• Halbuki çocuk eğitiminin en önemli iki konusundan biri, çocuğa, “zorda kaldığı sırada duygularını yönetmeyi” öğretmek. Bir diğeri de sosyal yaşama ait “davranış eğitimi” vermekti.
 • Oyun oynamak, ilkokul çağındaki çocukların temel ihtiyaçlarından biridir, Bu ihtiyacın giderilmemesi ya da kısıtlanması durumunda, toplumun çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmeleri gerçekleşemez.Çünkü çocuklar oyun içinde oynadıkları rollerin aracılığıyla ileriki yaşamları için deneyim kazanırlar.
  Bu hayal nitelikli deneyimler onların erken yaşlarda gerçek yaşam için uygun davranış biçimi geliştirmelerine yardımcı olur.
  Öte yandan, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çocuklar boş zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar, tablet, telefon, televizyon ile geçirmektedirler.Bu nedenle, temel ihtiyaçlarından biri olan oyuna yeterince zaman ayıramayan bu çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimleri sınırlı kalmaktadır.İleride bu çocukların sağlıksız toplumlar oluşturma olasılığı büyüktür.
 • 710 MİLYON TON PLASTİK ATIK

  Plastiklerin doğaya verdiği zararı
  engelleme yolunda adımlar atma-
  da çok yavaş kaldığımız bir gerçek.
  Bu konuda geçtiğimiz günlerde
  Science dergisinde yayımlanan bir
  makale konuyla ilgili çarpıcı so-
  nuçlar ortaya koydu. Araştırmaya
  göre, global çapta tüm ülkelerin
  dahil olduğu acil bir önlem planı
  hayata geçirilse bile, 2040 yılında
  gezegenimizi hala 710 milyon
  ton plastik atık kirletiyor olacak.
  Günümüzdeki önlemlerle ulaşıla-
  cak %7’lik orana göre plastik atık
  miktarının %80 oranında düşü-
  rüldüğü bu en iyi senaryoda bile
  durumun bu kadar ciddi olması,
  bu alanda insanlık olarak doğaya
  verdiğimiz zararın boyutlarını bir
  hayli iyi anlatıyor.
  8

  100 MİLYON YILLIK MİKROPLARI
  HAYATA DÖNDÜRMEK

  Jeomikrobiyologlar, deniz tabanında-
  ki 100 milyon yıllık tortulardan alınan
  örnekler içerisindeki mikropları hayata
  döndürerek ilgi çekici bir işe imza attı.
  Nature Communications’ta yayımlanan
  sonuçlara göre, milyonlarca yıl boyunca
  yaşam için son derece elverişsiz olan
  koşullar altında metabolik potansiyel-
  lerini korumaya başlayan bu bakteriler,
  besin desteği alır almaz üremeye baş-
  lamış. Geçmişte farklı bir araştırmada
  250 milyon yıllık bir bakteri komününün
  hayata döndürüldüğü açıklanmış, fakat
  kontaminasyon nedeniyle sonuçların
  güvenilir olmadığı düşünülmüştü. Bu
  çalışmada ise örneklerin kontamine ol-maması için her türlü önlemin alındığı
  belirtiliyor.
  11


  EVRENİN GERÇEK YAŞI
  NASA’nın 2013 gözlem-
  lerine göre günümüzde
  evrenin yaşı 13.77 milyar
  yıl olarak kabul ediliyor.
  The Astronomical Jour-
  nal’da yayımlanan yeni bir
  araştırmaya göre ise, ev-
  renimiz aslında çok daha
  genç. Uzaklığı bilinen 50
  galaksiden yola çıkarak 95
  farklı galaksinin uzaklıkla-
  rına dair ölçümler yapan
  bir modelin geliştirilme-
  siyle oluşturulan tahmine
  göre, evrenimizin 12.6 mil-
  yar yaşında olduğu düşü-
  nülüyor. Bu modele göre
  evrenin genişleme hızını
  veren Hubble Sabiti de-
  ğeri, megaparsek başına
  saniyede 67 km değil, 75.1
  km olarak ölçülüyor.
  10


