"Görülecek, işitilecek, tadılacak, okunacak, yazılacak, yapılacak o kadar çok şey birikiyor ki, bundan sonra hayatımın bütün bunlara yetişmeyeceğinden korkuyorum.."
fakat bir zamandan beri kendisinde yeni bir hayatın iştiyakı ve yeni bir medeniyetin şuuru uyanmağa başladığı için bu farkların her birine ayrı ayrı dikkat etmekten hoşlanıyordu.
Her yeni ile tanışan insanın hali böyledir. Buna karşılık anlayış ve özden koparılmama hedef alınmalıdır.Kitabı okuyor
Reklam
“Yalnızlığı seviyor musunuz?” Vedia cevap vereceği yerde durdu ve sordu: “Siz?” “Kendime rağmen olduğu zaman hiçbir şeyi sevmem; yalnızlık da, kalabalıkta yük olur.”
Izdırabın verdiği intibah zamanlarında, kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.
“Koltuğa oturduğum zaman duyduğum ferahlığı tarif edemem. Sanki bir bulutun üstüne oturmuşum da içime gökyüzü doluyormuş gibi oldu.”
Sayfa 262
“Mutlu ol, çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor.” •Peyami Safa
Reklam
Hakikati seviniz, o da sizi sever; hakikati arayınız, o da sizi arar ve üstüne yalan Çin setleri gibi kalın duvarlar örsün, altında kalan hakikat bir ince iniltiyle, bir hafif rüzgâr dalgasiyle, herhangi bir küçük işaretle mevcudiyetini bildirir: “Buradayım!” der.
Sayfa 50 - Ötüken
Çok mer­ha­met­li­si­niz de­ğil mi? - Der­hal ağlayacak ka­dar. - Bu­nun­la be­ra­ber, pek çok zu­lüm­ler yap­tı­ğı­nı­zı ha­tır­la­mı­yor mu­su­nuz? Fa­kat dik­kat edi­niz. Bun­la­rı ek­se­ri­ya unu­tu­ruz. Ken­di içi­miz­de­ki ada­let­ten kor­kan şu­uru­muz, bu ha­tı­ra­lar­dan ka­çar.
Sayfa 121Kitabı okudu
Bir kahkaha atmalısın,bir kahkahanın halletmediği hiçbir mesele yoktur.
“Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir.Delilik,var olan bir zekânın yok oluşudur;aptallık,var olmamış bir zekânın var olmamaya devam edişidir..
Reklam
Ölmek
Bir eve girince “Sağ kalanlarında öldürüyor” diyor. Peyami Safa. Bunun ne demek olduğunu en iyi bir yakınını evden tabutu ile çıkartılırken görmüşler bilir…
Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler.
Sayfa 111Kitabı okudu
Deli gibi eğlenmektense akıllı gibi bu âlemi temaşa eylemek insanın şanından değil midir? Fransızların Contemplation (düşünme) dedikleri bu temaşa herkese nasip olsaydı, cihanda bu mecnunâne ihtiraslar ve bunca felaketler olur muydu?
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.