Giriş Yap
Günaydın
Kanuni Sultan Süleyman 526 yıllık Macar imparatorluğunu iki buçuk saatte haritadan silmiştir...
Reklam
Kanuni Sultan Süleyman'ın aşkın tehlikelerini haber veren, o ürpertici güzellikteki beyti, içimde bir rüzgâr gibi dolaştı. Dönülmez, ben reh-i aşka yöneldim Duâ-yı hayr kılsın bana yâran.
Romantika, Turgut ÖzakmanSayfa 55 - Bilgi Yayınevi
Mescidi Aksa bünyesinde tarihi seyri içinde şu mescitler mevcut
1) 3000 sene önce Hz. Süleyman'ın yaptırdığı Mescid-ül Aksa'l Kadim olarak bilinen ilk mescid 2) 1300 sene önce Halife Abdülmelik bin Mervan'ın yaptırdığı ve şimdi Kıble/Cuma mescidi olarak bilinen beş vakit namazın kılındığı mescid 3) Peygambeimizin Miraca çıkarken Burak'ı bağladığı rivayet edilen Burak Mescidi 4) Yeraltı mescidi olan Mervani mescidi 5) Bütün semavi dinlerde kutsal olan Muallâk Taşı (sahra)'nın üzerine yükseltilen ve bu taşı kucaklayan altın kubbeli, Abdülmelik bin Mervan'ın yaptırdığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın da çinilerle süslediği Kubbestüs Sahra Mescidi Aslında çoğu kişinin sandığı Altın kubbeli yapı Mescidi Aksa değil İçinde 5 mescidin olduğu 143 dönümlük Mescidi Aksanın bi parçası sadece..
Yuce Buyuk Osmanlı
Kanuni Sultan Süleyman,526 yıllık Macar imparatorluğunu iki bucuk saatte haritadan silmistir.
Reklam
Saf ezberleme sistemi öğrenciyi kendisine ezberletilenleri sorgu­lamaya alıştırmadığı için, öğrenci kendisine verilen ne olursa ol­sun öğrenecektir. İçinde eleştirel bir tefsir geleneğinin özellikle 4. Hicri yüzyıldan sonra hemen hemen hiç kalmadığı İslami dinsel eğitim bugünlerde tüm dünyada burada anlatılan durumdadır. Türkiye'de ise durum kültürel olarak diğer bazı İslam ülkelerine nazaran daha da sorunludur. Uzun kültürel tarihleri boyunca hiç­bir zaman serbest tartışmaya dayalı demokratik bir toplum oluş­turmamış olan Türkler, son derece başarılı askeri sistemleri ile bü­yük ün kazanmışlardır. Bu askeri güçle kurulan imparatorluklar gelişmiş bir örgütlenme gerçekleştirememiş ve Osmanlı Devleti dışında pek azı bir yüzyıldan fazla yaşayabilmiş ve kendine has bir uygarlık oluşturabilmiştir. Göçer Türk kültüründe ailede ba­baya ve orduda komutana kesin itaat, kuşkusuz sabit bir yaşam odağı olmayan toplumun yaşama gücünü artıran bir faktör ol­muştur. Ancak aynı faktör, yerleşmiş düzene geçildikten sonra bi­limin uygar toplumlarda insan yaşamına egemen olması oranında Türk toplumunun gelişmesinin önünde giderek büyüyen bir engel oluşturmuştur. Eski Yunan temeline dayanan ve doğa bilimlerinin büyük ölçüde egemen olduğu erken İslam uygarlığının gerileme döneminde İslam kültür çevresi içinde önemli rol oynamaya baş­layan Türkler, ne yazık ki kendi göçer geçmişlerinin verdiği oto­riteyi sorgulamama özelliğinin mistik İslam düşüncesi tarafından onaylandığını da görmüşlerdir. Hodgson'un deyimiyle şeri'at ile askeri otoritenin bir sentezi olan Osmanlı, işte bu ortam içinde, Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun Ömer Hayyam'ı çapında tek bir düşünüre dahi malik olamadan bir eğitim sistemi geliştirmeyi denemiş ve 16. yüzyılın ikinci yarısında, yani devletin en gösterişli devrinde "softa şekaveti" denilen ve medrese hocalarının yeter­sizliği ve rüşvet ve iltimasın yaygınlığından kaynaklanan öğrenci haydutluğu fiyaskosununda gözler önüne serdiği gibi, bunu gerçekleştirememiştir. Kurulan okullar hep din kökenli, ezbere dayalı kolay eğitim yolunu seçen tipte olduğundan, düşünen, sor­gulayan, yani kendi başına, öğrenme yeteneğine sahip öğrenci ye­tiştirememişler, bunun da kötüsü, zaten anlamsız olan diplomalar da daha Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren rüşvet ve iltimasla alınıp verilir olmuş, koca imparatorluk bir cehalet ko­vanı haline gelerek, kendi ağırlığını dahi taşımaktan aciz duruma düşmüştür. Cehalet o derecedir ki, James Cook'un dünya yüzün­deki son iki büyük coğrafi problemden birini güney denizlerinde çözdüğü, dünya okyanuslarında üstelik ilk defa boylam ölçümle­rini başlattığı yılda, Osmanlı, Akdeniz'in dünya denizleriyle olan bağlantısından habersizdir!
Bilgiyle Sohbet, Celal ŞengörSayfa 434 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Onuncu Basım: Haziran 2019
2
451
4.505 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42