• KURAN-I KERİMDE KADININ BOŞANMA HAKKI

  Yüce Allah Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.dediğine göre kadının boşanma hakkının da Kuranda açıklanmış olması gerekir.

   Bakara Suresi 229. ayet bu açıklamayı bize sunuyor

  Onlara verdiklerinizden bir şey almanız size helal olmaz. Eşler, Allahın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa o başka. Allahın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından sizde korkarsanız, kadının fidye verip kendini kurtarmasında her ikisi içinde bir günah yoktur. Bunlar Allahın koyduğu sınırlardır. Onları aşmayın. Kim Allahın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar zalimlerdir.

  Ayeti bölümler halinde inceleyelim

   Allahın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından sizde korkarsanızkadının fidye verip kendini kurtarmasında bir günah yoktur.

  Allah, evliliğini sağlıklı bir şekilde yürütemeyeceğine karar veren kadının evliliğini bitirmesinde bir günah olmadığını bize açıkça bildiriyor. Kuran’a göre boşanmak isteyen bir kadın yetkili merciye başvurarak kararını bildirir. Bunu sizde korkarsanız ifadesinden anlıyoruz.  Yetkili mercinin kimlerden oluştuğunu ve nasıl davranacağını şu ayetten öğreniyoruz

  Ey Müminler Eşlerin ayrılacağından korkarsanız, bir hakem erkeğin ailesinden bir hakem kadının ailesinden gönderin düzelmek isterlerse Allah aralarında uyuşma meydana getirir. Allah bilir ve işin iç yüzünden haberdardır. Nisa,35

  Kadının fidye verip kendini kurtarmasında bir günah yoktur.

  Kadının fidye vermesi, nikah akdi yapılırken eşinden aldığı mehri boşanma esnasında eşine iade etmesidir. Kadının aldığı mehirin ne kadarı geri vereceği başvurduğu hakem heyeti tarafından belirlenir. Bu bazen mehirin tamamı olabileceği gibi boşanma sebebine göre değişiklik arz edebilir.Böylece kadının verdiği kararda ne kadar istekli olduğu da anlaşılmış olur. Çünkü bir kadın eşinden aldığını geri vermeye razı oluyorsa gerçekten o evliliği devam ettiremeyeceğini düşünüyordur.

  Bunlar Allahın koyduğu sınırlardır Sakın bunları aşmayın. Kim Allahın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar zalimlerdir.

  Allah’ın sınırları kalıbı Kuranda çok az yerde geçmektedir.Geçtiği ayetlerde de bu sınırların aşılmamasına önemli bir vurgu yapılmıştır. Sınırları aşmanın ebedi cehennemle cezalandırılacak bir suç olduğu bildirilmiştir.Kadının boşanması ile ilgili ayette de bu kalıbın kullanılması konunun önemini göstermekte ve Allahın söylediği yöntemden başka bir yöntem aramanın yanlışlığına böyle yapılmasının Allahın sınırlarının aşılması anlamına geldiğine işaret edilmektedir.

  Kurana göre kadın boşanmaya karar verdiğinde kararını yetkili kişilere bildirir. Yetkili kişiler önce kadını dinler evliliği bitirme konusundaki kararlığını test eder. Evliliği kurtarmak esas olduğu için önce barıştırma yoluna gider. Ama barıştırmanın mümkün olmayacağı ve kadının gerçekten bu evliliği yürütemeyeceği anlaşılırsa kadının eşinden aldığı mehirin belli bir kısmını ya da tamamını iade etmesi şartı ile kadına iftida yetkisi verirler. Bunun dışında bir kural yoktur. Hakem heyetine başvurma ilk bakışta kadının kendi başına karar vermesine mani olan bir durummuş gibi görünse de derinlemesine düşündüğümüzde aslında kadına pozitif bir ayrımcılık sağladığını görüyoruz. Boşanma ciddi bir karar ve bunu akli selim kişilere danışarak verilmesi kararın daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Bu durum kadının eşi tarafından baskı yapılarak boşanmaya zorlanmasının ve böylece erkeğin menfaat elde etmesinin de önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca kadının boşanma kararının erkeğin boşanma kararı olan talak gibi sayıyla sınırlı olmaması ve iddet  bekleme şartına bağlanmaması bir danışma kurulunu zorunlu kılmaktadır. Burada hakem heyeti karar veren merci olarak değil eşlerin arasını düzeltmek amacıyla devreye girer. Kadına sebebin geçersiz boşanamazsın deme hakları yoktur. Bunun dışındaki uygulamalar Allhın sınırlarını aşmaktır. Aşağıda verdiğimiz örnek Tabiin döneminden bir iftida uygulamasıdır.

   Bir kadın kalkıp evinden gitmişti Sonra kocası ile birlikte Kadı Şurayh a gittiler. Şurayh Erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin dedi Hakemler geldi tarafları dinledi ve ayrılmalarına karar verdiler. Karar erkeğin hoşuna gitmedi.Şurayh Biz bugün neyin peşindeydi dedi ve hakemlerin kararını onayladı

  Eşlerden her biri nasıl kendi hür kararıyla nikah sözleşmesi yapıyorsa bu sözleşmeyi yine kendi hür kararıyla bitirebilir.
 • Kötülük işleyen cezalandırılır.
 • .
  "Derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar."
  .
 • "Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasetle arzu etmeyin." Nisa Suresi/32
  Allah (c.c) burada diğer insanlara Allah tarafından verilmiş şeyleri istemeyin diyerek başlıyor. Üstünlükler tabii ki var gerçekten de bizden daha iyi görünen bizden daha akıllı insanlar var. Bizden daha ilim sahibi olan insanlar var. Bizden daha çok para kazanan insanlar var. Ailenizin içinde sizden daha çok takdir görenler var bu bir gerçek. Bazen cidden açıkça haksızlık olabilir. Ama bunlardan bazılarında Allah (c.c) onlar için size açmadığı rızk kapısını açmıştır. Size de başka kapılar açmıştır. Ama sizin yaptığınız şey başkasının sahip olduğunun aynısını istemeniz. Allah (c.c) sizi bir başkasıyla aynı yaratmadı. Ve bir başkası için açtığı rızk kapılarını da sizin için açmadı. Her birimizin farklı çeşitlerde fırsatları var. Bizim yapmamız gereken kendimizi bir başkasıyla karşılaştırmadan bize verilenlerle Allah (c.c)'ın lütfunu kazanmaya çalışmaktır.