  ÇERNOBİL’DEKİ MANTARLARLA
  ASTRONOTLARI KORUMAK
  Biorxiv’de ilk sonuçları yayımlanan
  bir araştırmada, Johns Hopkins
  ve Stanford üniversitelerinden
  araştırmacılar astronotları radyas-
  yondan koruyabilecek bir çözüm
  geliştirdiklerini duyurdular. Araş-
  tırmada, Çernobil Nükleer Santrali
  yakınlarında yetişen ve radyas-
  yonu emen bir mantar türü olan
  Cladosporium sphaerospermum,
  son derece ince bir tabaka halinde
  Uluslararası Uzay İstasyonu’na
  götürüldü. Mantarların, üzerlerine
  gelen kozmik ışınların %2’sini emdi-
  ği görüldü. Bu miktar astronotları
  olası bir Mars seyahatinde fazla
  korumayacak olsa da, kullanı-
  lan örneğin yalnızca 2 milimetre
  kalınlığında olduğunu belirtmek
  gerek. Mars seyahati için ise, 21 cm
  kalınlığında bir tabakanın yeterli
  olabileceği düşünülüyor.
  12

  Her istiridye
  günde 200 litre su filtre-
  leyebilir.
  22


  ..


  “Zihinsel gelişimde
  mutluluğun ve sevginin
  büyük payı olduğunu
  düşünüyorum. Sevginin
  dili müziktir. Müzik
  dinlerken de müzik
  yaparken de mutlu
  olursunuz. Zihinsel
  gelişimin yanı sıra zihinsel
  gerilememe için de
  müziğin yararlı bir dost
  olduğuna inanıyorum.”
  34


  RUSYA AŞIYI BULDU MU?

  Mevcut durumda pandeminin ulus-
  lararası ilişkilerde bir enstrüman haline
  gelmeye başladığını görüyoruz. En baş-
  ta ABD’nin Çin’i suçladığını ve köşeye
  sıkıştırmaya çalıştığını gördük. Şimdi
  de Rusya’nın dünyanın kurtarıcısı rolü-
  ne soyunması ile karşı karşıyayız. Işin
  siyasi tarafını bir kenara bırakırsak,
  Putin’in duyurduğu aşının ne kadar et-
  kili olduğunu görmek ve Dünya Sağlık
  Örgütünün yeni aşı için onayını bekle-
  mek, bu konuda sağduyulu bir davranış
  olacaktır. Henüz sevinmek için maalesef
  çok erken.
  43

  Doktorlar insanlara zarar vermemek için yemin ediyor,
  hastane mimarları da aynı şeyi yapsa iyi olmaz mı?
  73

  odalarında bitki olan cerrahi hastalarının
  tansiyonu daha düşük seyrediyor, daha az ağrı ve kaygı
  rapor ediliyor ve bitkisiz odalardakilere göre daha az ağrı
  kesici kullanıyorlar.
  73

  baş ağrınızı dindiren aspirin söğüt ağacı kabuğunda keşfedilen bir maddeden elde edildi.
  78

  Bugün hayatta olan her bir bireye karşılık okyanuslarda yaşayan mikropların toplam
  ağırlığı 35 Afrika filine eşdeğerdir.
  79

  Dünya genelinde üretilen antibiyotiklerin
  hemen hemen yarısı, enfeksiyonun
  önlenmesi ve büyüme hızının artırılması için
  gıda endüstrisindeki hayvanlarda
  kullanılıyor.
  79

  1997 ve 2010 yılları arasında
  ABD’de, gırtlak iltihabı
  vakalarının yalnızca yüzde
  10’una bakteriler yol açmışsa
  da yüzde 60’ı antibiyotiklerle
  tedavi edildi ve bunun maliyeti
  500 milyon dolar oldu.
  79

  aldınız her nefeste yaklaşık on mantar sporunu soluduğunuzu biliyor muydunuz?
  83

  1980’lerin ortalarında,
  mikolog ve mantar ürünleri
  üreticisi Paul Stamets,
  kendi bal arılarının,
  bir yığın odun parçası
  arasında oluşan mantar
  miselyumundan yayılan sıvı
  damlacıklarını yudumladığını
  fark etti. Yıllar boyunca
  arıların şeker topladığını
  zannettiyse de sonradan
  aklına arıların ilaç topluyor
  olabileceği geldi. Stamets,
  Washington Üniversitesindeki
  araştırmacılarla birlikte,
  kav mantarından (Fomes
  fomentarius) ve reishi
  mantarından (Ganoderma
  lucidum) elde edilen bir özle
  beslenen arıların, başta ölümcül
  deforme kanat virüsü olmak
  üzere, virüs yükünde anlamlı bir
  azalma görüldüğünü saptadı.
  Araştırmacılar, mantarlardan
  elde edilen özlerin, bu virüslerle
  savaşması için arıların doğal
  bağışıklık sistemine mi yardım
  ettiğini yoksa virüsü mü
  öldürdüğünü henüz kesin olarak
  saptayamadı fakat sürmekte
  olan çalışmalar bu sorunun
  yanıtını verecek. Kim bilir belki
  de yakında ağaçlara astığımız
  kuş evlerinin yanı sıra arılara
  da birer yuva yapıp beslemeye
  başlarız.
  87

  UTANINCA YÜZÜMÜZÜN
  KIZARMASININ SEBEBİ NEDİR?

