Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 1 dk. · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

İLKELLERİN "ENSEST'' KORKUSU
İlkel insanı, geçirmiş olduğu gelişim evreleriyle tanıyoruz; yani biz ilkeli bize
bırakmış olduğu cansız anıtlar ve araçlarla, sanatıyla, dinsel ve masalsı, efsanevi
ve düşsel öyküleriyle, yaşam üzerine düşüncelerine ilişkin bize ya doğrudan
doğruya ya da dolaylı yoldan gelen bilgilerle ve sonuç olarak bizim bugünkü
âdetlerimizde arta kalmış bir durumda yaşayan düşünce biçimleriyle tanırız.
Üstelik bir anlamda o hâlâ bizim çağdaşımızdır, öyle kimseler vardır ki, biz
onları hâlâ kendimizden çok ilkel insana daha yakın sayarız ve onlarda eski
insanın doğrudan doğruya asıllarını ve temsilcilerini seçebiliriz. Vahşi ve yarı
vahşi dediğimiz insanlar hakkında böylece bir yargıda bulunabiliriz. Onların ruh
yaşamının bizim için özel bir önemi vardır; çünkü onların ruh yaşamında kendi
gelişimimizin iyi korunmuş ilk evresini buluyoruz.
Bu varsayım doğruysa, etnografyanın bize öğrettiği "ilkel insan psikolojisi'' ile
psikanaliz araştırmalarının bize öğrettiği "nevrozluların psikolojisi'' arasında
yapılacak bir karşılaştırma birçok benzer noktayı ortaya çıkaracak ve az çok
bildiğimiz konuları aydınlatacaktır.
Gerek iç, gerekse dış nedenlerden ötürü bu karşılaştırma için etnografyacılar
tarafından en geri ve en ilkel olarak gösterilecek boyları alıyorum: Bugüne kadar
en arkaik ve başka yerlerde bulunmayan özellikleri hayvanlar dergisinde bile
saklamış olan en yeni anakaranın, yani Avustralya'nın yerlilerini seçiyorum.
Avustralya yerlileri en yakın komşuları olan Melanezyalılar, Polinezyalılar ve
Malayalılarla ne bedence, ne de dilce ilişiklik göstermeyen ayrı bir budun
sayılıyor. Bunlar ev ya da kalıcı kulübeler yapmasını bilmez, tarım bilmezler,
köpekten başka evcil hayvanları da yoktur. Hatta çömlek yapmasını bile
bilmezler. Salt avladıkları hayvan etleriyle ve toprağı kazarak çıkardıkları
köklerle yaşarlar. Kralları ya da başkanları yoktur. Tüm topluluklar ilgili
sorunlar yaşlılar meclisinde kararlaştırılır. Bunlar arasında yüksek varlıklara
tapmak biçiminde bir din olduğu söylenemez. Suyun kıtlığından dolayı en katı
yaşam koşullarıyla savaşmak zorunda olan Avustralya'nın iç bölgelerindeki
boyları, kıyı bölgelerinde yaşayanlardan daha ilkel görünüyor.
Elbette bu zavallı çıplak yamyamların, cinsel yaşamlarında bizim kendi
düşüncelerimiz bakımından ahlaklı olmalarını ya da cinsel dürtülerini büyük
ölçüde sınırlamalarını bekleyemeyiz. Bununla birlikte yakın akraba arasında
cinsel ilişkide bulunmak yani "ensest''(*) yapmaktan kaçınmak konusunda
bunların en titiz özeni ve en büyük şiddeti göstermeyi görev saydıklarını da
öğreniyoruz. Gerçekte bu insanların bütün toplumsal örgütlenmesi bu amacamet ediyor gibi ya da onun elde edilmesiyle ilgili bir duruma getirilmiş gibi
görünüyor.
Avustralyalılar arasında totemizm sistemi bütün dinsel ve toplumsal kurumların
yerini almaktadır. Avustralya boyları küçük küçük birtakım klanlara ayrılmıştır.
Bunların her biri kendi toteminin adını alır. Öyleyse totem nedir? Kural olarak
yenebilen, zararsız ya da tehlikeli ve korkunç bir hayvan, ender olarak da bir
bitki ya da (yağmur, su gibi) bir doğa varlığıdır. Totemin bütün klanla özel bir
ilişkisi vardır. Totem her şeyden önce klanın atasıdır. İkincisi, klanın koruyucu
ruhu ya da gözetenidir, klan halkına güç zamanlarda yol gösterir, çocuklarını
daima tanır ve korur. Bunun için, totemdaşlar totemlerini öldürmemek ya da ona
zarar vermemek, onun etini yememek ya da ondan herhangi bir biçimde
yararlanmamak konusunda kutsal bir borç altındadır. Bu yasağın herhangi bir
biçimde çiğnenmesi otomatik olarak cezalandırılır. Bir totemin özelliği yalnızca
tek bir hayvanın ya da bir varlığın içinde değil, türün bütün üyelerinde gizlidir.
Zaman zaman şölenler yapılır ve burada totemdaşlar birtakım törenli danslarla
totemlerinin hareketlerini ve özelliklerini temsil eder ya da onlara öykünür.
Toteme bağlı olma durumu, ya anne tarafından ya da baba tarafından elde edilir.
Totemin anne tarafından geçme durumunun, baba tarafından geçmesinden önce
ve daha eski olması olasıdır. Bir toteme bağlılık, Avustralyalının bütün diğer
toplumsal görevlerinin temelini oluşturur. Bir yandan boy bağlarının, diğer
yandan da kan akrabalıklarının üstünde bir şeydir.

