Ne araplık ne Türklük kalacak aç gözünü,
dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü.
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikri kavmiyeti şeytan mı soktu sizin beyninize?
Mehmet Akif ERSOY

Cezmi şeker, bir alıntı ekledi.
Dün 03:07

"...M. Kemal'in sözleri de ikonolojikleşmiştir. Kimi sözleri zaten standart kaligrafilerle resmi ideolojinin görsel söyleminin de bir unsuru olmuştur. Hemen her duruma, her meşrebe uygun bir Atatürk sözü buluşturulabilir. Peki, sürekli tekrarlanarak ve meşrulaştırıcı işlev görerek mitosu yeniden üretmenin ötesinde, M. Kemal'in sözlerinin içeriğinde ne buluruz? M. Kemal'in yazıp söylediklerinin siyasi-ideolojik anlamı nedir?

İki temel kaynak var elimizde: M. Kemal'in 1927'de yazıp Meclis'te okuduğu Nutuk ile, çeşitli konuşma ve açıklamalarını bir araya getiren Söylev ve Demeçler. (Bunlar arasında zaman zaman -peygamber hadislerindeki sahihlik meselesindeki gibi- gerçek olup olmadığı tartışılan sözler de bulunur.)

Birçok Kemalist yazar Nutuk'a topyekun temel eser olarak bakar, eşsiz bir politik hikmet kitabı sayarlar - kimileri Türklük için taşıdığı tarihsel önemi açısından onu Bilge Kağan'ın yazıtlarına benzetir. Oysa Nutuk, bir iç siyasi hesaplaşma metnidir. Parti içi ve dışı muhalefetin tasfiyesinin tamamlandığı, tek parti rejiminin inşasına girişildiği evrede, mutlak iktidarı tescilleyen bir meydan okuma niteliği taşır. M. Kemal burada Milli Mücadele sürecini, bütün diğer failleri 'harcamaya' veya en azından ikincilleştirmeye özel bir önem vererek anlatır; Ali Fuat Cebesoy'un (1882-1968) tabiriyle "apotrlarım" [havarilerini] eleyerek kendi liderlik anlatısını kurar. Bu konjonktürel işlevinden ötürü Nutuh'un 1938-50 arası tekrar basılmasına gerek duyulmamış, 1950'den sonra da uzun süre 'kutsal kitap' muamelesi görmemiştir. Nutuk'u 'büyüten', yine askeri darbelerdir. Özellikle 12 Eylül 1980'den sonra Nutuk, bütün "izm"leri fuzuli kılacak bir bilgelik pınarı mertebesine oturtulur. (l 990'lardan sonra, M. Kemal'in yaşamında ve Nutuk'ta 19 sayısının tekrarlarını, katlarım ve zorlama hesaplarla elde edilen tezahürlerini işleyen ezoterik tefsirler de çıkacaktır.) Nutuk'un bu dönemde de çok okunduğunu söylemek zordur, daha ziyade zikri geçer, o da bir ikonolojik malzemedir..."

Cereyanlar, Tanıl BoraCereyanlar, Tanıl Bora
Bülent Karakuş, Bozkurtların Ölümü'ü inceledi.
19 May 18:19 · Kitabı okudu · 10 günde · 10/10 puan

Bozkurtların Ölümü-Hüseyin Nihal Atsız

Öncelikle bu tarihi romanı 19 Mayıs'ta, Kür Şad'ın yaptığı ihtilalden 1379 yıl sonra okuyup vakanın ehli olmaktan kıvanç duyuyorum.Kür Şad, Yamtar, Böğü Alp... ve niceleri Nihal Atsızın kaleminden Türklük şuurunun zirvesi, her Türkün mutlaka ama mutlaka okuması gereken Türk-Çin ve Göktürk Kağanlığındaki yaşananlar, üzüntüler.Kişioğlu'nun rüyasına bile akseden yaşanmışlıklar, doyulmaz bir edebiyat şaheseri.

Aykan, bir alıntı ekledi.
19 May 15:03 · Kitabı okudu · 9/10 puan

'' Batı uygarlık ve tekniği Türklüğün yükselmesi için, Türklük şuuru ile yoğrularak alınacaktır. Atatürk'ün Batılılaşma'daki temel ilkesi budur.

