?
Düşünün ki bir gün uyanmışsınız ve elektronik cihazların tümünün (televizyon, bilgisayar, telefon vs) ekranlarının bembeyaz olduğunu görüyorsunuz. Ne düşünürdünüz veya ne hissederdiniz? Peki, ya siz bu olayı yaşamadan önce, bu olayın yaşandığı ve sonrasında yaşanacak kaosu anlatan bir roman yazmışsanız ve henüz yeni basacağınız gün bu olayın yaşandığını öğrenmeniz sizde ne tür bir etki yaratırdı? İşte kitabın esas karakteri Tekvin, bu olayı öngörmüş gibi bir roman yazmış ve romanı basacağı gün, yazdığı olayların hepsi bire bir gelişir. Ama kitap, Tekvin’in romanını vs ele almıyor. Daha çok o romanı açıklayan bir ikinci kitap gibidir. Bu kitabın da Zeno’nun devam kitabı niteliğinde olmasından dolayı sanırsam bu olaylar ilk kitapta işleniyor. Burada ise ilk kitapta anlaşılmayan noktaları aydınlatıyor yazar. Ki, Tekvin de aynı şekilde Panoptik Kitap dediği kitabı açıklayan bir ikinci kitap yazmaya niyetlenir. Defteri Tekvin.
(Not: Eğer gerçekten uğraşmak isteseydim, yani inceleme yapmakla ilgili, Tekvin’e ayrı bir bölüm açmam lazımdı. Çünkü Tekvin, üzerine konuşulması gereken bir karakterdir. En basitinden Tekvin’in ‘Yaradılış’ anlamına geldiğini söylemeye bilmem gerek var mı. Ki zaten işte söyledim.)

Diğer bir bilinmesi gereken şey ise, “Panoptikon”dur.

“ Bu kısım alıntıdır:
Panoptikon (panopticon) İlk kez 1791 ‘de Jeremy Bentham tarafından, hapishaneler, akıl hastaneleri ve çalışmakampları gibi kamusal kurumlarda gözetleme amacıyla kullanılacak bir “kontrol evi” fikrini betimlemek için ortaya atılmış bir terimdir. Panoptikon, merkezi bir kontrol kulesi etrafında inşa edilmiş, hem kontrol memurunun hem de orada tutulan insanların sürekli gözetlendiği, açık tek “hücrelerden oluşan daire şeklinde bir yapıydı. Michel Foucault Hapishanenin Doğuşu (Discipline and Punish, 1975) adlı kitabında bu fikri uzun uzadıya tartışır ve panoptikonu, bir görünürlük alanı yaratması nedeniyle bir iktidar aygıtı olarak tanımlar. Foucault’a göre, panoptikon, gözetim altında tutulanların her zaman görülebildiklerinin bilincinde olmalarını sağlaması yüzünden otomatik bir iktidar işlevi görmektedir. Bireyler, sürekli gözetimin sonucunda, bir yandan iktidar ilişkisinin kendisini bireydışılaştıran, öbür yandan ona maruz kalanları bireyleştiren bir kişisel-olmayan iktidar ilişkisinin tuzağına düşerler. Foucault bunu, gözetimin genişlemesi, hiyerarşi, disiplin ve modern toplum sınıflandırmaları içindeki temel gelişme -ve metafor- sayıyordu. Bireyler bu gelişmenin sonucunda, kişisel olmayan kurumların düzen ve denetimine her gün biraz daha fazla bağlı hale geleceklerdi. Foucault’nun tartıştığı haliyle panoptikon fikri, son zamanlardaki bakış kuramları içinde de önemli ve etkin bir yere sahip olmuştur.
Yukarıdaki yazı, http://sosyologlar.net/panoptikon adresinden alıntılanmıştır.”

Bu bağlamda baktığımızda, (yazar da kitabında değinmektedir) 1984, Cesur Yeni Dünya tarzı distopik eserlerin çoğu aslında Panoptikon’a örnektir.

Sanırım daha fazla boş lakırdı etmenin alemi yok. Kitap Spinoza ve Descartes’e de değinir. Sohbet havasında yazılmış, bir önceki kitabı açıklayıcı, felsefik dili de olan bir kitaptır bu kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitaptır. İlk kitabı nasıl bilmiyorum ama, bu kitaptan maksimum düzeyde istifade edebilmek için okumak lazım. Keyifli okumalar dilerim.

Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur.

/ Jeremy Bentham

Görkem ALÇINKAYA, bir alıntı ekledi.
16 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

18. yüzyılın sonunda İngiliz düşünür Jeremy Bentham, en yüce değerin “çoğunluğun mutluluğu” olduğunu belirterek devletin, piyasanın ve bilimsel camianın varlığının kayda değer tek amacının küresel mutluluğu artırmak olması gerektiğini savunmuştur. Siyasetçiler barışı sağlamalı, girişimciler refahı artırmalı ve biliminsanları kralların, devletin ya da tanrının şanı için değil, siz ve benim gibiler daha mutlu bir hayat sürdürebilsin diye doğayı araştırmalıdır.

Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah HarariHomo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
Demlendirici Krem, bir alıntı ekledi.
 15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

İlke ve uygulamalar düzeyinde, ister doğru ister yanlış tarafta olsun bütün insânî nitelikler arasında en nadir bulunanı tutarlılıktır.

Ahlak ve Yasama İlkeleri, Jeremy Bentham (Sayfa 20 - Litera Yayıncılık)Ahlak ve Yasama İlkeleri, Jeremy Bentham (Sayfa 20 - Litera Yayıncılık)