Müslüman = Muhafazakar demek değildir!
müslüman devrimcidir, muhafazakar statükocudur; müslüman hakkı ve adaleti korur, muhafazakar sistemi ve devleti korur; müslüman mazlumu tutar, muhafazakar gücü tutar; müslüman aktiftir, muhafazakar pasiftir.

müslümanlıkla muhafazakarlık aynı şey değildir.

karıştırmayalım.

Abdullah Naci

Jürgen Habermas, Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje
"Yeni-muhafazakarlık, ekonomi ve toplumun iyi kötü başarılı kapitalist modernleşmesinin rahatsız edici yüklerini kültürel modernizmin sırtına yükler. Yeni-muhafazakar öğreti, bir yanda, iyi karşılanan topluma ilişkin modernleşme süreci ile öte yanda -üzüntüyle karşılanan- kültürel gelişme arasındaki ilişkiyi bulandırır. Yeni-muahafazakar, çalışma, tüketim, başarı ve işsizliğe karşı değişen tavırlar için, ekonomik ve sosyal nedenler aramaz. Sonuç olarak da bütün sayacaklarımın sorumluluğunu -hedonizm, sosyal kimliğin yokluğu, itaat noksanlığı, narsisizm, statü ve başarı yarışından çekilme- "kültür" alanına yükler. Gerçekte ise, kültür, bütün bu problemlerin yaratılmasına, sadece oldukça dolaylı ve aracılı bir yoldan katılır."

Neslişah Özbay, Evlilik Çağı'ı inceledi.
 09 Mar 20:45 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitabın birinci kısmının adı yazgı. Bu kısım altında kadınlara dair biyolojik, psikolojik ve tarihsel materyalist düşüncelere değiniyor. Ve bunlardan kendisinin faydalandığı ve yanlış bulara eleştirdiği kısımları vurguluyor. Biyolojik verilerin kadınların ve erkeklerin günümüzdeki varlıklarını çözümlemek için yeterli verilerin olmadığını söylüyor. Bir penise veya vajinaya sahip olmak bir kadın veya erkek olmayı gerektirmiyor. O ünlü “kadın doğulmaz kadın olunur” sözünü de bu kısımda vurguluyor. Psikolojik çözümlemenin de yetersiz kısımlarına değiniyor, yazıldığı dönemin en önemli psikolojik paradigmalarından birisi olan psikanalizin ortodoks yorumlarını bu bağlamda reddediyor. Freud’un kadınların erkeklerin penislerini kıskandığına dair görüşlerinin doğru olmadığını söylüyor. Kadınlara dair temel üçüncü düşünce olan marksizmin düşüncelini de diğer bölümde eleştiriyor ama bu düşüncenin kendisi düşüncenin oluşturmasında en önemli temeli sağladığını da ekliyor.

Kitabın ikinci kısmının adı tarih. Bu kısımda antropologların, etnologların, arkeologların ve tarihçilerin verilerinden faydalanarak bütünlüklü bir tarihsel anlatı geliştirmiş. Kendisine dair çok fazla özgün bir bilgi yok bu kısımda ama güzel ve yararlı bir özet.

Üçüncü kısım efsaneler adını taşıyor. Bu bölüm okuması çok keyifli bir bölüm gerçekten. Kadınlara dair yaratılmış olan çeşitli efsanelerin (adet kanının pis olması, kadınların şeytan olması vb.) mitolojik, dini ve edebi kökenlerine doğru gidiyoruz. Kadının ikincilliği söyleminin nasıl inşa edildiğini de Beauvoir bı bölümde bizlere çok güzel göstermiş.

