Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
Dün 01:10

(Kanuni Sultan Süleyman)
"Cebren fethedilen Hıristiyan şehirlerinde en büyük kilisenin camiye çevrilmesi âdetken, padişah, bu geleneğe uymadı. Macarlar'ı incitmek istemiyordu. Çünkü en büyük kilise olan katedralin mezarlığında Macaristan kralları yatıyordu."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 141 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 141 - Ötüken Neşriyat)

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Muhibbi ( Kanuni Sultan Süleyman)

- “Aşk mıdır ki, can-ü dil mülkünü yağma eyleyen;
Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen” (Muhibbi - Kanuni Sultan Süleyman)

Osmanlı tarihi çalışırken Kanuni Sultan Süleyman dönemine geldiğimde; izlemediğim halde bi isteksizlik yaşamama, hafif bi gıcıklık hissetmeme sebep olan muhteşem yüzyılı da saygıyla anıyorum..

Dipçik: Ve tarihi kitaplardan değil de dizilerden öğrenen nesiller yetişiyorken halimize üzülmemek elde değil..

Mimozasu, bir alıntı ekledi.
 10 Mar 20:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kanuni Sultan Süleyman'ın aşkın tehlikelerini haber veren ,o ürpertici güzellikteki beyti,içimde bir rüzgar gibi dolaştı . Dönülmez, ben reh-i aşka yöneldim

Duâ-yı hayr kılsın bana yârân.

Romantika, Turgut Özakman (undefined)Romantika, Turgut Özakman (undefined)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
10 Mar 11:17

İlk kez Kanunî hakkında üstadın bu denli sert sözlerine denk geldim...
Size mekteplerde okutulan tarihi kabul etmeyin! Tarihimiz nedir? Henüz yazılmadı...
Tarih olsaydı bugün, alcalmamızın Kanunî ile başlatıldığı okutulurdu!..
Onu tepede görürler...Öyle değil!.. O bir mirasyedidir!..
 
-Kanunî Sultan Süleyman iki suç işlemiştir. Yahudi' yi her yerden kovulan ve hâlâ sırtında kurşunlu kamçının çürüğünü taşıyan Yahudiyi memlekete sokan ilk insandır!..
Sokabilir haşmetli patişah; ama onu tecrit ederek...Hayır, öyle yapmamıştır!..
YAHUDİ GELDİĞİ AN, AKÇEYİ, SAHTE PARAYI ÇIKARIYOR. PEŞİNDEN DE KIZINI SARAYA KADAR SOKUYOR. KANUNÎ' NİN OĞLU SARI SELİM BUNLARDAN BİRİYLE EVLENİYOR. BÂNÛ SULTAN YAHUDİDİR!..
İkincisi ise en büyük cinayet!..
O günden sonra Şeyhulislamlar tayin ile gelmeye başladı!..
Ve neler olmuştur, yobazlık bakımından.
O zamana kadar yeniçeri felaketi devam etmiştir. O Yeniçeri ki, Kanunî devrinde bile o kadar namusudur ki, bir bir sabah Peşte' de kalkıp bağlarına giden Macarlar, bağlarında üzüm diye bir şeyin kalmadığını görürler.
BİRDE YERE BAKARLAR Kİ, ÇİL ÇİL ALTIN...HER ÜZÜMÜNÜ YİYEN ALTININ BIRAKMIŞ ÖYLE GİTMİŞ...
Sonra bozgun devrimiz...Felaketler gelmektedir. Hiç önüne geçen yok..."Nereye" diye soran yok...
Ve Nizam- Cedid kabul ediliyor...YANİ,  DÜNYADA İLK ORDUYU TÜRK KURDUĞU HALDE AVRUPA ORDULARI TAKLİT EDİLİYOR.
VE O YENİÇERİ Kİ, TALİMİ KABUL ETMEYİP; " TALİM ISTEMEZÜK" DİYOR.
Sonra kabut yaptırılıyor orduya...Kışın giymek için...
Ve Şeyhulislam fetva veriyor:
-"Gavur icadı! Giyilmez!.."
Ve Ahmet Cevdet Paşa diyorki :
-"Bu Şeyhulislam neden sarığından tutulup saraya getirilmedi, boğdurulmadı?.."

Hesaplaşma, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 69)Hesaplaşma, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 69)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
09 Mar 17:22 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Adalet, hakkı yerine koymaktır; ve sade mahkemelerde değil, hayat ve muamelelerin her şubesinde aranması gerekli başlıca şart...

• Adaletle zulüm, geceyle gündüz gibi, birinin bulunmadığı yerde öbürünün hâkimiyeti ele alacağı iki kutup.