Totem ve Tabu, Sigmund FreudTotem ve Tabu, Sigmund Freud
Burak Canbaş, Otomatik Portakal'ı inceledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Üslûbu ne kadar bozuk olsa da, akıcı şekilde ilerleyen senaryosu ve yazarın kötülük etmenin ne gibi sonuçlar doğurduğunu birinci şahıstan ele alması güzel.

Haluk Bilginer
Mesele o değil mi ?
İnsanlar adam gibi dinlemiyor birbirini.
Cümleyi bitirmeden otomatik cevap...
Her şey otomatik zaten.
Sonra anlaşamıyoruz.
Anlaşamazsın tabi.

Ercan Yıldırım, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Veda
İşte küçük kankanız size veda ediyor.ama sizler ey kardeşlerim eskideki küçük alex inizi arada sırada hatırlayın.

Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 168)Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 168)
Alper T., bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

"Tanrı ne ister? Tanrı iyilik mi ister yoksa iyi olma seçeneğini mi? Kötülüğü seçen bir insan, kendisine iyilik dayatılmış bir insandan bazı açılardan daha üstün olabilir mi? Bunlar derin ve zor sorular, küçük 6655321."

Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 84 - Papaz)Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 84 - Papaz)
Alper T., bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

"İyilik içten gelir 6655321. İyilik seçilen bir şeydir. İnsan seçemediğinde insanlıktan çıkar"

Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 73 - Papaz)Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 73 - Papaz)
Leyla Adige, bir alıntı ekledi.
Dün 18:14 · Kitabı okuyor

“Koltuk altında kitaplar taşıdığını görüyorum kardeşim. Bugünlerde hala kitap okuyan birine rastlamak gerçekten nadide bir zevk kardeşim.

Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 5 - Türkiye iş bankası yayınları)Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 5 - Türkiye iş bankası yayınları)

Attila Ilhan - Başka Adam
Yerinden kaldırmasalar
Tedirgin etmeseler
Armonikle ezbere polkalar çalan
Alsace'li kör kadını
Türkülerin başladığı bittiği yerdeki kız
Raspail bulvarı'ndan
Yine gelip yine geçen her akşam
Yalnız
Tedirgin etmeseler
Armonik çalan bir kadını
Işıklar yola çıkınca herhangi bir akşam
Beni alıp duvarların arkasına götürmeseler
Seni alıp götürmeseler

Zuider-zee körfezi'nin mastor bulutları
Bir bir hatırında
Hep böyle cam yeşili gökler boyar durur
Sabahtan akşamlaradek
Hollanda'lı bir ressam
Orfevre rıhtımı'nda
Demek
Bir türkünün kıyısından çocuklar geçer
Ellerini tertemiz bir yağmurda yıkamış
Yalınayak macera gözlü çocuklar geçer
Gülmüş gülmüş
Ağlamış ağlamış

Ben hızlı yıldızları deniz boylarında gördüm
Ateşten oyulmuş çizgileri vardı
Gözbebeklerinde
Yıldız rüzgârları geçtiler
Poyraz rüzgârları geçtiler

Üşüdüm
Büyük büyük üşüdüm
Deniz fenerleri
Akşamın içinden öksüz bakarlardı
Palermo ve calabria sahillerinde
Güvertede serseri ve mahzun gemiciler
Ve gemicilerin gözbebeklerinde
Bilmediğim
Görmediğim
Duymadığım
Bir melankoli vardı
Palermo ve calabria sahillerinde
Deniz fenerleri
Akşamın içinden öksüz bakarlardı
Ben örsün kerpetenin şairi
İstanbul limanından marsilya limanına kadar
Kurşun döker gibi döktüm
Mısra mısra
Bütün namuskâr
Bütün insancıl şiirleri

Bulvarlarla rüzgârLuxembourg bahçesi'nde rüzgâr
Çoluk çocuk son yaprakları savuruyor
Şimdi yerin altında
Bir başka dünyanın nabzı gibi vuruyor
Maden işçilerinin otomatik çekiçleri
Ve köstebek yavrusu metrolar
Armonik sesi utangaç
Uzaktan
Kaldırımlarda paris manzaraları
Gökyüzünde bir çabuk
Bir açık
Bir hızlı mavilik

Bir hızlı bulutlar
Kırmızı kuşlarla süslenmiş yün eldivenlerin
Gökyüzü kaldırımlar sen ve paris şehri
Sen ve paris şehri sevgilim
Ve her biri bir başka türlü çığrışan
Yol-cu-luk-lar

Ubangi-
Şari'-
De
El değmemiş yıldızların altındaki
Şehirsiz ve radyosuz dört duvarın
El değmemiş namuslu gözlerinde
Ve yabani sarmaşıkları
Misli görülmemiş hayranlıklar içinde
Yabani yabani aydınlatan
Beş alevlik ateşimiz
Sonra bir adam
Uğultulu ormanı
Küstah çakal seslerini
Ve bizzat çakalları
Omuzlarına almış
Yağlı simsiyah bir adam
Yağlı ve kıvırcık
Simsiyah sakalları

Ben adam
Başka adam
Yürük adam
Yıkmış sokaklara boylu boyunca gençliğini
Ümitlerini güvercinler gibi uçurmuş
Binlerce defa kaybetmiş ümitlerini
Gemilerin kayboldukları yerde kaybetmiş
Hain şiirlerde hain türkülerde kaybetmiş
Binlerce defa yeniden bulmuş
Ümitlerini
Sonra fecir çığlıklarının saçlarından tutmuş
Deniz gider o gider
Bulut gider o gider
Ben adam
Başka adam
Yürük adam

Gülay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 21:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Tamam" dedim hala ağlayarak filan. "Artık durumu biliyorum. Kimse beni istemiyor, kimse sevmiyor. Çok çok acılar çektim ve herkes acılarım sürsün istiyor. Biliyorum."

Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 121)Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 121)