  Bugüne kadar insanlar dışında
  utanma ifadesi gösteren bir
  hayvan türüne rastlanılamadı.
  Hatta Charles Darwin, utanç-
  tan kızarmayla alakalı olarak
  “en garip ve en insana özgü yüz
  ifadesi” olduğunu söylüyordu.
  Utançtan kızarmak yalan
  söylemeyi zorlaştırdığı için,
  bir dezavantaj gibi görünüyor.
  Ancak 2009 tarihli bir araştır-
  maya göre, birileri bize ihanet
  ettiklerinde yüzleri kızarıyorsa,
  onlara ikinci bir şans vermeye
  daha meyilli oluyoruz. Çünkü
  bu yüz kızarması, bize karşı-
  mızdaki insanın yaptığı hata
  yüzünden gerçekten sorum-
  luluk hissettiğini, bu nedenle
  empati sahibi biri olduğunu
  gösteriyor. Bunu doğrular
  şekilde, psikopatların yüzlerinin
  utançtan kızarmadığı biliniyor.
  Sosyal varlıklar olduğumuz için
  de, empati kurabildiğini göster-
  mek ve bunu yüz kızarması gibi
  hızlı bir yolla aktarmak, önemli
  bir avantaj
  98

  KENDİMİZİ KAŞIMAK NEDEN
  KEYİF VERİR?

  Fonksiyonel manyetik
  rezonans görüntüleme
  (fMRG) tekniğiyle yü-
  rütülen çalışmalarda
  kaşımanın beyinde haz
  ve ödül mekanizmaları
  harekete geçirdiği göz-
  lemlenmiş. Bu etkinin
  en yüksek olduğu an-
  ların ise ise kendimizi
  kaşıdığımız, özellikle
  de çok fazla kaşınan
  bir vücut bölgemizi ka-
  şıdığımız anlar olduğu
  görülmüş. Fakat bu
  haz hissinin nedeni, sa-
  nılanın aksine endorfin
  salgılanmasıyla alakalı
  değil.
  Mekanizmanın
  evrimleşmesinin
  nedeni olaraksa cilt parazit-
  lerimizi uzaklaştırmamız için
  beynimizin bizi bir nevi teşvik
  etmeye çalışması görülüyor.
  Tüm kanıtlar bu eylemin çok
  ilkel bir tepki olduğu yönünde,
  çünkü balıklar dahil bütün
  omurgalılar kendilerini kaşı-
  yorlar.
  98
 • Öyle inanıyorum ki sevgi ve evlilik konusunda içten bir özveri için en iyi güvence, eşlerin evlilikten önce cinsel ilişkide bulunmamış olmalarıdır. Benim gözlemlediğim kadarıyla, erkeklerin çoğunluğu evlenecekleri kadınların evlilikten önce kendileriyle birlikte olmaya yanaşmalarını içten içe hoş karşılamamakta, bazen bunu bir hafiflik belirtisi sayıp yakışıksız bir davranış olarak görmektedir. Kaldı ki uygarlığımızın bugünkü durumunda evlilikten önce cinsel ilişkide bulunmaları kızlar için ağır bir yük oluşturur. Beri yandan, evliliğin ileriye yönelik bir güven duygusundan değil korkudan gerçekleştirilmesi büyük bir hatadır. Güven duygusunun işbirliğinin bir yönü olduğunu, eşlerini korku yoluyla seçen erkek ve kadınların gerçek bir evliliği amaçlamadıklarını bilmekteyiz. Evlenecekleri eşleri, içkiye düşkün kişiler, kültürel ve sosyal konum bakımından kendilerinden çok aşağı düzeydeki kimseler arasından seçen kadın ve erkekler için de aynı şey söylenebilir. Bu gibileri sevgi ve evlilikten korkan, eşlerine tepeden bakacak bir konum yaratmaya çalışan insanlardır.
 • Şiddet uygulayan erkekler hasta değildir, bu toplumun insanlarıdır ve bu erkekler işçisinden doktoruna, mimarından milletvekiline kadar varan geniş bir yelpazeyi içermektedir. Erkekler, Scully’nin de vurguladığı gibi, kendi kurgularını gerçekliğin kendisiymiş gibi göstermekte, şiddeti anormal bir davranış biçimi olarak kabul etmemektedir, bu da bize normal ve doğal olarak tanıtılmaya çalışılan erkeklik rollerinin ne kadar sorgulanmaya muhtaç olduğunu kanıtlar. Şiddet, insan doğasında var olan bir eylem türü değildir, aksine, şiddet, insanlara sistematik olarak öğretilmekte ve toplumsallaşma sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelerek ödüllendirilmektedir, bu da şiddetin “sosyal bir davranış biçimi” olarak kabul gördüğünü kanıtlayan önemli bir delildir.
 • Sosyopat : sosyal davranış bozukluğu olan , toplumsal tehlike arz eden, ruhsal bozukluğu olan kişi anlamındadır...
 • 224 syf.
  ·2 günde·10/10
  Prof. Dr. Selçuk Şirin, Newyork Üniversitesi'nde davranış bilimi ve istatistik dersleri veren, eğitimden siyasete geniş bir alanda bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Odtü'den lisans, State Üniversitesinde yüksek lisans ve Boston College'den doktora derecesi alan Selçuk Şirin'in 70'i aşkın akedemik yayını bulunmaktadır. Eğitim, öğretmenlik, araştırma alanında birçok ödül almış, kendini kanıtlamış, ülkesiyle bağlarını koparmamış çok önemli bir kişidir. Eğitimciler ve ebeveynlerin mutlaka tanımasını tavsiye ederim.

