Musul'un(petrolün) Türkiye'ye kalmaması için, bölgede bir kürt milliyetçiliği hareketi geliştirmeyi zorunlu görmüş, işe şeriatı karıştırarak Şeyh Sait ve tayfasını kışkırtmışlar, umutları da besbelli Ankara'nın gücünün ayaklanmaları bastırmaya yetmemesiymiş, gel gör ki umduklarını bulamıyorlar, Ankara'nın gücü İngiliz oyununu bozuyor ama bu arada Şeyh Sait de, ona uyanlar da gümbürdeyip gidiyor.
·
Puan vermedi
Yağmur Beklerken | Tarık Buğra Kitap Açıklaması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminin ilk safhasını noktalayan Serbest Fıkra denemesi... 1929 büyük ekonomik buhranı ve buna eşlik eden ağır kuraklık tehlikesi. Şeyh Sait ve ilk Dersim isyanları bastırılmış, Takrir-i Sükun yasaları ile her tür muhalefet ezilmiş, dağıtılmış, "Atatürk devrimleri" yürürlüğe girmiştir. Yağmur Beklerken'de Tarık Buğra Serbest Fıkra denemesi/girişimi ekseninde bütün bu gelişmelerin Anadolu taşrasındaki sonuç ve yansımalarını konu edinirken aslında on yıllık Cumhuriyet'in bir bilançosunu da yapmaktadır. 1946-50'de DP'yi zafere taşıyacak hareketin ipuçları, bu hareketin odağında yer alan sağ/muhafazakar zihniyetin devlet, demokrasi, parti... kavramlarının sosyo-politiği, psikolojisi, Yağmur Beklerken'in o alabildiğine gerçekçi, canlı taşra tipleri ve diyalogları içerisine gayet ustaca serpiştirilmiştir.
Yağmur Beklerken
Yağmur BeklerkenTarık Buğra · İletişim Yayınları · 2020908 okunma
Reklam
Dinimizde "şeyh" veya "mehdi" diye bir makamın olmadığını, milletimize yüksek sesle anlatmak zorundayız.
Sayfa 151Kitabı okudu
Lozan Muahedesi yapılırken Kürtler vatansever olarak Türklerle beraber bulunmuşlardı. Lozan'da, milli davalarımızı biz Türkler ve Kürtler diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik. Şeyh Sait isyanı, Kürtlerin bu umumi tutumundan ayrılan ilk işarettir
1925 Şeyh Sait Ayaklanması İngilizlerle aramızdaki “Musul sorunu”nun çözümleneceği günlere rastlatılmıştı. Hatay’ın bağımsızlığı ve toprak reformu çalışmaları sırasında da yine etnik kökenli bir ayaklanma başlıyor; “Dersim isyanı” olarak bilinen etnik kökenli ayaklanma Milletler Cemiyeti’nin Hatay’ın bağımsızlığı için karar aldığı günlere denk düşürülüyordu.
Sayfa 11 - Pdf
“Şeyh Sait İsyanı”, “padişahlık, hilafet, şeriat” gibi gerici isteklerle ortaya çıkıyordu. “Hıyaneti Vataniye Kanunu” bu isyan sırasında çıkartılmıştır. Din ve kutsal kavramları siyasal amaçla kullanan etnik ayaklanmacılar bu yasa gereğince cezalandırılacaklardı. İsyan bastırıldı. Ancak Türkiye, Musul’u yitirdi. İngilizler yaptıkları planda başarılı olmuşlardı. Şeyh Sait İsyanı’nın Türkiye’ye maliyeti Musul’un kaybıydı.
Sayfa 8 - Pdf
Reklam
Musul sorunu ile Şeyh Sait ayaklanmasının aynı günlere rastlaması herhalde “kaderin bir cilvesi” değildi..
Sayfa 3 - Pdf
Şeyh Sait'in İngiliz silah fabrikalarına silah siparişi verdiği, İngiliz silah fabrikalarının da o tarihte İngiliz “Intelligence Service” ile iç içe çalışan silah tüccarı Vasil Zaharoff ile eşgüdüm halinde olduklarını bilmek gerekir.
Sayfa 2 - Pdf
Bazı kpss tarih notları
1-) Türk İslam Devletleri Yazar-eser ~Mevlana - Divanı kebir ~Hacı Bektaş Veli - Makalat ~Yunus Emre - Divan ~Ahmet Gülşehri - Mantıkut Tayr ~Hoca Dehhani - Selçuklu Şehnamesi Oğuzlar - Dede Korkut Hikayelerini oluşturan Türk topluluğu Kıpçaklar - Dede Korkut Hikayelerine konu olan Türk topluluğu Akkoyunlular - Dede Korkut hikayelerini yazılı
Şeyh Sait ve 29 yandaşının idam edilmesi ile denetim altına alınan Doğu’daki ayaklanma, ülkede tek parti diktatörlüğünün kurulmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Takrir-i Sükûn kanunuyla hükümet tüm yurtta otorite bir yönetim kurmaya başladı.
Reklam
Mürsel Paşa Şeyh Sait’e sordu: -Hoş geldiniz. Yolculuk nasıl geçti? Yorulmadınız ya? Şeyh Sait şu cevabı verdi: - Sefer zahmettir.
Aslan, mağarada can verse dahi, köpeğin ağzından artanı yemez.
Sayfa 25
Şeyh Sait isyanı, Lozan'da çözülemeyip Cemiyet-i Akvam'a havale edilen Musul sorununda Türkiye'nin elini de oldukça zayıflatmıştır. İnceleme Komisyonu'nun Musul vilayetinde çalışmalara başlamasından sadece iki gün sonra başlayan isyan, Türkiye'nin Musul Kürtlerinin Türkiye ile birleşmeyi arzu ettikleri yönündeki argümanlarını zayıflatacak ve hükümetin Musul üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesine neden olacaktır.
Sayfa 336Kitabı okudu
1926 yilına gelindiğinde, Milli Mücadele'nin önde gelen isimlerinin kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmış, Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılmış, Şeyh Sait İsyanı bastırılmıştı. Kurtuluş Savaşı'na başladığı ilk günden beri hiç bu kadar güçlü olmamıştı Mustafa Kemal, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kendisine tanıdığı geniș yetkilerle donanmıştı.Meclis'teki tek firkanın hâkimiydi ve ülkeyi kurtaran adam olarak halkın gözünde inanılmaz bir saygınlığa sahipti.
Sayfa 355Kitabı okudu
1.431 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.