Çerkez Ethem

·
Okunma
·
Beğeni
·
1085
Gösterim
Adı:
Çerkez Ethem
Yazar:
Baskı tarihi:
Kasım 2009
Sayfa sayısı:
800
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750111402
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bengi Kitap Yayın
Çünkü kimi çevreler ideolojik yaklaşımlarla Çerkez Ethem'e olmadık roller atfetmişlerdir. Yine bu çevreler, bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen "Ethem versiyonlarının inandırıcı olması için de ortalığa sis bombası atarak olayları gerçeklerden uzaklaştırma çabası içine girmişlerdir.

İddialara göre Yunanlılara sığındıktan sonra bir köşeye çekilip oturduğu ve ölümüne kadar Ürdün'de münzevi bir yaşam sürdüğü söylenen Ethem'in bu dönemi karanlıktır. Oysa Ethem, Yunanlıların hizmetine girdikten sonra Büyük TürkTaarruzu'na kadar işgal bölgesinde kalmış, oluşturduğu çetelerle de Türk ordusu ve halkına karşı 'mücadelesini' sürdürmüş; 24 Ekim 1921'de işgal İzmir'inde topladıkları Çerkez Kongresi'nde de Türk egemenliğinden çıkıp Yunanistan ve İngiltere himayesinde Batı Anadolu'da bir Çerkez Kölemen devleti kurma kararı almışlar; Büyük Türk Taarruzu'nun ardından Yunanlıların kaçmasına karşın, Ethem ve çeteleri onların geri çekilişini desteklemek için değişik noktalarda Türk ordusuna karşı direniş göstermiş; 9 Eylül'ün ardından bir yandan Ege adalarından Anadolu'ya çeteler gönderen Ethem -ve mesai arkadaşı Kuşçubaşı-diğer yandan da Lozan'a giden Türk delege heyetine suikast girişiminde bulunmuş; Atatürk'e değişik tarihlerde yapılmak istenen suikastlar da tertipleyen Ethem, Şeyh Sait ayaklanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıkarılan hemen her kalkışmada Kürt ve Ermeni gruplarıyla işbirliği yapmıştır.

İç içe geçmiş, adeta arapsaçına dönmüş Ethem konusunu ayıklamaya çalışan Ahmet Efe, bir yandan Ethem'in Türk İstiklâl Harbi'ne kadar olan döneminin iç yüzünü açığa çıkarırken, diğer yandan da çok değişik iktidar hesaplarının çarpıştığı Türk İstiklâl Harbi'nde Ethem'in hangi etkenlerce ortaya sürüldüğünü ve kendisine yüklenen misyonu ortaya koyuyor.

Çalışmanın en can alıcı yanı, Ethem'in Yunanlıların hizmetine girdiği 28 Ocak 1921 'den sonra ölümüne kadar olan karanlık dönemi çok akıcı bir üslupla tamamen belge ve bilgilere dayalı olarak açığa çıkarmasıdır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
“Bu suretle temeli ve iskeleti Taşnaklardan, ruhu İngilizlerden ve eti Kürtlerden oluşan bu cemiyete Hoybun dediler.”29
----------------------------------------------------------
29) a.g.e., s. 22 vd. Gerçekten, kitabın 74-80. sayfaları arasında yer alan ve aşağıda kısmen yayınlayacağımız Hoybun’la ilgili program-tüzük gibi belgelerde tek bir Ermeni adı dahi geçmemesi, Kürtlerin İngiliz emperyalizmince nasıl kullanıldığının ibretlik bir göstergesidir.
Ahmet Efe
Sayfa 593 - Bengi Kitap Yayın
...İngilizler, nasıl dahili propaganda ile memleketimizi kısmen ellerine geçirmek istiyorlarsa, Ruslar da her şeyden evvel dahili darbeler ile memleketimizi ellerine geçirmek istiyorlar.”
Ahmet Efe
Sayfa 156 - Bengi Kitap Yayın
1922 Eylül’ünde Batı/Kuzeybatı Anadolu’nun istirdadına kadar çok önemli görevler yapacak Demirci Akıncıları’nın ilk çekirdeği, Parti Pehlivan Ağa ve Usturumca’lı Halil Efe’nin komutanlığında oluşturulur. Ethem’e karşı kurulduğunu daha önce belirttiğimiz Destek Bölükleri ’nin mevcutları da bununla birlikte artırılmaya başlanır.
Ahmet Efe
Sayfa 378 - Bengi Kitap Yayın
Çerkez Ethem ’in Kürt aşiretlerine silah sağlamayı üstüne alarak, durdurulan isyanın tekrar başlatılması için çalıştığı bildirilmektedir.(9)
-------------------------------------------------------------
9) Bingöl, a.g.m.
Ahmet Efe
Sayfa 586 - Bengi Kitap Yayın
(...) Dedeağaç ve havalisi Müslüman köyleri tamamen adalara sürgün edilmiştir: Çocuklar ve kızlar Dedeağaç’ta denize atılmıştır. Sürgünden, yapılan mezalimden sağ kahp da çıldıranlar pek çoktur. Kısaca, mezalimi anlatmak gerekirse ‘Batı Trakya bir insan mezbahası halindedir’ diyebiliriz.
(...)
Heyet-i Faâle’den
İskeçe’li İsmail

