"Madem cismen fâniyim; bu fânilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben âcizim; bu âcizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir Bâkî-i Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım" diyerek taharrîye başladım.

RNK-Tarihçe-i Hayat/156

Madem sonunda kabre yalnız gideceğim; yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim, demiştim.

RNK-Tarihçe-i Hayat

Yaşasın doğruluk! Ölsün ümitsizlik, sevği devam etsin! Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanların üstüne olsun. Âmin…


RNK-Tarihçe-i Hayat/129

Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin(insanların) dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah.
RNK-Tarihçe-i Hayat/121

Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir; günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu.

RNK-Tarihçe-i Hayat/119

İstikbal, yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-i Kur'âniye ve imaniye olacak.

RNK-Tarihçe-i Hayat/116