• Adalet kalmadı hep zulüm doldu;
  Geçti bu baharın gülleri soldu.
  Dünyanın gidişi acaip oldu,
  Koyun belli değil kurt belli değil....
 • Adalet kalmadı hep zülüm doldu,
  geçti bu baharın gülleri soldu,
  dünyanın gidişi acayip oldu,
  koyun belli değil kurt belli değil.
  Mustafa Kutlu
  Sayfa 49 - Yazar
 • Bir vakte erdi ki bizim günümüz
  Yiğit belli değil mert belli değil
  Herkes yarasına derman arıyor
  Devâ belli değil dert belli değil

  Adalet kalmadı hep zulüm doldu
  Geçti bu baharın gülleri soldu
  Dünyanın gidişi acaip oldu
  Koyun belli değil kurt belli değil

  Çerh bozulmuş dünya ıslah olmuyor
  Fukara ehlinin yüzü gülmüyor
  Ruhsatî de ne dediğin bilmiyor
  Yazı belli değil hat belli değil
 • ''Öyle bir savaş ki bu Süveydâ, yaşamak ölmekten dahâ ağır''

  -Zaferden Sonra Ey Yâr Mutlakâ Geleceğim-

  Deli hoyrat fırtınam dinmez dinmeyecektir!
  Desen ki yıllar geçti dönmez dönmeyecektir!
  Kuşandığım kor sevdâ sönmez sönmeyecektir!
  Hasreti tütsüleyip gökleri deleceğim,
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Uğultular saf tuttu çınlayıp sorar beni
  En âmâ gecelerde cemâlin sarar beni
  Bir buruşuk resmin var gözlerin yorar beni
  Buğulu bakışını camlardan sileceğim,
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Kaşlar döndü kemana kirpiğin kara yaydır
  Gel! mâni ol rûhumu bakışlarından caydır
  İstersen sök güneşi gün gün şafağı saydır
  Takvimler bile şaşkın nereden bileceğim?
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Nemli bakışlarınla irkiliyor gözlerin
  Perişân dudaklarda titrek titrek sözlerin
  Dağ tepe aşılınca nâmı kalmaz düzlerin
  Yorgun yaralı aksak kapına düşeceğim,
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Dalga dalga yükselip coşan benim Hazar'dan!
  Kem gözler silâhlanır kurşun yağar nazardan!
  Zây olsa da bedenim rûhum çıkar mezardan!
  Sanma son kez yüzünü görmeden öleceğim,
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Azadlığın bağrıma eserken efil efil
  Tanrı dağında yas var Altay desen sersefil
  Şâhidim Ötüken'dir bu bozkır bana kefil
  Kara tayı hoyratça delice süreceğim!
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Ağalar ve paşalar ve de beyler yorulmuş
  Doldur boşalt cümbüşü elde meyler yorulmuş
  Kânun keman sesi yok garip neyler yorulmuş
  Kurt kuşun selâsını âşkla dinleyeceğim,
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Pus bağlamış dört taraf hasretinin tozundan!
  Sök yüreğimi ve al kurtulayım sızından!
  Erenlerin duası ozanların sazından
  Mızrabları eskitip tel tel döküleceğim!
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Kutlu! âdâb bilirsin yol ve yordam ve düstûr
  Gitti! bir daha gelmez diyen dilleri sustur
  Söz verip sözde durmak er kişiye mahsustur
  Kurt başım eğilmiyor! göğe dikileceğim,
  Zaferden sonra ey yâr mutlakâ geleceğim

  Onur Kutlu Öztürk
 • Bir vakte erdi ki bizim günümüz
  Yiğit belli değil mert belli değil
  Herkes yarasına derman arıyor
  Devâ belli değil dert belli değil