Heyet-i Faâle’den
İskeçe'li (İmza)
(Cemiyet mühürü)”112

Kâtibi Umûmi
Doktor (İmza)
--------------------------------------------------------------
112) 112 a.g.e., s. 468 vd. “İskeçe’li”, Arif Bey; “Doktor” da Hikmet Feridun Bey’dir. Bıyıklıoğlu, a.g.e., c.II, s. 45 vd.
Ahmet Efe
Sayfa 545 - Bengi Kitap Yayın
Daha sonra gelişecek olaylardan, İngilizlerin bu hazırlıklarının 1930’da patlak verecek Ağrı isyanı için yapıldığı ortaya çıkacaktır. Nitekim, Şeyh Sait ve Ağrı isyanlarına katılan Haşan Hişyar Serdi de Ağrı isyanının Şeyh Sait isyanının devamı olduğunu belirtmektedir.15
Bu isyan Kürt-Ermeni örgütü Hoybun tarafından organize edilip Çerkez Ethem’in de destek verdiği Cumhuriyet’e karşı ciddi bir kalkışmadır.
-----------------------------------------------------------
15) Görüş ve Anılarım, s. 360 vd.
Ahmet Efe
Sayfa 388 - Bengi Kitap Yayın
Genelkurmay yayını “Ayaklanmalar”, Çerkez Ethem’in sonunu ise şöyle verir:
“Albay Refet Bey, aldığı son karar gereğince, 22 Ocak 1921’de, süvari gruplarıyla Gördes batısında Kayacık-Karaağaç genel doğrultusunda takip harekâtına devam etmiş; bu kesimde bulunan âsiler Sındırgı-Akhisar-Marmara yönlerinde düşman işgali altındaki araziye geçerek Yunanlılara sığınmışlardı.(59) Çerkez Ethem, erlerine, artık görevlerinin sona erdiğini, Yunanlılara veya orduya teslim olmak veyahut dağa çıkmakta serbest olduklarını söylemiş ve bundan sonra da herkes bir tarafa dağılmıştı. Bu günkü harekât sonunda âsilerden 4 top, 4 ağır makineli tüfek ve 500 tüfek ele geçirilmişti. Yunanlılara sığınmayarak çeşitli yönlere dağılan çeteciler kısmen yakalanmış, kısmen de kendileri gelip sığınmışlardı.
--------------------------------------------------------------------
59) Bu arada bazı Yunan kaynakları, Ethem’in teslim olmadan önce, Yunanlılardan son bir kez yardım istediğini, ancak alamadığını yazmaktadırlar...
Ahmet Efe
Sayfa 349 - Bengi Kitap Yayın

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Çerkez Ethem
Yazar:
Baskı tarihi:
Kasım 2009
Sayfa sayısı:
800
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750111402
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bengi Kitap Yayın
Çünkü kimi çevreler ideolojik yaklaşımlarla Çerkez Ethem'e olmadık roller atfetmişlerdir. Yine bu çevreler, bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen "Ethem versiyonlarının inandırıcı olması için de ortalığa sis bombası atarak olayları gerçeklerden uzaklaştırma çabası içine girmişlerdir.

İddialara göre Yunanlılara sığındıktan sonra bir köşeye çekilip oturduğu ve ölümüne kadar Ürdün'de münzevi bir yaşam sürdüğü söylenen Ethem'in bu dönemi karanlıktır. Oysa Ethem, Yunanlıların hizmetine girdikten sonra Büyük TürkTaarruzu'na kadar işgal bölgesinde kalmış, oluşturduğu çetelerle de Türk ordusu ve halkına karşı 'mücadelesini' sürdürmüş; 24 Ekim 1921'de işgal İzmir'inde topladıkları Çerkez Kongresi'nde de Türk egemenliğinden çıkıp Yunanistan ve İngiltere himayesinde Batı Anadolu'da bir Çerkez Kölemen devleti kurma kararı almışlar; Büyük Türk Taarruzu'nun ardından Yunanlıların kaçmasına karşın, Ethem ve çeteleri onların geri çekilişini desteklemek için değişik noktalarda Türk ordusuna karşı direniş göstermiş; 9 Eylül'ün ardından bir yandan Ege adalarından Anadolu'ya çeteler gönderen Ethem -ve mesai arkadaşı Kuşçubaşı-diğer yandan da Lozan'a giden Türk delege heyetine suikast girişiminde bulunmuş; Atatürk'e değişik tarihlerde yapılmak istenen suikastlar da tertipleyen Ethem, Şeyh Sait ayaklanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıkarılan hemen her kalkışmada Kürt ve Ermeni gruplarıyla işbirliği yapmıştır.

İç içe geçmiş, adeta arapsaçına dönmüş Ethem konusunu ayıklamaya çalışan Ahmet Efe, bir yandan Ethem'in Türk İstiklâl Harbi'ne kadar olan döneminin iç yüzünü açığa çıkarırken, diğer yandan da çok değişik iktidar hesaplarının çarpıştığı Türk İstiklâl Harbi'nde Ethem'in hangi etkenlerce ortaya sürüldüğünü ve kendisine yüklenen misyonu ortaya koyuyor.

Çalışmanın en can alıcı yanı, Ethem'in Yunanlıların hizmetine girdiği 28 Ocak 1921 'den sonra ölümüne kadar olan karanlık dönemi çok akıcı bir üslupla tamamen belge ve bilgilere dayalı olarak açığa çıkarmasıdır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • dostamisc
  • Bernis
  • Adar Koç
  • hulya urgan
  • zeynep turan
  • Oğuzhan Polat

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0