Giriş Yap
Farkında mısınız ki, düne kadar eli, ayağı, yüreği ve dili parangapend yaşayan biz, bugün bağlarımızı biraz gevşetebildik diye bütün memleketi yutmaya hazır bir kudret ve niyette tasavvur ediliyoruz da, hâlâ küfür derecesinde bir hürriyete malik bulunamamanın efsanevî ıstırabı...
1
Gıybet eden kişi büyük günah işlemiştir, bunun için pişman olup tövbe etmelidir. Gıybette iki hak vardır; biri yüce Allah'ın hakkı, diğeri de gıybeti yapılan kimsenin hakkıdır.
Bir malın, birine ait olduğunu söylemek için ne şartlar gerekli ise, bir kimseye kötü diye hükmetmek için de aynı şartlar gereklidir. Bu şartlar ya onu bizzat görmesi ya da gören âdil birinin şahitlik etmesidir.