Ayşe, bir alıntı ekledi.
13 May 21:09 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

İnsanlık alemine sultan olmak kadar değerli bir nesne daha yoktur.
Ama o da dünyada bir nefesçik sıhhate değmez...

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala (Sayfa 120)Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala (Sayfa 120)

Gamına gamlanıp olma mahzun
Demine demlenip olma mağrur
Ne dem baki, ne gam baki, hu
Muhibbi

O zaman Gün-aydın :-)
"Kelebeğin kanadında geçer ömür, öyle üç günlük, öyle hassas. Bazen kederli, bazen keyifli, her anı kıymetli...
Ne güzel söyler Muhibbi;

Gamına gamlanıp olma mahzun,
Demine demlenip olma mağrur,
Ne dem bâki, ne gam bâki."

emre er, bir alıntı ekledi.
02 May 12:39 · Kitabı okudu · Puan vermedi

rüya
rüyamda kendimi, sevgiliyi kucaklamış gördüm. Allah' ım ya bu rüyamı gerçek eyle; ya da beni bu rüyadan hiç uyandırma

Muhteşem Şair Muhibbi, İskender Pala (Sayfa 217 - kapı yayınları)Muhteşem Şair Muhibbi, İskender Pala (Sayfa 217 - kapı yayınları)
emre er, bir alıntı ekledi.
01 May 18:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ceylan gözlü
Aşk sanatında heybetli bir yapıya sahip kağan aslan olduğum halde beni avlayanların hangi ceylan gözlüler olduğunu bir anlayabilsem.

Muhteşem Şair Muhibbi, İskender Pala (Sayfa 75 - Kapı yayınları)Muhteşem Şair Muhibbi, İskender Pala (Sayfa 75 - Kapı yayınları)
Ahbabisi, bir alıntı ekledi.
30 Nis 14:47 · Kitabı okuyor

Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman)
Bî-vefâ yârin Muhibbî cevrini ma’zûr tut
Yârsız kalır cihânda ayıpsız yâr isteyen

Can Veren Pervaneler, Hayati İnanç (Sayfa 19)Can Veren Pervaneler, Hayati İnanç (Sayfa 19)

Muhibbi Kanunî Sultan Süleyman Han
Aşk mıdır ki, can-ü dil mülkünü yağma eyleyen;
Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen”

Muhibbi Kanunî Sultan Süleyman Han
Senin gamın, derdin bu gece güçsüz candan geçti gitti.
Göz yaşlarıma bak, yeryüzünü ve gökyüzünü doldurdu şimdi.
Kimsesizim, halli perişanım, kala kalmışım.
Aşığım,sabırsızım ve acılar içindeyim.
O yürüyen servinin, sevgilimin ayrılığından, ayağı toprağa bağlı bir çam gibi kalmışım şimdi.
Aşk derdim için ne söyleyeyim ki, söylemek, anlatmak mümkün değil.
Ey doktor çare bul bana, çünkü gönül derdi bu can-ı aştı geçti
Ey ay yüzlü sevgilim, senin aşkınla dertli oldum ne yapayım.
Kendi kendime bu bela içine düştüm ne yapayım.
Ey eziyet eden sevgili, seninde elinde Muhibbi gibi
Akşam sabah kıyamete kadar feryat ediyorum

Muhibbi Kanunî Sultan Süleyman Han
Sorma aşkın hâletin Mecnûn’a bir divânedür

 

Açma aşkın sırrını Ferhâd’a kim efsânedür

 

 

 

Sor bana aşkın rumûzun sana takrîr eyleyem

 

Can u baş terkin urur âşık heman pervânedür.

 

 

 

Gel temâşa eyle bir sırça sarâyın gönlümün,

 

Eşk-i surhiyle münekkaş zeynolmuş hânedür.

 

 

 

Gamzesi kanım içerse dostlar olmaz aceb

 

Kâfir-i bed-mest olanın meyli dâim kânedür.

 

 

 

Yâre varub dün gice dil-i derûnum arzeyledüm

 

Hâbe varı gözleri yanında san efsânedür.

 

 

 

Nola baksam şem’-i hüsnüne gönül pervane-veş

 

Dostum sen şem’ olıcak âşıkun pervânedür.

 

 

 

Gülşen-i hüsnünde dil mürgün yine saydetmeye

 

Zülfünün ağında “Muhibbî” hâli anın dîvânedür.”

Muhibbi Kanunî Sultan Süleyman Han
1- Nigârâ mest-i çeşmünden harâbum

Beni sanma ben ki mest-i şarâbum


2- Gül açılsa halk-ı âlem gül gibi handân olur

Sensüzin gülzâr-ı âlem cümle zindandur bana


3- Gice vü gündüz endîşem nigârun fikr ü zikridür

Eser kalmaya ki benden o hâlet olmaya zâyil


4- Sensiz ey dilber bana âh ü figân eksük degül

Lâle-veş bağrumda hem dâg-ı nihân eksük degül


5- Geh hayâlidür konan gönlüm evinde geh gamı

Ol harâbe evde mihmân her zaman eksük degül6- Ey Muhibbî ger dilersen şîr'üni rengîn ola

Fikr ü zikrin her nefesde la'l-i yâr olmak gerek


7- Gönderirse ol kemân-ebrû eger gamz okların

Geçürüp sînemden idem cân içinde yir ana8- Şem'-i ruhsârın görüb yansam yıkılsam tan mıdır

Şem' gördükçe yakar bâl ü perin pervâneler


9- Humârı hoş gören rindem mey-i sahbâdan el çekmem

Cefâsına bakup hârun gül-i râcandan el çekmem