Mustafa Adem, William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim'i inceledi.
 17 Mar 2016 · Kitabı okudu · 11 günde

Kitap Amerika'da yaşayan ve öncesinde Pakistan, İran gibi ülkelerde bulunmuş; buralarda sufizmi, mistisizmi öğrenmiş olan Peter'in, nam-ı diğer Hakim Bey, görüşleriyle başlıyor. Devrimden sonra İran'dan Amerika'ya kaçan sufistlerin görüşleriyle şekillenen bazı oluşumlardan bahsediliyor. Sunni İslam'ın kesinlikle sapkın olarak niteleyeceği bu oluşumların yapısı ve kuruluşu hakkında bilgiler var. Örnek vermek gerekirse Malcolm X'den sonraki dönemde Five Percenters adıyla Celerence X tarafından kurulan oluşum da bir tanesi bunların. "Siyah adam Tanrı'dır." düsturunun kabul gördüğü bu inanış, ana akım İslam'dan ayrılıp çeşitli mistik inanışlara dalmış ve taraftar toplamış. Yazar ise punk hayat tarzına entegre ettiği bu İslam'ın çeşitli fraksiyonları arasındaki salınımını anlatmış kitabında. Açıkçası çok şey kazandırmayacak bu kitap klasik İslam görüşünüze. Hatta, yazarın tabiriyle, Ortodoks Müslümanlar'ın akıl erdiremeyeceği fikirler var kitapta. Ancak Dünya'nın bir kısmı İslam'a nereden yaklaşıyor diye merak ediyorsanız, en azından bir fikir oluşacaktır kafanızda. Kitaptan önce yazarın başka bir kitabından uyarlanan "The Tacwacores" adlı filmi izlemeniz de konu hakkında fikir oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Herkesin okuyabileceği bir kitap olmaması nedeniyle, özellikle dini konularda aşırı hassas olanlar için, tavsiye edemiyorum, ama kesinlikle farklı bir deneyimdi.

Mustafa Adem, bir alıntı ekledi.
 13 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi

Sayfaları çevirirken İsa ve havarilerinin sokakta ölü bir köpek bulduğu meseline denk geliyorum. Havarileri köpeğin kokusundan rahatsız olup bunu belirttiklerinde İsa sadece beyaz dişlerinin güzelliğinden bahsediyor. "Tanrı'nın yarattıkları hakkında," diyor onlara, "övgü dışında kelam etmeyin.".

William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 136 - 6:45 _ 2015)William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 136 - 6:45 _ 2015)
Mustafa Adem, bir alıntı ekledi.
 13 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi

"Tüzeci mistiğe karşı" ikiliği her zaman çok ciddi bir ayrım olmuyor, özellikle de en üst kademe devrimci tüzeci-mistik Ayetullah Humeyni'nin şiirlerindeki Mansur'a yapılan atıfları göz önünde bulundurursanız:"Kendi varlığımı unutup "Ben Hakk'ım" diyorum, ve Hallac-ı Mansur gibi idama gönüllü oluyorum.". Mansur'u yasaya karşı gelen ruh kahramanı olarak gördüğümde bunun örtülü bir Hristiyan düşüncesi olabileceğinin farkındayım; kendim gördüğümden Mansur'u yanlış okuyor olabilirim. Beyazlık, Batılı-lık ve Katolik olarak yetiştirilme geçmişim büyük bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Louis Massignon'a göre Mansur'un esrik gnosis ve çarmıha gerilmesi sayesinde İslam'ın en gizli gerçeği gözler önüne serilir oldu -İslam'ın özünde bulunan, yine de ortodoks Müslümanlar tarafından korkulan, tiksinilen ve umarsızca reddedilen gerçek Hakk-, yani mistik bir Hristiyan deneyimi. Massignon İslam'dan bahsederken, diye yazıyor Edward Said, Hazreti Muhammed "ekarte edilip Hallac-ı Mansur öne çıktı, çünkü o kendini bir İsa-figürü olarak görüyordu.". Mansur'un tutkusu Avrupalı Hristiyanlar'ın İslam'a kendi spiritüel evrenlerini İslam'ın içsel anlamı olarak sunma şansını verdi -gerçek Müslümanlar bu içsel anlamı bilse de bilmese de. Normalde geleneklerin içiçe geçirilmesinden yakınacak biri değilimdir, ama kolonicilik yine de göz önünde tutulmalı.

William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 128 - 6:45 _ 2015)William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 128 - 6:45 _ 2015)
Mustafa Adem, bir alıntı ekledi.
 11 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi

Ama Peter Müslüman mı?
Bu sorunun onun hakkında sorulup sorulamayacağından bile emin değilim; okuma sırasında biri bunu sorduğunda Peter yalnızca "başladığım şeyleri bırakmam," dedi. Bir miktar Müslüman, ama aynı zamanda pek çok şey; en iyi cevap, İbn Arabi'nin kalbinin Müslümanlar için Kabe, Hristiyanlar için kilise, putperestler için bir put ve ceylanlar için kır olduğunu söylediği dizelerle verilebilir. Yani, en azından bu Peter'in misafir odasını açıklar.

William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 30 - 6:45 _ 2015)William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 30 - 6:45 _ 2015)
Mustafa Adem, bir alıntı ekledi.
 09 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi

Peter'ın hayatında eski bir yazar olduğunu hatırlıyorum. Adı William S. Burroughs'du ve Peter'dan 31 yaş büyüktü. Peter benden 32 yaş büyük. Burrough Dağın Yaşlı Adamı, Batıda Assassinler olarak adı çıkan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen ortaçağdaki Nizari-İsmaili tarikatının lideri Hasan Sabbah'a kafayı takmıştı. Alamut'taki dağ kalelerinde yapıldığı söylenegelen uyuşturucu kullanımı ve ritüelize katil hikayelerinin yanı sıra, Assassinler'in Kıyamet Doktrinleri meşhurdu. Yeniden Diriliş'in çoktan gerçekleştiğini ve dinsel yükümlülüklerin ortadan kalktığını savunurlardı; böylece namaz kılmaz, Ramazan'da yemek yiyip seks yapar, şarap içip ot tüttürürlerdi. Fransız araştırmacı Henri Corbin kıyamet ile ileri sürülen şeyi şöyle betimler:"saf spiritüel bir İslam'ın gelişi, bütün yasalara uyma ve kanunlara kölelikten kurtuluş, spiritüel doğum olan Yeniden Diriliş'in şahsi dini.".

William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 22 - 6:45 _ 2015)William S. Burroughs ve Kur'an-ı Kerim, Michael Muhammad Knight (Sayfa 22 - 6:45 _ 2015)