Şairin olmaya geldim...
Bir dünya düşün
Gözlerini Cemal süreya yazsın...
Saçlarını Mehmet uzun.
Endamını erdem Beyazıt yazsın...
Masumiyetini Sunay Akın.
Hasretin nazım hikmetten...
Sevdan Ahmet ariften...
Okuyanın ben olayım.
Yaşayanın da ben...

Ayşenur Kartal, Emperyalizmin Maşası Ermeniler'i inceledi.
22 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · 9/10 puan

Aslında kitap hakkında sayfalar dolusu uzuunca bir inceleme yapılabilir. Ama ben incelememi daha kısa tutup ısrarla herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Özetle ;
Türklerle uzun yıllar içiçe yaşamış Ermeniler, Osmanlı zamanında "Sadık Vatandaş" unvanını almışlardır. Osmanlı'nın diğer azınlıklarla mukayese edilirse Ermenilerle daha samimi ilişkileri olmuştur. Hatta Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u ele geçirdikten sonra Rumlara tanıdığı patrikhane kurma yetkisini, 1461 yılında Ermenilere de tanımıştır. Osmanlı'nın güçlü dönemlerinde huzur ve güven içinde yaşayan, zenginleşen Ermeniler, Osmanlı gerilemeye başlayınca ve diğer azınlıklarında Osmanlı'dan yavaş yavaş ayrıldığını görünce, emperyalist güçlerinde kışkırtmaları sonucuyla, kendilerine "Bağımsız bir Ermeni Devleti" vaadiyle uzun yıllar huzur, zenginlik ve hatta güzel mevkiler içinde yaşadıkları devletleri Osmanlı'ya ihanet etmişlerdir. Kitap genel olarak Ermenilere cephe almış bir kitap değil, yalnızca Ermenileri Türk Düşmanlığıyla doldurup, onlara bağımsız bir devlet vaadiyle kandıran emperyalistlerin kii özellikle Rusya' nın Ermenileri her türlü maşa gibi kullanmasından bahsediyor. Rusya, büyümesini, Osmanlı'nın yıkılması üzerine kurmuştur. Sıcak denizlere (Akdeniz) inmek, Orta Doğuda güçlü devlet olmak istiyor ve bu hedeflere ulaşması Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından geçiyordu.
Ermeniler Osmanlı'da yaşadıkları tüm bölgelerde azınlıktaydilar. Bulundukları bölgelerden Türkleri Müslümanları kaçırmak için ellerinden gelen bütün işkenceleri yaptılar. Rusya tarafından silahlandırıldılar vs... Ve hedeflerine ulaştıkları taktirde Osmanlı yıkılmış olacaktı. Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşta Osmanlı ölüm kalım savaşı verirken, Ermeniler devletin her tarafında isyanlar çıkarmış, silah çekmiş, insanları acımasızca öldürmüş ve akla gelmeyecek çok daha kötü işkenceler yapmıştır. (Rusyanin arzusuyla) Osmanlı'nın bu olanlara karşı aldığı tedbir ise Ermenileri daha güvenli bir bölgeye göç ettirmektir. (tehcir) Ama Ermeniler bu göç olayını tarihe Ermeni Soykırımı adıyla yaymışlardr.
Ben beğenerek okudum kitabı, kaynaklardan yararlanarak, akıcı ve sade bir dille, emekli korgeneral Hasan Kundakçı tarafından yazılmış. Buraya yazdıklarım kitabın özetinin özetinin özeti bile olamaz, çok dolu bir kitap, herkes okumalı :) bu arada yalnız Osmanlı dönemi değil yakın tarihimizdeki Ermenilere de değiniyor yazar. Okuyacaklara keyifli okumalar dilerim...)

Cihan erkaya, bir alıntı ekledi.
Dün 18:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Mehmet ali her şeyden elini eteğini çekmiş gibi ... cardagina çıkıyor,bitip tükenmeyen bir türküye başlıyor.soyluyor babam söylüyor. Ne kesiyor ne bir şey...türkü,yanik bir türkü ...o türkü söyledikçe ta uzaklarda, gökyüzünde bir turna katarı geliyor göz önüne...ama her dinleyen bir turna katarini hayal ediyor .ses tok,gür... dalga dalga arada sırada bir iç çekiyor, mehmed ali türküde iç çekmek bu ! Otur hüngür hüngür ağla... kim bilir mehmet ali ne söylüyor türkülerinde. Böyle uzun uzun , böyle dertli

Teneke, Yaşar Kemal (Sayfa 62 - Yky)Teneke, Yaşar Kemal (Sayfa 62 - Yky)
Mhtrm.Tş. Oğuz Altay Kağan / Kızıl Elma Ülküsü, bir alıntı ekledi.
20 Mar 08:24 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Zindandan Mehmet'e Mektup
Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!
Baba katiliyle baban bir safta!
Bir de, geri adam, boynunda yafta...
Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!
Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!

Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,
Kırmızı tuğlalar altı köşeli.
Bu yol da tutuktur hapse düşeli...
Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak.

Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!
Bir âlem ki, gökler boru içinde!
Akıl, olmazların zoru içinde.
Üstüste sorular soru içinde:
Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?
Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

Bir idamlık Ali vardı, asıldı;
Kaydını düştüler, mühür basıldı.
Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı.
Ondan kalan, boynu bükük ve sefil;
Bahçeye diktiği üç beş karanfil...

Müdür bey dert dinler, bugün 'maruzât'!
Çatık kaş.. Hükûmet dedikleri zat...
Beni Allah tutmuş, kim eder azat?
Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem...
Anlamaz; ruhuma geçti bilekçem!

Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil;
Sayım var, maltada hizaya dizil!
Tek yekûn içinde yazıl ve çizil!
İnsanlar zindanda birer kemmiyet;
Urbalarla kemik, mintanlarla et.

Somurtuş ki bıçak, nâra ki tokat;
Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...
Yalnız seccâdemin yününde şefkat;
Beni kimsecikler okşamaz mâdem;
Öp beni alnımdan, sen öp seccâdem!

Çaycı, getir, ilâç kokulu çaydan!
Dakika düşelim, senelik paydan!
Zindanda dakika farksızdır aydan.
Karıştır çayını zaman erisin;
Köpük köpük, duman duman erisin!

Peykeler, duvara mıhlı peykeler;
Duvarda, başlardan, yağlı lekeler,
Gömülmüş duvara, baş baş gölgeler...
Duvar, katil duvar, yolumu biçtin!
Kanla dolu sünger... Beynimi içtin!

Sükût... Kıvrım kıvrım uzaklık uzar;
Tek nokta seçemez dünyadan nazar.
Yerinde mi acep, ölü ve mezar?
Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?
Güneşe göç var da, kalan biz miyiz?

Ses demir, su demir ve ekmek demir...
İstersen demirde muhali kemir,
Ne gelir ki elden, kader bu, emir...
Garip pencerecik, küçük, daracık;
Dünyaya kapalı, Allaha açık.

Dua, dua, eller karıncalanmış;
Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
İplik ki, incecik, örer boşluğu.

Ana rahmi zâhir, şu bizim koğuş;
Karanlığında nur, yeniden doğuş...
Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş!
Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!
Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!

Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

(1961)

Necip Fazıl Kısakürek

Çile, Necip Fazıl KısakürekÇile, Necip Fazıl Kısakürek
Halil Korkmaz, Yemen Sızısı'ı inceledi.
19 Mar 22:05 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mehmet Sami Şepitçi bir yemen gazisi olan dedesi ‘Asker Ağa’yı görmemişti ama dedesini görenlerden dinlediklerini adeta yaşayarak anlatmış. Fakat sadece dedesinden dinledikleri ile yetinmemiş Osmanlı’nın tüm Yemen macerasını da enine boyuna araştırdıktan sonra bu kitap ortaya çıkmış.
Hatta o kadar ki, Şepitçi, dedesinin Yemen hatıralarını tama olarak anlamak için, Osmanlıca öğrenmiş ve Osmanlı arşivlerinde uzun süreli araştırmalar yapmış.
1517’de Yavuz’un Mısır ile birlikte halifeliği de ele geçirmesiyle sözde Osmanlı’ya geçen Yemen’de, terk ettiğimiz 1919 yılına kadar, yani 400 yılda yaklaşık beş yüz bin Osmanlı askeri şehit olmuştu.
Dünya nüfusunun toplam 600 milyon civarı olduğu o yıllarda ne olmuştu da 500 bin insanımız Yemen’de ölmüştü?
Bunlar için belki “öldü” demek bile doğru değildi. Zira Yemen “gidenin gelmediği yer”dir.
Gencecik insanlar gidiyor ve “öldü” haberi de dâhil, onlardan bir daha da hiçbir haber alınamıyor. Ve on, yirmi, otuz yıl geçince de onu öldü sayıyorsunuz.
İşte Şepitçi tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasını kitabında anlatıyor, anlatmakla kalmıyor, sanki “Asker Ağa” dedesi ve sizi de alıp “eli Yemen gülü çemen” ellere Hudeyde – Cizan – Sana - Taiz şehirleri, Mefhak – Cahiliyye - Huş kaleleri, Şuûb – Hıraz - Mafke dağları, Yazil Köprüsü, Timsah Gölü, Süveyş Kanlı’na götürüyor, oralarda asker ölüleriyle beslenerek semirmiş kartal, çakal, kurt, sırtlanlarla karşılaşıyorsunuz.
Ve bu kitabı bitirdiğinizde "Yemen hakkında ben hiç bir şey bilmiyormuşum" diyor, eğer hâlâ takatiniz kaldıysa da şu Yemen türküsünü mırıldanarak derin düşüncelere dalıyorsunuz.

