Adı:
Hinduizm
Baskı tarihi:
Eylül 2016
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059322218
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Festival Yayıncılık
Hinduizm, genel olarak, Hint Yarımadasında bulunan halkın inançlarını ifade etmektedir. Hint yarımadası; birçok dinin çıkış yeridir, birçok dini ve dili barındıran bir bölgedir. Bu bölgenin yerli dini kabul edilen Hinduizm; kendine özgü inançları, ibadetleri, anlayışları ve uygulamaları ile dünya nüfusu içinde önemli bir orana sahip olan bir dini harekettir. Kutsal kitap koleksiyonu, inançları, kast sistemi, bazı teknikleri ile Hinduizm dünyanın gündemine girmiştir. Burada Hinduizm, bazı özellikleri ile ele alınmıştır.
Kendi dinlerini 'Sanatana Dharma'(Ezeli-Ebedi Din/Şeriat) olarak adlandırılan Hindulara ve onların inancını taşıyan Hinduizm'e dönüp bakmak için hazırlanan bu eserin iyi bir rehber olacağına inanıyoruz.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Tarihte daha önceden söylenmiş sözler bilinmeden, yeni düşünceler idrak edilebilinemez.
Mehmet Beden
Sayfa 58 - Festival Yayıncılık
" Bir zenci, beyaz bir kadını taciz ediyor!" sözü Amerikalıları, " Hz. Muhammed'in sakalı şerifi çalındı!" sözü de nasıl ki Keşmir halkını galeyana getiriyorsa, " İnek kesildi!" sözü de Hindu kitleleri etkilemekte, fanatikleri harekete geçirmektedir. Bu olaylarda yabancılara gösterilen öfke ve şiddet, ineğe karşı gösterilen merhametten çok daha fazladır.
Mehmet Beden
Sayfa 97 - Festival Yayıncılık
Hindistan'da ; Hintlilerin Tanrı'nın çeşitli şekillerde görünüşü olarak telakki ettiği çok sayıda tanrı ve tanrıça heykelleri görülmektedir. Ancak bu tanrılardan bazıları diğerlerine göre daha fazla öne çıkmaktadır. Hindu' Tanrılar Panteonu'nda öne çıkarılan bir üçleme dikkat çekmektedir. Bu üçleme içinde Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu ve Şiva yok edici tanrıdır.
Mehmet Beden
Sayfa 33 - Festival Yayıncılık
Birçok dinde 'İnek' verimliliğin sembolü olarak görülmüş ve genellikle' Büyük Ana' sembolü ile bütünleştirilmiştir.....Hint Kültüründe İnek; kutsiyet kazanmış ana unsur sayılan toprağın sembolü olmuş ve ' Kutsal İnek' motifi ile yerini almıştır. Çünkü Vedalarda( Hinduizm'in kutsal metinlerinden) İnek, bütün iyiliklerin kaynağı' Tanrıların ve insanların besini' olarak nitelenmiş ve çoşkulu birçok ilahide de yer almıştır. Bundan dolayı İnekler; Tanrı olarak kabul edilmese de kutsiyet atfedilen önemli varlıklar sayılmış; yer, gök ve hava aleminin anası olarak görülmüştür. Hindistan'da Kutsal İnekler; 'Tabu' sayılmış, dokunulmaz kabul edilmiş, kesilmez ve yenilmez addedilmiştir........İnekler ve öküzler, caddelerde, alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde serbest dolaşmaktadır. Yola yatmaları halinde trafik ona göre düzenlenmektedir.......Hindistan'ın Kopargaoh şehrinde 1981 yılında, Müslümanların dört kutsal ineği kestikleri yolunda söylentilerin çıkması üzeine büyük olaylar patlak vermiş, Müslüman mahalleler ateşe verilmiş ve bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı konulmuştur......Hindistan'da 250-300 milyon civarında Kutsal İnek olduğu belirtilmektedir.
Mehmet Beden
Sayfa 42 - Festival Yayıncılık
...madde yanılsama değildir ancak kesinlikle illüzyondur, maddeyi bu bedenle ve duyu organlarıyla olduğu gibi algılamak olanaksızdır bu anlamda her şey" illüzyondur"
......."Tanrı tarafından yaratılan bir yanılgı sonucu, evren gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi görünür, tıpkı rüyada çektiğimiz acıların yalnızca hayalden ibaret olması gibi."( Srimad Bhagavatam 10.14.22)
Mehmet Beden
Sayfa 71 - Festival Yayıncılık
Veda'ların sonu(4.bölüm) "Vedanta" olan Upanişadlar, mistik yapıdaki kutsal kitaplardır......Bütün Upanişadlarda öğretilen temel öğreti, bütün evrenin Tanrı olduğu, Atman olarak adlandırılan insan ruhunun da aslında Tanrı'nın bir parçası olduğu ve öldükten sonra su damlasının okyanusla birleşmesi gibi insanın da Tanrı ile birleşeceği, onda özümsenip Tanrı'da yok olacağı onunla bir olacağı doktrinidir.
Mehmet Beden
Sayfa 58 - Festival Yayıncılık

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hinduizm
Baskı tarihi:
Eylül 2016
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059322218
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Festival Yayıncılık
Hinduizm, genel olarak, Hint Yarımadasında bulunan halkın inançlarını ifade etmektedir. Hint yarımadası; birçok dinin çıkış yeridir, birçok dini ve dili barındıran bir bölgedir. Bu bölgenin yerli dini kabul edilen Hinduizm; kendine özgü inançları, ibadetleri, anlayışları ve uygulamaları ile dünya nüfusu içinde önemli bir orana sahip olan bir dini harekettir. Kutsal kitap koleksiyonu, inançları, kast sistemi, bazı teknikleri ile Hinduizm dünyanın gündemine girmiştir. Burada Hinduizm, bazı özellikleri ile ele alınmıştır.
Kendi dinlerini 'Sanatana Dharma'(Ezeli-Ebedi Din/Şeriat) olarak adlandırılan Hindulara ve onların inancını taşıyan Hinduizm'e dönüp bakmak için hazırlanan bu eserin iyi bir rehber olacağına inanıyoruz.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • İsra Alkılıçgil
  • ercanscgn.

Kitap istatistikleri