Tarihsel Maddeci, Yedek Güç : Ulus (Doğu)'u inceledi.
 12 Mar 21:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hikmet Kıvılcımlı'nın, Türkiye Komünist Partisi eleştirisi olarak yazdığı Yol Serisinin, Türkiye'deki ulusal sorun ile ilgili olan kitabı... 1930'lu yıllarda yazılmış olan kitap, Mustafa Kemal'i Çankaya'ya kapatarak, ülkedeki sömürü ve talanı en üst seviyeye çıkaran, burjuva demokratik devrimin gelişimine ket vuran, "İttihat ve terakki artıkları"nın, yani Kemalistlerin, Doğu'da yaşattığı sorunları gözler önüne seriyor. Ayrıca günümüzde tartışma konusu olan Şeyh Sait ve Ağrı Dağı İsyanları ile ilgili tahliller de yapılıyor. Kürtlerin ulus olup olmadığı ile ilgili önemli bilgilerin yer aldığı kitap, "İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)" ismi ile de biliyor.

Ahmet Avşar, Kürt Dosyası'ı inceledi.
08 Mar 22:47 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Uğur Mumcu’nun son yazdığı kitap; Kürt Dosyası, ama yarım kaldı, ömrü yetmedi, tamamlayamadı. Kitabı okuduk ve yarım kalmış kitapta geçen konuları ardı ardına sıraladık:

1. “Öcalan’ın 31 Mart 1972’de gözaltına alınması, tutuklanması ancak ardından kuşkulu bir biçimde bu soruşturma dışında tutulup serbest bırakılması.
Fakülte yönetimi tarafından korunması, askerlik hizmetinin ertelenmesi, üstelik devlet bursu verilmesi. 1973’te Mahir Çayan’ın silahlı devrim görüşlerini benimseyen Öcalan’ın PKK’nın ilk tohumlarını atması.

2. 1978’te Öcalan’ın Kesire ile evlenmesi. Kesire’nin, Tunceli isyanlarını bastıran Korgeneral Abdullah Alpdoğan ile ayaklanma sırasında sık sık görüşen ve çevresinde “devlet yanlısı ve CHP’li” olarak tanınan Ali Yıldırım’ın kızı olması.

Ali Yıldırım’dan yola çıkılarak 1938 Tunceli isyanına uzanması. İsyanının bastırılmasında asıl kişilik olarak Korgeneral Abdullah Alpdoğan’ın gösterilmesi ki bu durum, kitabın son sayfalarına kadar uzanmaktadır.

3. 1938 Tunceli isyanının, 1925’te çıkan Şeyh Sait ayaklanmasının bir devamı olduğunun vurgulanması. Arada çıkan ayaklanmaların incelenmesi.

4. 1925 Şeyh Sait isyanı ile 1938 Tunceli yakalanmasının ardından Kürt Hoybun örgütü ile Ermeni Taşnak partisi işbirliğinin incelenmesi. Bu işbirliği sonucu Ağrı ayaklanmasının çıkarılması. Bu ayaklanmaya İngiliz casusu Lavrence’in yardım etmesi. Ermeni Ruben Paşanın da ayaklanmayı desteklemesi.

5. Tunceli bölgesinin Alevi-Sünni olduğu ve Kürtlerin Türk soyundan geldiğinin tespiti. Çözümün cehaletin yok edilmesi ve taassubun kırılmasında olduğu.

6. Seyid Rıza’nın bölgede güç kazanması. Bölgedeki 347 ailenin mecburi iskana tabi tutulması. Bu amaçla 1932’de iskan kanunun çıkarılması ve kanun ile Aşiret ayrıcalıklarının kaldırılması, Feodal yapının kırılması. 1960’ta ek liste ile 55 ağanın daha Batı’ya gönderilmesi.