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mehlede ölüm yok bu ne şivandır
Bu Yemen elleri ne de yamandır

Eli Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Kışlanın önünde çalınır sazlar
Ayağım yalın yüreğim sızlar
Yemen'e gidene ağlıyor kızlar

Kışlanın önünde redif sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift potin ile bir de fesi var

Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Su Arıksoysal, Sırtımızdaki Hedef'i inceledi.
19 Mar 19:34 · Kitabı okudu · 1 günde · 5/10 puan

!SPOILER!
Serinin ikinci kitabını okuduktan sonra bir hayli heyecan ve beklenti ile başlamıştım serinin üçüncü kitabı Sırtımızdaki Hedef'e fakat maalesef negatifleri pozitiflerinden bir hayli yüksek oldu benim için.Kitabın gerçekten hoşlanmadığım eksi yönlerine gelmeden önce artı kısımlarından bahsetmek istiyorum.Kitabın en sevdiğim yönü hem Karissa hemde Naz'ın ağzından anlatılıyor olduğuydu.Yazar ilk 120 sayfadan sonra tıkanmıştı-ki bunu Karissa ve en yakın arkadaşı Mel arasında geçen diyalogların uzun ve anlamsız gelmeye başlamasından anlayabiliyordum öylesi sıkıyordu ki bazı replikleri atlamaktan alıkoyamadım kendimi-bu akıllıca taktikten bir hayli memnun kaldım zira tüm hikaye sadece Karissa'nın ağzından anlatılıyor olsaydı "Kitabı yarıda bırakma!"kuralımı çiğneyip devam etmeyecektim büyük ihtimal.Ignazio namı değer Naz karakteri yine gayet güzel kaleme alınmıştı.İnsan hayatını meşru müdafaa ve hayatta kalma içgüdüleri dışında alan kötü bir adam olsada sevdiği kadın için kendini siper etmesi hoştu-ki bunun suçunu hafiflettiğini savunmuyorum cinayet ve bende uyandırdığı duygulardan başka bir incelememde bahsedeceğim- aklı başından gidip onun gibi disiplinli ve taviz vermeyen bir karakterin sokağa sevdiği kadına yetişme iç güdüsüyle kendisini yalın ayak oraya buraya atması mizahi açıdan okumayı yine zevkli kılmıştı.Bir diğer ve son olarak hoşuma giden yanı tarihi iyi kullanarak okuyucuya aktarmaya çalıştığı felsefi düşünceler araştırıldığı belliydi ve mesaj çok net yansıtılmıştı diyor ve duruyorum!Kitabın son 100 sayfasından gerçek anlamda nefret ettim.Felsefik cümlelerle okuyucuyu bir hayli derinlere indirebilmeyi başarabilmiş bir romanın yazarının yaptığı bu hareket iki yüzlülük değilde nedir?Romanın bir kısmında Ignazio yani Naz'ın 18 yaşında başından geçen bir olay anlatılırken kendisinden "çocuk" diye bahsediliyor fakat 19 yaşında hamile kalan Karissa işin içinde varken hala bu ucuz roman bize çekici gelmeye devam etmeli öylemi ? Yok ben almayayım ! Bu biz kadınlar ve öyle hissedenlere aşılamaya çalıştığınız ne tür ticari bir politika bilmiyorum fakat bu durumun bir hayli canımı sıktığını belitmek istiyorum.Daha önceki incelemelerimde de dile getirdiğim üzere partnerler arasında kadın veya erkek fark etmeksizin yaş farkının herhangi bir istismar, manipülasyon söz konusu olmaksızın reşit ve akli dengesi yerinde özgürce alınan kararlar olduğu sürece hiçbir şekilde karşı değilim ki olay Karissa karakterinin 19 yaşında hamile olmasıda değil açıkçası değinmek istediğim bundan daha iki yüzlü ustalıkla gizlenmiş ve farketmesi zor bir gerçek Ignazio 18 yaşındaki bir anısından bahsedilirken çocuk olabiliyor fakat 19 yaşında hamile olan Karissa bu unvanı alamıyor.Kadın hamile olduğu andan itibaren anaç bir kuluçkaya dönen bir varlık değildir.Ki ilerleyen bölümlerde Karissanın eğitim hayatınada son vermiş olması gözden kaçırılacak gibi değildi.İşte biz bu, yetişkin romanları okumaktan zevk alan okurların farkında olması gereken o ince çizgi.Bu inci çizgiyi fark etmemek ve bu tarz yapımlara para verip alarak desteklemek kendi ırkımızı ve öyle hissedenleri kendi ellerimizle geriye atmaktan bir işe yaramaz.Son zamanlarda magazini ucundanda bile olsa takip eden okurlarımızın aşina olduğu Mehmet Aslantuğ'un Hülya Avşar'ın kadın ve erkek egemenliği hakkında sarf ettiği bir cümleye verdiği cevabı kopyala yapıştır yapmak istiyorum.Şöyle diyor Mehmet Aslantuğ,"Kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"Bir kez daha yazarın takındığı tutumu bir hayli ticari ve ikiyüzlü bulduğumu belli etmek istiyor ve bir dahaki sefere yetişkin kategorisinde bir kitap satın almadan önce yapılan incelemeleri daha derinlemesine araştıracağımı ve böylelikle eşitliği bozmaya çalışarak üzerinden para kazanmaya çalışan bu gibi yapımlara destekte bulunmamayı umuyorum.

