• BAKIN KUR'ANI KERiM BiZiM NASIL OLMAMIZI iSTiYOR....
  Rahman ve Rahim olan Allahin adiyla.
  1. Yalandan uzak dur. (Saff 2.)
  2. İnanma duygunu diri tut. (Necm 3.)
  3. Kendini fazla abartma. (Müddesir1-5.)
  4. Anne ve babana "öff" bile deme. (İsra 23.)
  5. Çıkarcı olma Adil davran. (Rahman 7-9.)
  6. Kibirli olma alçakgönüllü davran. (İsra 37.)
  7. Bencil olma, tebrik etmeyi bil. (Munafikun 4.)
  8. Vazgeçilmez olmadığını kabul et. (yunus 12.)
  9. Heveslerini kendine ilah edinme. (Furkan 43.)
  10. İyiliği karşılık beklemeden yap. (Muhammed 7.)
  11. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. (İbrahim 42.)
  12. Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme.( En-am 50.)
  13. Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.(Bakara 263.)
  14. Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.(İnşirah 1-3.)
  15. Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.(Beled 5-6.)
  16. Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.(Vakıa 83- 87.)
  17. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.(Ankebut 41.)
  18. Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almalarına izin verme. (Yusuf 32-33.)
  19. Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. (Hucurat.10.)
  20. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma. (Bakara 156.)
  21. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla. (Fatır 19-22)
  22.Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme. (Hakka.33-35.)
  23.Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.
  (Haşr 10.)
 • Diğer sorular için başlığa dokunun...

  Soru … 5 : Allah’ı zikretmekten gaflet içerisinde olan bir insanın durumu nedir?

  Cevap … 5 : Bilindiği gibi gaflet zikrin tam zıddıdır…. Gafletlerin en büyüğü ve en çirkini ise Allah’tan gafil olmaktır… Unutmayalım ki bir insan için Allah’tan gafil olmak kadar daha büyük bir bela ve musibet olmadığı gibi, Allah’ı zikretmek kadar da büyük bir saadet yoktur…

  Allah’u Azze ve Celle, kullarını gaflet belasından sakındırmış ve onlara her an kendi zatını hatırlamalarını emretmiştir.Rabbi’miz şöyle buyurmaktadır :

  “Rabbi’ni içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret, gafillerden olma.“
  | Araf : 205. Ayet


  “Kalpleri Allah’ın zikrine karşı katılaşanların vay haline. Bu kimseler apaçık bir sapıklık içindedirler.“
  | Zümer :22. Ayet


  “Kim o Rahma’nın zikrine göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat kılarız. Artı o, onun ayrılmaz bir arkadaşı olur.“
  | Zuhruf :36. Ayet


  “Şeytan onları hükmü altına almış, Allah’ı zikretmeyi bile unutturmuştur. İşte bu kimseler şeytanın taraftarlarıdırlar. Haberiniz olsun ki hüsrana uğrayacak olanlar, şeytanın taraftarlarıdır.“
  | Mücadele : 19. Ayet


  “Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rabb’lerina yalvaranlarla bir tut. Dünya hayatının süsüne kanarak gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi zikretmekten gafil kıldığımız, kendi nefsinin arzusuna uyan ve işi aşırılık olan kimseye de itaat etme.“
  | Kehf :28. Ayet


  “Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ve ne de evlatlarınız Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.“
  | Münafikun : 9. Ayet


  “Kim de beni zikretmekten yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz.“
  | Taha : 124. Ayet
 • İsra 37: Kibirli olma, alçakgönüllü davran.

  Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma.

  Tekvir 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.

  Bakara 156: Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.

  Beled 5-6: Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.

  Hucurat 10: Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.

  Muhammed 7: İyiliği karşılık beklemeden yap.

  Rum 21: Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster.

  Vakıa 83-87: Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.

  Bakara 263: Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.

  Furkan 63: Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle.

  İnşirah 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.

  Maun 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.

  Mücadele 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.

  Rahman 7-9: Çıkarcı olma. Adil davran.

