Sadık Kocak, bir alıntı ekledi.
21 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

I. Murat
1326 yılında doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer Hatun'dur. Kaynaklarda ve kitabelerde "bey, emir-i azam, han, Hüdavendigar, padişah, sultânü's-selâtin, melikü'l-mülük" gibi ünvanlarla anılır. Osmanlı tarihlerinde yaygın olarak Gazi Hünkar ve Hüdavendigar şeklinde geçer. Sırp ve Bulgar kaynaklarında Tsar, büyük emir ; Ceneviz bölgesinde "Dominus Armiratorum Turckhie" unvanına rastlanır. (Latince olan bu isim Türkçe çeviri olarak kitaba yazılmamış ancak ben eklemek istiyorum. En kısa haliyle Amiral veya General olarak çeviri yapabiliriz.)

Osmanlı Padişahları, Ahmet SeyrekOsmanlı Padişahları, Ahmet Seyrek
Peyroux, bir alıntı ekledi.
15 Eki 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Orhan Bey enteresan bir hükümdar... İki eşinden biri Tekfur kızı Nilüfer Hatun, diğeri Bizans Prensesi Thedora. Dış dünya ile ilişkiler de buna göre şekilleniyor. Orhan Gazi'de adeta bir diplomat kurnazlığı var. Bizans İmparatoruna, Balkan Slavlarına karşı 6 bin asker göndererek yardım ediyor.

Türklerin Tarihi, İlber Ortaylı (Sayfa 288)Türklerin Tarihi, İlber Ortaylı (Sayfa 288)
Derya Yalınkılıç, bir alıntı ekledi.
07 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Orhan Bey
Bafeus Muharebesi'nden sonra nüfus da otorite de artıyor; toprak sağlamlaşıyor. Müderrisler, Selçuklu umerâsı, tüccarlar Osmanlı Beyliği'ne geliyorlar. Hatta iş o noktaya geliyor ki tekfurlardan birinin kızı, diğer tekfurun oğluna gelin giderken yolda kızı kaçırıp Orhan'a getiriyorlar. Bu, önemli bir detay; sırf kızı güzel görüp alma meselesi değil, bir nevi otorite sağlanıyor. Söz konusu kaçırılan kız Nilüfer Hatun'dur (Halofera).

Türklerin Tarihi, İlber OrtaylıTürklerin Tarihi, İlber Ortaylı
Mehmet Y., Osmancık'ı inceledi.
05 Tem 2015 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bana göre Türk edebiyatının en başarılı tarihi romanı Osmancık’tır. Tarık Buğra’nın 1982 yılında neşrettiği romanı, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’i anlatan bir roman. ‘Osmancık - Cihan devletini kuran irade, şuur ve karakter’ balığıyla verilen eser klasik manada bir tarihi romanın çok ötesinde.

Her şeyden evvel Osmancık bir felsefe taşıyor. Nedir o? Osmanlı’yı kuran kişinin karakteri ve hayat görüşü. Tarık Buğra sadece tarihi vakaları anlatmakla kalmamış, bunu çok başarılı bir edebi üslupla yapmış.

Eser o kadar başarılı ki, artık kendisi adeta bir tarihi evraka dönüşmüş durumda. Öyle ki, bugün hepimizin duyduğu ‘Şeyh Ede Balı’nın Osman Bey’e Nasihatı’ metni aslında tarihi bir vesika değil, tamamen Tarık Buğra’nın kaleminden çıkan bir metindir.

Bunun dışında bir sinema filmi repliği niteliği taşıyan o kadar çok söz var ki romanda. Mesela yine Şeyh Ede Balı ile Osmancık’ın İtburnu’ndaki tekkede yaptıkları ‘dünyanın büyüklüğü’ konuşması…

Buğra, Malhun Hatun ile Osmancık’ın aşkını muhteşem bir şekilde resmetmiştir. İki gencin aşkını bir ülküye, bir dirilişe bağlamıştır. Zaten orman Osmancık’ın Osman Gazi’ye dönüşümünün hikayesidir biraz da.

Köse Mihal, Nilüfer Hatun, Gazi Rahman, Saniye, Ertuğrul Gazi, Dursun Fakı, Abdullah, Akça Koca, Sungur, Kalanoz, Dündar Beğ, Kıyan Selçuk, Savcı ve Gündüz Beyler, Orhan Bey, Konur Alp, Gökçe Bacı, Ak Temür ve diğerleri…

Her biri romana ustaca yerleştirilmiş karakterler. Oğuz’ların yöreyi yurt tutması, yerleşmesi, Bizans’a yaptıkları akınlar ama illa da adaletin tesisi gibi konular büyük bir maharetle işlenmiş.
Romanda altı çizilesi çok şey var. Ama birinin ben biraz daha kalınca çizeyim altını. Osman Bey bağımsızlığını ilan ederken Cuma hutbesinde ismi zikredilir. Hutbede Dursun Fakı ‘devlet yönetimi ve beylik’ üzerine bir konuşma yapar. Oradaki ifadeler çok mühimdir. Bir de Osman Gazi, vefat ettiğinde geride birkaç şahsi eşyası ve konukları için beslettiği sürüden başka bir şeyi yoktur. Altını, gümüşü, akçası hiç yoktur!

Velhasıl, büyük bir yazarın büyük bir şahsiyeti anlattığı büyük bir roman bu…