Sembollerin Dilinden

8,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
47 gösterim
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2013
 • Sayfa Sayısı:
  123
 • ISBN:
  9786054769148
 • Yayınevi:
  Ay-Bil Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 8 Alıntı

Çin kültüründe gül sembolü gençliğin işaretidir. Bâtinilikte manevi güzelliği sembolize eder. Fars kültüründe Tanrı'nın ilâhi cemalini, Kur'an-ı Kerim'in yapraklarını ve Sünnilikte ise Hz. Muhammed'in ter damlalarını sembolize eder. Gülün yeri Islam sembolizminde ayrıdır, görüntü ve güzel kokusundan dolayı doğrudan Hz. Muhammed ile ilintilenmiştir.
...
Gül aynı zamanda cennet çiçeğidir. İbrahim peygamberin ateşe atılınca gül bahçesine düştüğüne inanılır. Eskiden gülleri seyretmek için gezintiye çıkılır ve iyi vakit geçirilirdi. Edebiyatta aşığın sevgilisini görmesi adeta "gülgeşt" denilen bu gezilere benzetilirdi.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 59 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 59 - Aybil Yayınları)

Kutsallık ve güzel koku birbiriyle çok sıkı ilişkilendirilmiştir. Orta Çağ sembolizminde İsa, Tanrısal kokuyu dış dünyaya yayan bir çiçek ile özdeşleştirilir. Hristiyanlıkta ise cennet tasvirleri harikulade çiçek kokularından bahseder.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 63 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 63 - Aybil Yayınları)

Eski Mısır'da tütsü Tanrı'nın yeryüzüne düşen teridir. Ölü kültünde karşılaştığımız buhur, ahirete giden yolu göstermektedir. Yani tütsü yoluyla elde edilen koku, dünya ile ahiret arasında bir bağlantıdır. Edebiyatta soyut ile somut arasında bir geçiş olarak sıkça kullanılmıştır.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 62 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 62 - Aybil Yayınları)

Konfiçyus felsefesine göre müzik, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki uyumun veya uyumsuzluğun dışa vuruluşunun sembolüdür. Ona göre sesin yüksekliği ve alçaklığıyla bu ilişki sembolik olarak ifade edilir.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 66 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 66 - Aybil Yayınları)

Pala, musiki kelimesinin Yunanca kökenli olduğunu ve Pisagoru'un icat ettiğini belirtmiştir. Pisagor'un gökyüzüne yükselip orada yıldızların nasıl ilahi bir ahenkte döndüğünü gördüğü söylenir. Onun müziği icat ederken bu ilahi dengeyi göz önünde bulundurduğuna inanılır.
...
İslam dünyasında nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmıştır; İslam dünyasında musikiyi Davud Peygamber'in İdris Peygamberin veya Nuh Peygamber'in oğullarından birinin icat ettiğine inanılır. Efsaneye göre, gagasında delikler bulunan Kaknus veya Musikar adlı kuş, rüzgara karşı durunca bu deliklerden çok güzel sesler çıkarmış. Musiki bu sesleri taklitten doğmuştur.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 67 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 67 - Aybil Yayınları)

Batı edebiyatında da şiir ile müzik yakın bir ilişki içerisindedir. Öyle ki şiir kelimesine tekabül eden "lyrik" kavramının kökeni Yunancada "Lir" adındaki bir müzik enstrümanına dayanmaktadır.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 67 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 67 - Aybil Yayınları)

Bülbül, Fars ülkelerinde 12. ve 14. yüzyıllar arasında Fransa'daki halk ozanlarında ve günümüz Orta Avrupa'da aşkın sembolü olarak yer edinmiştir. Bununla birlikte Batı'da yumuşak, acısız bir ölümün timsalidir. Hristiyanlıkta ise bülbül cennet özleminin sembolüdür ve bu anlamıyla Orta Çağ edebiyat sanatında Tanrı'ya yalvarıp yakaran ruhun sembolü olarak kullanılmıştır.
...
Alman romantizminde uzak diyarlara duyulan merak, memleket özlemi, rüya ve masal atmosferleri yanında önemli bir yere sahiptir.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 64 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 64 - Aybil Yayınları)

Gül ile metafizik duygu ve değerler sembolize edilmiştir. Kokusu, güzelliği ve geçiciliğjnden dolayı gül aşk, ölüm ve cennetin sembolü olarak kullanılmıştır. Eski Yunanlarda ve Roma'da aşk tanrısı Afrodit ve Venüs için kullanılmıştır.
...
Törensel içi âlemini süslemek için kullanılmış ve Roma İmparatorluğu'nda hükümdarlığın göstergesidir. Suskunluğun (sır saklamanın) işareti olarak gül motifi kiliselerdeki günah çıkarma kabinlerine güvenin ifadesi olarak işlenmiştir.

Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 58 - Aybil Yayınları)Sembollerin Dilinden, Ahmet Cuma (Sayfa 58 - Aybil Yayınları)