  Tekasür 1-2: Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.

  Tevbe 40: En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.

  Fatır 19-22: Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla.

  Fecr 27-28: En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.

  Hakka 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.

  Haşr 10: Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.

  Kalem 1-2: Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan.

  Münafıkun 4: Bencil olma, tebrik etmeyi bil.

  Saff 2: Yalandan uzak dur.

  Yusuf 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına izin verme.

  Ankebut 41: İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.

  Al-i İmran 92: İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma.

  En’am 50: Önyargılarla hayatı kendine zehir etme.

  En’am 60: Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın.

  Felak 1-5: Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.

  Hacc 46: Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.

  İbrahim 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme.

  İsra 23: Anne ve babana ‘off‘ bile deme.

  Nisa 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur.

  Yunus 12: Vazgeçilmez olmadığını kabul et.

  Enfal 56: Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.

  Furkan 43: Heveslerini kendine ilah edinme.

  Necm 3: İnanma duygunu diri tut.

  Nisa 58: Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme.
 • Ey iman edenler!
  Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.
  Nureddin Yıldız
  Sayfa 104 - Tahlil Yayınları
 • Çoğu insan samimiyetsizdir aslında. Dini konulara yeterli vakit bulamadığını söyleyen biri kişisel bakım ve gelişimine yıllarını ayırabilir örneğin. "yaşam koçluğu" ve "kişisel gelişim" başlığı altında yığınla kitap okuyabilir.
  ... Herşeye vakit ve bahaneler bulurken kulluk vazifelerini vakit ve imkan bulamaması ise ikiyüzlülüğün göstergesidir. Allah için yapması gereken şeyleri yapmayanların ileri sürdükleri bahanelerden birine şu şekilde dikkat çeker Kur'an ayetleri:
  "Mallarınız ve ailelerimiz oyaladı bizleri." Fetih Suresi 11
  Ve şu şekilde buyurur Allah, kullarına:
  Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun Suresi 9
 • Cuma Süresi
    Bismillahirrahmanirrahim

  1.Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.
  2.Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
  3.Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
  4.Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
  5.Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
  6.Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
  7.Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
  8.Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
  9.Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
  10.Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.11.Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.
  ...
  Anlamı:

  1.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, mülkün sahibi, öyle lekesiz mukaddes, hem güçlü hem hikmet sahibi olan Allah için tesbih eder.
  2.O'dur, ümmiler içinde kendilerinden olup onlara ayetlerini okuyan, onları temize çıkarıp parlatan, onlara kitap ve hikmet öğreten bir peygamber gönderen. Oysa bundan önce açık bir sapıklık içindeydiler.
  3.Onlardan henüz kendilerine katılmamış diğer insanlara da (göndermiştir o peygamberi). O, öyle güçlü, öyle hikmet sahibidir.
  4.İşte o Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, çok büyük lütuf sahibidir.
  5.Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin haline benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne çirkin! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.
  6.De ki: "Ey Yahudiler, siz diğer insanların değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, haydi ölmeyi temenni edin, eğer (davanızda) samimi iseniz!
  7.Oysa onlar, ellerinin sunduğu günahlar yüzünden onu asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir.
  8.De ki: "Haberiniz olsun, o kaçıp durduğunuz ölüm, mutlaka gelip size çatacaktır; sonra O, bütün görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz de O size neler yaptığınızı haber verecektir."
  9.Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah'ın zikrine (anılmasına) koşun ve alım satımı bırakın; eğer bilirseniz, o sizin için daha hayırlıdır.
  10.Namaz kılındıktan sonra da yeryüzüne dağılın, Allah'ın bol nimetinden nasip arayın ve Allah'ı çok zikredin ki, kurtuluş bulabilesiniz.
  11.Böyle iken, bir ticaret veya eğlenti (eğlence) gördüklerinde ona fırladılar ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katındaki, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."
  ...
  ..
  CUMA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
  “Onlar bir ticaret, yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağıldılar.” ayetinin (11. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak Ahmed b. Hanbel, Buhari, Müslim ve Tirmizi’nin Cabir’den rivayet ettiklerine göre Rasulullah (s.a.) bir cuma günü hutbe irad buyurdukları sırada gıda mad­deleri yüklü bir ticaret kefilesi Medine’ye girdi. Cemaat hutbe esnasında mescidden çıkıp gitti. Rasulullah’ın (s.a.) yanında sadece on iki kişi kaldı. Bunun üzerine “Onlar bir ticaret… gördükleri zaman” ayeti nazil oldu.

