Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Kul hakkı müstesna İslam dini küfürde işlenen günahları mahveder.

3003 Hadis, Nuri Tatlıdede (Sayfa 221)3003 Hadis, Nuri Tatlıdede (Sayfa 221)

ABDURRAHİM KARAKOÇ
KİME GARDAŞ DEYİM

Yalan, dolan ile garip köylümü
Aldatıp soyana gardaş mı deyim?
Allah’ın emrine isyan edip de
Şeytan’a uyana gardaş mı deyim?

“Çağdışı kural” der, ar, namus, hâyâ...
Yol olur boynuzu dünyadan ay’a!
Cinsel toleranslı şo dümbük bay’a,
Şo çıplak bayana gardaş mı deyim?

Bacısız, gardaşsız kalsam da garip,
Sahtekâra gardaş olamam varıp,
Camide ön safa karargâh kurup,
Kul hâkkı yiyene gardaş mı deyim?

Dinime taş atan dini güdüğe,
Irkıma küfreden iğrenç düdüğe,
Dâvâsız, gâyesiz şo pis hödüğe,
Şo sözden cayana gardaş mı deyim?

Olmalı gardaşlık lâle, gül gibi
Resul-i Zîşan’la Cebrail gibi.
Bizi bize düşman edip el gibi,
Bu hâle koyana gardaş mı deyim?

Bilgi, Özmen, İmamoğlu, Kahraman,
“Öç” diye çağrışır yüce makamdan.
Diyemem, şehitler tutar yakamdan!
Gardaşa kıyana gardaş mı deyim?

Tezimiz “Türk-İslam” böyle biline.
Söz verdik, baş koyduk ülkü yoluna.
Mao’nun piçine, Marks’ın kuluna,
Yılana, çayana gardaş mı deyim?

Papatyalar, Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz'ı inceledi.
13 Mar 08:15 · Kitabı okudu · 11 günde · Beğendi

Niçin yaratıldık;
》 Sadece ve sadece Allahın 'kul' u olmak , O'na kulluk yapmak için .
Bu nasıl mümkün olur ? Diye sordugumuz zaman ; Kurani Kerim okumak ve anlamakla, Peygamberimiz ve Peygamberlerin hayatlarını öğrenip ona göre kendi hayatlarimizi düzene koymakla. Nasıl düzene koyacağız ; peygamberimizin sunentlerini ve hadislerini iyice kavrayıp hayatımızda uygulamakla.
İlk inen ayet - oku- dur . Okumak öğretir. İnsan okudukça bidate ve yanlış yola düşmekten kurtulur. Oku demiş Yaradan yakışmaz kuluna okumamak.
"Kim benim sünnetimi ihya ederse , ahirette benimle olur " buyuruyor peygamberimiz.
" Kim Kurani Kerimi okudu ve onu hifzetti, ezberlediyse veyahut ahkamini belledi ve onu ortaya koyduysa; Kuranin içinde 'helal ' denilen şeyleri helal ,'haram ' dediği şeyleri haram bellediyse Allah onu cennete koyar . Ailesi efradından on kişi hakkında ona şefaat salahiyeti, hakkı verir. Hepsi cehennemi hak etmiş olan ev ahalisinden on tane kişiyi cehenneme düşmekten kurtarır. (Tirmiziden hadis)"

Kitap ,sünnet ve hadislerle ilgilenen kişiler için başlamak için ideal bir kitap. Akıcı ve anlaşılır anlatımı. Hadis , sünnet ve ayet bağlantısı. Bir çok hadis in neye delalet ettiğinin örneklerle anatilmasi kitabı anlaşılır bir hale getiriyor.

Okumak isteyen herkese çok çok tavsiye edilir.
Hayrli sabahlar , Allahın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.
Es selamu aleyküm :)

Mehmet Akif Ersoy
“Halikın namütenahi adı var en başı Hakk
Ne büyük şey kul için Hakk’ı tutup kaldırmak
Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken
Mutlaka sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden ?
Çünkü meknun o büyük sûrede esrârı felâh
Başta iman-ı hakikî geliyor sonra salâh
Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”

Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 11 Mar 22:28 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Ailemize ayırmamız gereken zamanı (akşamı) başka şeylere hasretmek en azından "kul hakkı" oluşturur. Âlişan Efendimiz, Veda Hutbesi'nde "kadınların erkekler üzerinde hakları" olduğunu üstüne basa basa söylüyor.
Böyleyken neden ailemizin vaktini çalıp televizyona ya da kahvehaneye harcayalım? Aile hassasiyetimizin yanında kul hakkı almama hassasiyetimizi mi yitirdik?
Kaldı ki, insan ömrü boş şeylere harcanacak kadar da uzun değil.

Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu (Sayfa 29)Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu (Sayfa 29)

│Mehmet Efe
İnandıklarımı bana ayrıcalık sağlayan bir üstünlük olarak göremem. İmtiyazlarla korunmuş makamlara itibar edemem. Allah ne beni yetkilendirmiş bir polit büro şefidir ne de benim takımın golcüsü. Allah herkesin yaratıcısı ve rabbidir. Zulüm ve şirk kadar en çok lanetlenen şeyin kibir olduğuna inanırım. “Müstekbirler”in dini istikbardır. Mütevazi bir cahil, kibirli bir alimden daha hayırlıdır. Karanlıkların en tahammül edilmezlerinden biri, hakikati bulduğuna inanan, hakikati tekelinde gören bir aydındır. İnsanları inançlarıyla değil, davranışları ve halleriyle değerlendiririm; niyetleri değil beyanı ve davranışları esas alır; inancın yargısını Allah’a havale ederim. Özel hayatın dokunulmazlığına inanırım.

Düşmanlarımın özel hayatı benim özel hayatımdan daha değersiz değildir. Okumaya ve paylaşmaya inanırım. En büyük cihadım, insanlar elimden ve dilimden emin oluncaya kadar kendimi terbiye çabasıdır. Bana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmamam gerekir. Bir insanın maddi veya manevi herhangi bir hakkını ihlal etmenin, kul hakkına tecavüz etmek suçunun affedeni ancak hakkına tecavüz edilen olur; Allah’ın tövbe edildiğinde şirki bile bağışladığını ama kul hakkını ancak kulun bağışladığını bilirim. Bağışlanmamış kul hakkı, kalbime eklenecek en büyük kara noktalardan, hayatın ölümden sonraki aşamasında taşıyamayacağım yüklerden, en ağır zulümlerdendir; bilirim. Benim öncülerim şöyle demişti: “Öyle hareket et ki, davranışların herkes için geçerli olsun; ne sana göre değişsin ne de başkalarına göre.” “Herkes için adalet” isterim; tarafsız değilim.

"Kadın Hakları, Erkek Hakları, Çocuk Hakları...

Kendi şahsî fikrim; 'İnsan Hakları' desek çok daha iyi ve doğru olur!

Kadın ve çocuk erkeğe göre daha güçsüz görünse de genel geçer normlar, yerleşik yasalar ya da yazılı olmayan toplum kuralları açısından, yine de sonuç itibarıyla elinde gücü tutan bir zalimin eline düşen her kim olursa olsun; ister kadın, ister erkek ya da çocuk zulüm görmüyor mu, çektiği zulümlerden içine-yüreğine kanlı gözyaşları akıtmıyor mu?..

Zâlim adamlar olduğu gibi, zâlim kadınlar da var ve azımsanmayacak miktarda... Kadın zulmetti mi bunu erkek gibi âşikâr yapmaz üstelik! Entrikalarla yapar, erkek çoğu zaman kendisine yapılan zulmün farkında bile olmaz... Buna neden olarak, yıllarca ezilen cins olmanın getirdiği-gerektirdiği kurnazlık da diyebiliriz, kadının erkeğe oranla çok daha girift, ayrıntılı düşünen zihin yapısı da...

Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz da... Bu arada ömürler de cehenneme dönüyor, yazık oluyor hayatlarımıza... Kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını çok güzel açıklayan darb-ı mesellerimiz de var;

"Allah ihmâl Etmez! İmhâl Eder!.."

"Hak Teâlâ İntikâmın gene kul ile Alır!
İlm-i Ledün bilmeyen, bunu kul etti sanır..."

Kim kime zulmediyorsa bunun karşısındayım. İsterim ki insan insanca davransın! Erkek kadına, kadın erkeğe, kimse birbirine zulüm yapmasın! Örnekler çoğaltılabilir; Zengin fakire, fakir zengine, büyükler çocuklara, çocuklar birbirine, patron işçisine, işçi patronuna, memur astına, memur üstüne... Gücü o an kim eline geçirdiyse; diğerine, zulmetmesin! İnsanca davransın herkes birbirine ve içinde yaşadığımız şu âleme, hatta ötelere..."

Pol Gara

¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸

"ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!...
-Boğamazsın ki!
-Hiç olmazsa, yanımdan koğârım!
Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu...
İrticâın şu sizin lehçede mânası bu mu?"

Mehmet Akif Ersoy
(1873 - 1936 )

Yeliz Erol, bir alıntı ekledi.
07 Mar 22:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ne erkeğin kadını ezmeye,ne de kadının erkeğin karşısında dikilmeye hakkı vardır.Kul kula denktir.Kullukta bir tarağın dişleri gibi olduktan sonra 3-5 tüyle üstünlük kurulmaz

Kıblegah Evler, Nureddin YıldızKıblegah Evler, Nureddin Yıldız
Rahatı kaçan ağaç, bir alıntı ekledi.
06 Mar 22:59

"Adalet, doğruluk, dayanışma, paylaşma, muhabbet, kul hakkı, ihtiram... Hangi fabrika üretebilir sizi!"

Ali Ural

Arka Kapak Sayı 29, Kolektif (Sayfa 9)Arka Kapak Sayı 29, Kolektif (Sayfa 9)