Pelin Sglm, Ruhundaki Zehirle Yüzleş'i inceledi.
11 Mar 23:10 · Kitabı okudu · 1 günde · 7/10 puan

İnsan kendi derdine düşmek yerine Tess Gerritsen ile maceralara dalabiliyor, ne güzel! Uzaklaşmak icin birebir, film gibi, bol aksiyonlu. Bu kitap da tek solukta okunabilenlerden, yer yer sistem ve ötekileştirme eleştirisi güzel işlenmiş.

Gülizar kulaklı, Kumru İle Kumru'yu inceledi.
22 Şub 22:30 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

2016 yılında aramızdan ayrılan Tahsin Yücel, bu kitabında oldukça açık bir anlatım kullanmış. Yazar,köyden kente gelin olarak giden Kumru'nun tüketim toplumundaki adaptasyon sürecini anlatmıştır. Köyde yaşayan bir insanın doğal ortamdan ayrılmasıyla beraber başına gelenler işlenmiştir. Saflığın,temizliğin yitirilmesi söz konusudur burada. Özellikle zengin-fakir arasındaki ayrım,ötekileştirme net olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Tüketim toplumunun,şehir hayatının özellikle kadınları çabucak ele geçirdiği anlatılmak istenmiş izlenimine kapıldım. Şehir hayatının varoluş savaşının zemininin olduğunu anlatan en iyi kitaplardan biri Kumru ile Kumru.

Öte, Derin, Yüksek, Önce

Anlayıştan öte kavrayış, idrak, tefekkür
Sezişten derin hissediş
Sevgiden yüksek sevda, muhabbet
Sevgiliden öte-derin-yüksek mahbub, canan
Laftan öte kelam
Güzelden öte narin, zarif
Bedenden, etten öte-derin-yüksek can/ruh
Arkadaştan öte dost
Dosttan yüksek gardaş
Gardaştan yüksek dava arkadaşı
Gerçek, doğru üstü, ötesi, aslı hakikat
Bakmaktan öte görmek, müşahede etmek
Anlamaktan öte özümsemek
Bilmekten öte-yüksek şuur-farkındalık
Bilmezden öte-derin gafil
İlimden önce edeb-usül
İlimden öte haddini bilmek-bildiğiyle amel etmek
Yüzden öte-önce özü görmek/sevmek
Görüntüden öte-derin-yüksek mânâ
Halktan önce-öte Hakk
Eşitlikten derin-yüksek-öte adalet
Etikten öte-derin-yüksek ahlak, vicdan, iman
İlgiden derin-yüksek adayış
Anlaşılırdan öte-derin-yüksek beliğ
Konuşmadan-söylemeden önce düşünme, tartma
Kabulden öte-derin-yüksek teslimiyet
İnanmaktan yüksek tabi' olmak/ şüphe karışmamak
Bilmek, anlamak, hissetmek, tatmaktan öte-derin-yüksek akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim
Uygun-olur'dan öte münasib, küfüv, muvafık
Dokunmak, sahip olmaktan öte-derin değer bilmek/vermek, korumak-gözetmek
Didişme, yiyişme, itişme, ötekileştirme, çatışma, bağrışma, ben bilirimden öte-derin-yüksek mülahaza, mütalaa, istişare, münazara
Ölümden öte-derin-yüksek bitiş değil başlangıç, diriliş, hakikate tam eriliş, yükseliş-alçalış, yok değil asıl var, zaman değil sonsuz
Evden öte-derin yuva
Topraktan öte-derin-yüksek vatan
Geçip giden, yaşandı, oldu bitti, eskidi'den öte-derin tarih, mazi, kadim (eskimeyen)
Hatırlamaktan öte-yüksek vefa
İAD Ordu Merkez
20.02.2018

Cansu, bir alıntı ekledi.
17 Şub 12:59 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

'Öteki'yi keşfet ! Herkesin Ötekisi Nefreti Kadar
Kendimizi tanımlarken aslında bizim gibi olmayanları da tanımlamış oluruz .Her şey karşıtıyla bilinir . Farklı olmak hayatın vazgeçilmez kanunlarından biridir. Öteki ; 'ben' ve 'biz'e karşı 'diğerleri'dir yani toplumsal bir gerçekliktir, tabiidir, zaruridir. Ötekileştirme ise siyasal , kültürel ya da sosyal bir tavır alıştır , bir ilişki kurma biçimidir .Bu noktadan bakıldığında , 'öteki' genel anlamda insanın olduğu her yerde var olan , zaman ve mekâna göre farklı özellikler gösteren sosyolojik bir olgudur .

İzdiham Sayı: 33, Kolektif (Sayfa 50)İzdiham Sayı: 33, Kolektif (Sayfa 50)

ANLAŞILMAYI-HİSSEDİLMEYİ BEKLEMENİN ÜTOPİKTEN ÖTEYE GEÇTİĞİ DÜNYAMIZ HÂLİ

“İnsanların çoğu cevap vermek niyetiyle dinliyor, anlamak için değil.” Stephen R. Covey

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
"insanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı.... bir de ben bu halimle kalkip, başka bir insanin kafasinin icini tahlil etmek, onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum.

Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adami bile, insani hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!.. niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkinda hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz?

Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkinda söz söylemekten kaçındığımız halde, ilk rast geldigimiz insan hakkinda son kararimizi verip gönül rahatiyla öteye geçiveriyoruz?

