Hece Dergisi - Özel Sayı 22 (Sayı: 174-175-176) (Gezi Özel Sayısı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
14
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 22 (Sayı: 174-175-176)
Alt başlık:
Gezi Özel Sayısı
Baskı tarihi:
Haziran 2011
Sayfa sayısı:
519
Format:
Karton kapak
ISBN:
3990000000201
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Hasan Aycın/Çizgi 5I. Bölüm: DÜNDEN BUGÜNE GEZİ (6-128)

M. Kayahan Özgül/Demir Asâ Demir Çarık... 6

Vefa Taşdelen/Felsefe: Döne Dolaşa 29

Nalân Yıldız Özgül/Kalem Süvârisinin Metafizik Seyahati 42

Ali K. Metin/Hikayenin Ötesi/Özü, Hakikatin Tecrübesi 52

Sadık Yalsızuçanlar/Bir İletişim Dili Olarak Seyahatname 56

Kenan Çağan/Seyahatten Turizme Bir Devinim Hikayesi 62

Ali Galip Yener/Flâneur’den Turiste Doğru: "Aylak Adam" Şimdi Nerede? 70

Köksal Alver/Tebdil-i Mekân: Seyahatin Anlamı Üzerine 74

İsmail Sert/Yolculuğun İşaretleri 77

Yunus Develi/Medeniyetimizde Seyahat Duyarlığı ve Anlamı 81

Osman Bayraktar/Yolun Öğrettikleri 85

Murat Erol/Jön Türkler’in Modernleşme Seyahatleri 88

Ali Göçer/Dağla Fısıldaşmalar Kentle Konuşmalar 97

Mahfuz Zariç/Turna’dan Leyleğe Halk Şiirinde Göçmen Kuşlar 102

Selahattin İpek/Osmanlı Padişahları ve Seyahat 117

Mahmut Hakkı Akın/Seyahat ve Değişim 122

Dinçer Ateş/Sanal Dünyada Sanal Geziler ve Gezi/Gezi Yazısı

ve Kültürüne Etkileri 126II. Bölüm: GEZİ EDEBİYATI VE DİLİ (129-254)

Necati Mert/Edebiyatta Anlatım Tekniği Olarak Gezi/Seyahat 129

Abdurrahim Karadeniz/Seyyahın Dili; Gerçekçiliği ve İmkânları 137

Ertan Örgen/Edebiyat Tarihleri ve Gezi Türü 141

Şahin Köktürk/Halk Edebiyatında Seyahat 145

Seyfeddin Duman/Seyahati Tercüme-i Hakikat Olarak Algılamak Yahut

Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatında Seyahat 151

Salih Nurdağ/Gezinin Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin Gezisi Cumhuriyet

Dönemi Türk Edebiyatında Gezi 177

Necip Tosun/Bir Anlatım Tekniği Olarak Halk Hikâyelerinde Seyahat 186

İkbal Kural/Türk Romanının Doğuşunda Roman ve Seyahat Ahmet Mithat

Efendi’nin Romanlarında Seyahat 192

Aykut Ertuğrul/Yola Düşen Öykü 203

Vefa Taşdelen/Türkü ve Yol: "İlk Elden Dil"/"İlk Elden Yaşantı" 209

Hilmi Uçan/Amin Maalouf ve Osmanlı Coğrafyası 214

Mustafa Zeki Çıraklı/İngiliz Edebiyatında Seyyahlar ve Seyahat 225

İshak Yetiş/Fransız Edebiyatında Gezi 235

Şaban Sağlık/Gezi Tekniği ve Edebiyat 243

Firdevs Canbaz Yumuşak/Gezi Edebiyatında Kadınlar 250III. Bölüm: GEZGİNLER VE GEZİLERİ... (255-362)

İbrahim Demirci/Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde Türkçe: Rengâcenk Bir Dil 255

Seyit Ali Kahraman/Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Halk Teması 266

Ejder Okumuş/Evliya Çelebi’yi Okumak ve Anlamak 277

Seyfeddin Duman/Fantastik Bir Seyahat Kitabı: Seydi Ali Reis ve Mir’atü’l-Memalik 293

M. Murat Özkul/Devr-i Lâle ‘De Alaturca İlk Tango:

28 Mehmet Çelebi’nin Fransız Sefaretnamesi 301

Cemal Şakar/İbn Battûta’nın Rıhle’si 310

Ali Emre/Marco Polo’nun Gezileri ve Gezginliği 313

Lütfi Bergen/Arzın Merkezini Aramak: Necip Fazıl 321

Cemile Sümeyra/Frankfurt Seyahatnamesi 335

Erhan Akdağ/Gezerek Gördüklerim’de Siyasal ve Toplumsal Gözlem 339

Timur Özkan/22 Yıl Sonra Bir Kez Daha Adriyatik ve Balkanlar 343

Mustafa Şerif Onaran/Sarı Defterler 360IV. Bölüm: GEZGİNLERİN İZLERİ (363-486)

