Mhtrm.Tş. Oğuz Altay Kağan / Kızıl Elma Ülküsü, bir alıntı ekledi.
22 Mar 16:25 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çobanın Aşkı (ALLAH İÇİN ALLAH DESEYDİM)
Aşıktı genç çoban. Sevgilisinin isminden başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlatıyordu onun halini: – Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim, diyordu, yemiyor, içmiyor, işi gücü, gecesi gündüzü havası suyu o kız oldu sanki. Ne desem kar etmiyor, son bir çare diye geldik size. Halbuki ”sen bir garip çobansın, o padişahın kızı, davul bile dengi dengine” dedim ya, dinlemiyor efendim, ama herhalde aşkın gözü kördür diye de buna diyorlar, değil mi efendim…

İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş, iskeletinin üstüne deriden bir zırh giydirilmişçesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti, yüzünü nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. – Kolay evlat kolay, dedi, çaresizseniz çare sizsiniz. Ve tane tane anlatmaya başladı.

İki genç çobanın, çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam, aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı, her meselesini danıştığı bir bilge idi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan; burada yaşamaya devam edecekti ve kimsecikler bilmeyecekti kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelen geçene ikram edip, gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban ve yanındaki kadim dostu nereden bilsindi bu garip ihtiyarın padişahın gönlüne sultan olduğunu.

Aşkı genç, ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra, her şeyin bittiği anda başlayan son ümide sımsıkı sarılanların o saf ve tertemiz teslimiyetiyle; – Sahiden bu kadar kolay mı efendim, dedi, yani o mağarada elimde tespih, kırk gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim, onunla evlenebilir miyim?

– Evet, dedi bilge, kırk gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin, kırk gün sonra padişahın kızı senindir.

İki dost hemen yola çıktılar, aşık çobanın yüzüne kan, dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelmişti. Arkadaşına sarılıp, elinde tespih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm, mağaranın yolunu tuttu. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöktü, dualar etti, gözlerini kapattı, kalbini padişahın kızına bağladı, eline tesbihini aldı ve dudakları kıpırdamaya başladı: Allah, Allah, Allah…

Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tespih taneleri gibi kovalayadursun, mağaranın yakınındaki köyleri bir söylenti çoktan sarmıştı. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordu. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler, top oynarken çocuklar, herkes onu konuşuyordu: Şu karşı mağarada bir genç varmış, kendini Allah’a adamış, gece gündüz durmadan Allah diyormuş, Allah Allah…

Aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban, mağaraya geldiğinde üç hafta geride kalmıştı bile. Bizimkinin gözleri kapalıydı, dudaklarının da kıpırdamadığını görünce, uyuyakaldı herhalde diye düşündü. Tespih tanelerinin parmaklarının arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de, bu nasıl uyku diye sordu kendine. Bu sırada gözlerini açan genç adam, karşısında arkadaşını görünce, günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını birbiri ardınca anlatmaya başladı: Kırk günün yarıdan fazlası geçmişti, o durmadan Allah diyordu, ama ne padişahın kızı vardı, ne bir haber, ne bir ümit kırıntısı… Acaba, diyecek oluyor, yutkunuyor, hayır diyor, tespihine bakıyor, bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyor, avuçlarını sıkıyor, gözleri doluyordu. Vedalaştılar. Ay ışığında dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmişti genç çobanın.

Aşık çoban yeniden eline tesbihini aldı, gözlerini kapattı, boynunu neye bağlayacağını bilemediği kalbine doğru büktü, dudakları kıpırdamıyordu artık, sustu gece, mağaranın duvarları sustu, tükendi her şey, hiç tükendi, an bitti, sadece bir söz kaldı: Allah…

Kırk günün dolmasına üç-beş gün kala, mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmış, nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olmuştu. Meselenin aslını merak eden padişaha, bu insanların bir yerde sürekli kalmadıklarından, bulundukları mekâna bereket getirdiklerinden, ne yapıp-edip bu dervişi ülkelerinde yaşamaya ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahsetti başveziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilemediği bütün zamanlarda yaptığı gibi, dağ kulübesinin yolunu tuttu. Hürmetle diz çöktü bilge ihtiyarın önünde. Derdini anlattı, derman diledi. Sarayının yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaya, sancak-tuğ vermeye kadar saydığı her şey, bilgenin: – Hünkârım, gönül erleri mala-mülke, makama-mansıba itibar etmezler, demesiyle son buldu.

Kaderdi bu, padişahlarla köleleri aynı eteğin önünde diz çöktürür, birinin derdini diğerine derman eyler, ikisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar: – Neden kerimenizin nikâhını teklif etmiyorsunuz sultanım, dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti.

– Nasıl yani, diyebildi, bu şerefi bize lütfederler mi, kabul ederler mi?

Kırkıncı günün güneşi batmak üzereydi genç aşığın mağarasının üstünden… Padişah ve ihtiyar bilge en önde, arkalarında vezirler, onların arkasında halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı, mağaraya doğru yürümeye başladılar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tespihiyle öylesine bir olmuştu ki, gelenler içeri girseler ve bir tesbihten başka bir şey bulamasalar şaşırmazlardı.

