“Dil devrimi adı altında damarlarımız kesildi. Türkçemiz, tatsız, tuzsuz, ruhsuz kelimelerin tasallutu altına sokularak kadim medeniyet ile arasındaki bağ kopartılmaya çalışılmıştır.” (Recep Tayyip Erdoğan-2018)

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
“İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bileyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 -15 asır önceki hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman ölçüsüyle değişiyor. Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın”

1》"Eğer iyilik yaparsam bana yardımcı olun. Eğer sırat-ı müstakimden kayarsam beni düzeltiniz.."

İnsanların Peygamberlerden sonra en şereflisi Hz.Ebubekir(r.a.)'in halife olması üzerine irad ettiği hutbeden!

2》Hz.Ömer(r.a) cemaate sorar:'Eğer ben eğrilirsem ne yaparsınız?'Cemaatten birisi cevap verir:'Seni kılıçlarımızla doğrultmasını biliriz!'Secdeye kapanır ve 'Allah’ım Sana hamd olsun.Ömer eğrildiği zaman bu cemaat içinde onu düzeltecek kişiler var' diyerek Allah’a şükreder.

3》Fetih sonrası hocalarına hürmet mahiyetinde altın kaplarda iftar veren Fatih'in sofrasında ki Molla Gürani ezan okunsa da yemeye başlamaz. Fatih'i bir çocuk gibi azarlar. Bu tarz yaşantının kabul edilebilir olmadığını ifade eder. Sofra kaldırılır sade şekilde tekrar kurulur.

4》Devrinde Yavuz padişah bir kısımlarına idam cezası vermiştir. Zenbilli ise durumu öğrenir. Padişaha giderek ikaz edip yanlışı düzeltmesini ister. İlk hiddetlense de Zenbilli'nin ya düzelt yada seni azl ederim demesi üzerine haklı olduğunu anlar verdiği kararı düzeltir.

5》"Padişah fermanıyla kira tespiti yapılamaz. Zira padişahın emriyle nâmeşru olan şey meşru olmaz; haram olan nesne, ferman ile helâl olmak yoktur. Bu hususlarda emr-i şer’-i şerif budur.." Ebussuud Efendinin Kanuni'ye karşı çıkması halidir.

6)Verdiğimiz örnekler islam tarihinde ummandan katre nispetinde hulasa olarak verilmiştir. Tafsilatlı bir şekilde öğrenmek isteyenler ilgili kaynaklara müracaat edebilirler. Gayemiz kemalist zihniyetin çarpık fikriyatına sahip kişilerin yürüttüğü algı operasyonunu anlatmaktır.

7》Beşeriyetin her bir ferdi Peygamberler müstesna hataya düçar olabilirler. Bunun benzerini yakında müşahede etmiş bulunmaktayız. Nebevi mirasın vârisleri mahiyetindeki ehli sünnet alimleri bu yapılan yanlışları düzeltmekle görevlidir. Daimi olalar!

8》Biz pek çoklarının aksine Allah için severiz hürmet ederiz dua ederiz kıymetli muhterem büyüğümüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Tek gayemiz islam nizamının tamam olmasıdır. Bunun karşısında olan her kim ise hakikati her ne pahasına olursa olsun haykıracağız.

9》Kendisine olan ivazsız sevgimizi karşılıksız bırakmamış meydanı boş bulmuşcasına aç kurtlar misali pusuda bekleyenlere fırsat vermemiş haklı davamızın hakikatli adamı olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Mevla davamızı ve dava adamlarımızı daim ve kaim eylesin.!

10》Batıl mücadelede zirve olmaktansa haklı bir davada zerre olmak en büyük isteğimiz ve duamızdır. Haklı iseniz üstün gelecek olanlar sizlersiniz ilahi beyanına mazhar olmak duasıyla!

53V41D, Siyasetname Tuhfetü'l-Memluk'u inceledi.
09 Mar 15:52 · Kitabı okudu · 1 günde · Puan vermedi

Devlet adamlarına siyaset hakkında bilgi vermek amacıyla kaleme alınmış bir eser olması sebebiyle esere siyasetname denmiştir. Bu eserin müellifi bilinmemekle birlikte eserin dönemin Memluk sultanı Kansu Gavri'ye ithaf edildiği bilinmektedir.

