• Baskıyı fark edip üstesinden gelmek için harekete geçtiğimizde hepimiz daha güçlü oluyoruz.
 • Toplumun yarısından değil de tamamından yararlanmaya başladığımızda olanaklar sonsuzlaşır. Önyargılar olmadan birbirimize baktığımızda gerçek bir ilerleme kaydederiz.
 • Macellanya. Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında kalan bölge. Gerçek mi? Aslında gerçek olup olmamasından ziyade aklıma takılan daha büyük bir gerçeklik var! Bu arada İyi Cumalar dilemiş miydim? İyi cumalar. Neyse, ne diyorduk? Evet, Kaw-Djer. Kimdi bu adam? Jules Verne’nin gizem dolu yaşantısı ve yazdığı dönem üstü kitaplarını göz önüne alırsak acaba kendisi mi? Ölümü sonrası basılan eserleri listesinde kendine yer bulan bu romanımızdaki ana karakteri sadece Verne’ye benzeten ben değilim. Diğer benzeten de TÜBİTAK.
  Yazarın eğlenceli bulduğum bazı yanları da mevcut. Mesela çoğu metinlerinde yaptığı üzere kendi kurduğu karakterlerin adını unutmasını baz alabiliriz. Ayrıca belirtmeliyim ki bu siteyle tanışmadan evvel birçok kitabını okusam da listeme eklemedim çünkü özellikle bazılarını yeniden okuyacağım. Önemli olan o hikayenin tadını alabilmek bana göre.
  Ana karakterimizi Modern Robinson olarak tanımlayabiliriz. Yani ben tanımlarım. Ada yaşantısı, yerlilere yaptıkları, koloni hatta ülke kurulması! vs devam eden yazı. Ayrıca Robinson 1719, Macellanya kitabı 1909 yılında yayımlandığına göre ‘Modern’ tabirini kullanmam da yerinde.
  Adada yaşanan olayları kısaca özetlersek –ki burada SPOİLER muhtemel ama önemli değil- bir grup insan, romandaki kahramanımız, yardımseverliği, yeni ada yaşamı, zenginlik ve ÇÖKÜŞ. Buradaki ‘Çöküş’ terimini açarsak ‘Altının Bulunması’ demek yerinde olacaktır. Sonradan toparlanma süreci ve final. Güzel bir bağlama.
  Ah, unutmadan. Roman 303 sayfa değil aslında 340 sayfa tabi 37 sayfa önsöz yazan yayın evinin katkısını da dahil edersek. Bir de ben dalgınlığa getirip o kısmı da okudum da neyse sinirlenmiyorum. :)
  Şimdilik bu kadar başınızı ağrıtacağım. Kalan sürede aklımda 2 kitap daha var ama kitap isteklerinin gene biriktiğini görüyorum. Birazdan girip eklemeye başlarız. Son 15-20 istek kaldığında da sorumlu arkadaşlarımızın geleceği tutar hep beraber hallederiz artık. :) (Ben buradan mesajı verdim, geri dönüş fırçasını da yiyeceğim şimdiden bana afiyet olsun)
 • İbn Haldun Arap dünyasından çıkan en büyük mütefekkirlerden olup tarih felsefesinin ve sosyolojisinin kurucusu kabul edilmektedir. 1332 yılında Tunus'ta doğmuş, bir ilim beldesi olan Endülüs ve daha sonra tekrar Tunus'ta yaşamıştır. Yazarı olduğu yedi ciltlik bir tarih kitabı olan Kitabü'l İber ve özellikle onun önsöz ve giriş bölümünden oluşan Mukaddime ile haklı bir şöhretin sahibi olmuştur. Mukaddime'nin önemi daha önce hiç kimsenin uzerinde arastırma yapmayı düşünmediği bir bilim alanı olan ve yazarın ümran ilmi adını verdiği sosyolojiyi temellendiren bir kitap olmasıdır. Mukaddime iki cilt altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci cilt ilk üç bölümü içermektedir ve şimdi bu ciltle ilgili notlarımı ve görüşlerimi maddeler halinde çok özet olarak açıklamak istiyorum.

