Profil
... Hrozny daha Hitit yazısı okunmadan onu Hint-Avrupa dilleri arasında tasnif ettiğinde görülen temaşanın binde birinin Sümerce-Türkçe bağlantısı keşfedildiğinde görülmemesi, bu bakımdan düşündürücüdür.96
Sayfa 97 - ÖtükenKitabı okuyor
Bundan yüzlerce yıl önce ilk krallarımızdan biri, Nippur'a düşmanlar girmesin diye, şehrin etrafına kalın duvarlardan oluşan bir sur yaptırmış, surun dış kısmını da su dolu hendekle çevirtmiş. Bu surda, şehrin dışına çıkmak için tam 7 büyük kapı bulunuyor. Gece olunca kapılar kapanır, kimse girip çıkamaz oradan. İşte bu kapılardan birinin adı, Musakkatim. Söylendiğine göre vaktiyle bu kapının olduğu yerde atalarımızın yaptırdığı ve adını "Barış Kapısı" koydukları bir kapı varmış. Akad kralı Naramsin bilinmeyen bir nedenle bu kapıyı yıktırmış. Başka bir Akad kralı da onartıp adını "Musakkatim" koydurmuş. (sayfa 45) Meğer bu yüzden o kapıya Akadlılar "seks bakımından kirli" anlamına gelen Akadca "Musakkatim" adını koymuşlar. (sayfa 47)
Sümerce
Bizim dilimiz tek, iki veya üç hecelidir. Onlara çeşitli ekler koyarak veya kelimeleri yan yana dizerek anlam veririz. Örneğin,"e", ev demektir. "ete" evden, "eşe" eve gibi. "lu" adam, "gal" büyük; "lugal" büyük adam, "kral" demektir.
"Dubsar" Sümerce yazman demekmiş. "Dub" yazdıkları tablet, "sar" da yazmak demek.
"Bir şirket, yeni ürünlerini adlandırırken, bu adın uluslararası arenaya uygun olduğundan emin olmalıdır. Chevrolet yeni arabasına Nova adını vermiş, Latin Amerika'da 'no va' sözünün "gitmez" anlamına geldiğini fark etmemiştir."
Sayfa 180Kitabı okudu
Dil üzerindeki titizliğimiz yalnız edebî eserlere inhisar ediyor. Edebî olmayan yazılarda dilin düzgün olmasına lüzum var mı, yok mu çok defa düşünmüyoruz bile. Mesela bir ilim adamı ne demek istediğini bize iyi kötü anlatıyor mu, yetiyor; cümlesinin düzgün, anlatışının rahat olmasına bakmıyoruz. Onun da bir edebiyatçı kadar dil üzerinde düşünmesi, hiç olmazsa yanlışlarla dolu bozuk bir dil kullanmaması gerektiğini aklımıza getirmiyoruz. Bu yazılar fen adamları tarafından yazılırsa sorumsuzluk büsbütün azalıyor.
Sayfa 114 - Kapra Yayıncılık
312 syf.
10/10 puan verdi
·
4 günde okudu
Paleografi bilimine ilgisi olanlar için kitapta yazıldığı şekliyle tam bir ''yazı'' ve ''alfabe'' koleksiyonu. Eski ve yakın dönemin bu güne kadar keşfedilmiş tüm yazı türleri ve stenografileri kitapta mevcut. Alfabeler tarihsel açıklamalarıyla kıtalar bazında gruplandırılmış. Bu şekliyle gerçekten benzerini zor bulabileceğiniz bir referans kitabı diyebilirim.
Yazı Kitabı
Yazı KitabıCarl Faulmann · İş Bankası Kültür Yayınları · 201516 okunma
628 syf.
·
Puan vermedi
Bu kitabı ilk olarak ETE derslerinde görmüştüm. Hocamız günümüz gramerini unuttuğunda hemen bu kitaptan destek alırdı. O gün bu gündür ses, yapı ve söz dizimi konusunda başvurduğum bir eserdir.
Türkçe'nin Grameri
Türkçe'nin GrameriTahsin Bangüoğlu · Türk Dil Kurumu Yayınları · 200727 okunma
Arapça
...Hz. Peygamber'in ve -"Mü'minlerin anneleri" olarak adlandırılan- hanımlarının anadili olan arapça, aynı zamanda manevi bakımdan her müslümanın da, anadili olarak kabul edilmeye layıktır. 519 Bu sebepledir ki her Müslüman, en azından sosyal bir görevle, Kur'ân'ın, Arapça yazılı metinini yüzünden okumak için gerektiği kadarıyla Arapçayı, (en azından Arap harflerini) öğrenmek zorundadır. İslâm'a girenler, öteden beri Arap yazısını kendi mahallî dillerine adapte etme işine büyük önem vermişlerdir: Farsça, Türkçe, Urduca, Malayca, Peştu ve Kürtçe dillerinde olduğu gibi. O halde, en azından müslümanlar arasında yazışmalar yapıldığında, İslâm'ı kabul edenlere Arap yazısına, kendi mahallî dillerinde kullanacak kadar hâkîm olmaları tavsiye edilmelidir. Bu tavsiyenin pratik bir yönü de vardır: Zîrâ süsleme güzelliği ve yazımdaki kısalığı bir tarafa, Arap yazısı, bütünüyle harekelendiğinde dünyanın en net ve kapalılıktan en uzak bir yazısıdır (aslında bu yazı, bir tür stenografidir). s-306
301 syf.
·
Puan vermedi
Dipnotları harika bir kitap! Bu kitap köken bilmine olan merakımı körüklediği gibi ek araştırmaları hususunda da meraklanmama vesile oldu. Gerek ses gerek şekil bilim için bir başucu eseri olduğunu söyleyebilirim.
Ses ve Şekil Bilgisi
Ses ve Şekil BilgisiHanifi Vural · Kesit Yayınları · 201126 okunma
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.