Çevirisi yapılan bu eserin takdimi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunuşu başbakan Binali Yıldırım ve önsözü kültür ve turizm bakanı Nabi Avcı tarafından yazılmış.

Eser siyasetname yazma geleneğinden bahsederek başlatılmış ve siyasetname örnekleriyle desteklenmiş. Devamında eser ve çevirisi hakkında bilgi verilmiş. Eserin ithaf edildiği Kansu Gavri hakkında ve tercümede kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildikten sonra eserin çevirisi eklenmiş.

Sultanların sahip olması gereken meziyetlerden, hükümdarlar ile ilgili Kur'an'da geçen ifadelerden, peygamberin hadislerinden, hükümdarların kendi sözlerinden ve hikayelerinden bahsedilmistir.Verilen örnekler ve sözlere ek olarak müellif, nasihatler ile eserine eklediği bilgileri percinlemistir.

Bir hükümdarın huyu, adetleri, siyaset ve gelenekleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Affetme, cezalandırma, musriflik, sir gizleme, istihbarat, ordu ve vezir seçimine kadar hemen hemen her konuda yol gösterici bilgiler bulunmakta ve düşüncelerini geçmişte meydana gelen olaylardan örneklerle desteklemektedir.

Eserin çevirisinin bittiği yere dizin eklenerek çeviri bölümü sonlandirilmistir. Çeviriyi yapan Yakup Kara "yaptığım işin iyi olduğunun ispatıdır isteyen kontrol etsin" demenin başka bir yolu olan eserin orijinal nüshasını (tıpkı basım) eserin sonuna eklemiştir.

Bu eseri nizamülmülk'ün siyasetnamesi ile kıyaslamayın. O zaman hayal kırıklığına uğrarsınız. Eseri okursanız müellifin halk arasından çıktığını düşüneceksiniz. Kısaca sarayda vezir olarak görev yapan nizamülmülk ile halktan ve okumuş bir kimsenin siyasi bilgisinin aynı olmayacağını kabul etmek gerekiyor.

Mehmet Y., bir alıntı ekledi.
 07 Mar 15:45 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Sen kimsin!
Teknik olarak (dilbilgisel açıdan) bir soru bu ama soru işaretli değil ünlemli söyleniyor. Bir meydan okuma, bir had bildirme ünlemi. Erdoğan Özmen: “‘Sen kimsin ya!’da cisimleşen, her türlü bilgi, çaba ve emeğe yönelik ürkütücü düşmanlık”tan söz ediyordu ya geçen hafta yazısında. “Saygıyı, nezaketi, inceliği gereksiz bir fazlalık olarak gören kaba saba, cinsiyetçi, hoyrat bir insanlık kalıbını benimseme”nin bayrağıydı, ‘Sen kimsin!’…

Gündelik hayatta çok işitiyoruz ‘Sen kimsin!’i. Galiba en çok ‘görevlilere’-çalışanlara hitaben; bir de, ego meydan muharebelerinin meydanı olan trafikte. Gizli öznesi çok defa ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ olan bir ‘Sen kimsin!’

Bir de, Recep Tayyip Erdoğan’dan çok işitiyoruz bu ünlemi.

Zamanın Kelimeleri, Tanıl Bora (Sayfa 96 - Birikim)Zamanın Kelimeleri, Tanıl Bora (Sayfa 96 - Birikim)
Venelin Yankov Stoyanov, bir alıntı ekledi.
01 Mar 17:23 · Kitabı okuyor

Niye ben Recep Tayyip Erdoğan gibi yaşamaya mecbur edileyim. Buna yönelik bir isyandır.

Türkiye'nin Gezi'si, Özlem KılıçTürkiye'nin Gezi'si, Özlem Kılıç
Sergenn, bir alıntı ekledi.
 25 Şub 18:09

Nazım Hikmet'i yeniden Türk vatandaşı yapan karar, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümete nasip olur.

Aynı Göğün Uzak Yıldızları - Nazım Hikmet - Necip Fazıl, Sıddık Akbayır (Sayfa 323)Aynı Göğün Uzak Yıldızları - Nazım Hikmet - Necip Fazıl, Sıddık Akbayır (Sayfa 323)