  1) Yazara göre tarih; efsaneler, mitler ve hurafelerden arındırılmalıdır. Akıl yürütmeye sıklıkla basvurularak tarihi rivayetler kritik edilmeli ve böylece hakikate ulaşmaya çalışılmalıdır.

  2) Yazar her olayın ve halin kendine mahsus bir tabiatı oldugunu ve olayların içtimai (sosyal) hayatın tabiatına uyup uymadığının, böyle bir şeyin gercekleşme ihtimalinin olup olmadıgının incelenmesi gerektiğini söylemektedir.İste bu inceleme ancak yeni bir bilimin konusu olabilir ki bu bilim sosyolojidir.

  3) Yazara göre her beşer için içtimai hayat bir zorunluluktur yoksa insanlar en temel ihtiyaçlarını gideremeyecekleri icin yaşayamazlar. İnsanlar yaşamak için toplumsal yardımlaşmaya muhtaçtırlar.

  4) Yazar, ictimai hayat kurulduktan sonra insanların kendilerini birbirlerinin saldırganlığından korumak için bir yöneticiye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Hükümdarlığa ihtiyacın insanlar için tabii bir özellik oldugunu dile getiriyor.

  5) Yazara göre iklimin insan karakteri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ilıman iklimde yaşayan insanlar en mukemmel insanlar olup uygarlık bakımından da oldukca gelişmiştirler. Ilıman iklimlerde yaşamayan insanlar hem insanlık hem de uygarlık bakımından geridir. Tabi bu görüşlerin günümüzde geçerliliğini kaybettiğini belirtmeliyim. Günümüz Kuzey Avrupası'nın gelişmişliği ve ılıman kuşakta yer alan birçok ülkenin geri kalmışlığı iklimin etkisinin eski önemini kaybettiğini göstermektedir.

  6) Yazara göre beslenme tarzı da insan karakterini etkiler. Bol gıdaya sahip olan verimli ülkelerde yaşayan milletler daha azla yetinen milletlere gore zihinsel olarak geride kalmıştır. Cünkü fazla beslenme vücudun dengesini bozar ve beyni kuvvetsizleştirir. Tabi bu konu da tartısmaya oldukca acıktır.

  7) Yazar ilginc bir sekilde madenlerin bitkilere, bitkilerin hayvanlara ve hayvanların insanlara dönüsebilme potansiyelleri oldugundan ve hatta bunun derece derece gercekleştiginden bahsetmekte ve gününüz evrim nazariyesine yakın görüşler öne sürmektedir. Yazara göre nasıl hayvan icin bir sonraki aşama insanlıksa insan icinde bir sonraki ulasılacak asama melekliktir. Her şey bir tekamül halindedir.

  8) Yazar asabiyete (akrabalığa) büyük onem vermekte, onu toplulukları birarada tutan en güçlü unsur olarak görmektedir. Yazar soy ve akrabalık baglarını daha iyi korudugunu düşündüğü bedevileri(göcebeler) hem asalet, hem cesaret hem de zihinsel bakımdan neseplerinin bozuldugunu düşündüğü hadarilere (şehirlilere) üstün tutuyor. Yazarın eserinde sıklıkla hadarileri eleştirmesi ve bedevileri övmesi dikkat çekiyor.

  9) Yazar tüm siyaset teorisini asabiyet (akrabalık) üzerine kurmakta, devletlerin ancak asabiyet sayesinde kurulup büyüyebileceğini ve asabiyet bağları zayıflarsa yıkılacağını bildirmektedir. Ama bu görüş günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi ile yönetilen ülkelerde asabiyet eski önemini kaybetmiştir.

