Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
16 May 23:30 · Kitabı okuyor

Göresin yarin yüzünü
Öpesin iki gözünü
Hak yargılar Hak sözünü
Hub dinleyip işidene

Muhyiddin Abdal aşkolsun
Sırrını eller duymasın
Yemişin nadan yemesin
Şayet yeyiben dadana

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 90)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 90)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
16 May 23:23 · Kitabı okuyor

Muhyiddin Abdal neylersin
Dipsiz denizler boylarsın
Ne bilirsin ne söylersin
Aklın mı var delisin sen

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 89)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 89)
Veysel Yılmaz, bir alıntı ekledi.
16 May 23:21 · Kitabı okuyor

İnsan insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can deyip söylerler idi
Bu can nedir şimdi bildim

Muhyiddin aydur Hak kâdir
Görünür her yerde hazır
İyan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

MUHYEDDİN ABDAL 16.YÜZYIL

Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 88)Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi, İsmail Özmen (Sayfa 88)

Muhyiddin Abdal
İnsan insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyu söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Kendüzünde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Mü’minin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim
...

Muhyeddin eder Hak kadir
Görünür her şeyde hâzır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

https://youtu.be/fEzpsVi1Qd0

Sıfat ile zat olmuşum
Kadr ile berat olmuşum
Hak ile vuslat olmuşum
Mihman nedir şimdi bildim..

Muhyiddin der Hak kadir
Görünür her şeyde hazır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim..

(Muhittin Abdal - İnsan İnsan Derler İdi)

Muhyiddin Abdal - İnsan İnsan
İnsan insan derler idi

İnsan nedir şimdi bildim

Can, can deyü söylerlerdi

Ben can nedir şimdi bildim

İNSAN NEDİR ŞİMDİ BİLDİM / FAZIL SAY YORUMU
https://youtu.be/fEzpsVi1Qd0


İnsan insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyu söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Kendüzünde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Mü’minin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim

Takvâ ehlinin sattığı
Mü’minlerin ok attığı
Münkirlerin şekk ettiği
Güman nedir şimdi bildim

Bir kılı kırk yardıkları
Birin köprü kurdukları
Erenler gösterdikleri
Erkân nedir şimdi bildim

Sıfât ile zât olmuşum
Kadr ile berât olmuşum
Hak ile vuslat olmuşum
Mihman nedir şimdi bildim

Muhyeddin eder Hak kadir
Görünür her şeyde hâzır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

Muhyiddin Abdal