Kitabın dördüncü ve son kısmı ise oluşum adını taşıyor. Bu kısım kadının çocukluğundan genç yetişkinliğe kadar olan hayatının önemli duraklarının anlatıldığı bir bölüm. Bir nevi kadınların yaşam döngülerinin ilk kısmını anlatmış bizlere de Beauvoir. Bu bölümde de Beauvoir psikanalizden çok fazla yararlanmış. Her ne kadar kız ve oğlan çocuklar arasında farklılaşmayı penis kıskançlığı veya oidipus kompleksi gibi unsurlarla açıklamasa da hem Freud’un ve onun yolundan gidenlerin hem de onu eleştirenlerin fikirleri bu kısma damgasını vurmuş. De Beauvoir’e göre oğlanların kızlara karşı elde ettikleri ilk ayrıcalık ayakta işeme ayrıcalığıdır. Daha sonra yaşamda karşılaştıkları olaylar ve deneyimlerle beraber kadınlar ikinci cinsliklerini öğrenirler ve pek çoğu da kabul eder. aileri içinde yaşananlar, okulda gördükleri, ilk cinsel uyanışlar onların kadınlıklarını ve varlıklarını şekillendirir. Ve hayata karşı farklı biçimlerde dirençler geliştirirler. Bu cildin en son bölümünde de Beauvoir eşcinselikle ilgili yazar. Lezbiyenliğe dair daha önceden yazılan şeyleri eleştirse de kendi söyledikleri de heteronormatif (heteseksüelliğin normal cinsel yönelim olduğuna inanma) olarak değerlendirilebilir. Ama bu eleştiriyi yaparken kitabın yazıldığı tarihleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Benim fikrime göre İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada muhafazakarlık geçer akçe iken Batı’da (Hem ABD’de hem de Avrupa’da) sol düşünceli insanlar zor zamanlar geçiririken de Beauvoir bu yazdıklarıyla büyük bir cesaret örneğidir.İkinci cilt toplum içerisinde farklı kadınlık hallerini konu alıyor. Zaten tüm cildi kaplayan kısmın adı da kadının toplumdaki yeri. Bu kısmın ilk bölümünün adı evli kadın; de Beauvoir bu uzun bölüm boyunca önceki ciltte genç kadınlığına kadar getirdiği anlatıyı evlenme süreci ile devam ettiriyor. Önce nişalılık süreci sonrasında düğün ritüelleri ve evlilik hayatı temel konular. Özellikle kadınların ilk cinsel deneyimlerinin bu süreç içerisinde yer alması, ev kurma, yabancı bir erkekle beraber yaşamaya başlama gibi pek çok ilk deneyime dikkat çekiliyor. De Beauvoir’ın vardığı sonuç evliliğin aşktan ziyade toplumsal bir sözleşme ve sorumluluk olduğu yönünde.

İkinci bölümün adı ana. Bu bölüm kadın bedenini erkek bedenin ile önemli farklarından birisi olan doğurmak ve doğurmanın sonrasında gelen sorumlulukları ele alıyor. Kadınların çocukları ile kurduğu ilişkilerde bu bölümün bir parçası. Çocukların kadınların kendi varlıklarını gerçekleştirmek için çoğunlukla birer araç olarak kullanıldığına değiniliyor. Özellikle erkek çocukların pek çok kadın için erkeklerin egemen olduğu bir düzende kadınların en önemli varoluş araçlarından birisi olduğu söyleniyor.

Üçüncü bölüm toplum içi yaşayış adında. Evlenen ve anne olan yani toplumun ondan beklediği hemen her şeyi yapmış olan kadının toplum içerisinde var olma biçimlerine değiniliyor bu bölümde. Giyinme, süslenme gibi kadınların dış görünüşlerinin nasıl toplumsal unsurlar tarafından oluşturulduğu, satın aldıklarıyla ve gösterdikleriyle kadının kendini var etme biçimleri anlatılmış.

Dördüncü bölümün adı fahişelik ve saray yosmalığı. Bu bölüm diğer bölümlerden farklılık gösteriyor; erkeklerle belirli bir ücret ya da hediye gibi şeyler karşılığında beraber olan kadınlara dair bu bölüm. Özellikle erkeklerle bir şey karşılında hemen beraber olan fahişeler ile daha kibar, daha farklı ilişkiler kuran gerçekleştiren saray yosmaları (Honore de Balzac’ın Kibar Fahişeler romanındaki gibi) ile fark koyuyor. Ve bu kadınların erkeklerin yaşamındaki yerini inceliyor.

Beşinci ve bu cildin son bölümünün adı olgunluktan yaşlılığa. Kadınların yaşlandıkça kendilerini toplum içerisinde var eden tüm özelliklerinden ayrılması sorun edilmiş bu bölümde. Cinselliğini kaybeden, cazibesi ve dış güzelliği yok olan, çocuklarından uzaklaşmış olan kadının yalnızlığı ve hayata karşı tutumları ele alınmış bu bölümde.