  Mukaddimenin birinci cildindeki İbn Haldun'a ait teoriler incelendiğinde bazılarının çağının oldukça ilerisinde olduğu ve günümüzde de geçerliliğini koruduğu ama bazılarının günümüz modern dünyasında geçerliliğini kaybettiği görülmektedir. İbn Haldun'un Mukaddime'sinin ilk cildini okumak bu büyük düşünürün daha önce yüzeysel olarak aşina olduğum bazı fikirlerine derinlemesine nüfuz etmemi ve İbn Haldun'un büyüklüğüne bizzat şahit olmamı sağladı ve oldukca faydalı bir okuma oldu. Sosyoloji ve tarihe ilgi duyan herkese Mukaddime'yi okumalarını tavsiye ederim.
 • edgar allan poe’yı okuyacaksanız hasan fehmi nemlinin çevirilerini tavsiye ederim. kendi ilgi alanındaki kitaplarla ilgilenir ve onları çevirir. önsöz ve son söz mükemmeldir. bu ön bilgileri geçersek yazara dönelim.

  edgar allan poe yeni çağ edebiyatının temellerini oluşturan nadide insanlardan biridir. onun da değeri öldükten sonra anlaşılmıştır. kitaplarını okuyup da etkilenmeyen insan sayısı çok azdır. zaten bir çok kitabı çok başarılı edebi meslektaşları tarafından yorumlanmış, dillere çevrilmiştir. bir çok eseri de sinemaya uyarlanmıştır. yaşamı da ölümü de bir çok gizem barındırır hatta kitaplarından bile gizemli olabilir.(araştırmak isteyenlere özel)
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora düzeyinde sayılabilecek eser psikolojik danışma alanını yansıtmayan bilimsel araştırma yöntemleri kitaplarına karşın oldukça alan odaklı ve spesifik konulara yer açmakta. Daha ziyade nicel araştırma desenlerine odaklanmış çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma sürecinde eleştirel düşünme becerisini kazandırabilmek için araştırma sürecini sınırlılıklarıyla birlikte tanıtmaktır. Gelso'nın Bubble Hypotesis'ine göre kusursuz araştırma yoktur. Bu eserde de hava kabarcığı hipotezi göz önünde bulundurularak araştırma süreci en iyi şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Eseri başarılı kılan temel özelliklerinden biri bilmsel araştırma sürecini sağlamlaştırmak adına araştırmayı tehdit edebilecek olasılıkları tüm detaylarıyla gösterebilmesidir diye düşünüyorum.

  İçindekiler

  Önsöz
  Çeviri Editörünün Önsözü

  KISIM 1 FELSEFİ, ETİK VE ARAŞTIRMACI EĞİTİMİ KONULARI

  Bölüm 1 Bilim ve Psikolojik Danışma
  Psikolojik Danışmada Bilimin Rolü
  Bilmenin Bir Yolu Olarak Bilim
  İnsan Davranışının Felsefi Temelleri
  Psikolojik Danışma Mesleği İçin Bilim Felsefesinin Dört Konusu
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 2 Araştırmacı Eğitimi
  Araştırmacı-Uygulamacı Modeli
  Modelle İlgili Endişeler
  Araştırma Yeterliliklerinin Kazanılmasında Yaşanan Zorluklar ve Heyecanlar
  Araştırma Eğitimi İçin Bir Model
  Modelin Yapısı
  Modelin Test Edilmesi
  Araştırma Yeterliği-Kayıp Yapı
  Bilimsel Eğitimin Kapsamlı Hale Getirilmesi İhtiyacı
  Temel Bilimsel Düşünme Becerileri Eğitimi
  Temel Araştırma Uygulamaları Becerileri Eğitimi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 3 Araştırma Konusunun Belirlenmesi
  Araştırma Konularını Belirleme
  Araştırma Sorularını ve Hipotezlerini Oluşturma
  Operasyonel Tanımların Formüle Edilmesi
  Araştırmadaki Değişkenlerin Tanımlanması
  Verilerin Toplanması ve Analizi