Dionysios Byzantios/Boğaziçi’nde Bir Gezinti 363

İbn Fadlan/İbn Fadlan Seyahatnamesi 366

Evliyâ Çelebi/Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi 368

Abdurreşid İbrahim/Yokohama’da Arablar 374

Mustafa Sami Efendi/Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri 381

Bağdatlı Abdurrahman Efendi/Brezilya’da İlk Müslümanlar Brezilya Seyahatnamesi 384

Gerard De Nerval/Doğu’da Seyahat 387

Aleksandr Puşkin/Erzurum Yolculuğu 393

Gelibolulu Mustafa Ali/Mısır 397

Edmondo De Amicis/İstanbul 400

J.W. Goethe/İtalya Seyahati 409

Max Frisch/Saraybosna’dan Mektup Kadınlar Örtününce (1933) 412

Hemingway Ernest/Paris Bir Şenliktir 414

Rifâ’a Râfi Tahtâvî/Paris Gözlemleri 417

H. Heıne/Seyahat Tabloları 422

Le Corbusıer/Şark Seyahati 424

Temeşvarlı Osman Ağa/Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa 428

Kenize Mourad/Toprağımızın Kokusu 434

Camus Albert/Amerika Günlükleri 436

Yahya Kemal Beyatlı/Balkan’a Seyahat 441

Necip Fazıl Kısakürek/Hac’dan Çizgiler, Renkler ve Sesler 446

Ahmet Haşim/Profesör Aristokrasisi 451

İsmail Habib Sevük/Budapeşte 453

Falih Rıfkı Atay/Gezerek Gördüklerim 456

Sezai Karakoç/Diyarbakır - Mardin - İstanbul 458

Nuri Pakdil/Batı Notları 462

Cahit Zarifoğlu/Yaşamak 465

Attila İlhan/Güneyden Gelen Adam 467

Mina Urgan/Bir Dinazor’un Gezileri 474

Melih Cevdet Anday/Sovyet Rusya Azerbaycan Özbekistan Bulgaristan Macaristan 479

A. Halûk Dursun/Pasaportlu Ümmet 485V. Bölüm: KAYNAKÇA (487-520)

Yusuf Turan Günaydın/Gezi Edebiyatı Bibliyografyası 487

A. Yazılar/488 • B. Kitaplar/502 • C. Kitaplarda Bölümler/518

D. Röportaj ve Açıkoturumlar/519 • E. Özel Sayılar/519

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 22 (Sayı: 174-175-176)
Alt başlık:
Gezi Özel Sayısı
Baskı tarihi:
Haziran 2011
Sayfa sayısı:
519
Format:
Karton kapak
ISBN:
3990000000201
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Hasan Aycın/Çizgi 5I. Bölüm: DÜNDEN BUGÜNE GEZİ (6-128)

M. Kayahan Özgül/Demir Asâ Demir Çarık... 6

Vefa Taşdelen/Felsefe: Döne Dolaşa 29

Nalân Yıldız Özgül/Kalem Süvârisinin Metafizik Seyahati 42

Ali K. Metin/Hikayenin Ötesi/Özü, Hakikatin Tecrübesi 52

Sadık Yalsızuçanlar/Bir İletişim Dili Olarak Seyahatname 56

Kenan Çağan/Seyahatten Turizme Bir Devinim Hikayesi 62

Ali Galip Yener/Flâneur’den Turiste Doğru: "Aylak Adam" Şimdi Nerede? 70

Köksal Alver/Tebdil-i Mekân: Seyahatin Anlamı Üzerine 74

İsmail Sert/Yolculuğun İşaretleri 77

Yunus Develi/Medeniyetimizde Seyahat Duyarlığı ve Anlamı 81

Osman Bayraktar/Yolun Öğrettikleri 85

Murat Erol/Jön Türkler’in Modernleşme Seyahatleri 88

Ali Göçer/Dağla Fısıldaşmalar Kentle Konuşmalar 97

Mahfuz Zariç/Turna’dan Leyleğe Halk Şiirinde Göçmen Kuşlar 102

Selahattin İpek/Osmanlı Padişahları ve Seyahat 117

Mahmut Hakkı Akın/Seyahat ve Değişim 122

Dinçer Ateş/Sanal Dünyada Sanal Geziler ve Gezi/Gezi Yazısı

ve Kültürüne Etkileri 126II. Bölüm: GEZİ EDEBİYATI VE DİLİ (129-254)

Necati Mert/Edebiyatta Anlatım Tekniği Olarak Gezi/Seyahat 129

Abdurrahim Karadeniz/Seyyahın Dili; Gerçekçiliği ve İmkânları 137

Ertan Örgen/Edebiyat Tarihleri ve Gezi Türü 141

Şahin Köktürk/Halk Edebiyatında Seyahat 145

Seyfeddin Duman/Seyahati Tercüme-i Hakikat Olarak Algılamak Yahut

Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatında Seyahat 151

Salih Nurdağ/Gezinin Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin Gezisi Cumhuriyet