Padişah edepte kusur etmemeye çalışarak içeri girdi, ellerini birbirine bağladı, duyulması güç bir sesle; – Efendim, dedi, sizi ziyarete geldik.

Yavaşça başını çevirdi aşık, sonra bütün vücuduyla döndü, gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu, sapsarı bir heykel gibiydi. Herkes heyecan içinde. Vezirler, halk, genç çoban, mağara, tespih, sessizlik, duvar… Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş, kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olan biteni görme telaşındaydı.

Padişah meramını anlattı, türlü tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ ne de sancak, hiç birinde gözü yoktu dervişin.

– Efendim, diyebildi en son, sessizce, benim bir kızım var efendim, zat-ı âlinize layık değil belki, ama lütfeder nikâhınıza alırsanız bizi bahtiyar edersiniz…

Kırk günlük çile nihayet bitmiş, olmaz denilen olmuştu. İşte aşık maşukuna kavuşacak, murad hasıl olacaktı. Bizimkinin arkadaşı sevinçten ağlıyordu. Soru ve cevap sanki bu soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak, haykırmak istiyordu ve bütün gözler genç adamdaydı.

Usulca doğruldu oturduğu yerden, etrafını şöyle bir süzdükten sonra, gözlerini padişahın gözlerine dikti, sarhoş gibiydi. Kendinden emin bir ifadeyle: – Hayır, dedi, kızınızı istemiyorum.

Birden ortalığı bir sessizlik kaplayıverdi. Padişah mahzundu, halk hayret içindeydi, vezirler şaşkınlıkla birbirine bakıyor, bilge tebessüm ediyordu. Âşık çobanın genç arkadaşı yaşlı gözlerini silip, birden ileri atılarak bozdu sessizliği. Dostunun yanına geldi, kulağına eğilip: – Sen ne yapıyorsun, dedi, kırk gündür bu çileyi ne diye çektin sen, neyi reddettiğinin farkında mısın?

Güldü aşık çoban gözleriyle ihtiyar bilgeyi arayarak: – A dostum, dedi, ben kırk gün padişahın kızı için Allah dedim, Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi.

Ya bir de Allah için Allah deseydim…

Satır Arası Hikayeler, Serdar TuncerSatır Arası Hikayeler, Serdar Tuncer

Seni seviyorum, inan bana…
- Beni sevdiğine dair kanıt göster.
Kanıt inancı öldürür.
Eğer kanıt gösterirsem seni sevdiğimi bilirsin.
Ben “seni sevdiğimi bilmeni” değil,
“seni sevdiğime inanmanı” istiyorum.
- Neden ?
Çünkü bilmek beyinle, inanmak kalple yapılan iştir.
Ve ben , kalbini beynine tercih ederim .

Sweet November

Bülbülüm Altın Kafeste

Bülbülüm altın kafeste amân, bülbülüm altın kafeste amân,
Öter âheste âheste, öter âheste âheste...
Ötme bülbül yârim hasta amân, ötme bülbül yârim hasta amân,
Ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime...
Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam.
Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam...

Bülbülleri hâr ağlatır amân, bülbülleri hâr ağlatır amân,
Âşıkları yâr ağlatır amân, âşıkları yâr ağlatır...
Ben feleğe neylemişim amân, ben feleğe neylemişim amân,
Beni her bahar ağlatır amân, beni her bahar ağlatır...
Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam.
Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam...

https://www.youtube.com/watch?v=pThuxkPZB8U

İrfan Öz, bir alıntı ekledi.
21 Mar 08:45 · Kitabı okuyor

On sekiz yaşıma kadar hayattan beklentilerim
vasatın üzerine çıkmamış ve gereken neyse onu yapmaya karar
vermiştim. Yapılması gereken her şeyin de ben doğmadan önce
belirlenmiş olduğu düşünülürse, herhangi bir sorun yoktu. Herhangi bir üniversiteye gidecek, herhangi bir meslekte uzmanlaşacak ve para
için çalışacaktım. Bir kadını sevdiğime inanacak ve onunla evlenip
çocuk sahibi olacaktım. Sonra da bütün borçlarımı ödeyip ölecektim.
Yaşadığıma tek kanıt, bir gün çocuğumun çıkarttıracağı vukuatlı
nüfus kâğıdı örneğinde baba hanesinin yanında yazan adım olacaktı.
Daha fazlasını istemiyordum. Hiçbir zaman istememiştim. Daha
fazlasına gerek yoktu. Gerekenleri yapıp ölmek, hepsi bu. Sorumluluk
sahibi olduğumu düşünmüyorum.

Ziyan, Hakan Günday (Sayfa 138 - E-kitap)Ziyan, Hakan Günday (Sayfa 138 - E-kitap)

Namaz biraz da şu demek; Allah’ım yine ben geldim yüzüm yok ama ben geldim..!! Bu gelişi sevmeyensin, bu gelişi pişmanlık say, bu gelişi kefaret say..!! N’olur yüzüme sürdüğüm ellerimi, geriye indirmeden affına say..!! Bu gelişi, eğilimli, bükülüşü, secdeyi ve duruşu seni sevdiğime şahit say..!! (Amin)...!! #by yargic

ŞAHSINA MÜNHASIR, bir alıntı ekledi.
18 Mar 22:24 · Kitabı okuyor

235
Ama kaderin bir muziplik yaparak sevdiğime, üstelik benim de gerçekten sevildiğime beni inandırdığı gün, önce altüst oldum, pusulamı şaşırdım;
piyangoda büyük ikramiye vurmuştu sanki, fakat verdikleri para piyasada geçmiyordu.

