• Dün geldi geçti yarın meçhuldur,
  O halde ömür dediğin bir gündür,
  O da bugündür.
 • Ömür dediğin taş duvarın kenarındaki gölge
  ve insan dediğin bir yüreğin kıyısıdır.


  B. Ergin Borobey
 • BİNLERCE HADİS NAKLEDEN EBU HUREYREYİ TANIYALIM BAKALIM BİZİM TANIDIĞIMIZ GİBİ İMİŞ....


  Ebu Hureyre’nin Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kendi anlattıklarından başka bir şey bilinmemektedir. Müslüman olduktan sonra fakirliğinden dolayı Ashabı Suffe’den olduğu kaynaklarda aktarılmaktadır. Müslim’in Fezailus Sahabe’deki 159. bölümünde, Ebu Hureyre’nin sırf karın tokluğuna Peygamberimiz ile beraber olduğu anlatılır. İbn Hazm, sırf Baki bin Mahled’in Müsned’inde Ebu Hureyre’ye ait 5374 hadis olduğunu söyler. Buhari bunlardan 446’sını kitabına almıştır.

  Ebu Hureyre’nin Anlattıklarından en çok
  korktuğu kişinin Hz. Ömer olduğunu görüyoruz. Hadis kitaplarında Hz Ömer’in Ebu Hureyre’yi hadis naklinden dolayı tehdit ettiği ve tartakladığı anlatılır. Ebu Hüreyre Size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım değneği ile beni döverdi der Ez Zehebi, Tezkiretul Huffaz Ebu Hureyre’nin şu ifadesi Müslim’de geçer Ömer ölünceye kadar Allah’ın Resulü buyurdu diyemezdik Müslim 1 cilt Müslim’i eğer görebilseydik kendisine şöyle sorardık Ey Müslim sen Sahihi Müslim diye tüm hadislerinin doğru olduğunu iddia ettiğin bir kitap yazdın cerh ve tadille kitabında hadis nakledenleri incelediğini söyledin Ebu Hureyre’yi kendin de görmemene rağmen onu gören ve halife olan Hz Ömer’in onu yalancılıkla ithamını Ebu Hureyre’nin en azından şüpheli bir şahıs olduğu için neden yeterli görmedin Demek ki senin sahih dediğin hadisler bu kadar sağlam temellere dayanıyor

  Müslim Ebu Hureyre ve diğerlerine gerçekten de sıkı ölçüler uygulasa elinde pek fazla hadis kalmayacağını gördüğü için ve de özellikle Ebu Hureyre’den hatırı sayılır derecede çok hadis nakledildiği için bu açık gerçekleri görmezlikten gelmiştir Ebu Hureyre’yi yalancılıkla suçlayan bir tek Hz. Ömer değildi Hz. Ayşe’nin de onu defalarca yalancılıkla suçladığını Ebu Hureyre’ye sahip çıkan hadis kitaplarında bile görebiliriz Hz. Ayşe, Ebu Hureyre’ye Sen Peygamber’den duymadığım hadisler rivayet ediyorsun dediğinde ona edepsizce bir cevap verir Ayna ve sürme seni Peygamber’le ilgilenmekten uzak tuttu Zehebi Siyeru Alemin Nubela 2 cilt

  Hz. Ali ise şöyle söylemiştir Yaşayanlar arasında Allah Resulü’ne en fazla yalan isnat eden Ebu Hureyre’dir İbni Ebul Hadid Şerhu Nehcul Belağa 1 cilt Yine Hz. Ali onun Sevgili dostum bana haber verdi ki diye Peygamber’den bahsettiğini duyunca Peygamber ne zaman senin sevgili dostun oldu diye sormuştur İbn Mesud gibi meşhur bir sahabe ise onun Ölü yıkayan ve taşıyan kişi abdest alsın sözünü kabul etmeyerek hakkında ağır sözler söylemiş ve sonra şöyle demiştir Ey insanlar ölülerinizden dolayı necasete pisliğe bulaşmazsınız

  EMEVİLER EBU HUREYRE’NİN ALTIN ÇAĞIYDI

  Hz. Ömer’in ve HzAli’nin öldürülmelerinden sonra Emeviler dönemi Ebu Hureyre’nin altın çağı olmuştur Emeviler Ebu Hureyre’ye el Akik’te bir köşk inşa edip arazi vermişlerdir Muaviye dönemindeki bu ikramlara karşılık İbni Kesir’in El Bidaye Ve’n Nihaye eserindeki şu hadisler Ebu Hureyre’nin nasıl karşılık verdiğini göstermektedir

  Ebu Hureyre rivayet eder ki Allah’ın Resulü Muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla.

  İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye

  Ebu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir Allah’ın Resulü şunu derken duydum ‘Allah, vahyini üç kişiye emanet etti Ben Cebrail ve Muaviye

  İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye

  Tüm bu delillere rağmen her sahabe doğrudur yanlış inancının hadisçileri sürüklediği durum ortadadır Ebu Hureyre kimdir ki Peygamber’in en yakınlarının bile nakletmediği en garip uydurmaları Peygamber’le az görüşmesine rağmen nakletmiştir Örneğin şu garip hadis Ebu Hureyre’den gelen yüzlerce mantıksız hadisten biridir

  Ebu Hureyre, Peygamber’in kendisine şunu dediğini nakleder Ölüm meleği Musa’ya gönderildi Musa’nın yanına gelince O ona vurduMelek Rabbinin yanına döndü ve şöyle dedi Beni ölmek istemeyen birisine gönderdin Allah Musa’nın kör ettiği meleğe gözlerini verdi ve şöyle dedi Git ve ona elini bir öküzün üzerine koymasını söyle Elinin kapladığı yerdeki kıl sayısınca ona yıl olarak ömür verildi Melek: Evet Rabbim Sonra ne olacak Allah Sonra ölüm dedi


  Ne yazık ki Ebu Hureyre’yi kurtarma derdinde olanlar bir yandan böyle bir mantıksızlığı İslam’a fatura edip zarar veriyorlar diğer
  taraftan Ebu Hureyre’yi kurtarmak için hadisleri en büyük kısmını o naklettiğinden aslında hadisleri kurtarmak için Hz. Musa’yı Allah’ın takdirinden kaçan meleğin gözüne tokat atıp kör eden bir insan olarak gösteriyorlar Ebu Hureyre’ye birçok sahabe Peygamber’i gören Müslüman muhalefet etmiştir Örneğin Ebu Hureyre’nin Av ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün hadisine tarla köpeklerini de eklemesi üzerine İbni Ömer Ebu Hureyre’nin tarlaları olduğu için böyle bir yalanı uydurduğunu söylemiştir Ebu Hureyre’den nakledilen hadislerin eleştirisi için ne kadar yazarlarsa hacmi bile yetersiz kalır. Ebu Hureyre’nin mezhepçi hadisçi din anlayışı için önemini bu yapının en ateşli savunucularından ve ülkemizin en çok satan kitaplarından Seadet-i Ebediyye Tam İlmihal kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Işık şöyle anlatmaktadır Ebu Hureyre’yi inkar eden şeriatın yarısını inkar eder çünkü hükümlerin çıktığı hadislerin yarısını Ebu Hureyre nakletmiştir Bize göre itiraf Hilmi Işık’a göre şeriata sahip çıkma olan bu söz neden Ebu Hureyre’yi bir alt başlık yaptığımızı göstermeye yeterlidir. Allah’a şükür ki dinimiz tek başına yeterli olan Kuran’dadır ve Ebu Hureyre’nin de başkalarının da hadislerine ihtiyacımız yoktur.

  ELHAMDÜLİLLAH ELHAMDÜLİLLAH
 • “Bir insan ömrünü neye vermeli, harcanıp gidiyor ömür dediğin.” #ZülfüLivaneli
 • "Zaten ömür dediğin sevdiğinin gözlerine bakarken geçen en kısa zaman dilimidir."
 • Bir insan ömrünü neye vermeli
  tükenip gidiyor ömür dediğin
  yolda kalan da bir yürüyen de bir
  savrulup gidiyor ömür dediğin