İbretlik Hatıralar M. Fethullah Gülen'in Ruh Dünyasına Ayna)

0,0/10  (0 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
211 gösterim
Hiç şüphesiz, muhterem Hocamızın sıdk, sadakat, emniyet, tebliğ, iffet ve fetanet ile müzeyyen hayatını ve güzel ahlâkını gereğince anlatmak haddimin çok fevkinde. Elbette, onun ahlâk-ı âliye, hizmet-l Kur'ânlye ve şehâmet-i imaniye sahneleriyle dolu bereketli ömrünü bir kitaba sığıştırmak imkansız. Hem aziz Hocamızın mesleğini, meşrebini ve hususî hallerini, pek çok seciye ve hasletleri, zatında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini şümullü bir şekilde tarif etmek bir iki kişinin yapabileceği kadar kolay bir iş değil.

Onu yakından gören ve hayat sergüzeşti içinde muvakkaten de olsa bulunan talebe ve dostlarını birer birer dinlemek, hepsinin önemli hâtıralarını kaydetmek lâzım ki, Hocaefendi'nin ruh dünyasına münasip bir ayna tutulabilmiş olsun. Bu açıdan "ibretlik Hatıralar" nihayet deryayı işaretleyen bir damladan ibaret. Kim bilir, belki de o, büyük cisimleri küçük gösteren cinsten bir (konveks) tümsek aynadır. Fakat dışbükey bile olsa bu da bir ayna; doğru bakanlara mutlaka bazı yüce hakikatleri hatırlatacak olan basit bir vasıta.