  Adalet kalmadı hep zulüm doldu
  Geçti bu baharın gülleri soldu
  Dünyanın gidişi acaip oldu
  Koyun belli değil kurt belli değil
 • Kayseri iline ait 1611-1626 yılllarına ait Şer'iye Sicillerinden tespit edilen isimler de şöyledir: Gökçe veled-i Körpe, Hüdaverdi veled-i , Ohannes veled-i Timur, Vasili Balı, Karlıca, Sefer veled-i Hızır Beşe, Sultan Beşe veled-i Devletkar, Saya veled-i Uğurlu, Hüdaverdi, Burak veled-i Yunus, Arzuman, Körpe, Sava veled-i Nevruz, Devlet veled-i Şehri, Uğurlu veled-i Karaman, Cihan Beşe veled-i Sultan. Gesi nam karyeden Yağmur, İnci veled-i Körpe, Todori, Karaoğlan( ?). Endürlük'ten Aydoğdu, Dede Balı veled-i Şalı, Gündüz veled-i Keşiş. Gesi nam karyeden Karaca kızı Ahtiye, Balzoğlu Kalender ve KutluBeg, Dursun veled-i Türkman(? ). Erkilet nam karyeden Şirin veled-i Karakoç, Timur veled-i Bogos, Tanrıverdi veled-iii Suultan, Anasdas veled-i Kaplan, Kaplan veled-i Uğurlu. Ulubürüngüz nam karyeden Bahadır ve karısı Kayılıan(? ). Balaban Keşiş veled-i Tanrıverdi. Ağyad
  veled-i Gökçe, Temam bint-i Köse Tudu veled-i Gökçe, Gürelik veled-i acar, Sefer ve/ed-i Yani, Karakoç, Uğurlu ve kardeşi Murat, Tama veled-i Murad, Aydoğdu veled-i ayvad, Çakıcı veled-i Mardar(? ), Laçin, Vasil veled-i İnebeg, güleser bint-i Bağdeser ve kocası İbrahim bin Abdullah. Karye-i Hisarcan 'dan Köstendil veled-i Karagazi. Karakoç veled-i Kayser, Nazıl bin t-i Bağdeser. Kara Yavan ve karısı HatunBııla bint-i Eyınir Balı ve
  yetimleri, Kaya. Bektaş mahallesinden Sefer veled-i İhtiyar, Begler veled-i Turak, Sinan veled-i Altım, Kaya veled-i Tatar. Germir nam karyeden Şahin, Karlı, Karagöz, Urum Ali, Uğurl veled-i Sarı Hacı, Petros veled-i Giilemir 56 Pavlu veled-i Kaya, Balı veled-i Bağcı, A ııasdas veled-i Sefer. Darsiyak nam karyeden
  Lazari veled-i Karabeg. Gergeme nam karyeden Arslan
  veled-i Budak. Mallıubun nam karyeden Murad veled-i inebeg.
  Sannısaklı nam karyeden inebeg veled-i Save. Sayacı veled-i
  Kutlu Beşe. Taşraşelıir'den Sefer veled-i Pirli, Sultan Balı,
  Kulakoğlu Yavan, Develilioğlu Sultan, Hatır ve Aslan. Karakeçi
  mahallesinden Uğurlu veled-ii Sultan Balı, Gülabi veled-i
  Balı.arzuman veled-i Balı, Uğurlu veled-i Sultan Balı. Hisar
  önünden Balat veled-i Tatar ve kardeşleri İnebeg ve Murat(?),
  Mercan veled-i Demir dede ve Balı veled-i Hasan. Giilbeg,
  Arzuman veled-i Gregos, Durmuş, Dede Balı veled-i Sultan Balı,
  Budak veled-i Tanrıverdi, Sultan veled-i Murat, Durmuş Balı,
  Tatar veled-i Mercan. Oduncu mahallesinden HatırBalı Beg
  ve yetimesi Ayhatun, karısı Altun bint-i Boğos. Depecik mahallesinden
  Bağdesir veled-ii Yani. Kaya bint-i Yavan, Hatır veledi
  Giilbaba. Uyan(?) mahallesinden Sultaıı Kaya bin t-i Yuvan,
  Yahşi, Tatar, Zincidere karyesinden Gökçe veled-i Köstendil.57
  Kayseri Kiçikapu mahallesinden Giillıatun bint-i Şalıbalı, Yalışi!
  Balışı, Efkere nam karyeden Şahbaz bint-i Dönir( ?) kızı Ayhatun, oğlu Polat ve Polat'ın oğlu Uğurlu (1067 yılı).58 Emir Sultan mahallesinden Anasdas veled-i Balı ve karısı Meryem bint-i Durmuş'un
  kızları Gülcihan ve Gülzade, oğulları Balı ve İmirze, bir diğer kızları
  Sultan'dır.59 Bir ailenin bir üyesi hariç tüm üyelerin Türkçe ve
  Türkler tarafından kullanılan isimler taşıyor olması oldukça ilginçtir.
  Kayseri' ye ait 1617 tarihli bu Şer' iye Sicili kayıtlarında yer
  alan ve dikkat çekici diğer isimler ise şu şekildedir:
  Yavan veled-i Polat. Rumiyan mahalesinden Kurt veled-i Hızır.
  Selmen mahallesinden Sefer veled-i Bünyat ve oğlu Balı, Sefer
  veled-i Aslan. Harpit mahallesinden Ağacan veled-i Mardaros
  ve karısı Gülana bint-i Devlet ve oğlu Abraham. Kiçikapu ma.
