Fatma Göcen, Kütüb-i Sitte 1. Cilt'i inceledi.
13 Mar 18:48 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Islâm'in temel kaynağı Kur'anımızdan sonra ikinci kaynak Rasûlullah Aleyhisselâm'ın Sünnetidir bildiğiniz üzere. Kütüb-i Sitte dediginiz 6 kitabın derleme çalışmaları Hadis Tarihi'nin Tezhip Dönemi'nde yapılmıştır. Ibnud-Deybâ'nın başka bir kütüb-i sitte çalışması (Câmiu'l Usul) üzerinde yaptığı Teysiru'l Vusul adlı ihtisar çalışmasını İbrahim Canan Hocamız Rahmetullahi Aleyh Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte adıyla Tercüme ve Şerh etmiştir. Normalde Teysiru'l Vusul'de baz alınan 6 Kitap Buharî ve Müslim'in Sahih'leri, Ebû Davud, Imâm Tirmizî, Imâm Nesâi'nin Sünenleri ve İmâm Mâlik'in Muvatta'sıdır. Ama Canan Hoca Muhatta'nın içerisinde bulunan bütün hadisler zaten 5 kitabın içerisinde de bulunması hasebiyle o, İbni Mâce'nin Sünen'indeki hadislerin Kütüb-i Sitte içerisindekilerle aynı olanlarını çıkarıp Kütüb-i Sitte'de olmayıp da sadece Ibni Mâce'nin Sünen'inde bulunanları Zevâid bir kitapta toplamıştır. Yani Ibni Mâce'nin Kütüb-i Sitte'ye Zevâid'ini de kitaba katarak 6. kitap olarak esas almıştır. Neden 7 kitap olmuyor diye tekrar söyleyelim çünkü Muvatta'daki hadisler zaten Sahihayn ve Sünenler içersinde bulunuyor. Ekstra Zevâid 6. kitap sayılmıştır. :) Umarım anlaşılmıştır. •
-Ansiklopedi 18 cilt olup
10224 sayfadır. Ilk iki cildi Hadis Tarihi ve Usul bilgileri içeriyor yani Ansiklopediyi aldığınızda ekstra tarih ve usul kitabı almanıza gerek kalmaz. :)
•Şimdilik bu kadar bilgi verelim. Daha sonra sıkça paylaşım yapacağım inşâAllah.
*Not: Bu ansiklopedinin bir de malum gazetenin baskısı ile çıkmış hali var ve bir çok evde raflarda duruyor bunu fark ettik şunu söylemiş olalım, o baskıda malum bir şahıstan çok fazla eklemeler ve alıntılar yapıldığını öğrendik ve kıymetli Hadis Hocalarmız da kitabın Akçağ Yayınları'ndaki basımının kullanılması ve tercih edilmesi taraftarı olduklarının bilgisini aldım. Tavsiyedir. Önemlidir.

..., bir alıntı ekledi.
12 Mar 22:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Allah, kendi kitabı dışında hiçbir kitabın sahih olmasına meydan vermedi. “İmam-ı Şafii”

Hadis Tedkikleri, Mehmed Said Hatiboğlu (Sayfa 85 - OTTO Yayınları)Hadis Tedkikleri, Mehmed Said Hatiboğlu (Sayfa 85 - OTTO Yayınları)
Alperen Tekin, bir alıntı ekledi.
10 Mar 22:12 · Kitabı okuyor

Bakara Dipnotları -6
Hıristiyanlar gibi müslümanlar da elçilerini diğer elçilerle üstünlük yarışına sokarak Kuran ile çelişen iddialarda bulunmuşlardır. Peygamber Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu desteklemek için yüzlerce Hadis ve mucize uydurulmuştur. Örneğin tüm evrenin Mu­hammed peygamber için yaratıldığı iddiası (levlake levlake lema khalaktul eflake) “Hadis-i kudsi“ diye Tanrı’ya yakıştırılmıştır. Muhammed peygambere iftira edilen “cinsel mucizeler“ ise onu seks düşkünü olarak tanıtmaktadır. Buhari başta olmak üzere “sahih Hadis kitapları“ Muham­med peygamberin seks hayatıyla ilgili iğrenç abartmalarla doludur. Kendi seks fantezilerini peygambere yakıştırdıkları yalanlarla kutsallaştıran din adamları yaptıklarının hesabını verecektir (6:112).

Mesaj, Edip YükselMesaj, Edip Yüksel
Sema Öztürk, bir alıntı ekledi.
09 Mar 23:00 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Eski aşkları asil yapan, sanırız biraz da aşk u alâkanın gizliliği ve daima edep sınırlarında kalmasıymış. Hani senedi sahih olmasa da bir hadis-i şerifte buyurulmuştur ya: "Aşık olup da aşkını gizlemekle beraber iffetini muhafaza ederek ölen, şehittir." Bu bakımdan Şark'ın klâsik âşıkları, son zamanların "Nereni nereni..." ile başlayan dırıltılarla ilânıaşk eden gençlerine göre birer aşk şehididirler.