  Bölüm 4 Araştırma Desenlerinin Seçilmesi
  Bilimsel Araştırma ve Araştırma Deseni
  En İyi Desen Hangisidir?
  Araştırma Desenlerinin Sınıflandırılması
  Betimsel Laboratuvar Çalışmaları
  Betimsel Alan Çalışmaları
  Deneysel Laboratuvar Çalışmaları
  Deneysel Alan Çalışmaları
  Bir Araştırma Deseni Seçme Üzerine
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 5 Araştırma Desenlerinde Geçerlik
  Dört Geçerlik Tipi ve Bunların Herbirine Tehdit Oluşturacak Unsurlar
  Geçerlik Tiplerine Bir Bakış
  İstatistiksel Sonuç Geçerliği İle İlgili Tehditler
  İç Geçerliğe Yönelik Tehditler
  Yapı Geçerliğine Yönelik Tehditler
  Dış Geçerliğine Yönelik Tehditler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 6 Psikolojik Danışma Araştırmalarında Etik Konular
  Temel Etik İlkeler
  Zarar Vermemek
  Yararlılık
  Özerklik
  Adalet
  Dürüstlük
  Erdem Etiği
  Bilimsel Araştırmalarla İlgili Etik Konular
  Araştırmanın Yürütülmesi
  Sonuçları Raporlaştırma
  Tekrar Yayım ve Parçalama
  Yayımlama Kredisi
  Bilimsel Hırsızlık
  Katılımcılarla İlgili Etik Konular
  Zararları ve Yaraları
  Onay
  Çarpıtma ve Bilgilendirme
  Gizlilik ve Mahremiyet
  Müdahale ile İlgili Konular
  Etik Çelişkileri Çözmek
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 2 BAŞLICA ARAŞTIRMA DESENLERİ

  Bölüm 7 Gruplar Arası ve Denekler İçi Desenler
  Gruplar Arası Desenler
  Tarihsel Bakış Açısı
  Gruplar Arası Deneysel Desenlerde Yaygın Olarak Kullanılan Üç Desen
  Kontrol Gruplarının Kullanılması
  Faktöriyel Desenler
  Katılımcıların Gruplara Atanması
  Bağımlı Örneklemler Desenleri
  Denekler İçi Desenler
  Çapraz Desenler
  Latin Karesi Desenleri
  Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 8 Yarı Deneysel Desenler ve Zaman Serileri Desenleri
  Tarihsel Bakış Açısı
  Yarı Deneysel Desenlerin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Maliyet
  Katılımcıların Seçimi
  Etik Unsurlar
  Uygun Kontrol Gruplarının Olmaması
  Denk Olmayan Gruplar Desenleri
  Yorumlanamayan Denk Olmayan Gruplar Deseni
  Yorumlanabilen Denk Olmayan Gruplar Deseni
  Kohort Deseni
  Zaman Serileri Desenleri
  Basit Kesintili Zaman Serileri Deseni
  Denk Olmayan Bağımlı Değişkenlerle Kesintili Zaman Serileri Deseni
  Zaman Serilerinde Eşlik Etme Analizini Değerlendiren Desenşer
  Psikolojik Danışma Araştırmalarında Zaman Serileri Deseni İle İlgili Bir Örnek
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 9 Tek Denekli Desenler
  Tek Denekli Desenlere Tarihsel Bir Bakış
  Kontrolsüz Olgu Çalışmasına Karşı Yoğunlaştırılmış Tek Denekli Nicel Desen
  Tek Denekli Deneysel Desenler
  Tek Denekli Deneysel Desenlerin Ortak Özellikleri
  Çoklu Yoklama Desenleri
  Tek Denekli Desenlerin Avantajları ve Sınırlılıkları
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 10 Nicel Betimsel Desenler
  Tarama veya Epidemiyolojik Araştırma Desenleri
  Tarama Araştırmalarında Desen ile İlgili Konular
  Tarama Araştırmasına Bir Örnek
  Sınıflandırma Veya Veri Azaltmaya Dayalı Araştırma Desenleri
  Faktör Analizi
  Kümeleme Analizi
  Etken-Faktör Sonrası Desenler
  Bir Etken-Faktör Sonrası Desen Örneği
  İlişkisel Araştırma Desenleri
  Çoklu Regresyon
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 3 YÖNTEMSEL KONULAR

