Okur
“Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.” Aliya İzzetbegoviç Srebrenitsa katliamı.
1
24
Srebrenitsa Katliamı...
"Çoçukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne.." denildiği yerdir... 11/07/1995
19
SREBRENİSTA SOYKIRIMI
Nedir Bu Srebrenista Katliamı —Tarihsel sayfaları karıştırmaya başladığınızda hep bir takım askerlerin ve yöneticilerin başarısını,başarısızlığını ya da devletlerin kuruluş ,çöküş aşamalarını görürsünüz.Başarıda da başarısızlıkta da ölümlerin hep en suçsuzları,masumları bulduğu gerçeğini aklımızdan silemeyiz. —Bugün olabildiğince objektif olarak; bize sürekli olarak adalet,insanlık ,özgürlük timsali gösterilen Avrupa’nın aslında en içsel yanını ,en karanlık yanını göstermiş olmayı da hedefliyoruz.Ve bu yazıyı Milliyetçi ve Müslüman Kardeşliğinden uzak olarak ancak insanların Temel Özgürlüklerine ,Yaşama,Düşünme,Paylaşma,İnanma haklarına saygı duyarak yazacağımızı belirtmek isteriz. —Srebrenista Katliamı; 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya İç Savaşı’nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu’nun Srebrenista’ya karşı giriştiği “Krivaya 95 Harekatı”esnasında Temmuz 1995’ te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı’nın Bosna-Hersek Srebrenista kentinde General “ratko miladic”komutasında ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp Ordusu tarafından gerçekleştirilmiş ve BM Srebrenista’yı -GÜVENLİ BÖLGE İLAN ETMESİ- ve 400 silahlı Hollanda gücünün sözde durduramadığı katliamdır… —Coğrafi konumu itibarıyla Srebrenista,Bosna Hersek’in doğusunda,Drina Nehri ile Sırbistan sınırına yakın bir konumdadır.Bu önemli şehir bu yüzden Bosnalı Sırp Birlikleriyle Yugoslavya Federal Ordusu’nun öncelikli hedefleri arasındaydı. Dolayısıyla 1992’nin baharında Bosna-Hersek’e saldırıya geçen Bosna Sırp Cumhuriyeti askerleri ve Yugoslavya Ordusu, Doğu Bosna’nın birçok yerleşim birimini, bu arada Srebrenitsa’yı da işgal etmişler ve 100.000 Boşnak’ı evlerinden kovmuşlardır. —Fakat eski polis şefi ve özel kuvvetler mensubu olan NASER ORİÇ’in komutasındaki Boşnakların yerel savunma kuvvetleri Sırpları mağlup etmiş ve 1992’nin Mayıs’ında Srebrenitsa’yı kurtarmayı başarmıştır.Fakat NASER ORİÇ’in komutası altında vatanları için mücadele eden bu kahraman Boşnaklar, Batı kamuoyunda ‘radikal islamcılar’ olarak takdim edilmişlerdir. —1993’ün ilk günlerinde yeniden taarruza geçen Bosna Sırp Ordusu’yla Yugoslavya Federal Ordusu, Kamenitsa, Nova Kasaba, Konyeviç Polye ve Tserska kasabalarını işgal etmişti. Böylece Srebrenitsa ile Jepa arasındaki bağ kesilmiş ve ‘özgür bölge’ 900 km2’den 150 km2’ye daralmıştı. Sırpların saldırıları ve vahşetlerinden korkarak yakın bölgelerden kaçan Boşnaklar Srebrenitsa’yla etrafına sığınmıştı. Bu sebeple kasabanın nüfusu 60.000’e çıkmıştı. Sırp kuvvetleri, Srebrenitsa’yı kuşatmış, Müslümanların diğer yerlerle irtibatını kesmiş ve buradaki halkı adeta rehin olarak tutmuşlardı. ——Devamını Bugün İçinde Göndericeğiz Sıkılmayın Diye Böyle Karar Aldık——
3
85
S.A.
bir alıntı ekledi.
11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı
“Savaş kanlı çizmeleriyle insanları kırk yıl çiğneyip ezebilir, onları öldürebilir, her şeyi yakıp yıkabilirdi ama, insan denen varlığa baş eğdiremez, değerini düşürüp onu gerçek anlamda mağlup edemezdi.”
30
Srebrenitsa Katliamı
Savaş bittiğinde düşmanın ne yaptığı önemlidir ancak dostların savaş sırasında ve sonrasındaki eylemleri de çok önemlidir. Medeniyet dediğimizde mangalda kül bırakmazsınız ancak iş kendi kirli tarihinizle yüzleşmeye gelince alzeimer taklidi yapmaktan kaçınmıyorsunuz. Unutmayalım batının neresinden bakarsak bakalım biz doğuda kalmaktayız. Gereksiz komplekslere girip kendimizi yıpratmayalım.
2