Muhammed Ali Kurnaz, bir alıntı ekledi.
21 Mar 13:50

“Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş, nem, zaman ve içindekiler.”

Bugünkü Dünyaya Bakış, Paul ValeryBugünkü Dünyaya Bakış, Paul Valery
Ezgi Sezgin, bir alıntı ekledi.
20 Mar 16:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Chopin'in müzik tümceleri ne kadar yalındır! Bunlar, kendisinden önce hiçbir bestecinin yaptıklarıyla kıyaslanamaz. O besteciler (Bach'ı gene de bunlardan ayrı tutuyorum) bir heyecandan yola çıkıp daha sonra bu heyecanı dile getirmek için sözcükler arayan şairlere benzer.Oysa Chopin tam tersine sözcüklerden yola çıkan Paul Valery'nin yaptığı gibi, mükemmel bir sanatçı olarak notalardan yola çıkar (aslında ''doğaçlama'' yaptığının söylenmesine yol açan bir unsur da budur); ama Valery'den fazlası şudur: Görkemlilik düzeyine çıkarttığı bu çok basit veriyi,hemen, tam anlamıyla insani bir duyguyla doldurur.

Chopin Üzerine Notlar, André Gide (Sayfa 28)Chopin Üzerine Notlar, André Gide (Sayfa 28)
bayan limon kekiği, Nadja'yı inceledi.
16 Mar 21:49 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Gerçeküstücülüğün temel metinlerinden biri olarak kabul edilen yaşanılan olayların düşsel bir düzlemde anlatıldığı Andre Breton kitabıdır Nadja. Gizemli bir kitaptır. Bazen sanki aynı sayfayı okuyor gibi olurken kendinize geliveriyorsunuz. Belki de fotoğraflar yakalayıveriyor okuru.. Nadja bir insanın kafasında kolaylıkla belirebilecek bir imge değil. Yoksa sürreal bir varlık mıdır Nadja?


Kitaptan Alıntı


" ...gözyaşlarıyla ıslanan bir parmağımla huzura dokunmak istiyorum ben... "


" ... Güzellik, ya İHTİLAÇLI bir güzellik olacak ya da hiç olmayacak. "ÖNDEYİŞ (Gecikmeli Mesaj) 


Bu kitabın başından sonuna, yazmak eylemi, dahası her türden kitap yayımlamak eylemi, böbürlenmeyle, kendini ağırdan satmayla bir tutulmuşken, yazarının bunca yıl sonra kitabın biçiminde bir nebze de olsa iyileştirme yapmak isteyerek göze hoş görünmeye çalışması karşısında ne düşünülür sonra! Ne var ki, bu iş sırasında, kitabın duygusal yelpazeye dair olan, tümüyle ona bel bağlayan yanıyla işin temeli de bu zaten birbirlerine belirli bir şekilde eklemlenmiş ufak tefek olayların, olabildiğince insan kişiliğini karıştırmadan, günü gününe ilişkisinde kabul edilebilir olanla olmayanı birbirinden iyi ayırmak gerekir. (Gel de Lequier'nin gürgen yaprağını anma şimdi!) Bir heyecan halinin ifadesini şimdiki zamanda yaşayamamak yüzünden, uzaktan rötuşlama girişimi çatlak seslerle ve başarısızlıkla sonuçlanırsa da (kendisini yiyip bitiren bir kesinlik kaygısıyla "eski dizelerini" yeniden gözden geçirmeye koyulan Valery'de yeterince görülür bu), sözcükler, ifadeler arasında biraz daha tutarlılık, öte yanda biraz akıcılık elde etme isteği de yasak değildir ya! Eserin boyun eğdiği başlıca iki "antiedebi" zorunluluk nedeniyle, Nadja'da da özellikle söz konusu olabilir bu: Fotoğraf bolluğunun amacının her türlü betimlemeyi -bu konu, Gerçeküstücü Manifesto'da, faydasızlığından ötürü mahkum edilmişti- saf dışı etmesi gibi, anlatı için benimsenen üslup da, tıbbi gözlemleme dilinden, öncelikle de nöropsikiyatrik gözlemleme dilinden kopya edilmiştir; bu yöntem, gerek hastanın muayenesinden, gerekse sorulan sorulara alınan yanıtlardan herhangi bir iz kaçırmadan ,bunları, üslupta en ufak bir düzeltme ve iyileştirmenin dolambaçlarına da kapılmaksızın rapor etmektir. Kitapta yol alındıkça gözlemlenecektir ki, "canlı olarak yakalanan" belgede hiçbir değişiklik yapmamaya özen gösterme kararlılığı, Nadja kişiliğine olduğu gibi, üçüncü şahıslara ve kendime de uygulanmıştır. Böylesi bir yazının, bu istemli yalınlaştırılması, hiç kuşkusuz sızma noktasını olağan sınırların ötesine taşıyarak okuyanlarının da yenilenmesine katkıda bulunmuştur. Öznellik ve nesnellik, bir insan yaşamı boyunca birbirlerine taarruz halindedirler. Bundan çoğunlukla birincisi, iyice örselenmiş bir halde çıkar. Otuz beş yıl sonunda (bunca yılın kiri pası az şey değil), bunlardan ikincisini hafif bir bakım ve tedaviye alma kararı, bu bakım yalnızca kendisine tanınan bir ayrıcalık olmakla birlikte, doğrusunu söylemek gerekirse diğerinin de -ki bu benim için büyük önem taşımaya devam ediyor- fazlasıyla yararına olacaktır; o öznellik ki, hatalarla dolup taşan aşk mektuplarında, "yazım yanlışlarıyla dolu erotik kitaplarda" da tümüyle mevcuttur