  Bölüm 11 Nitel Araştırma
  Nitel Araştırma Nedir?
  Nitel Araştırmanın Tanımı
  Nitel Araştırma Hakkında Mitler ve Gerçekler
  Felsefi Temelleri
  Araştırma Stratejileri
  Gömülü Kuram
  Fenomenoloji
  Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma
  Nitel Araştırmada Temel Görevler
  Veri Toplama
  Veri Analizi ve Sunumu
  Nitel Araştırmaların Güvenirliği
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 12 Bağımsız Değişkenin Tasarımı ve Değerlendirilmesi
  Bağımsız Değişkenin İşlemselleştirilmesi
  Durumların Belirlenmesi
  Ele Alınan Yapıların Yeterince Yansıtılması
  Durumlar Arasındaki Farklılıkları Sınırlama
  Durumlar Arasındaki Farklılıkların Belirginliğini Ayarlamak
  Manipülasyon Kontrolü
  Sonuçların Yorumlanması
  İstatistiksel Olarak Anlamlı Sonuçlar
  İstatistiksel Olarak Anlamlı Olmayan Sonuçları
  Statü Değişkenleri
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 13 Bağımlı Değişkeni Tasarlama Ya Da Seçme
  Bağımlı Değişkenin İşlemselleştirilmesi
  Psikometrik Sorunlar
  Tepkisellik
  Prosedür İle İlgili Hususlar
  Veri Toplama Yöntemleri
  Kendini-Anlatma Ölçekleri
  Diğer Kişi ya da Olaylara İlişkin Derecelendirmeler
  Davranışsal Gözlemler
  Fizyolojik Ölçümler
  Görüşmeler
  Projektif Teknikler
  Dolaylı Ölçümler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 14 Evren İle İlgili Konular
  Örnekleme Kuramı
  Katılımcıların Seçilmesinde Pratik Bilgiler
  Hedef Evrenin Tanımlanması
  Bir Katılımcı Havuzunun Oluşturulması
  Katılımcıların Seçilmesi
  Tesadüfi Seçim Olmaması Durumunda Geçerliğin Belirlenmesi
  Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
  Dış Geçerlik ve Evren İle İlgili Konular
  Dış Geçerlik Çalışmasında Faktöriyel Desenlerin Kullanılması
  Evrene Genellenebilirliğin Değerlendirilmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 15 Çok Kültürlü Araştırmalarla İlgili Kavramsal Ve Yöntemsel Konular
  Irk, Etnik Köken ve Kültürün İşlemselleştirilmesi
  Irk
  Etnik Köken
  Kültür
  Kurumsal Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Kuram Temelli Araştırmaya Karşı Betimsel Araştırma
  Iraksak Açıklamalara Karşı Yakınsak Açıklamalar
  Farklılaştırıcı ve Aracı Değişkenler
  Yöntemsel Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Karşılaştırmalı Araştırma Çerçevesi
  Kültür ve Geçerlik
  Kültürel Olarak Yeterlik İçeren Araştırmalar Yürütmek İçin Öneriler

