Profil
Neden Sâlih ve Âlim Kimseleri Yâd Ediyoruz?
Süfyan-ı Sevrî veya Süfyan İbn Uyeyne’ye nisbet edilen şöyle hakikatli bir söz vardır; "Sâlihlerin, âlim ve ârif şahsiyetlerin anıldığı yere rahmet/bereket iner." (İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ilmi ve fadlih, II, 162) Bu sebeple sâlihleri, âlimleri ve ârifleri yâd etmemiz; Cenâb-ı Hak (cc) nâmına, Resûl-i Ekrem (asm) hesabınadır. Onlara olan muhabbetimiz de mânâ-yı harfiyledir.
Elbette yeteri kadar salih olan bilir Mezarlıklarda çiçeklere bakmak hiçbir ömrü uzatmaz. Ufuk Aksoy