İskan kanunu ile Türkiye’ye gelen 247 bin 295 göçmenin Doğu illerine yerleştirilmesi ancak tapu verilmediğinden bunları Batıya geri dönmesi. Dersim ıslahat planının yapılması ancak uygulanamadığı.

7. Fransız ajanlarının Kürtleri isyana kışkırtabilecek faaliyetlerinin olduğu.

8. Bölgenin ıslahı için yapılmış olan planlar ve raporların özeti. 1934 Soyadı kanunu ile ağa, bey, Hafız, Hoca, Molla gibi unvanların kaldırılması. Dersim’in Türk olduğuna vurgu yapılması. Sorunun feodal yapıdan kaynaklandığı. Bazı yörelerde Türklerin Kürt olarak nüfus kaydına alınmış olması. Kürt nüfusunun hızla artması.

9. Kürt ve Ermeni örgütlerinin işbirliği. Fransızların Kürtler için alfabe yapması. Ermenilerin Kürtlere destek vermesi ve Kürdoloji enstitüsü açması, kongre düzenlemesi. Suriye’de 14 farklı ayrılıkçı unsurun Kürtçülük üzerinden işbirliği yapması ve bunlar içinde Nakşiler tarikatının da bulunduğu. Amacın; Büyük Ermenistan ve Kürdistan Ermeni-Kürt birliğini kurmak olduğu, bu birliğin sınırlarının Toroslardan başladığı.

10. Merzifon’daki Amerikan kolejinde silah ve cephane bulunması ve buradaki bir raporda, “Amerikan nüfuzunun Anadolu’da temini için Ermenileri ele almak, Kürt ve Kızılbaş kanı Ermeni kanıdır diyerek bunları Türk camiasından koparıp Ermeni camişasına yamamak” şeklinde bir planın bulunması. Tunceli’de hükümet kurulması meselesinin bir Ermeni casusunun işi olması.

11. Alpdoğan’ın raporu; Doğu’daki sorun cehalettir, feodal yapıdır. Kürtler büyük Türk ailesindendir.”

Amacımız; Uğur Mumcu’nun yarım kalmış kitabını zihinlerimizde tamamlamaya çalışmaktır. Anlamaya çalışıyoruz, özellikle de son kitabını yazarken ne düşündüğünü ve neyi amaçladığını.

Kitapta geçen ana konular budur. Şimdi bu konularla anlatılmak istenen nedir, ona bakalım.

Bize göre yarım kalan kitabın sonu şudur;

1. Öcalan şüpheli bir kişiliktir, Kürdistan projesi için seçilip yetiştirilmiştir.
2. Doğu sorunun temelinde feodal yapı(Ağalar, beyler, şeyhler ve şıhlar) bulunmaktadır.
3. Devlet feodal ağalığı kaldırmaya çalışılmış ancak bu engellenmiştir.
4. Çözülemeyen Doğu sorununu, küresel güçler Kürdistan projesi için kullanarak Cumhuriyet’e karşı halk isyanı çıkarmışlardır.
5. Küresel güçlerin projesi; Büyük Ermenistan ve Kürdistan’dır, yani Sevr projesidir, bu amaçla “Ermeni-Kürt ittifakı” yani “Taşnak-Hoybun ittifakı” yapılmaktadır.

- Peki, ne amaçla yetiştirilmiştir Öcalan?
- Bu açık; Ermeni-Kürt işbirliği yapılarak, içine ne kadar etnik farklıklar varsa konularak, Nakşi tarikatının da desteğiyle “Büyük Ermenistan ve Kürdistan”ın hayata geçirilmesi için.

- Peki, kime karşı?
- İşte bu da açık; Ben Türk’üm diyenlere karşı, Türk varlığı ve kimliği içinde yaşamaktan güç bulanlara karşı, Anadolu’daki Türk kimliğine ve varlığına karşı.

- Peki, kim var bu projenin ardında?
- Bu ise çok açık; İsrail. Strateji İsrail’in, güç ABD’nin, siyaseti ise AB’nin.