  Bölüm 16 Araştırmacı, Deneyci ve Katılımcı Yanlılığı
  Araştırmacı ve Deneyci Yanlılığı
  Deneycinin Özellikleri
  Araştırmacının ve Deneycinin Beklentileri
  Deneysel Prosedürler
  Katılımcı Yanlılığı
  Beklenti Özellikleri
  Katılımcı Özellikleri
  Katılımcıların Kendini Deneyimlerini İfade Etme Becerisi
  Katılımcı Yanlılığını Azaltmak İçin Stratejiler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 17 Analog Araştırmalar
  Tarihçe
  Güncel Analog Araştırmalara Örmekler
  Analog Araştırmaların Avantajları
  Analog Araştırmaların Dezavantajları
  Analog Araştırmaların Genellenebilirliğini Değerlendirirken Göz Önüne Alınacak Değişkenler
  Danışanla İlgili Değişkenler
  Psikolojik Danışmanla İlgili Değişkenler
  Psikolojik Danışma Süreci ve Ortamı
  Gerçek Yaşamı Daha İyi Yansıtan Analog Araştırmalar Tasarlamak
  Analog Araştırmaların Kullanışlılığının Varolan Bilgi Birikimiyle Değerlendirilmesi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 18 Sonuç Araştırmaları:Stratejiler ve Yöntemler
  Psikolojik Danışmada İlk Sonuç Araştırmaları
  Sonuç Araştırmaları Yürütmek İçin Stratejiler
  Terapi Paketi Stratejisi
  Bileşenlerine Ayırma Stratejisi
  Yapılandırmacı Strateji
  Parametrik Strateji
  Ortak Faktör Kontrol Grubu
  Karşılaştırmalı Sonuç Stratejisi
  Aracılık Deseni
  Sonuç Araştırmalarını Yürütmede Yöntemsel Sorunlar
  Dahil Etme ve Dışta Bırakma Kriterleri
  Terapi Uygulamasına Bağlılığı Değerlendirme
  Terapiye Uyma, Yeterlik ve Farklılaşma
  Değişimi Ölçmek
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 19 Psikolojik Danışma Süreç Araştırmaları Desenleri
  Psikolojik Danışma Süreç Araştırmasını Tanımlama
  İlk Süreç Araştırmaları
  Bazı Güncel Araştırma Bulguları
  Süreç Araştırmalarında Desenle İlgili Konular
  Başlangıç: Ne İncelenecek ve Hangi Bağlamda?
  Ne Ölçülecek
  Kimin Bakış Açısı
  Ne Kadar Ölçüm?
  Süreç Verisi Nasıl Kodlanacak ve Analiz Edilecek
  Psikolojik Danışma Süreç Araştırmalarında Kullanılan Ölçme Araçlarına Örnekler
  Davranışın Yardımcı Öğeleri, Mikro Düzey
  Davranışın Yardımcı Öğeleri, Global Düzey
  Sözel Davranışlar, Mikro Düzey
  Sözel Davranışlar, Global Düzey
  Örtük Davranışlar, Mikro Düzey
  Örtük Davranışlar, Global Düzey
  İçerik, Mikro Düzey
  İçerik, Global Düzey
  Stratejiler, Mikro Düzey
  Stratejiler, Global Düzey
  Kişilerarası Tarz, Mikro Düzey
  Kişilerarası Tarz, Global Düzey
  Terapötik İlişki, Mikro Düzey
  Terapötik İlişki, Global Düzey
  Nitelik, Mikro Düzey
  Nitelik, Global Düzey
  İki Ek Bilgi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 20 Ölçek Geliştirme
  Ölçek ageliştirmede Yaygın Olarak Kabul Gören Yedi Mit
  Mit 1: Ölçek Geliştirme Birkaç Hafta İçinde Yapılabilir
  Mit 2: Ayrıntılı Bir Alanyazın Taraması Olmadan Maddeler Kolaylıkla Geliştirilir
  Mit 3: Mümkün Olan Her Durumda Ulaşılabilir Durum Örneklemesi Kullanmak En İyisidir
  Mit 4: Bir Faktör Analizi Uygulamak Ölçeğin Geçerliğini Sağlar
  Mit 5: Batı Kültüründe Geliştirilmiş Güçlü Psikometrik Özellikleri Olan Bir Ölçek Evrensel Olarak Geçerlidir
  Mit 6: Kelimesi Kelimesine Bir Çeviri Dil ve Kültür Eşitliğini Sağlar
  Mit 7: Bir Ölçeğin Likert Derecelendirme Ya Da Onam Formu Gibi Yapısal Unsurları Kültürler Arasında Evrenseldir
  Ölçek Geliştirme Aşamaları
  Adım 1: İlgili Yapıların Kavramsallaştırılması ve İşlemselleştirilmesi
  Adım 2: Alanyazın Taraması
  Adım 3: Maddelerin, Yönergelerin, Yanıt Formlarının Geliştirilmesi
  Adım 4: İçerik Analizi, Pilot Uygulama, Uygulamanın Yapılması, Maddelerin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Düzenlenmesi
  Adım 5: Örneklemi Belirleme ve Veri Toplama
  Adım 6: Gerektiğinde Çeviri ve Geri Çeviri
  Adım 7: Faktör Analizini Uygulama, Maddelere Son Şeklini Verme ve Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 21 Program Değerlendirme
  Program Değerlendirmenin Tanımı
  Program Değerlendirmenin Aşamaları
  Değerlendirmenin Sınırlarını Belirlemek
  Uygun Değerlendirme Yöntemlerini Seçmek
  Bilgiyi Toplamak ve Analiz Etmek
  Sonuçları Raporlaştırmak
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 4 AKADEMİK KONULAR