Merhaba insanlar,

   Öncelikle eğitim kelimesinin köküne dokunarak eğitimin tanımını yapmamız gerekir. Eğitim kelimesinin kökü eğmektir. Yani kişiyi istenilen şekilde yontma, şekil verme durumuna getirme hatta itaatkar boyuta getirmektir. Bireyin tüm doğallığını, kendiliğini, kendini gerçekleştirme isteğini ve kabiliyetini elinden almaktır. Birey, düşünme yetisiyle istediği bilgiye ulaşabilir ve onu kullanabilir. Ancak eğitim bireye dikte bilgiler verir ve onu kullanmayı en aza indirgenmiş şekilde öğretir. Kişiyi yüzde yüz düşünmeye asla itmez. Bu şekilde kişi adeta fabrikadan halka ulaştırılan bir ürüne döner.

Tüm bu yorumlar öğrenime karşı olduğumuz anlamına gelmiyor. Öğrenim hayat boyu ve kişinin isteğine bağlı olarak devam eder. Ancak eğitim, zorunlu hale getirilerek adeta bir yaşam kaygısına dönüştürülmüştür. Zaten eğitimin, insana istenilen davranışı kazandırıp onu yontma sanatı olduğunu söylemiştik.
   Türkiye'deki bireyler yaşamaya değil hayatta kalmaya çalışırlar. Bunun içinde uzun planlı yatırımlar yaparlar. Bunun da ancak bir meslekle gerçekleşebileceği adeta kültürümüze kazınmış bir değerdir. Meslek kazanmak için de eğitim bir köprü olarak görülmüştür. Bu eğitim de okul dediğimiz adeta bir hapishaneye benzeyen yapısı ve kurallarıyla teşhir edilen bir merkezde gerçekleştirilmektedir. Bu tespite rağmen gelişme çağındaki bireylerimizi okula göndererek zulüm etmekteyiz. Peki neden bireylerimiz bu zulüme dur diyemiyor? Çünkü okul, mesleğe giden bir yolda köprü olarak görülerek zorunlu hale getirilmiştir. Bu yüzden bireylerimiz hayatta kalma gayesi etrafında bu zulüme boyun eğmektedir.

    Günümüze kadar ve günümüzde üniversite eğitimi meslek bulma ve kurtulma yolunda son basamak olarak görülmüştür ve görülüyor. Ancak üniversiteler meslek edindirme kurumları değildir. İşte bütün yanlışlıklar, zeka ve düşünceyi köreltme, ölüm kaygısı gibi absürdlüklerin yoğunlaştığı nokta burasıdır. Üniversite eğitimi, kişinin ilim öğrenme, düşünmeyi öğrenme, kendini geliştirme gibi minimum kazanımlarını edinmesi için bir basamak olmalıdır. Ancak bu şekilde bir vizyon kazanabiliriz.


MEHMET AKİF ÇAKIR

http://mentalistfilozof.blogspot.com.tr/...esinin.html?m=1#more

Ben iyiyim. Sen memleketten haber ver. Hala öldürüyorlar mı, esmer yüzlü çocukları, eşkiya diye?!
Mehmet UZUN

Mehmet Uzun
Yaralı takvimlerle büyüyor
Üç tarafı hüzünlerle çevrili yurdum
Genç ölümlerle değişiyor mevsimler
Ve hep aynı toprağa aynı ağıdı söylüyor
Anadoludaki bütün diller...