Uğur Mumcu’nun son yazdığı makale de, tıpkı kitapta anlatmak istediklerini doğrular niteliktedir.

Irak kuzeyinde kurulması planlanan Kürt devletinin ardında İsrail’in bulunduğunu yazmaktadır Uğur Mumcu çünkü Barzani’nin MOSSAD ile bağı vardır[1];

“Ortadoğu’nun karanlık bir kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor. Kanıtlanan son ilişki MOSSAD-Barzani ilişkisidir. MOSSAD, İsrail’in gizli istihbarat örgütüdür. Bu örgütün, Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile ilişkileri olduğu söylense daha önce kim inanırdı? Barzani’nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi. Kimse bu ilişkiye, “Hayır olmadı” diyemiyor. CIA-Barzani ilişkileri biliniyordu da MOSSAD-Barzani ilişkileri bilinmiyordu. MOSSAD’ın Barzani ile ilişkileri Londra ve Sydney’de yayınlanan “Israel’s Secret Wars-A History of Israel’s Intelligence Services” adlı kitapta sergileniyor.”

Uğur Mumcu yazısında Barzani’nin CIA-MOSSAD ile bağlantılı olduğunu ve her ay düzenli para aldığını açıklıyor;

“Bu kitapta MOSSAD-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor. Önsözde, kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor. Kitapta 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra, MOSSAD’ın Kürtlerle ilişki kurduğu (sh.327), Mısırlı ünlü gazeteci Hasan el-Heykel’in İsrailli subayların Kürtler aracılığıyla Irak’tan radyo bağlantıları kurduğunu 1971 yılında açıkladığı anlatılıyor. 1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından yapıldığı açıklanıyor.

1972 yılında imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Antlaşması’ndan sonra İran Şahı ABD Başkanı Nixon ile gizli görüşme yapıyor;

Bu gizli görüşmeden sonra CIA tarafından “Kürdistan Demokratik Partisi”ne üç yıl içinde 24 milyon dolar gönderiliyor. Barzani’nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda, ABD-İsrail-İran üçlüsü bu ayaklanmayı destekliyor. Barzani-ABD ilişkileri, ABD Dışişleri eski bakanı Henry Kissinger eliyle yürütülüyor. MOSSAD-Barzani ilişkileri de İsrail’in Tahran’daki askeri ateşesi Yaakov Nimrodi (MOSSAD Ajanı) aracılığı ile gerçekleşiyor. Nimrodi’nin üstlendiği görev ilginç: Nimrodi Sovyet silahlarının Barzani’nin eline geçmesinde rol oynuyor. (sh. 328-329) Kitapta, MOSSAD’dan Kürtler’e 50 milyon dolar para verildiği, ABD kaynaklarına dayanarak açıklanıyor. (sh.328)”

Barzani MOSSAD ilişkisi sıradan bir ilişki değildir, görmezden gelinemez. İsrail’in planlarıyla bire bir örtüşmektedir.

İsrail “Yahudi Kürdistan” projesiyle de örtüşmektedir.

Mumcu’nun öldürülmesinden bu yana tam 17 yıl geçti. Bugün bizim çözmeye çalıştığımız ABD-AB-İsrail küresel üçlüsünün küresel planlarını, inanıyoruz ki Mumcu çözmüştü hem de yıllar önce.

Mumcu’nun susturulmasıyla medya da susturuldu, çünkü Uğur Mumcu’nun o günlerde haykırdıklarını şimdilerde anlatan olmuyor hiç.

PKK’yı kuran kim?

PKK’yı kimin kurduğunu öğrenmek için PKK’nın hangi tarihte kurulmuş olduğuna bakmamız gerekiyor.

Ne zaman kuruldu? 27 Kasım 1978.