  Bölüm 22 Akademik Yazım
  Bir Araştırma Raporunun Bölümleri
  Başlık
  Özet
  Giriş
  Yöntem
  Bulgular
  Tartışma
  Araştırma Raporlarının Yazılmasında Genel İlkeler
  İlke 1: Bilgi Vermek
  İlke 2: Araştırma Sınırlılıklarını Açıkça Belirtmek
  İlke 3: Abartmamak ve Aşırıya Kaçmamak
  İlke 4: Mantıklı ve Organize Olmak
  İlke 5: Bir Tarza Sahip Olmak
  İlke 6: Yazmak ve Yeniden Yazmak
  İlke 7: Yazılanlar İyi Olmasa Bile, Sadece Yazmak!
  Özet ve Sonuçlar

  EK-A AMERİKAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR DERNEĞİ (ACA) ETİK KODLARI

  EK-B PSİKOLOGLAR İÇİN ETİK İLKELER VE KURALLAR

  KAYNAKÇA
  YAZAR DİZİNİ
  KONU DİZİNİ
 • -Tamamını okumayı düşündüğüm için paylaşmak istedim-
  1.Sineklerin Tanrısı - William Golding
  2.Bilinmeyen Adanın Öyküsü - José Saramago *Telif hakkı başka yayınevinde*
  3.Otomatik Portakal - Anthony Burgess
  4.Casus - Joseph Conrad
  5.Korku Vadisi - Arthur Conan Doyle
  6.Vahşetin Çağrısı - Jack London
  7.Aforizmalar - Franz Kafka
  8.Kopyalanmış Adam - José Saramago *Telif hakkı başka yayınevinde*
  9.Dört Oyun - Bernard Shaw
  10.Beyaz Diş - Jack London
  11.Üç Örnek Öykü ve Bir Önsöz - Miguel de Unamuno
  12.Dörtlerin Yemini - Arthur Conan Doyle
  13.A.B.D / 42. Enlem - John Dos Passos
  14.Üç Büyük Usta - Stefan Zweig
  15.Kendileriyle Savaşanlar - Stefan Zweig
  16.Oda Müziği-Bütün Şiirleri -James Joyce
  17.Küskün Kahvenin Türküsü - Carson McCullers
  18.Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar - Stefan Zweig
  19.Bahçede Eğlence - Katherine Mansfield
  20.A.B.D / 1919 - John Dos Passos
  21.Satranç - Stefan Zweig
  22.Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
  23.Demir Ökçe - Jack London
  24.Mozart ve Deyyuslar - Anthony Burgess
  25.Çocuksu Bir Şey - Katherine Mansfield
  26.Dönüşüm - Franz Kafka
  27.Kule - William Golding
  28.Ermiş - Halil Cibran
  29.Altın Gözde Yansımalar - Carson McCullers
  30.Bir Yazarın Günlüğü - Virginia Woolf
  31.Deniz Kurdu - Jack London
  32.Kum ve Köpük - Halil Cibran
  33.Huckleberry Finn’in Maceraları - Mark Twain
  34.Martı - Anton Pavloviç Çehov
  35.Vanya Dayı - Anton Pavloviç Çehov
  36.Bir Hanımefendinin Portresi - Henry James
  37.Çocukluğum - Maksim Gorki
  38.Martin Eden - Jack London
  39.Ayaktakımı Arasında - Maksim Gorki
  40.Bütün Şiirlerinden Seçmeler - Rainer Maria Rilke
  41.Bir Elin Sesi Var - Anthony Burgess
  42.Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı - Pablo Neruda
  43.Şato - Franz Kafka
  44.Yıldız Gezgini - Jack London
  45.Meczup - Halil Cibran
  46.Küçük Burjuvalar - Maksim Gorki
  47.Genç Bir Doktorun Günlüğü - Mihail Bulgakov
  48.Gitanjali-İlahiler - Rabindranath Tagore
  49.Dava - Franz Kafka