Tavan Arası, İskender Pala (Sayfa 248)Tavan Arası, İskender Pala (Sayfa 248)

Organik Dinimi Geri İstiyorum-4 (Ekrem Senai) :
Geleneksel din’in de uygulamada yanlışları çoktu ama en azından samimiyet, muhabbet, teslimiyet vardı. Ben bu ilahiyat profesörlerinden de, onların icatlarından da çok sıkıldım. Aile toplantılarında din meselelerinin ortaya atılıp tartışılmasından da ikrah ettim. İlahiyat profesörlerinin bir büyük zararı da bu oldu. Din’in siyaset gibi, futbol gibi, tartışılacak, insanın bilgisinin olmasa da fikrinin olabileceği bir alan olduğu tevehhümü oluşturdular. Her şeyin kutsallığını bozdular. Artık bacak bacak üstüne atıp çiğ ağzımızla Allah, peygamber ne demek istemiş “muhakeme” yapıyoruz hiç ar duymadan, hepimiz birer küçük şeyhülislam, birer fetva emini… hangi hadis uydurma, hangisi sahih şıp diye gözünden anlayıp ayetleri engin din bilgimizle şerh ediyoruz. Şu muhakemelerin bolluğundan da dini yaşamaya bir türlü sıra gelmiyor. Halbuki bir güzel insanın dediği gibi: “Din öğrenmekle yaşanmaz, yaşandıkça öğrenilir”

Din Öğrenmekle Yaşanmaz, Yaşandıkça Öğrenilir :
Bilim ve teknoloji alanında buluşumuz pek yok ama gün geçmiyor ki din konusunda yeni bir icat çıkmasın. Televizyon karşısında merakla “acaba bugün neler caiz ilan edilecek, neler haram edilecek?” diye merakla bekliyoruz. Bektaşi’ye sormuşlar: “İslam’ın şartı kaçtır?” diye, “Birdir!” demiş. “Hac ve zekatı siz kaldırdınız, oruçla namazı biz kaldırdık, geriye kelime-i şahadet kaldı”. Ben kelime-i şahadetten de emin değilim, her an bir profesör çıkıp “böyle bir şey yoktur, imanın şehadeti mi olur?” diye ortaya çıkabilir. […] İlahiyat profesörlerinin bir büyük zararı da bu oldu. Din’in siyaset gibi, futbol gibi, tartışılacak, insanın bilgisinin olmasa da fikrinin olabileceği bir alan olduğu tevehhümü oluşturdular. Her şeyin kutsallığını bozdular. Artık bacak bacak üstüne atıp çiğ ağzımızla Allah, peygamber ne demek istemiş “muhakeme” yapıyoruz hiç ar duymadan, hepimiz birer küçük şeyhülislam, birer fetva emini… hangi hadis uydurma, hangisi sahih şıp diye gözünden anlayıp ayetleri engin din bilgimizle şerh ediyoruz. Şu muhakemelerin bolluğundan da dini yaşamaya bir türlü sıra gelmiyor. Halbuki bir güzel insanın dediği gibi: “Din öğrenmekle yaşanmaz, yaşandıkça öğrenilir”.

Şeyma, bir alıntı ekledi.
28 Şub 00:57 · Kitabı okumayı düşünüyor

İbn-i Abbâs'tan (r.a) rivayet edilmiştir, demiştir ki: " Bir gün Peygamber (s.a.v.)'in arkasındaydım. Bana dedi ki, Ey çocuk, Allah'ı muhafaza et ki, Allah da seni muhafaza etsin. Allah'ı muhafaza et ki, onu karşında bulasın. Sana birkaç kelime öğreteyim: Sen Allah'a ait hakları koru ki, Allah da seni muhafaza etsin; Allah'ı gözet ki, O'nu yanında bulasın. İstersen, Allah'tan iste. Yardım dilediğin vakit de Allah'tan dile." Bu hadisi Tirmizî rivayet etmiş ve hasen sahih, demiştir.

Kırk Hadis, İsmet ÖzelKırk Hadis, İsmet Özel
Şeyma, bir alıntı ekledi.
27 Şub 22:59 · Kitabı okumayı düşünüyor

Ebû Hureyle'den (r.a) rivayet edildiğine göre Rasul-i Ekrem (s.a.v.), " Allah'ı zikretmeden bir meclisten kalkan bir topluluk, merkep leşi yanından kalkmışlar gibi olur. Meclis onların nedametine sebep olur. " buyurmuştur. Hadisi, Ebû Dâvud, sahih isnad ile rivayet etmiştir.

Kırk Hadis, İsmet ÖzelKırk Hadis, İsmet Özel

Bilindiği gibi, islamın çoğu meshebinde sahih(gerçek, doğru) kabul edilen altı hadis kitabından biri, Buhari'nin kitabıdır. Dine kaynak kabul edilip edilmemesi tartışma konusudur. Genel kanı, kabul edilmesi üzerinedir. Bu kitabın tam metnini dört cilt halinde gördüm. Fakat almak mümkün olmadı. Bu kitap, iyi bir teolog olan Muhammed Esed tarafından derlenmiş olan kısmıdır. Fakat orijinal kitap hakkında size yeterli kanaati sağlayabilecek niteliktedir. Konuyla ilgisi olanların, araştırma yapanların mutlaka incelemesi gereken bir kitaptır.

Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 25 Şub 00:26 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Sahih bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor:
"Kişi nereye ulaşacağını blmeden Allah'ı gazaplandıracak bir kelime söyler. Bundan dolayı yetmiş yıl cehennemin dibine girer ve kişi nereye ulaşacağını bilmeden Allah'ı razı edecek bir kelime söyler, bununla cennetin en yüksek mertebesi olan 'illiyin' de derecesi artar."
Tirmizi

İslami Adaplar, Dr. Muhammed Hayr Fatıma (Sayfa 57)İslami Adaplar, Dr. Muhammed Hayr Fatıma (Sayfa 57)