Bu tarihin bir önemi var mı, yani neden bu örgüt bu tarihte kuruldu? Uğur Mumcu’dan dinleyelim;

“Hoybun Kürt örgütü bir bildiri yayınlayarak “Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşama isteğini dile getirdi. Bildiri ayrıca Ermeni-Kürt dayanışmasına da vurgu yaptı. Ermenilerle Kürtler anlaşmıştı. Ermeniler, büyük bir kısmı Kürtlerin devlet kurmak istedikleri topraklar üzerindeki haklarından vazgeçecekler, Amerika ve Avrupa’da Kürtler lehine propaganda yapacaklardı. 1925’te Marsilya’da toplanan sosyalist enternasyonalde, Ermeniler Kürt bağımsızlığını savunan bir bildiri yayınladılar.”

Uğur Mumcu’yu öldüren, sizce kimdir?
Cevap: Mumcu’nun yazdıklarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılan Ermeni-Kürt ittifakı ile bu ittifakın silahlı gücü PKK, her iki projenin mimarları ve bu mimarların içimizdeki siyaseti ile köstebekleridir.

Biraz uzun oldu ama ihaneti anlatabilmek kolay değil…

BUGÜNLERDE YAŞADIKLARIMIZLA BİRE BİR ÖRTÜŞTÜĞÜ İÇİN, UĞUR MUMCU'NUN BİZE NE
ANLATMAK İSTEMİŞ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM...

__________________________
[1] Uğur MUMCU, MOSSAD-BARZANİ, Cumhuriyet, 7 Ocak 1993.

Erdal Sarızeybek

Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
28 Şub 11:10 · Kitabı okudu · İnceledi

Şeyh Sait
(...) Şeyh Sait denen adam daha evvel, yıllarca evvel yani 1914'te devlete karşı isyan etmiş, bastırmağa gelen kuvvet tarafından yakalanacağını anlayınca Rus Konsoloshanesine sığınmış ve Birinci Dünya Harbi arefesinde Rusya hesabına çalıştığı sabit olmuş, müseccel bir mahluktu.

Cehennem Değirmeni, Rauf OrbayCehennem Değirmeni, Rauf Orbay
Halil Korkmaz, Dersim İsyanları - Seyit Rıza Gerçeği'yi inceledi.
 25 Şub 22:13 · Kitabı okumadı · Beğendi · 5/10 puan

Ermeni Tehciri, Dersim ve Şeyh Sait İsyanları yakın tarihimizin siyasete en çok malzeme yapılan ve en fazla çarpıtılan hadiselerdendir.
Oysa yine yakın tarihimizde Osmanlı “İslâhiye Fırkası” adıyla anılan bir ordu kurarak Sis/Kozan Dağları’nda yaşayan Türkmen boylarının üzerine göndermiştir.
Söz konusu ordu bölgede yüzyıllardır süregelen ‘kovgun’lar, aşiretlerin birbirlerini toplu katletmesinin önüne geçilmesi, asker temini, vergi tahsilatı, Çukurova’nın tarıma açılması ve hac yolunun güvenliği sağlanması yoluna giderken İslahiye Fırkası toplu kıyımlar, sürgünler de yapmıştır.
Fakat Ermeni Tehciri, Dersim ve Şeyh Sait İsyanları üzerinde ısrarla duranlar Sis/Kozan’da kıyıma, kıtale, haksızlığa, zulme, sürgüne uğrayanlar Sünni Türkmenler olunca “ galiba etnik ayrımcılığa hizmet etmeyeceği için” konuyu görmezden gelirler.
Dersim Tertelesi’ni işleyen ve kendisi de bir Alevi olan Zelyut: Bu kitabında, "olayların bir etnik ve bölücü bir kalkışmadan ziyade, yüz yıllardır süregelen bir asayiş hadisesi olduğunu, Seyit Rıza’nın da acımasız, kan dökücü bir eşkıya başı vasfını, Seyit Rıza'nın başını çektiği bu eşkıyalardan ötürü bölge halkının yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldığını" belgeleriyle ve yansız olarak ortaya koymaktadır.
Fakat, çoğu Kemalist gibi Zelyut’da, Dersim’de orantısız güç kullanılması ve kan dökülmesini kabul etmekle birlikte, bunda M. Kemal’in katkısını inkâr yolunu tercih etmekte ve bütün kabahati Celal Bayar’ın üzerine yıkmaktadır.

..., bir alıntı ekledi.
25 Şub 13:45

Yabancı yazarlarca Şeyh Said ayaklanmasının GİZLENEN HAKİKATLERİ
"Piran'da başlayan ve Doğu illerine yayılan isyanın elebaşısı Şeyh Sait adında Hınıslı bir aşiret başkanı idi. O bölgedeki Nakşibendi dervişlerinin de başı olan Şeyh Said, aşiretini, halifeliğin kaldırılmasına ve Kemalist hükümetin `kafirce´ siyasetine karşı ayaklanmaya çağırdı. 13 Şubat 1925'te, birkaç haftalık sürekli bir propagandadan sonra `Allah'ın emriyle´ isyan ilan etti. Yeşil Müslüman sancağı altındaki kuvvetleri, şeriatı geri getirmek amacıyla, bölgeye yayılarak hükümet binalarını ele geçirdiler.(...) Yerden ve havadan;
Halife'nin kendilerinden fedakarlık istediğini, halifelik olmadan Müslümanlığın da olamayacağını bildiren beyannameler dağıtılıyordu. Şeriat geri getirilmeli; okullarda dinsizlik öğreten, kadınları yarı çıplak gezdiren hükümetin başı ezilmeliydi. Şeyh Sait, Kürt istiklali yerine din davası ile ortaya çıktığı için komşu kabilelerden kendine fazla taraftar toplayamamıştı. Bunlar bir Nakşibendi dervişinin ruhani başkanlığını kabule yanaşmıyorlardı..
Syf; 605, 607, 610, 611

Atatürk, Lord Kinross (Sayfa 605 - İstanbul 1965, Milliyet Yayınları)Atatürk, Lord Kinross (Sayfa 605 - İstanbul 1965, Milliyet Yayınları)
..., bir alıntı ekledi.
25 Şub 13:01

Şeyh Said ayaklanmasında hiçbir dış mihrakın etkisi olmadığı
"Şeyh Said, harekat esnasında dini kurtarmak davasını açıktan ortaya atmış bulunuyor. `Hilafet kalkmıştır, din tehlikededir, dini kurtarmak lazımdır.´ Davaları, bu. Şeyh Said, isyan hareketini, böylece bütün memlekete milli bir hareket olarak değil, bir din hareketi olarak gösteriyor. Her tarafı harekete geçirmek sevdasındadır... Şeyh Sait isyanını doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunmuyor."

