• Fuat da sordu, Şükrü Paşa da: Hayat nedir? Fuat'a bu soru abestir, dedim. Abestir, abestir... İnsan bunu niye sormalı? Kitap okuyanlar sorar, akılları karışanlar sorar! Zeynep Teyze hiç soruyor mu? Yaşıyor. Ben de yaşıyorum.
 • KİTAP ÖNERİSİ
  İttihat ve Terakki Fırkası'nın Katibi Umumisi Şükrü Bleda'nın anıları... İttihat ve Terakki'nin çalışmaları, Ermeni meselesi... İttihatçıların yurt dışına sürgün edilişi... Talat Paşa'nın öldürülüşü... Mithat Şükrü Bleda'nın İzmir suikast girişimi sonrası tutuklanması... Önemli bir eser okunmalı...
 • Gün olmuş bir Ermeni tedhişçinin kurşunu ile vurulacağımı düşünmüştüm; gün olmuş, karanlık zindanlara atılacağımı aklıma getirmiştim ama Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlık ettiği bir Cumhuriyet idaresinde siyasi suçlu olarak hapsedileceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Hele itham edildiğim menfur bir suikast zanlısı olarak hapishane köşelerine atılmak gücüme gitmişti...
 • "Edirne'nin taşları,
  Şükrü Paşa başları
  Edirne'yi vermeyiz,
  Türk yazıyor destanı..."

  Sıkışınca herkes "Türk" diyordu. Sonra unutup "Osmanlı, oluveriyorlardı.
  Bekir Büyükarkın
  Sayfa 350 - Ötüken Neşriyat
 • Ey Benito Mussolini! Ey gayet yüce,
  italyanlar başvekili muhterem Duçe!
  Duydum ki, yelkenleri edip de fora
  Gelecekmiş orduların yeşil Bosfora.
  Buyursunlar... Bizim için savaş düğündür;
  Din Arab'ın, hukuk sizin, harp Türklüğündür.
  Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa
  Türk eri de öyle gider kanlı savaşa.
  Hem karadan, hem denizden ordular indir!
  Çarpışalım, en doğru söz süngülerindir!
  Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak!
  Şaheserler süngülerle yazılır ancak!
  Çağrı Beğle Tuğrul Beğ'in kurdugu devlet
  italyali melezlerden üstündür elbet;
  Bizim eski uşakları alda yanına
  Balkanlardan doğru yürü er meydanına;

  Çelik zırhlı kartalları göklere saldır...
  Fakat zafer sizin için söz ve masaldır...
  Dirilerek başınıza geçse de Sezar
  Yine olur Anadolu size bir mezar.
  Belki fazla bel bağladın şimal komşuna,
  Biz güleriz Cermenliğin kudurusuna,
  Tanıyoruz Atila'dan beri Cermeni,
  Farklı midir Prusyalı yahut Ermeni?
  Senin dostun Cermanyaya biz Nemse deriz,
  Bir gün yine Beç önünde düğün ederiz.

  Söyle, kara gömlekliler etmesin keder;
  Ölüm-dirim savaş bir gun mukadder!
  Gerçi bugun eskisinden daha cok diksin;
  Fakat yine biz Osmanlı , sen Venediksin!
  Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,
  Hayal bütün insanlarda olan bir haldir.
  Bu hayaller zamanları hızla aşmalı,
  Gök Türklerle Romalılar karşılaşmalı !
  Görmüyorsan gönlümüzün içini, körsün!
  Kılıçlarımız kınlarından çıkmaya görsün!
  Top sesleri, bomba sesi bize saz gelir;
  17'ye karşı 44 milyon az gelir.
  Arnavudu yendim diye kendini avut,
  Yiğit Türkle bir olur mu soysuz Arnavut?

  Kayalara çarpmalıdır korkunç türküler!
  Dalmalıdır gövdelere çelik süngüler!
  Sert dipçikler ezmelidir nice başları !
  Ecel kuşu ayırmalı arkadaşları!
  En yiğitler serilmeli en önce yere!
  Kızıl kanlar yerde taşıp olmalı dere!
  Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister!
  Büyük devlet kurmak icin büyük kan ister.