Dönemi Türk Edebiyatında Gezi 177

Necip Tosun/Bir Anlatım Tekniği Olarak Halk Hikâyelerinde Seyahat 186

İkbal Kural/Türk Romanının Doğuşunda Roman ve Seyahat Ahmet Mithat

Efendi’nin Romanlarında Seyahat 192

Aykut Ertuğrul/Yola Düşen Öykü 203

Vefa Taşdelen/Türkü ve Yol: "İlk Elden Dil"/"İlk Elden Yaşantı" 209

Hilmi Uçan/Amin Maalouf ve Osmanlı Coğrafyası 214

Mustafa Zeki Çıraklı/İngiliz Edebiyatında Seyyahlar ve Seyahat 225

İshak Yetiş/Fransız Edebiyatında Gezi 235

Şaban Sağlık/Gezi Tekniği ve Edebiyat 243

Firdevs Canbaz Yumuşak/Gezi Edebiyatında Kadınlar 250III. Bölüm: GEZGİNLER VE GEZİLERİ... (255-362)

İbrahim Demirci/Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde Türkçe: Rengâcenk Bir Dil 255

Seyit Ali Kahraman/Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Halk Teması 266

Ejder Okumuş/Evliya Çelebi’yi Okumak ve Anlamak 277

Seyfeddin Duman/Fantastik Bir Seyahat Kitabı: Seydi Ali Reis ve Mir’atü’l-Memalik 293

M. Murat Özkul/Devr-i Lâle ‘De Alaturca İlk Tango:

28 Mehmet Çelebi’nin Fransız Sefaretnamesi 301

Cemal Şakar/İbn Battûta’nın Rıhle’si 310

Ali Emre/Marco Polo’nun Gezileri ve Gezginliği 313

Lütfi Bergen/Arzın Merkezini Aramak: Necip Fazıl 321

Cemile Sümeyra/Frankfurt Seyahatnamesi 335

Erhan Akdağ/Gezerek Gördüklerim’de Siyasal ve Toplumsal Gözlem 339

Timur Özkan/22 Yıl Sonra Bir Kez Daha Adriyatik ve Balkanlar 343

Mustafa Şerif Onaran/Sarı Defterler 360IV. Bölüm: GEZGİNLERİN İZLERİ (363-486)

Dionysios Byzantios/Boğaziçi’nde Bir Gezinti 363

İbn Fadlan/İbn Fadlan Seyahatnamesi 366

Evliyâ Çelebi/Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi 368

Abdurreşid İbrahim/Yokohama’da Arablar 374

Mustafa Sami Efendi/Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri 381

Bağdatlı Abdurrahman Efendi/Brezilya’da İlk Müslümanlar Brezilya Seyahatnamesi 384

Gerard De Nerval/Doğu’da Seyahat 387

Aleksandr Puşkin/Erzurum Yolculuğu 393

Gelibolulu Mustafa Ali/Mısır 397

Edmondo De Amicis/İstanbul 400

J.W. Goethe/İtalya Seyahati 409

Max Frisch/Saraybosna’dan Mektup Kadınlar Örtününce (1933) 412

Hemingway Ernest/Paris Bir Şenliktir 414

Rifâ’a Râfi Tahtâvî/Paris Gözlemleri 417

H. Heıne/Seyahat Tabloları 422

Le Corbusıer/Şark Seyahati 424

Temeşvarlı Osman Ağa/Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa 428

Kenize Mourad/Toprağımızın Kokusu 434

Camus Albert/Amerika Günlükleri 436

Yahya Kemal Beyatlı/Balkan’a Seyahat 441

Necip Fazıl Kısakürek/Hac’dan Çizgiler, Renkler ve Sesler 446

Ahmet Haşim/Profesör Aristokrasisi 451

İsmail Habib Sevük/Budapeşte 453

Falih Rıfkı Atay/Gezerek Gördüklerim 456

Sezai Karakoç/Diyarbakır - Mardin - İstanbul 458

Nuri Pakdil/Batı Notları 462

Cahit Zarifoğlu/Yaşamak 465

Attila İlhan/Güneyden Gelen Adam 467

Mina Urgan/Bir Dinazor’un Gezileri 474

Melih Cevdet Anday/Sovyet Rusya Azerbaycan Özbekistan Bulgaristan Macaristan 479

A. Halûk Dursun/Pasaportlu Ümmet 485V. Bölüm: KAYNAKÇA (487-520)

Yusuf Turan Günaydın/Gezi Edebiyatı Bibliyografyası 487

A. Yazılar/488 • B. Kitaplar/502 • C. Kitaplarda Bölümler/518

D. Röportaj ve Açıkoturumlar/519 • E. Özel Sayılar/519

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • rafet erkan
  • Kitap Yazar

Kitap istatistikleri