·
Okunma
·
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Livâta
Baskı tarihi:
Temmuz 2020
Sayfa sayısı:
64
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786254002649
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a,
salât ve selâm Peygamberimiz Hazreti
Muhammed (s.a.v) ve Ashabı’na olsun.
Günah, İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil
ve davranışları ifade eder. Cenâb-ı Hakk’ın
razı olmadığı şeyler demektir.
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Pey￾gamber Efendimiz (s.a.v)’in sünnetlerinde
yapmamız gereken bir takım emirler ve
sakınmamız gereken yasaklar vardır.
Yapmamız gereken emirleri yapmak
dünya ve ahirette saâdete sevaba ve Al￾lah’ın rızasını kazanmaya yapmamamız gereken emirleri yapmak da her iki dün￾yada pişmanlığa ve günaha vesile olur.
İnsan günahlardan kaçınıp korunma￾dıkça; olgunlaşıp, kemâle ulaşamaz ve Al￾lah’ın rızasını kazanmaz. Mâlumdur ki; gü-
nah hem zehir, hem de ateştir. Yapılan
hayırlı amellerin sevaplarını yakar kül eder.
İnsanın bedeni ne kadar kuvvetli olursa
olsun bir parça zehir ölümüne kâfidir. Gü-
nah da böyle olup tevbe edilmediği za￾man hayırlı amellerin faziletini giderir. Do￾layısıyla, her ne pahasına olursa olsun bü-
tün günahlardan son derece uzak durmak
gerekir. Sonuç olarak günahlar, Allah’ın rızasını
kazanmanın en büyük engeli olup kalbi ve
gönlü karartır.
Hiç bir insan kul olması hasebiyle, gü-
nahlardan tamamen kendini kurtaramaz.
Ancak, bilerek işlenen günahlar ile farkına
varılmadan yapılan hatalar arasında fark
vardır.
İslâm’da şiddetle kınanıp büyük gü-
nahlardan sayılan bir amel de livâtadır.
Livâta kelimesi örfte erkekler arasındaki
eşcinsel ilişkiyi ifade eder. Türkçe’de livâta
karşılığı olarak lûtîlik ve oğlancılık keli￾melerinin yanı sıra eşcinsellik de kulla￾nılmaktadır. Bununla birlikte aynı cinse
mensup kişiler arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmesi sebebiyle eşcinsellik (İng.
homosexsuality), lezbiyenlik/sevicilik
(sihâk) olarak adlandırılan kadınlar arası
eşcinsel ilişkileri de kapsamaktadır.
Bu küçük kitapçıkta yüce Allah ve
Resûlü (s.a.v)’in lânetlediği livâtayı elimiz￾den geldiğince detayları ile birlikte insan￾lara faydalı olur düşüncesiyle anlatmaya
çalıştık.
İnşallah bu eseri okuyup okutalım ki,
Yüce Mevla tesirini halketsin.

Atillâ MURATOĞLU
Temmuz 2020 / KONYA
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Livâta
Baskı tarihi:
Temmuz 2020
Sayfa sayısı:
64
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786254002649
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a,
salât ve selâm Peygamberimiz Hazreti
Muhammed (s.a.v) ve Ashabı’na olsun.
Günah, İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil
ve davranışları ifade eder. Cenâb-ı Hakk’ın
razı olmadığı şeyler demektir.
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Pey￾gamber Efendimiz (s.a.v)’in sünnetlerinde
yapmamız gereken bir takım emirler ve
sakınmamız gereken yasaklar vardır.
Yapmamız gereken emirleri yapmak
dünya ve ahirette saâdete sevaba ve Al￾lah’ın rızasını kazanmaya yapmamamız gereken emirleri yapmak da her iki dün￾yada pişmanlığa ve günaha vesile olur.
İnsan günahlardan kaçınıp korunma￾dıkça; olgunlaşıp, kemâle ulaşamaz ve Al￾lah’ın rızasını kazanmaz. Mâlumdur ki; gü-
nah hem zehir, hem de ateştir. Yapılan
hayırlı amellerin sevaplarını yakar kül eder.
İnsanın bedeni ne kadar kuvvetli olursa
olsun bir parça zehir ölümüne kâfidir. Gü-
nah da böyle olup tevbe edilmediği za￾man hayırlı amellerin faziletini giderir. Do￾layısıyla, her ne pahasına olursa olsun bü-
tün günahlardan son derece uzak durmak
gerekir. Sonuç olarak günahlar, Allah’ın rızasını
kazanmanın en büyük engeli olup kalbi ve
gönlü karartır.
Hiç bir insan kul olması hasebiyle, gü-
nahlardan tamamen kendini kurtaramaz.
Ancak, bilerek işlenen günahlar ile farkına
varılmadan yapılan hatalar arasında fark
vardır.
İslâm’da şiddetle kınanıp büyük gü-
nahlardan sayılan bir amel de livâtadır.
Livâta kelimesi örfte erkekler arasındaki
eşcinsel ilişkiyi ifade eder. Türkçe’de livâta
karşılığı olarak lûtîlik ve oğlancılık keli￾melerinin yanı sıra eşcinsellik de kulla￾nılmaktadır. Bununla birlikte aynı cinse
mensup kişiler arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmesi sebebiyle eşcinsellik (İng.
homosexsuality), lezbiyenlik/sevicilik
(sihâk) olarak adlandırılan kadınlar arası
eşcinsel ilişkileri de kapsamaktadır.
Bu küçük kitapçıkta yüce Allah ve
Resûlü (s.a.v)’in lânetlediği livâtayı elimiz￾den geldiğince detayları ile birlikte insan￾lara faydalı olur düşüncesiyle anlatmaya
çalıştık.
İnşallah bu eseri okuyup okutalım ki,
Yüce Mevla tesirini halketsin.

Atillâ MURATOĞLU
Temmuz 2020 / KONYA

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Bir Fedai

Kitap istatistikleri