Marksizm (Sınıfları ve Sınıf Mücadelesini Anlamak İçin Çizgibilim)

·
Okunma
·
Beğeni
·
452
Gösterim
Adı:
Marksizm
Alt başlık:
Sınıfları ve Sınıf Mücadelesini Anlamak İçin Çizgibilim
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055443634
Çeviri:
Erkan Ünal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
NTV
Karl Marx, Freud ve Darwin ile birlikte 19. yüzyılın sonlarının en etkili düşünürlerinden biriydi. Ama Marx insanların zihinlerinde devrimlere ilham verdiği gibi, milyonlarca insanın hayatını ve tüm dünyanın jeopolitik haritasını kökten dönüştüren devasa siyasi çalkantılara da yol açmıştı.

Bu kitapta Marx'ın kendi felsefesine, bu felsefenin Hegel gibi 19. yüzyıl Avrupalı düşünürlerinin kökenlerine ve Marx'ın kapitalizme yönelttiği radikal ekonomik ve toplumsal eleştiriye dair temel bir açıklama sunuluyor.

Marksizmin Lenin, Troçki, Stalin gibi acımasız, dogmatik bir Komünizm oluşturmuş Rus havarileri ve Gramsci'nin bakışı, Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisi ve Althusser'in 1960'lardaki yapısalcı Marksizmi gibi alternatif Marksist yaklaşımlar değerlendiriliyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Para her şeyin evrensel ve kendi kendini kuran değeridir. Böylece tüm dünyayı, gerek insan dünyasını gereksede doğayı kendine mahsus değerinden mahrum etmiştir. Para insanın emeğinin ve hayatının yabancılaşmış özüdür ve insan bu yabancı öze taptıkça o da insana tahakküm eder.
Felsefecilerin işi "var olduğu haliyle" dünya üzerine düşünmek değil, onu değiştirmektir.
1. Topraktaki mülkiyetin ortadan kaldırılması ve tüm rantların kamusal amaçlar için kullanılması.

2. Artan oranlı ya da kademeli, ağır bir gelir vergisi.

3. Tüm miras haklarının ortadan kaldırılması.

4. Bütün göçmen ve isyancıların mülkiyetine el konulması.

5. Sermayesi devlete ait ve tam bir tekele sahip olan ulusal bir banka aracılığıyla kredinin devletin elinde merkezileştirilmesi.

6. İletişim ve ulaşım araçlarının devletin elinde merkezileştirilmesi.

7. Devletin sahip olduğu fabrikaların ve üretim araçlarının genişletilmesi; çorak arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesi ve ortak bir plan uyarınca genel olarak toprağın iyileştirilmesi.

8. Herkes için eşit çalışma yükümlülüğü, özellikle de tarım alanında sanayi ordularının kurulması.

9. Tarım ile imalat sanayilerinin birleştirilmesi, nüfusun ülke sathına daha eşit bir şekilde dağılması sayesinde kent ile kırsal alan arasındaki ayrımın giderek ortadan kaldırılması.

10. Bütün çocuklar için kamu okullarında parasız eğitim. Bugünkü biçimiyle çocukların fabrikada çalışmalarına son verilmesi. Eğitimin sanayi üretimiyle birleştirilmesi, vb.
Hegel, diyalektiğin işlemesinin temelinde üç "Yasa" olduğunu ileri sürmüştü. Marx ve Engels bunların tümünü kabul etmekten memnundu. Şimdi bu Yasalar'ın neler olduğuna bir bakalım.

İlk Yasa
Niceliğin Niteliğe Dönüşmesi Yasası. Şeyler genelde aşama aşama -niceliksel olarak-değişme eğilimdedir, ama bazen aniden patlak veren bir sıçramayla farklı bir duruma geçerler. Ancak niceliksel bir değişim döneminden sonra gerçekleşebilecek niteliksel bir değişimdir bu.

İkinci Yasa
Karşıtların Birliği Yasası. Dünyadaki pek çok şey, belki de her şey karşıtlık içinde var olur. Gece ile gündüz, sıcak ile soğuk, iyi ile kötü, yakın ile uzak. Fakat birbirlerinden hiç de ayrı değillerdir. Öyle birlikler oluştururlar ki hiçbiri bu birliklerin dışında var olamaz. Gece olmadan gündüzün, kötü olmadan iyinin hiçbir anlamı yoktur. Her birinin kimliği diğerinin kimliğine dayanır.

Üçüncü Yasa
Olumsuzlamanın Olumsuzlanması Yasası. Her tez kendi içinde, kendisinin nihayetinde çökmesine neden olacak sorunlar ve güçlükler (çelişkiler) barındırır. Bu çöküş, çelişkileri açığa çıkaran antitezle gerçekleşir. Tez böylece olumsuzlanmış olur. Ama antitez de kendi içinde çelişkiler barındırır ki bunları açığa çıkaran da sentezdir. Böylece olumsuzlanma da olumsuzlanmış olur. Marksistler bu sürecin tarihte işlediğini düşünür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Marksizm
Alt başlık:
Sınıfları ve Sınıf Mücadelesini Anlamak İçin Çizgibilim
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055443634
Çeviri:
Erkan Ünal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
NTV
Karl Marx, Freud ve Darwin ile birlikte 19. yüzyılın sonlarının en etkili düşünürlerinden biriydi. Ama Marx insanların zihinlerinde devrimlere ilham verdiği gibi, milyonlarca insanın hayatını ve tüm dünyanın jeopolitik haritasını kökten dönüştüren devasa siyasi çalkantılara da yol açmıştı.

Bu kitapta Marx'ın kendi felsefesine, bu felsefenin Hegel gibi 19. yüzyıl Avrupalı düşünürlerinin kökenlerine ve Marx'ın kapitalizme yönelttiği radikal ekonomik ve toplumsal eleştiriye dair temel bir açıklama sunuluyor.

Marksizmin Lenin, Troçki, Stalin gibi acımasız, dogmatik bir Komünizm oluşturmuş Rus havarileri ve Gramsci'nin bakışı, Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisi ve Althusser'in 1960'lardaki yapısalcı Marksizmi gibi alternatif Marksist yaklaşımlar değerlendiriliyor.

Kitabı okuyanlar 27 okur

  • Fatma Nur
  • Cemil kırmızı
  • istenc
  • Buse Pınarbaşı
  • ERHAN BAĞLAN
  • Hatice Akyol
  • Sade
  • Cem Ertan Avcı
  • Yetkin Akbal
  • Yasemin Ertem

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%30 (3)
9
%30 (3)
8
%20 (2)
7
%20 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0