Ve kitabın üçüncü cildi… İlk bölüm ikinci cildin özeti niteliğinde. Bu cildin ilk kısmı doğrulamalar adın da. Bu kısmın ilk bölümü kendine hayran kadın, ikincisi sevdalı kadın ve üçüncüsü de sofu kadın isimlerini taşıyor. bu bölümlerde faklı bağlamlarda kadınların kendilerini erkekler gözünde doğrulamaya ve gerçekleştirme çabalarını konu alıyor. İlk dış görünüş üzerinden ikincisi aşk üzerinden ve üçüncüsü de dindarlık ve tarı ile erkek arasında bir ilişki kurmak üzerinden erkeklerle bir ilişki içerisine giriyorlar. Ama de Beauvoir’e göre bu ilişkiler sağlıklı ilişkiler değil.

Kitabın ve bu cildin son kısmı ise kurtuluşa doğru adını taşıyor bu kısımda ki tek bölüm ise bağımsız kadın adında. Burada kadınların özellikle sanat ve edebiyat alanlarında bağımsızlığa en çok yaklaştığını iddia ediyor de Beauvoir. Bence anlatılmaz yaşanır Beauvoir

Rojin Zelal Akkoyun, bir alıntı ekledi.
03 Mar 13:06 · Kitabı okuyor

"Her şeyin uzun süre yaşamış ve mezara girmeye direnen bir havası vardı. Kelime dağarcığı şu sözcüklerden ibaretti: Muhafaza etmek, muhafaza, muhafazakarlık; önemli olan iyi bir nam bırakmak, etrafa güzel kokular yaymaktı. Gerçekten de bu saygıdeğer toplulukların bakış açılarından güzel kokular yayılıyor, fikirleri naftalin kokuyordu. Müzeyi andıran bu topluluklarda efendiler mumyalanıyor, uşakların içi samanla dolduruluyordu."

Sefiller, Victor Hugo (Sayfa 731)Sefiller, Victor Hugo (Sayfa 731)
Stirner, bir alıntı ekledi.
11 Şub 01:19 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Muhafazakarlık maymunlarda bile gelişime engel oluyor.
İlk kez geliştirilen patatesleri yıkayaraktan yeme işlevini öğrenmemiş ve buna karşı çıkmış olan koloninin tutucu üyelerinin bu yeni buluşa da ters tavır aldıkları, bu eylemleri benimseyen maymunlara sürekli hücumlarda bulundukları gözlemlenmiştir.

Davranışlarımızın Kökeni, Serol Teber (Sayfa 117 - Say Yayınları)Davranışlarımızın Kökeni, Serol Teber (Sayfa 117 - Say Yayınları)
Oğuz Aktürk, bir alıntı ekledi.
14 Oca 14:29 · Kitabı okuyor

Muhafazakârlık
İnsanoğlu, doğası gereği bencil ve açgözlüdür, kusursuzlaştırılabilir olması söz konusu değildir; Hobbes’un deyişiyle, ‘güç üstüne güç’ isteği en temel insan güdüsüdür.

Siyasi İdeolojiler, Andrew Heywood (Sayfa 98 - BB101 Yayınları, 10. Baskı, Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker)Siyasi İdeolojiler, Andrew Heywood (Sayfa 98 - BB101 Yayınları, 10. Baskı, Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker)
%99 pokerface, bir alıntı ekledi.
08 Oca 13:43

Tanrı Evrenle Zar Atar mı?
Einstein doğanın gerçekten rastgele olduğu düşüncesinden hiç hoşlanmıyordu. Bu fikri elinin tersiyle itercesine ''Tanrı evrenle zar atmaz'' dediği muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Einstein'ın tavrı makul bir bilimsel muhafazakarlık örneği olarak görülebilir. Bu tavrın kökeni, sülüklerle tedavi yapılan, esire inanılan, cadılardan çok korkulan eski karanlık günlere uzanır. Einstein evreni yeterince ayrıntılı bildiğimizde, onun nasıl evrileceğini de tam ve kesin olarak öngörebileceğimize inanıyordu.

Evren Kullanma Kılavuzu, Dave Goldberg (Sayfa 92)Evren Kullanma Kılavuzu, Dave Goldberg (Sayfa 92)
İnsanın Biri, bir alıntı ekledi.
05 Oca 12:02 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Vahşi kapitalizm/neoliberalizm; kendisine karşı çıkacak top­lumsal muhalefeti bölmek için, muhafazakârlık ve etnik kimlik­lere dayalı siyaseti destekledi.

Galat-ı Meşhur, Soner Yalçın (Sayfa 183)Galat-ı Meşhur, Soner Yalçın (Sayfa 183)