Howl, Mağaradakiler'i inceledi.
13 Mar 02:15 · Kitabı okudu · 7 günde · 7/10 puan

Platon’un Devlet kitabında anlattığı mağarayı bilir misiniz? https://www.youtube.com/watch?v=RmBizVdmp68 bilmeyenler için şöyle kısa bir video var. İzlediniz mi? Devam edelim o halde. ‘’Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var?’’ Diyor Karl Marks. Ve Cemil Meriç Mağaradakiler kitabında zincirlerinden kendini kurtarmış kişiyi entelektüel olarak adlandırmış olacak ki, girişi onla yapıyor, onu tanımlamaya çalışıyor, farklı gözlerden ve görüşlerden durumunu izah ediyor, tarihsel bir süzgeçte homo-entelusun gelişimini, çektiklerini, yaşadıklarını aktarıyor, mağaranın içini ve dışını gözler önüne seriyor. Bakalım entelektüel neymiş ve neler çekmiş?

‘’Her tarif aşağı yukarı, ya bir önyargıya dayanır, ya belli bir döneme’’ diyor Meriç sayfa on beşte. Haklı elbet. O yüzden net bir tarif verilemeyebilir entelektüel için. Ama kanaatim ve sizinde aynı görüşte olacağınızı düşündüğüm şey şu ‘’her diploma sahibi entelektüel değildir’’. Bu ancak gelişmemiş ülkelerde kabul olabilir. Ne yazık ki ülkemizde de kabul oranı azımsanmayacak bir görüş. Çoğu akademisyeni sırf ünvanı yüzünden aydın sayanlar, hazırlanan doktora tezlerinin sahte ve kopyala, yapıştır oranlarına göz atmalı. Ortaya bir ilim koymadıktan sonra fakülte basamaklarında yükselseniz de, hakikat merdivenlerinde kötürüm kalmış gibi sürünürsünüz. Kelimelerin büyüsü odur ya hep gerçek anlamıyla tecelli etmez. Kimisi gözlerini yıldızlara dikmiştir, kimisi de o yıldız belgesellerini, o mühim televizyon showlarının reklam arasında denk gelirse bir göz gezdirmektedir. Işığı tutan el olamamışken, birde karanlığa gömülmek değil midir sürünmek?