• «Adalet mülkün esasıdır» düsturunu, enselerimizin gerisine asmak yerine, göz bebeğimizin içine nakşetmeli ve neye bakarsak onu görmeliyiz. Bu düstur Hazret-i Ali'nindir.

• Adalet, Allah'ın kanunlarında pırıldayan hak ışığıdır; ve nefs üstü, hattâ nefse kıyıcı ruh mihrakı üzerind tecellisini bulur. Zira nefs zalim ve ruh âdildir.

• Çocuğuna içki cezasını eliyle tatbik ederken bilmem kaçıncı sopada, onun «baba, ölüyorum!» diye haykırması üzerine, «öl ve İlâhî huzura çıkınca de ki: Beni babam öldürdü; senin kanunlarını yerine getirmek için...» cevabını veren Hazret-i Ömer'in tavrında nefse en giran ruha da en sevimli adalet yansıması, insanı dize getirecek kadar güzeldir. Nurunu kendi meşrep feneri içinde Kâinatın Efendisinden alan Hazret-i Ömer, ömrü boyunca adaleti heykelleştirdi. Beytülmalden para çalan bir adamı «kendi yatırımını alıp almadığından şüpheliyim!» diye salıverir, bir zina muhakemesinde dördüncü şahidin merhameti yüzünden müphem konuşmasını esas kabul ederek öbür üç şahide iftira cezasını tatbik eder ve bir mudafaada kendisini görünce ayağa kalkan hâkime «işte taraf tutmanın alâmeti!» ihtarında bulunurken, bütün düz ve dolambaçlı çizgileriyle hep aynı adaletin temsilcisidir. Peygamber bağlısı olarak adalet bahsinde onun topuğuna yetişebilecek bir insan gelmedi. Ve bunun içindir ki, sıfatı, farkedici mânasına «Faruk» oldu.

• Her ferdin kalbinde birkaç hâkimden oluşan bir mahkeme vardır; ve hüküm dışardan gelirken de, içeriden verilirken de, karar, o iç mahkemenin hak ve hakikat nasibine bağlıdır. Bu mahkemenin adı vicdan...

• Bir sözü, bir işi, bir davranışı doğrularken tasdikini hep o mahkemeden alır ve bunu adalet biliriz. Doğrudur; şu var ki, eğer o mahkemeyle Hak arasında cereyan kesilmişse bu defa adalet gider ve yerini aynı cüppe ve takkeyi kuşanmış zulme terkeder.

• İstanbul Fatihinin bir an için gurura düşer gibi olup ellerini kestirdiği Macar mühendisin şeriatten hak dilemesi üzerine yüce Sultan'ı mahkemeye celple getirten, hakkında ellerinin kesilmesi kararını veren ve bu ulvî manzara karşısında hristiyan mühendisin «hayır, müslüman oldum ve hakkımı helâl ettim!» nidasına vesile olan adalet, nurunu nereden devşirmiştir?..

• Türkün en çarpıcı millî vecizelerinden biri «Şeriatin kestiği parmak acımaz!» sözü, adalet karşısında teslimiyetin ne harikulade ifadesidir.

• Türk tarihinde ilk dalâlet yolunu açıcı, bugün komünist edebiyatının kahramanlaştırdığı Simavna Kadısı Şeyh Bedrettin'e, «efendi, senin fiilinin şeriatçe cezası nedir?» diye sorulunca, «idamdır!» mukabelesindeki hikmet, hâkimi ve mahkumu birarada, adalet tavrını belirtmekte kolayca bulunur örneklerden değildir.

• At sırtında Kanunî Sultan Süleyman'ın dizginlerine yapışıp askerlerden şekvada bulunan köylü ve aldığı karşılık: «Beni kime şikâyet edebilirsin; böyle bir makam var mıdır?» Ve karşılığa karşılık, «Vardır; şeriat!»... Ve at sırtında gözyaşlarını tutamayan muhteşem Sultan...

• Birbiri içinde tecelli edici adalet ve hakkaniyet keyfiyetleri, İslâmda, bütün kıymetlerin üzerine yerleştiği bel kemiği mahiyetindedir ve ezelden insan ruhuna basılmış İlâhî mühür...

• İslâmda muamele işte bu adalet ve hakkaniyet ölçülerinde biçimlenir ve nefsin de hakkı dahil, bütün haklar sahnesini kurar.

İdeolocya Örgüsü, Necip Fazıl Kısakürekİdeolocya Örgüsü, Necip Fazıl Kısakürek

Kanuni Sultan Süleyman
Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil.