Cemile Cömert, bir alıntı ekledi.
10 Mar 20:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Doğruyu güçlü kılamayanlar güç'e 'doğru' dediler.
Blaise Pascal

Siyonizm Dosyası, Roger Garaudy (Sayfa 52)Siyonizm Dosyası, Roger Garaudy (Sayfa 52)
Furkan Tunca, bir alıntı ekledi.
08 Mar 09:42 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yehûdîler, İngilizlerin himâyesi ve teşvîki ile Filistin topraklarında bir yehûdî devleti kurmak istiyorlardı. Bu tehlikeyi ve siyonistlerin fe’âliyyetlerini va arzûlarını da çok iyi bilen Abdülhamîd hân, Filistin toprağından yehûdîlere satılmamasını emr etdi. Dünyâ siyonizm teşkilâtının reîsi Theodor Herzl ve Haham Moşe Levi, sultân Abdülhamîdi ziyâret ederek, yehûdîler için toprak satmasını istediler. Sultânın cevâbı, (Dünyânın bütün devletleri ayağıma gelseler ve bütün hazînelerini dökseler, size bir karış yer vermem. Ecdâdımın kanlarıyla aldıkları ve bugüne kadar muhâfaza edilen bu vatan, para ile satılmaz), olmuşdur.

Yehûdîler, ittihât ve terakkî fırkası ile işbirliği yapdılar. Bütün şer güçler, sultâna karşı birleşdiler. 1327 [m. 1909] de tahtdan indirerek, bütün müslimânları öksüz bırakdılar. İttihât ve terakkînin başında bulunanlar, din düşmanlarını ve masonları devletin en yüksek mevkı’lerine getirdiler. Hattâ, Şeyh-ül-islâm yapdıkları Hayrullah ve Mûsâ Kâzım bile mason idi. Memleketi kana buladılar. Bu İngiliz uşaklarının sebeb oldukları, Balkan, Çanakkale, Rus ve Filistin cephelerinde, hâince, alçakca hâzırlanmış İngiliz plânları ile, Abdülhamîd hânın yetişdirmiş olduğu, dünyânın birinci kara ordusu yok edildi.

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 103)İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 103)
Meruşa Cesuroğlu, Davam'ı inceledi.
05 Mar 22:13 · Kitabı okudu · 12 günde

Her müslümanın okuması gereken bir kitap. Siyonizm ve emperyalizmi olabildiğince akıcı sade bir dille anlatmış. Erbakanın islam için yaptığı mücadeleyi okudukça hayran kaldım. Basiret ve feraset örneği “ erbakan “.. kesinlikle okumalısınız.

Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
27 Şub 18:25 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

1897'de Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl Siyonizm kongresinde bir "İsrail Devleti" projesini açıkça ilân etti.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 19)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 19)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 26 Şub 23:29 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Sultan Abdülhamîd Han'a muhâlif ne kadar mebus varsa İkinci Meşrutiyet devrinde mecliste idi. Fakat bunlar içinde bazıları vardı ki, onlar memleketin uçuruma doğru gittiğini farkediyorlardı. İttihat ve Terakki'nin ihânetlerini görenler, onların memleketi Yahudilere sattıklarını söyleyerek muhâlefet ediyorlardı. Meclis içi muhalefet ve meclis dışı muhalefet de İttihatçılara Masonluk ve dolayısıyla Siyonizme hizmet ettikleri için muhalefet ediyorlardı. Bu sebepledir ki komite ve meclis içinde ilk bölünmeler Mebus İsmail Hakkı Bey'in liderliğinde başlamıştı.
İsmail Hakkı Bey, 21 Subat 1910 târihinde Ahâli Fırkası'nı kurarak İttihat ve Terakki'ye karşı muhalefete başladı. Bu bölünmenin sebebi, iktidarı Siyonizm ve masonluğun kaplaması idi. Memleketi satmakta olduklarını gördükleri için, Şubat 1911'deki bütçe görüşmelerinde Gümülcine Mebusu İsmail Hakkı Bey kürsüden Siyonizm konusunu gündeme getirdi. Aynı günkü görüşmelerde kürsüye gelen Beyrut Mebusu Rıza Sâlih Bey ise şunları söyledi:

"Yahudiler devletlere mahsus bayrak ve aralarında kullanılmak üzere pul çıkardılar ve para bastılar. Museviler Filistin'de bir çok araziyi satın alıp koloniler haline getirmektedirler. İkiyüz bin nüfûsa yaklaştılar. Bu bölgenin ekonomisi tamamen ellerine geçmiştir!" diyerek Yahudilerin Filistin'e nasıl yerleştiklerini ve daha o zamandan itibaren kendilerine mahsus bayrak ve para bastırdıklarını ifâde ediyordu.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 54 - A.N. Ölçen, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Kuvvetler Ayırımı ve Siyasal İşkenceler, Ankara 1982, s. 49)Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Kolektif (Sayfa 54 - A.N. Ölçen, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Kuvvetler Ayırımı ve Siyasal İşkenceler, Ankara 1982, s. 49)
Mehmet Cuma ÖZTÜRK, bir alıntı ekledi.
19 Şub 11:49 · İnceledi

Filistin'in Dünya üzerinde bir sorun olarak ortaya çıkması Siyonizm ile bağlantılıdır.

Pazarlık, Vahdettin Engin (Sayfa 22 - Yeditepe Yayınları)Pazarlık, Vahdettin Engin (Sayfa 22 - Yeditepe Yayınları)
Eyüp, bir alıntı ekledi.
17 Şub 16:16 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Abdülhamidi anlamak , herşeyi anlamak olacaktır.
Dünya siyonizm teşkilatının reisi theodor herzl ve haham moşe levi ,Sultan ABDÜLHAMİTİ ziyaret ederek , yehudiler için toprak satmasını istediler . Sultanın cevabı , Dünyanın bütün devletleri ayağıma gelseler ve bütün hazinelerini dökseler , size bir karış yer vermem..

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 103 - Hakikat yayınevi)İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 103 - Hakikat yayınevi)

*bir gün suriye karışırsa bilesiniz ki hedef türkiye'dir.(1994)

*siyonizm öyle ustadır ki;kim? ben mi? ben hiç siyonizme hizmet edermiyim şarkısını söylete,söylete seni kendi ordusunda asker yapar da anlamazsın!
Necmettin Erbakan
Mekanın cennet olsun #savunanadam

Elzem Çelik, Sultan II. Abdülhamid Han'ı inceledi.
13 Şub 01:08 · Kitabı okudu · Puan vermedi

'Sultan Abdülhamid'i anlamak herşeyi anlamak olacaktır' diyen Üstad Necip Fazıl ne kadar isabetli söylemiş... Ah koca padişah ah.. Kızıl Sultan deyip de bu milleti sana düşman edenler tarihin affetmeyeceğini hesaba katmadı.. Bu kitap bana sadece Hamid Han'ın hayatını değil aynı zamanda siyonizm vb batılın askerlerini de tanıttı.. Tarihimizi bilmek adına herkesin okuması gereken okunduğunda günümüzde cereyan eden olaylara bakış açımızı değiştirecek çok kapsamlı bir eser..