  Jıallesinden Sefer veled-i Keşiş. Efkere karyesinden Nazlı bint-i
  Kutlu. Giilhatun binti Şahbalı. Kayseri Tatar mahallesinden
  Murat veled-i Uğurlu ve İsebalı veled-i Devlet. Şarkiyan mahallesinden
  Gülağa bint-i Sefer ve kızı Meryem. Karakeçi mahallesinden
  Devlet veled-i Balı. Emir Sultan mahallesinden Kaya
  veled-i A nderyas ve karısı Şam(?) Hatun ve oğulları
  Anderyas ve Kaya ve kızı Kıymet. Germir karyesinden Bağcı
  veled-i Murat, Tavlasun karyesinden Acar Kurd ve Şah Murat
  ve Yuvanoğlu Baryam ve Acar Şalı(?). Rumiyan mahallesinden
  Karagöz ve Hüdaverdi veled-i Nikol, kardeşi Ayan ve kız kardeşi
  Gülcihan ve Sava veled-i Hergeleci ve Sefer veled-i Murat ve
  YuriBalı veled-i Dede. Yine Rumiyan mahallesinden Tanrıverdi
  ve oğlu Korail ve Anasdas ve kızları Gülistan ve Meryem. Sava
  ve Kara, Al/alıverdi ve Murat. Bektaş mahallesinden Yağmur ve
  Emir. Karakeçi mahallesinden zmımi Kasap Nail ve karısı
  Ayhatun bint-i Karaman ve kızları Meryem ve Nazlı.
  Zincidere'den Yani veled-i Dede Balı. Bahadır, Karakoç,
  Arzuman. İslim Paşa Mahallesinden Tan rıverdi veled-i Uğurlu
  ve karısı Altu n bint-i Anasdas. Sultan ınalıallesinden Devlet ve
  Altun bint-i Kaya Balı. Avşaroğlu Gülabi.60
  Şcr'iyc Sicilleri dışında Tapu Tahrir Defterleri'nde yer alan
  gayri müslim isimleri arasındaki Türkçe isimler de yukarıda yer
  verilen isimlerle büyük benzerliklere sahiptir. Yine Kayseri'ye
  ait 16.yy., Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan ve yine ileride görüleceği
  gibi konumuz açısından örnek bir teşkil eden Çukur karyesinden
  bazı isimlere yer verilebilir:
  Karye-i Çukur'dan: malıalle-i Kor: Karlı veled-i Aydoğdu ve
  Hızır veled-i O (yani Karl ı 'nın oğlu Hızır), Yağmur veled-i
  Aydoğdu, Satılmış veled-i İneverdi ve Yardım birader-i O ( yani
  Satılmış 'ın kardeşi Yardım), Aydoğdu veled-i O ( Yardmı'm
  oğlu Aydoğdu), Kademşalı veled-i Aydoğdu, Ağabalı veled-i O,
  Emir veled-i Tutuk ve Yörük birader-i O (emir'in kardeşi Yörük),
  Ayurdı veled-i Yahşi ve Budak veled-i O ve Sefer veled-i
  O, m irerşalı veled-i Uğurlu, Tekir veled-i O, Karip veled-i
  Ayurdı ve Durmuş birader-i o, sefer veled-i calapverdi ve Gökçe
  birader-i O ve Döğenci birader-i O, Sefer veled-i Küçük ve Milıail
  veled-i O, Hızır veled-i Küçük ve Yardım birader-i O, Kayser
  birader-i O, Yardım veled-i Karaca, Tanrıverdi veled-i Yörük
  ve İnebey birader-i O ve Yasef birader-i O ve Bahadır veledi
  O, Tanrıverdi veled-i Yörük ve İnebey veled-i O, Aydığdıı
  veled-i Seydi,Hızır veled-i Hızır ve Sefer veled-i O, Balıcan
  veled-i Hızır. Malıalle-i Güliceden: Gökçe veled-i İvan, Durmuş
  veled-i Satılmış ve Dursun birader-i O, Nikol veled-i Urumşalı
  ve Bayram birader-i O, Turanşalı veled-i Çullu, Kademşalı
  ve/ed-i Karakoç, Aslıbeg veled-i Yagop ve Budak veled-i O,
  Tııranşah veled-i AslıBEg ve Hızır veled-i O, Küçük veled-i
  Aydoğdu ve Aydoğdu veled-i O, Sefer veled-i Kutluşalılı ve Alı i
  veled-i O, Balı veled-i Bayramlı ve İneverdi veled-i O, Sarı
  veled-i Yahşi ve Tekir veled-i 0.61
  Osmanlı Arşiv belgeleri arasında öz Türkçe isim taşıyan Ortodoks
  nüfusla ilgili daha birçok belge bulunmaktadır. Bab-ı Ali
  Evrak Odası Sadaret Evrakı Divan-ı Hümayun Kalemi belgeleri arasında
  1 843 yılında Kayseri bölgesinden Asakir-i Mansure-i Nizamiye-
  i Şahane Kaymakamı olan Ahmet Bey, aynı yerde yaşamakta
  olan Uğııroğlu isimli zımmide alacağı olduğu konusunda
  bir arzuhal sunmuştur.
  Yine bir alacak davasında Poladoğlu
  Yovan'ın Bayramoğlu Yovan'dan alacağı vardır ve Bayramoğlu
  öldüğünden varislerinden alacağını temin etmek için
  Dersaadet'e müracatta bulunmuştur.