  50.Ben, Claudius - Robert Graves
  51.Ellerin Zamanlarla Dolu - Paul Celan
  52.Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat - Stefan Zweig
  53.Deniz Feneri - Virginia Woolf
  54.Piramit - William Golding
  55.Karmaşık Duygular - Stefan Zweig
  56.Gog (I-II) - Giovanni Papini
  57.Korku - Stefan Zweig
  58.Ölümcül Yumurtalar - Mihail Bulgakov
  59.Çatal Dil - William Golding
  60.Ekmeğimi Kazanırken - Maksim Gorki
  61.Yakıcı Sır - Stefan Zweig
  62.Dr. Jekyll ile Bay Hyde - Robert Louis Stevenson
  63.Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald
  64.Köpek Kalbi - Mihail Bulgakov
  65.Gömülü Şamdan - Stefan Zweig
  66.Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig
  67.Gezgin - Halil Cibran
  68.Benim Üniversitelerim - Maksim Gorki
  69.Mürebbiye - Stefan Zweig
  70.Tanrı Claudius - Robert Graves
  71.Üç Kız Kardeş - Anton Pavloviç Çehov
  72.Ay’a Yolculuk - Jules Verne
  73.Doktor Hastalandı - Anthony Burgess
  74.Tom Sawyer’in Maceraları - Mark Twain
  75.Felice’ye Mektuplar - Franz Kafka
  76.Vişne Bahçesi - Anton Çehov
  77.Boyalı Peçe - W. Somerset Maugham
  78.Feniçka - Lou Andreas-Salome
  79.Serbest Düşüş - William Golding
  80.Ceza Kolonisinde ve Diğer Öyküler - Franz Kafka
  81.Amerika - Franz Kafka
  82.Babaya Mektup - Franz Kafka
  83.Arayışlar - Lou Andreas-Salome
  84.Dalgalar - Virginia Woolf
  85.İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Kısa Öykünün Büyük Ustaları
  86.Ermişin Bahçesi - Halil Cibran
  87.Amok Koşucusu - Stefan Zweig
  88.Clarissa - Stefan Zweig
  89.Define Adası - Robert Louis Stevenson
  90.Bir Çöküşün Öyküsü - Stefan Zweig
  91.Anne Frank’ın Hatıra Defteri - Anne Frank
  92.Doktor Ox’un Deneyi - Jules Verne
  93.Yalnız Bir Avcıdır Yürek - Carson McCullers
  94.Seksen Günde Dünya Gezisi - Jules Verne
  95.İnsanın Esareti - W. Somerset Maugham
  96.Mutlu Prens - Oscar Wilde
  97.Alice Harikalar Diyarında - Lewis Carroll
  98.Ay Işığı Sokağı - Stefan Zweig
  99.Pinokyo - Carlo Collodı
  100.Doktor Moreau’nun Adası - H. G. Wells
  101.Duvarcı Ustası Don Gesualdo - Giovanni Verga
  102.Altıncı Koğuş - Anton Çehov
  103.Lord Jım - Joseph Conrad
  104.Mecburiyet - Stefan Zweig
  105.Artamonovlar - Maksim Gorki
  106.Görünür Karanlık - William Golding
  107.Zaman Makinesi - H. G. Wells
  108.Ottla’ya ve Aileye Mektuplar - Franz Kafka
  109.Ruth - Lou Andreas-Salome
  110.Zacharius Usta - Jules Verne
  111.Bir Kuzey Macerası - Jack London
  112.Geçmişe Yolculuk - Stefan Zweig
  113.Leonardo’nun Yahuda’sı - Leo Perutz
  114.Usta ve Margarita - Mihail Bulgakov
  115.Üç Yıl - Anton Çehov
  116.Kızıl - Stefan Zweig

  •Lütfen yazım yanlışı varsa söyleyin düzelteyim.
  •Yeni kitaplar çıktıkça düzelteceğim