Türgen - Sayı 1, Kolektif (Sayfa 6)Türgen - Sayı 1, Kolektif (Sayfa 6)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
Bir haber dolaşır semada pulpul; 
Kılınçlar bilensin akın var Çin’e.
Yiğitler at sürer düşman içine; 
Tarihe hükmeden bir ses duyulur:
- Vur! TÜRKLÜK aşkına vur!

Yüklenir bir ülke oymak ve avul, 
Sel olur ordular, batıya akar.
Uçar elden-ele bozkurtlu bayraklar.
Emreder bir başbuğ, sade ve vakur:
- Vur! BAYRAK aşkına vur!

Karışır top sesi, nal sesi, davul..
Çağdan çağa çığır açar gemiler.
Bir hâkan atını denize sürer
Ve der ki: “Yıkılsın Bizans’ı koruyan sur, ”
- Vur! FETİH aşkına vur!

Parçalanmak istenir bir ülke, Anadolu’dur:
Şahlanır bir anda bin yıllık hınçlar; 
Eser poyraz poyraz eğri kılınçlar, 
Kütahya düzünde kelle savrulur...
- Vur! TOPRAK aşkına vur!

Ya... işte tarihin böyledir oğul! 
Geçmişten hız alsın geleceğin de..
Göster Türklüğünü tunç bileğinle! 
Bu dine, bu ırka ve bu toprağa
Sataşmak isterse herhangi gavur:
- Vur! ALLAH aşkına vur
Abdürrahim Karakoç -Vur Emri-

Yusuf İslam, bir alıntı ekledi.
18 May 17:11 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Peçevî buralarda, at üzerinde dolaşır, tepenin yüksek bir noktasından, külrenk ufuklara kadar uzanan yeşil ovalara gözlerini diker, Kanunî Süleyman’nın altın toplar ve tuğlarla parlıyan otağını,etrafında levendarie at oynatan alaybeylerini, tolgalı ve; kepenkli serhad beylerini, gözünün önüne getirir, türklük hissi ile vecde gelir,eski muharebelerin hatıralarını dimağında yaşatırdı.

Peçevi, Ahmed Refik (Sayfa 5)Peçevi, Ahmed Refik (Sayfa 5)

Albert Sorel
Dünyada henüz keşfedilmemiş iki şey var: Coğrafyada kutup, tarihte Türklük.

Ömer Tetik, bir alıntı ekledi.
13 May 03:04 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

“Babam, Süleyman Şah değil, Şeyh Süleyman Gündüz’dür. Fars lakabı takıp saymayasın. Bizde bir İslamlık, bir de Türklük adı vardır. Gün olur alplığı konuşulur, ‘Gündüz Alp’ denilir; gün olur şeyhliği aranır, ‘Şeyh Süleyman’ denilir. Gayrısına lüzum yoktur.”

Kor Kurt, Selman Kayabaşı (Sayfa 57)Kor Kurt, Selman Kayabaşı (Sayfa 57)

Kırım , ata yurdu kırım. Kırım' demek Ismail Gaspirali , Cengiz Dağcı demek. Kırım demek acı ve tüm acıya rağmen özgürlük mücadelesi demek. Kırım demek Türklük demek. Bi zamanlar Kırım da , Bosna'da, Kosova'da ,Çeçenistan'da emperyalist güçlere karşı mücadele eden kahraman soydaşlarimiz ve dindaşlarımız diğer yanda Ülkem de beş kuruş vergi vermeden , milyarlarca dolar harcanmasına rağmen ne bu ülkenin değerlerine saygısı ne de vefası olan Suriyeliler. Suriyeli düşmanı değilim asla olamamda. Amma velakin benim kardeşlerim Bosna'da bi zamanlar soykırıma uğrarken ve onlar o toprakları için canla başla mücadele ederken , topraklarindan korkakça kaçıp ülkeme sığınan suriyelerin gününü keyf edip, gece gündüz eglenmesi zoruma gidiyor. Allah kimseyi yurdundan etmesin. Bu ülkede düşmana esir olmaktansa ölmeyi tercih eden bi milletin ferdi olduğu içinde gurur duyuyorum.