Onur Kanık, bir alıntı ekledi.
22 May 21:30 · İnceledi

Âİşe'den (Radıyallahü anhâ):

Rasûlullah'a çocuklar getirilir ve o da çocuklara dua ederdi. Bir kere­sinde kendisine yine çocuk getirildi ve o da Rasûlullah'm üstüne bevletti. Rasûlullah şöyle dedi:

"İdrarın üzerine fazlaca su dökün, (yeterlidir.)"

Sened:

Sahih: Müsned, VI/46, H.no: 24074. Diğer rivayet için bk. Vl/52, H.no: 24137; Benzer riva­yet için bk. VÎ/210, H.no: 25644; Bir başka rivayet ise şöyledir:

"Rasûlullah'a (Sallallahü aleyhi ve sellem) (yeni doğan) çocuklar getirilir, onların damağına tatlı şeyler sürer ve bereket duası yapardı. Bîr çocuk kucağındayken bevletmişti de su getirilmesini ve bu suyun idrarın üzerine dökülmesini emretmişti." Bk. VI/2I2, H.no: 25647; Mâlik, Taha­ret, 142; Buhârî, Vudû', 222; Müslim, Taharet, 101402; Ebû Dâvûd, Taharet, 37, H.no: 74; Tirmizİ Taharet, 54, H.no: 71; Nesâî, Taharet, 189, H.no: 302; İbn Mâce, Taharet, 77, H.no: 523.

El-Müsned Hadisler, İmam ŞafiiEl-Müsned Hadisler, İmam Şafii

Tercüme edilen İmam Şafiî rahimehullah'ın Müsnedi, kendisinin te'lif ettiği kitaplarda kendi isnadlarıyla rivayet ettiği hadisler ile bunun haricinde isnadlı olarak rivayet ettiği hadislerin Rebî b. Süleyman el-Muradî tarafından derlenmesiyle meydana getirilmiştir. Hadislerin sıhhatine veya zayıflığına dair hükümlerini ve tahricini genelde Ebu Umeyr Mecdi el-Eseri'nin tahkikinden ve ed-Dekkak'ın tahricinden istifade ederek hazırlanmış. Kesinlikle tavsiye ederim.

Onur Kanık, bir alıntı ekledi.
22 May 21:27 · İnceledi

Ali'yi övsek Rafiziyizdir cahillerin zannında, Ebu Bekir'in faziletlerini anacak olsak Ehli beyte düşmanlık edyor derler!
Rafizileştin dediler, asla! Rafizilik ne itikadım, ne de dinimdir. Olsa olsa hayırlı bir imamı şeksiz dost edinmişimdir. Veli'yi sevmek Rafizilikse, bütün kullar bilsin ki Rafiziyimdir.

Sünnet Müdafaası, İmam Şafii (Sayfa 11)Sünnet Müdafaası, İmam Şafii (Sayfa 11)

Imam Safii'nin el-Umm adli eserinde sunnet dusmanlarina karsi serdettigi delillerin derlenmesinden olusmus bir kitap. Oldukca faydali. okunmasını tavsiye ederim

nalân, bir alıntı ekledi.
22 May 00:43 · Kitabı okuyor

"Sabah sabah insanını denedim dünyanın
Cimrilikle dolu deriler yürüyordu
Başka bir şey göremedim
Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim
Keskin tarafıyla onlardan
Ümitlerimi kestim" diyor İmam Şâfiî.

Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 14)Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 14)

İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir.

İmam-ı Şafii

Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
20 May 19:19 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Mısır
‘Beni asıl yaralayan Ölüler Şehri oldu.
İmam Şafii hazretlerinin türbe-i şerifinin bulunduğu ve onbinlerce yoksul insanın yaşadığı bu dehşetengiz mahal tüylerimi ürpertti, kanımı dondurdu.
Burada, evsiz barksız, kimsesiz ve kavurucu bir yoksulluğun pençesinde kıvranan insanlar yaşıyordu. Yaşıyordu ama nerede? Mezarların içinde... Evet yanlış okumadınız, Kahire’deki Ölüler Şehri’nin bu çaresiz , bu yoksul sâkinleri mezarların yanında, içinde yaşıyorlar. Burada kabirler, özellikle aile kabristanları, yüksek duvarlarla çevriliyor. Adeta bir aile mezar evi oluşuyor. İşte yoksullar ve evsizler, bu mezar evlerin içinde, mezarlarla birlikte kalıyorlar. Kışın soğuktan ve yağıştan korunmak için, üstü açık olan ve içinde pek çok kabrin bulunduğu mezar evlerinin tavanını derme çatma usullerle kapatıyorlar. Ve burada ölülerle birlikte yaşıyorlar.’

Başçarşı’da Karşılaşmak, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 60 - Profil Yayıncılık, 2016.)Başçarşı’da Karşılaşmak, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 60 - Profil Yayıncılık, 2016.)
Fatih, bir alıntı ekledi.
20 May 17:38

İmâm Şafiî (radıyallâhu ‘anhu) şöyle demiştir:
"Dört şey aklı artırır;
Sözün fuzuli (gereksiz) olanını konuşmamak, misvak kullanmak, sâlihlerle ve âlimlerle oturmak."

Er Risale, İmam ŞafiiEr Risale, İmam Şafii

" Hükümdarın(Sarayın) sofrasına oturan Alimin Hükmü yoktur "

İmam-ı Şafii

İmam Şâfii (r.a) buyuruyor;

“Allah'ın kitabında bir âyet vardır ki o zâlimin kalbine ok, mazlumun kalbine merhemdir.” Soruldu o hangi ayettir? Buyurdu ki;

“Senin Rabbin, hiçbir şeyi unutmaz.”
(Meryem-64)