İsmet İnönü Hatıralar, Sabahattin Selek (Sayfa 202 - Ankara, 1987, Bilgi Yayınevi)İsmet İnönü Hatıralar, Sabahattin Selek (Sayfa 202 - Ankara, 1987, Bilgi Yayınevi)
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
17 Şub 22:13 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İstiklal Mahkemelerinin Kurulması - Şeyh Şerif’in Sorgulanması-1 :
Sorgulama sırası Şeyh Şerif efendiye gelmişti.
-Şeyh Şerif Efendi Şeyh Said'i ne zamandan tanırsın?
-Palulu olduğundan kendisini tanırım.
-Seni asilerin reislerinden diyorlar. Sen hiçbir kuvvetin kumandasını deruhte ettin mi?
-Hayır hiç katiyyen..
-Asilerle işbirliği yapmadın mı?
-Ben çalışma birliği yaptım.
-Palu'ya yalnız mı gittin? Mahiyetinde kaç kişi vardı?
-Maiyetim yoktu. Palu'ya giderken üçyüz köylü ve dört Şeyh vardı. Çan'lı Şeyh Mustafa, Şeyh Celaleddin, Şeyh Ali ve muhtarlar vardı.
-Harput'a kaç kişi gittiniz?
-Palu'ya sonra da Harput'a gittik. Kaç kişi olduğumuzu bilmiyorduk.
-Harput'a girdiğiniz zaman ne kadar kuvvetiniz vardı?
-Benim bir hizmetkârım vardı. Benim aşiretim yok, müridim yok.
-Harput'a giren bu kuvvete kim kumanda ediyordu?
-Harput'u ben işgal etmedim...
-Elazığ'ı aldınız Diyarbakır'ı da aldınız sonra ne olacaktı? Maksadınız neydi?
-Diyarbakır'dan malumatım yok, bilmiyorum.
-Sen nereden emir aldın da Harput'a gittin?
-Şeyh Sait Efendiden emir aldık. Bütün köylere emir verdi.
Bu arada Mahkeme başkanı Mazhar Müfit Kansu Şeyh Said’e sorar:
- "Şeyh Sait Efendi! Elazığ'a giden kuvvetin kumandanı bu değil miydi?
Şeyh Said cevap verir:
-Ben kendisine kağıt yazdım ki Gazik cephesini muhafaza et, dedim. Sonra ileri gitmek için emir verdim mi vermedim mi bilmiyorum?

Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 74)Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 74)
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
 17 Şub 22:02 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İstiklal Mahkemelerinin Kurulması - Şeyh Abdüllatif’in Sorgulanması :
Sanıklardan Hınıslı Kamilbeyzade Abdüllatifin sorgusuna başlandı.
-Abdüllatif Bey bu isyanın çıkmasına sebep nedir sen söyle?
-Bendenizin işittiğime nazaran Piran'da olmuş. Güya şeriat meselesi imiş. Güya hükümet dini kaldırıyormuş. Bilmem ne yapıyormuş. Hükümet dini ne için kaldırsın?
-O halde sen neden asilerle birleştin?
-Korkumdan asilerle beraber oldum.
-Birleştin nerelere gittin?
-Bendeniz merkezde kaldım. Kasım Bey Şeyh Sait'i hükümete teslim etti. Ben asilerle dolaşmadım. Şeyh Sait gece gelmişti. Nuh beyin yanına gitmek için.
-Acaba bu reisler ecnebi bir hükümetten kuvvet almak için vaad almışlar mıdır?
-Duyduğuma nazaran Şeyh Sait Diyarbakır'ı alacak, dört kişiyi İngilizlere gönderecek ve anlaşacak imiş. Bunları da ben Zaza'lardan işittim. Öyle anlaşılıyor. Böyle işittim efendim. Hükümet mi teşkil edeceklermiş ne yapacalarmış bilmiyorum. Muhabere edecekler İngilizler yardımıyla hükümet teşkil edeceklermiş.
-Diyarbakır'da Şeyh Sait'in fikrini güdenler var mıdır?
-İşitmedim efendim.
-Korkudan iştirak ettim diyorsun ne yaptılar sana?
-Kızılbaşlardan korktum efendim, beylere mensup olduğumdan korktum. (55)

Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 73)Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 73)
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
17 Şub 21:58 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İstiklal Mahkemelerinin Kurulması - Binbaşı Kasım Bey’in Sorgulanması-4 :
337 senesinde Hacı Musa Bey bir takım mikroplarla birleşmişler ve Mutasarrıf, şube reisi ve jandarma kumandanına bir ültimatom veriyor aşiretler vekili diye de imza ediyor. Mirzazade Hacı Musa, "çıkın memleketi terk edin" diyor.
Bunlar da Erzurum yoluna çıkıyorlar. Bana geldiler. Şube reisi ile Mutasarrıf idiler, Hacı Musa Bey'in kendilerini tardettiğini söylediler. Buralar onun nüfus mıntıkasıdır dediler. Biz de Erzurum’a gidiyoruz.
Ben nüfus mıntıkası tabirini reddettim. Onları evime götürdüm. Daima hükümet aleyhinde bulunan Hacı Musa ile menfaatleri halale uğrayan birkaç şahısların memurları kovduklarını orduya bildirdim. Ordudan Kazım Karabekir Paşa yazıyordu. Avdet ediniz diyordu. Korktular onbir jandarma ve bir zabit gelip onları mahallerine götürdüler.
Bunun isyan hareketine tesiri cihetine gelince; Bazı Kürtler İstanbul'la alakalı idiler. Şeyh Sait Efendi ile de görüşüyorlardı. Bilmem fikirlerini açtı mı açmadı mı? Bu arada Yusuf Ziya da vardı. Hatta biz Yusuf Ziya hakkında zabıt varakası da tuttuk, tevkif ettiler. Sonra propaganda mahiyetinde tevil ettiler beraat ettirdiler. Tekrar tevkif ettiler. Erzurum'da Halit beyin 336'da Erzurum'a gittiği sırada Mithat Bey ve Hoca Raif Efendi ile bir muhalefet grubu vardı. Halit Bey her tarafın Kürtleriyle temas ettiği için genel efkarı Kürtlüğe çevirdiler. Mustafa Kemal Paşaya da arzetmiştim. tedbirler alınması lüzumunu bildirmiştim.
Tedbirler gecikti ve Şeyh Perşembeyi Çarşambadan önce getirdi?!!! (54)

Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 72)Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 72)
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
17 Şub 21:43 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İstiklal Mahkemelerinin Kurulması - Binbaşı Kasım Bey’in Sorgulanması-2 :
-Varto'ya gelen Şeyh Sait'in beraberinde bulunan reislerin isimlerini söyleyin Alirıza da var mıydı?
-Çoklarını tanımam. Alirıza ve Şeyh Abdullah vardı. Amcazadeleri ve biraderleri vardı. Hacı Selim, Halit ve Mustafa, Salahan Mehmet Ağa vardı.
-Şeyh Said Efendi ile nerede yerleştiniz? Siz orada iken mi geli?
-Şeyh Said efendiyi Erik Köyü'nde gördüm. Gece geldi ben uykuda iken.
-Şeyh Said Efendi size ne söyledi?
-Dedi ki, iki bin kadar Türk askeri geldi. Mukavemet imkânı kalmadı. Burada (Varto'da) tutunamayacağını anladı.
-Şeyh Said'in bu isyandan maksadını esbabını ve kimlerle tertibatta bulunduğunu söyler misin?
Hareketin başından beri Hükümetle sıkı diyaloğu olan Binbaşı Kasım Şeyh Sait'in de yakalanmasında rol oynamış, şimdi de mahkeme karşısında mütalaları ile durumu şekillendiriyordu.
-Esasen Seyyid Abdülkadir’le Bedirhaniler paylaşılama-yan iki kardeş gibi. Kürdistan riyasetini taksim edemiyorlardı. (Abdürrezzak Bedirhani Kürtlüğü telkin için Rusya'ya geçti. Bu efkâr ilerledi. İstanbul'da Kürt Teali Cemiyeti açıldı. Muşda da zannederim, burada da açıldı. Seyyid Abdülkadir riyaset ediyormuş harp seneleri bir durgunluk oldu. Mütarekenin ilk senelerinde artık devri fetret başlayınca fırsat buldular. Cemiyeti yine ihya ettiler. Her tarafta şubeler için yazılmıştı. Bazı yerlerde de şubeler açıldı. Ve 335’de Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin Erzurum Kongresine teşriflerinde bendeniz orada idim. Herkesçe bir kanaat vardı ki, hatta avamda bile Kürdistan olacak. Şerif Paşa namında biri Paris'te mümessil olarak çalışıyordu. Biz yazdık bu hiç kimsenin murahhası ve vekili değildir dedik.

Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 70)Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 70)