  Çocukların ve gençlerin başarısı, mutluluğu, geleceği; birçok ebeveynin, egitimcinin temennisi. Fakat bir türlü atılım göstermeyen, gittikçe her şeyin kötüleştiği bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bunu felaket tellalı olarak, ülkemi kötülemek için söylemiyorum. Bizzat devletin yayınladığı Tüik verilerine, OECD raporuna, PİSA sonuçlarında sıralamanın gittikçe daha da düşmesine dayanarak söylüyorum. Eğitime milyonlarca kaynak harcarken, durumumuz neden böyle diye hiç kendinize sordunuz mu?

  Siz de ülkenizin, evlatlarınızın, gençlerinizin yarınlarını dert ediniyorsanız; somut, bilimsel, istatiksel verilere dayayarak sorunların tespitini yapalım ve ayakları yere sağlam çözümleri uygulayalım. Eğer gelişim istiyorsak yapacağımız en büyük yatırım, çocukların doğasını zenginleştirmekten, onların gerçekliğine uygun davranışlar sergilemekten geçer. O halde bize yol gösterecek olan bu kitapta nelerden bahsediliyor onu konuşalım biraz.

  Bebeklik, erken çocukluk, okul, ergenlik dönemleri mercek altına alınıyor. Hangi yaş aralığında neler yapacağınız, nasıl olanaklar oluşturacağınız, kesinlikle neler yapmamanız gerektiği; sağlıklı zihinsel, duygusal, sosyal gelişim için atılacak küçük adımlarla nasıl büyük etkilerin ortaya çıktığı; başarıda hayati derecede önem taşıyan duygu eğitimi, benlik faktörü gibi etkenlerin incelenmesi, öğrenme kaybını önlemek için yapılması gerekenler, velilerin okuldan talep etmesi gereken temel beceriler; otoriter, demokratik, serbest, ihmalkâr ebeveynlik modelleri; bunların başarıya olan etkisi, babaların çocuk gelişimindeki rolü; eğitim sisteminde yapılacak küçük değişimlerin, başarıda ivme oluşturacak yansımaları, okul öncesi eğitime birçok gelişmiş ülkede neden çok önem atfedildiği, bu eksikliğin bizde oluşturduğu tahribat, bu tahribatı gidermek için çözüm yolları, zengin ve fakir arasındaki eğitim farkını azaltmak için atılacak adımlar, ekran bağımlılığı, çocuğa sorumluluk kazandırma, üniversite tercihinde dikkat edilmesi gereken hususlar; okul ödevlerinin başarıya etkisi, daha doğrusu etkisizliği gibi birçok şey hakkında dolu dolu bilgi edineceksiniz. Ama bunu yaparken tamamen bilimsel verilere dayanarak yapılmış, 20 senelik bir tecrübenin immiğinden geçen bilgiler bunlar. Sunulan her şey kanıta, veriye, senelerce eğitim üzerine yapılan deneylere, farklı ülkeler tarafından yürütülen çok büyük araştırma projelerine dayanarak sunuluyor. Ailelerin ve eğitimcilerin bu kitabı okumasını, çevresine anlatmasını, yaymasını, bir kişi bile olsa değişime ayak uydurmasını tavsiye ederim. Mutlaka okunması gereken enlerimden oldu. Okuyun, okutturun.