Kübra Yılmaz, bir alıntı ekledi.
22 Mar 14:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Sabah sabah insanını denedim dünyanın
Cimrilikle dolu deriler yürüyordu
Başka birşey göremedim
Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim
Keskin tarafıyla onlardan
Ümitlerimi kestim."diyor İmam Şafii.

Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 14)Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 14)

"Delilsiz olarak bilgi toplayan kimse gece karanlığında odun toplayana benzer. Topladığı odunu yüklenirken odunların içinde kendisini sokacak bir yılanın bulunduğunu bilmez." İmam Şafii

siyal, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 22:31 · Kitabı okudu · İnceledi

Yeryüzünde doğru yolu gösteren iki mezhep vardır: Ebu Hanife ve Şafii mezhebi.

Siyasetname, Nizamülmülk (Sayfa 118)Siyasetname, Nizamülmülk (Sayfa 118)
Kitaperest, bir alıntı ekledi.
16 Mar 00:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sabah sabah insanını denedim dünyanın
Cimrilikle dolu deriler yürüyordu
Başka birşey göremedim
Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim
Keskin tarafıyla onlardan
Ümidimi kestim.
“İmam Şafii

Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 14 - Şule yayınları)Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 14 - Şule yayınları)
Müberra, bir alıntı ekledi.
14 Mar 22:19 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Allah İmam Şafii'den râzı olsun, o ne güzel söylemiştir:
"Hak, benim ağzımdan da düşmanımın ağzından da çıksa bunu önemsemeden kabul ederim."

İhtilaf ve Tefrikalar Karşısında İslami Tavır, Yusuf El Karadavi (Sayfa 175)İhtilaf ve Tefrikalar Karşısında İslami Tavır, Yusuf El Karadavi (Sayfa 175)

Her tartışmada zaferle çıkmaya çalışma!
Kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir....

İmam Şafii (rh)

Timur Un Ibni Şihne Ye Şehit Sorusu
Timur, 30 Ekim 1400'te Halep şehrini almış, şimdi yakılıp yıkıldığı gibi, Timur da şehri yakıp yıkmış, çok insanı öldürtmüştü.

Böyle olduğu hâlde, birçok esere imza atmış Halep Kadısı İbn Şıhne'nin (1348-1412) de içinde bulunduğu âlimleri toplayarak tartışır. "Şehit" mevzusu açılır. İbn Şıhne şöyle anlatır:

"[Timur] bize, 'Semerkand, Buhara ve Herat gibi şehirlerdeki ulemaya sorduğum ve cevap alamadığım soruyu soruyorum… Yalnız onlar gibi olmayın! En iyiniz ve en bilgilinizden başkası bana cevap vermesin ve ne konuştuğunu bilsin..." Bu arada Şafiî Kadısı Şerefüddin Musa el-Ensarî benim için 'Bu bizim üstadımız, bu memleketin hocası ve müftüsüdür. Sadece Allah'tan yardım diler, ona sorun' dedi. Timur'un 'Dün sizden ve bizden ölenler oldu, peki hangisi şehittir? Sizden ölenler mi, bizden ölenler mi?' şeklindeki sorusu üzerine hepimiz sustuk kaldık. Kendi kendimize 'Onun âlimleri sıkıntıya sokuşu işte bu!' diye söylendik. Kimseden ses çıkmıyordu ki, Allah bana cevabı hemen gösterdi ve 'Aynı soru Hz. Muhammed'e de sorulmuştu. Ben de bu soruya onun gibi cevap veririm' dedim. Timur hemen bana döndü  "...Peygamber Efendimize sorulan soru ve onun cevabı nedir?' dedi. Ben de 'Peygamber Efendimize, 'Ya Resûlullah biri samimi inançla, diğeri cesaretle, öteki ise gösteriş için savaşıyor. Hangisi Allah yolundadır?' diye sordular. Resûlullah da 'Kim Allah lafzını yüceltmek için savaşırsa o şehittir' şeklinde cevapladı dedim ve 'Dün sizden ve bizden kim Allah lafzını yüceltmek için savaştı ve öldüyse o şehittir' diye ekledim. Bunun üzerine Timur 'Güzel, güzel' dedi." (Musa Şamil Yüksel, "Arap Kaynaklarına Göre Timur Ve Din", Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 23, S. 1, Temmuz 2008).

..., bir alıntı ekledi.
12 Mar 22:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Allah, kendi kitabı dışında hiçbir kitabın sahih olmasına meydan vermedi. “İmam-ı Şafii

Hadis Tedkikleri, Mehmed Said Hatiboğlu (Sayfa 85 - OTTO Yayınları)Hadis Tedkikleri, Mehmed Said Hatiboğlu (Sayfa 85 - OTTO Yayınları)
ABDÜLHAMİT HAN, bir alıntı ekledi.
09 Mar 20:45 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ehl-i sünnet âlimleri, ahkâm-ı islâmiyyenin kapalı bildirilmiş olan kısmlarından, ba’zılarını, farklı anladılar. Böylece, amelde, ya’nî ahkâm-ı islâmiyyeye uymakda, dört ayrı mezheb meydâna geldi. Bunlara, (Hanefî), (Mâlikî), (Şâfi’î) ve (Hanbelî) mezhebleri denir. Bu dört mezhebin îmânları aynıdır. İbâdet yapmakda biraz farklıdırlar. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Her müslimân, dilediği mezhebi seçerek, bunu taklîd eder. Her işini, seçdiği mezhebe göre yapar. Müslimânların, dört mezhebe ayrılmaları, Allahü teâlânın rahmetidir. Müslimânlara büyük merhametidir. Bir müslimân, kendi mezhebine göre ibâdet yaparken, bir zahmet, bir meşakkat hâsıl olursa, başka bir mezhebi taklîd ederek, bu işi kolayca yapar. Başka mezhebi taklîd edebilmek için lâzım olan şartlar (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında yazılıdır.

İbâdetlerin en mühimmi nemâzdır. Nemâz kılanın, müslimân olduğu anlaşılır. Nemâz kılmıyanın, müslimân olduğu şübhelidir. Bir kimse, nemâza ehemmiyyet verir, fekat özrü olmadığı hâlde, tenbellikle terk ederse, Mâlikî, Şâfi’î ve Hanbelî mezheblerinde, mahkemece katl olunur. Hanefîde, nemâza başlayıncaya kadar habs olunur ve acele kazâ etmesi emr olunur. (Dürr-ül-müntekâ) ve (İbni Âbidîn)de ve Hakîkat Kitâbevinin neşr etdiği (Kitâb-üs-salât)da diyor ki, (Beş vakt nemâzı, özrsüz terk etmek ve vaktinde kılmamak, birbirinden ayrı iki büyük günâhdır. Terk etdiği için kazâ etmek, vaktinde kılmadığı için, hac veyâ tevbe etmek lâzımdır).

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 125)İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 125)

İmam Şafii
Bir tebessüm ki altında hazin bir kalp yatar
Bir gam uğrar ki ona göremez kimse...