Ardından hafif göğsüm kabardı –bu duyguyu tatmayan insan değildir–; ne var ki uzaktan gayet doğal görünebilecek bu halim çabucak geçti. Arkasından gelen duyguyu tarif etmek zor, ama gayet nahoş sıkıntı, aşağılanma ve yorgunluk ürpertileri vardı içinde.

Huzursuzluğun Kitabı, Fernando PessoaHuzursuzluğun Kitabı, Fernando Pessoa
Ceyda Cicioglu, bir alıntı ekledi.
18 Mar 09:04

“ Günaydın gül yüzlü sevdiğime

 Günaydın yeryüzünü aydınlatan yeni güne

 Günaydın gün görmek için bekleyene

 Günaydın, günaydın, günaydın ”

Nazım Hikmet, Halil İbrahim ÖzcanNazım Hikmet, Halil İbrahim Özcan

Sayılı gün çabuk geçermiş. Bu sefer ciddi olarak saymaya karar verdim.
.
Sevdiğime 440 gün

Ulan canım yanıyor canım.
Hakkın var mı canımı yakmaya diye sorsam?
Bu kadar çok seviliyor olmakla gurur duyarsın.
Ve ben ilk defa Seni bu kadar çok sevdiğime pişmanım...

LEyla gibi susmak mi kolaydi , KAys gibi MEcnun olmak mi ?
Hep Mecnun’dan dinledik Leyla’yı; Leyla’dan Mevla’ya varışı…
Leyla’nın kalbinden diline varamayan Kays’ını kimse çekip çıkaramadı. Göremedi Mecnun’a unut diye nasihatte bulunan diller Leyla’nın feri çözülmüş gözlerindeki Mecnun sevdasını, dilsizliğini umarsızlarına vururken bilmediler onun yangınlarından sağ çıkamayışını…
Sabretmek düştü Leyla’ya, sabırsızlık Mecnun’un çöllerine ulaştığında.
Kocasına yalanlar söylemek düştü Leyla’ya.
Bir Mecnun’u vardı bu sevdanın zaten, Akıllı olmak düştü Leyla’ya.
Bir başını alıp giden vardı, beklemek düştü Leyla’ya, tek başına sevdası için mücadele etmek düştü.
Sonra gelmeyenin peşine düşmek…
Ah Leyla kaç kez düştü de tutmadı elinden Mecnun olmuş Kays’ı.

Leyla Kays’ına vardığında hesap sormadı da.
Ben Leyla’yım demek kolay mıydı kelimeleri unutmuş bir aşık için, ve sağırlaşmış kulaklarında “Sen benim Leyla’m olamazsın” lafzını duymak kolay mıydı, dönüp arkasını gitmek Mevla’da bulduğu Mecnun’u için yanarken yüreği.
Leyla’dan Mevla’ya giden yol Kays’tan da gitmemiş miydi acaba. İşte bu soruyu kimse sormadı o kara kuru kıza. Ona sadece dillerde dolanmak kaldı, Mecnun olmak kolaydı bu hikayede içindeki herşeyi herkese döküp aklından kaçmak, peki Leyla olmak? Aşkını kalbinde yaşatmak, sustukça aklına yakalanmak.

Sormuşlardı Leyla’ya :” Sen mi daha çok sevdin Kays’ı, o mu daha çok sevdi seni?” diye.
“Elbette ben onu daha çok sevdim!” demişti Leyla Kays’ın adını duyduğunda gözlerinden yaşlar boşanarak “Elbette ben onu daha çok sevdim!”
“Nedir delilin, nasıl ispat edersin onu daha çok sevdiğini, üstelik o senin için çılgınlığa varmış, aklını yitirmiş Mecnun olmuşken?”
O vakit Leyla ağlayarak “dostlar!” demişti. “Sırdır ki gizli gerektir, sevgilinin adını dile düşürmek, hakikatte ayıptır. Kays bir dağ delisi gibi davrandı, gitti sahralarda, çöllerde aşkımızı ona buna anlattı, bense kimseciklerle paylaşmadım onun sevgisini, içimde büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm…Budur ki benim onu daha ziyade sevdiğime delildir.”

Evet Mecnun dilsiz kurtlara kuşlara anlatmıştı belki aşkını ama içinden bi nebze de olsa atmışdı yangınını…
Leyla gibi susmak mı kolaydı, Mecnun gibi haykırmak mı?
Sizce kolay mıydı Leyla olmak, Kays’ı ararken çöllerde; bir Mecnun bulmak?
Sizce kolay mıydı aşkından ölmek, toprağa gömülmek?

Leyla gibi susmak mı kolaydı, Kays gibi Mecnun olmak mı?