NE ZAMAN BİRBİRİMİZİ SEVMEYE, ANLAMAYA, HİSSETMEYE HASILI HAKİKİ İNSAN MERTEBESİNE NE ZAMAN ÇIKMAK İÇİN OLGUNCA ADIMLAR ATACAĞIZ?
BİLMİYORSAN SOR, ÖTEKİLEŞTİRME, PEŞİN HÜKÜM VERME.

Ömer Faruk, bir alıntı ekledi.
 12 Şub 02:52

İslamı inatla görmezden gelme ve sanki mümkünmüş gibi ortadan silme, o da olmazsa ötekileştirme, terörist ilan etme tavrı giderek komik kaçmakta ve bir nevi çaresizliğin ilanı olmaktadır. Oysa meselenin çözümü için bir medeniyet yüzleşmesine gidilmesi ve mevcut "öteki"leştirmenin"ötesi"ne geçilmesi gerekir.

Derin Tarih - Sayı 70, KolektifDerin Tarih - Sayı 70, Kolektif

İnsanlar birbirlerini hakiki manada anlamaya, sevmeye, bir ve birlik olmaya, tamamlamaya gayret etmelidir. Ötekileştirme, kınama, kırma, ön yargı gibi insanı insandan, toplumdan, hayattan soğutan, uzaklaştıran tavırlardan uzaklaşılmalıdır. Gayemiz; BİRLİKTE ADİL, SAYGILI SEVGİLİ HOŞGÖRÜLÜ SULH İLE YAŞAYABİLMEK OLMALIDIR. HAKİKİ İNSANCA YAŞAMAK VE YAŞATMAK. İAD ORDU MERKEZ

Düşüncenin her korkudan âzâd olduğu bir ülke...
Bir ülke ki insanları dimdik,
Dünya duvarlarla bölünmemiş,
Kelimeler gönlün derinliklerinden fışkırır,
Emek kemâle uzatır kollarını,
Aklın ırmağı alışkanlıkların karanlık çölünde kuruyup gitmemiş,
Ne olurdu Tanrım! Benim yurdum da böyle bir ülke olsa!
Cemil Meriç Bu Ülke shf 247

Zynp Arı, Sen Bunu Okuduğunda Ben Ölmüş Olacağım'ı inceledi.
 26 Oca 21:59 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap ; akıcı , konu itibari ile güncel . Okul çağındaki öğrencilerin , görünüşlerinden ötürü uğradıkları zorbalıklardan söz etmektedir . Çocuklara lakap takma , alay etme , aşağılama, benliğini zedeleme ve nihayetinde toplumdan izole edilerek kendi içlerinde nasıl bir çıkmaza girdiklerini detaylı bir şekilde anlatıyor .


Öğretmenlerin , öğrenciler hatta ebeveynlerin bile okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap . Zorbalık günümüz şartlarında çok sık rastlanılan bir durumdur . Güçlünün /zayıfı ezmesi , ona baskı uygulayıp sindirmesi , ve en sık yaptıkları şey de ötekileştirme ...

Okul dönemindeki ,öğrencilerin gerek yaşları itibari ile ve gerekse içinde bulundukları sosyo-kültürel konum nedeniyle toplumdan topluma farklılık gösteren bir durumdur .

Yapılan araştırmalara göre tüm öğrencilerin %70 ‘i zorbalığa uğramış hissettiklerini belirtmiş . Bu , ise herhangi bir okulda neredeyse her dört kişiden üçü demek oluyor ve etkisi yadsınamaz derecede .

Kitap okul çağında bir kız öğrencinin ; şişman oluşu nedeniyle uğradığı hakaret , taciz , zorbalık ve maruz kaldığı bu nedenlerden dolayı yaşadığı zorlukları anlatmaktadır . Bizler farkında olmadan sözlerimizle , ima ile veya şaka ile karışık yaptığımız tüm sözel eylemlerde birilerinin hayatını bıçak gibi kesip nasılda karartıyoruz . Bu konuda öncelikle ailelerin ve daha sonra eğitimcilerin çok hassas ve dikkatli davranması gerekmektedir .

İyi okumalar ...

Esengül, bir alıntı ekledi.
17 Oca 14:59

Bir Vicdani Sorunsal Olarak Sadizm / Ayhan Eğrilmez
"Sadizm zihnin faşist halidir. Kendinden menkul haklılık duygusundan yani narsisizmden türer. Sadist birey doğru ve yanlışı kendi belirler, yargılar ve infaz eder. Derin bir ötekileştirme, nesneleştirme ve cezalandırma hakkını kendinde görür. Ebu Gureyb zindanlarında olup bitenler insanın bu acımasız aşağılama eğiliminin devletin göz yummasıyla açığa çıkışının en trajik örneklerinden biridir."

Psikeart - Sayı 54, Kolektif (Sayfa 33 - Sadizm dosya konulu Psikeart 54. Sayı)Psikeart - Sayı 54, Kolektif (Sayfa 33 - Sadizm dosya konulu Psikeart 54. Sayı)

İletişime engel olan bazı haller;
-genellemeler/ötekileştirme
-ön yargılar/tanımadan-hissetmeden karar/hüküm
-kuruntular/vehim/takıntılar

İnsanlar anlaşmayı başaramıyorlar çünkü birbirlerinden korkuyorlar; birbirlerinden korkuyorlar çünkü birbirlerini tanımıyorlar; çünkü birbirleriyle iletişim kurmamışlar. Niki Walker

"Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı* hakkında söz söylemekten kaçındığımız halde ilk rast geldiğimiz insan halkında son kararımızı verip gönül rahatlıyla öteye geçiveriyoruz?" Sabahattin Ali