  Damarında var mı senin böyle bol kanın?
  Türkün kanı bir eşidir lavlı volkanın!
  Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,
  Kurulacak yeni Roma boş bir hayaldir,
  Karşısında olmasaydı şanlı "Türk Budun"
  Belki gerçek olacaktı bir gün umudun.

  İnsan oğlu ümitlerle dolup taşmalı,
  Aryalarla Turanlılar karşılaşmalı.
  Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır;
  Hız verecek biricik şey ona savaştır!
  Keskin olur likörlerden ayranla kımız,
  Karnera'yı yere serer Tekirdağlımız.
  Yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru
  Makarnadan kuvvetlidir yine bulguru...
  Biz güleriz Façyolarin felsefesine,
  Dayanır mı kırkı bir tek Türk efesine?
  Bizim yanık Fuzuli'miz engin bir deniz!
  Karşısında bir göl kalır sizin Dante'niz!
  Bizler ulu bir çınarız, sizler sarmaşık!
  'General'ler 'Paşa' larla atamaz aşık!..

  Ey İtalyan başvekili! Ey Mussolini!
  İki ırkın kabarmalı asırlık kini...
  Hesabını göreceğiz elbette yarın
  Yedi yüzlü, yedi dilli İtalyanların!

  Irkınızı hiçe saydı Hazreti Fatih.
  Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih
  Ne Venedik kalacakti, ne Floransa...
  Hos geldiniz diyecekti bize Fransa!
  Haydi, hamle kafirindir... ilk önce sen gel
  Ecel ile zaman bize olmadan engel!
  Burda tanklar yürümezse etme çok tasa;
  Süngülerle çarpışmadır savaşta yasa.
  Olma böyle sinsi çakal, yahut engerek!
  Bozkurt gibi, kartal gibi döğüşmek gerek!

  Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!
  Atila'nın ateşi var içimizde!
  Kanije'nin gazileri daha dipdiri!
  sınırdadır Pilevne'nin kırk bin askeri!
  Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbet!
  Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!
  Şehitlerden elli milyon bekcisi olan
  Aşılmaz bir kayadır bu ebedi Vatan!
 • -Akif gibi bir vatanseveri polis niçin takib ediyor hocam?

  -Akif, Millî Mücadele hareketine, İstanbul’dan gizlice çıkarak katılırken yanında Trabzon’lu Ali Şükrü Bey de vardı. Ali Şükrü Beyle yakın arkadaştılar. Ali Şükrü Bey, daha sonra Trabzon Milletvekili seçildi. Birinci BMM.mizin muhalif milletvekillerindendi. Atatürk’ün Muhafız Alayı Kumandanı Topal Osman Ağa, (ki o da devletimize-milletimize çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan bir kahraman adamdır.) Ali Şükrü Beyi öldürdü. Bir askerî birliğimiz de köşkü basarak Topal Osman Ağayı öldürdü. Atatürk, Birinci Büyük Millet Meclisini bir yıl önce feshetti. Akif o Mecliste Burdur Milletvekiliydi. İkinci Meclise seçilemedi. Üstelik Ali Şükrü Beyin arkadaşı olduğu için polis takibine alındı. işsiz-güçsüz kaldı. Mısır Hıdivlerinden Abbas Halim Paşa Akif’i çok seviyordu. Onu alıp Mısır’a götürdü. Akif Mısır’da El-Ezher Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsünde hocalık yaparak çoluk çocuğunun geçimini sağladı. Adamcağız Mısır’a gittiği zaman Türkiye’de şapka inkılâbı daha yapılmamıştı.
 • Edirne'de Sükrü Paşa bekliyor nöbet!
  Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!
  Şehitlerden elli milyon bekçisi olan
  Aşılmaz bir kayadır bu ebedi Vatan!

  ~1940