  Tefsir alimleri şöyle dediler: Medine halkını açlık ve pahalılık vurmuş­tu. Dıhyetü’l-Kelbi bir ticaret kafilesiyle Şam’dan döndü. Kafilenin gelişini herkese duyurmak için davullar çalındı. Bu sırada Hz Peygamber (s.a.) cuma günü cuma hutbesi irad ediyordu. Herkes kafileyi görmeye çıktı. Mes-cidde sadece on iki kişi kaldı. Ebu Bekir ve Ömer de bunlardandı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Rasulullah şöyle buyurdu: “Peşpeşe çıkıp git-seydiniz ve yanımda kimse kalmasaydı üzerinize vadiden ateş akardı. ”

  CUMA SÜRESİ FAZİLETİ VE YARARLARI

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

  “Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir.”

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A’la) Surelerini okurdu.

  Müslim Sahihinde İbni Abbas ve Ebu Hureyre’den Rasulullah’ın (s.a.) cuma namazında Cuma ve Münafıkun surelerini okuduğunu rivayet etmiş­tir.

  Ebu Hureyre (ra) da demiştir ki:

  “Ben, Resulullahın bu iki sureyi (Cuma ve Münafıkûn surelerini) Cuma gününde okuduğunu işittim”

  Allahın izniyle kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini okuna kişinin, kısmetleri açılır. Allahü Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder.

  Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur.


  .....
  Cuma süresi fazileti ve sırları olmakla beraber bir çok önemli açıklamalarda da bulunmaktadır.  Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın atmış iki suresi olan cuma suresi ve onun ayetleridir. Kur’an-ı Kerîm, Yüce Allah’ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Kur’an okumanın en faziletlisi, tertîl üzere yani tane tane, ağır ağır okuyarak ve manalarını düşünerek yapılandır. Bu nedenle eğer Cuma süresini okuduğunuz zaman anlamınıda okumayı unutmayın.

  Bu mübarek sure de, göklerde ve yerde bulunan herşeyin Allah tealayı tenzili ve teşbih ettiklerini beyan ederek başlıyor. Ayrıca Kur’an tilâveti İslam’da faziletli amellerden biridir. Kur’an okumaktan maksat, öncelikle onun emir ve nehiylerine uymaktır. Fakat sadece okumanın da sevabı ve mükâfatı vardır. Kur’an kendisiyle amel edenlere ve inanarak ibadet kastıyla okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olacaktır..

  Kur’ân-ı kerîmin altmış ikinci sûresi.
  Cumâ sûresi, Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). On bir âyettir. Cumâ namazının farz oluşunu bildirdiği için, dokuzuncu âyet-i kerîmede geçen Cumâ kelimesi sûreye isim olmuştur.Cumâ sûresinde; bütün varlıkların Allahü teâlânın yüceliğini, büyüklüğünü anıp durdukları, Peygamber efendimizin Allahü teâlânın emir ve yasaklarını ümmetine öğrettiği, Cumâ ezânı okununca, müslümanların ticâretlerini bırakıp namaza gitmeleri, namazdan sonra dağılıp meşrû (günâh olmayan) işleri ile meşgûl olma ları istenmekte, Allahü teâlâyı çokça anmaları tavsiye edilmektedir.
 • "Ey îmân edenler!
  Mallarınız ve evlâtlarınız sizi, zikrullahtan alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır."
  (El-Münâfikun sûresi -9
  Eşrefoğlu Rumi
  Sayfa 81 - Salâh Bilici Kitabevi