Kitap içerisinde en beğendiğim tarif ise şu oldu. ‘’Entelektüellerin işi, her nesneyi remzine yani kelimeye ve sembole bakarak irdelemek, gerçek eylemlerle tartmamak. Sözleri, bunun için şaşırtıcı, politikaları tehlikeli, zevkleri sathi. Sosyal birer uyarıcıdır entelektüeller. Ve her uyarıcı gibi hem yararlıdır, hem zararlı’’ (Valery)
Bu tarifi yaptıktan sonra gelin bu sosyal uyarıcıları önemli bir tarihsel olayda irdeleyelim.

Dreyfus Olayı ‘ndan bahsetmek gerekir. Emile Zola’nın ön plana çıktığı, gelenek ve kalem arasında verilen bir savaş. O tarihten itibaren artık entelektüel, yazı veya söz aracılığı ile toplumun şuurlanmasına yardım eden kişi oldu. Ama #27607224 Anarşist banker için yazdığım bu incelemede değindiğim bir konu olmuştu. ‘’ Eğer bir insan köle olmak için doğmuşsa, onun karakterine aykırı olan özgürlük, onun için zorbalık olacaktır. ‘’ bir insan mağaranın içinde doğmuş ve büyümüş ise ona özgürlüğü, zincirlerinden arınmayı, hakikati vermeyi amaçlamak zorbalık etmektir. Nitekim mağara videosunda entelektüelin geri dönüşünde ona yapılanı gördünüz, şimdi aksini iddia edebilir misiniz? Fransa eminim şu an Zola’ya minnet duyuyordur. Ama vakti zamanında onla savaşan kendisiydi. Ülkeler benzerdir. Biz de çoğu aydınımızı katletmeyi denemedik mi? Çoğunun mezarı kendi ülke sınırları içinde bile değil.

Entelektüel ancak kendimizden olduğunda mı alkışlanmaya layıktır? Bizden olmadığında, sesleri kesilmeli veya sürgün mü edilmelidir? Bir gücün kontrolü doğrultusunda aydınlık yapmak, çoban köpekliğinden farklı mıdır? Peki, nasıl olmalı entelektüel? Öncelikle entelektüel hakikat uğrunda her savaşı göze alan bir bağımsızdır. Dürüst, uyanık ve cesur olmalıdır entelektüel. Bilgi hamalı olmamalı, zamanın irfanına, ülkesinin diline, edebiyatına, tarihine ve dünyadaki belli başlı fikir akımlarına yabancı kalmamalıdır. Peşin hükümlere, dogmalara iltifat etmeyecek, olayları kendi kafasında irdeleyebilecek bir karakteri olmalıdır. İşte Cemil Meriç’in çizdiği entelektüel insan taslağı bu şekilde.

İşte hal mesele her zaman hakikat kapsına dayanır ya. Yine geldik durduk o dördüncü kapının önünde. Gerçek hakikat neydi ki, onun tebliği yapılabilsin aydın kişi tarafından? Hakikat büyük bir ışık huzmesi ve her aydın ondan bir parça alıp yaktı kandilini. Kendince bir ışık serdi önümüze. İşte bu yüzdendir ki binlerce kandile ayrışmış hakikat gibi, binlerce sıfata ayrılmış dünya ve her sıfat kendi hakikatinin savaşını vermektedir. İşte dostlarım sizlere tüm insanlık tarihinin özeti. Elimizde gerçeğin tek bir kırıntısı varken, gerçeğin tamamına egemen olmak için binlerce yıl birbirimizi yedik durduk. Oysa yapmamız gereken tek şey tüm kandilleri bir araya getirip hakikat yapbozunu tamamlamaktı. İlim ve irfanın yani hakikatin doğası ilerlemek ve büyümek için birleştirici bir özellik gerektirirken, bizim insan doğamız varlığını sürdürmek için ayrışmak ve bölünmekten geçiyordu. Yoksa dünya ne diye Asyalılar, Avrupalılar, siyahlar, beyazlar, kadınlar, erkekler, asiller, kontlar, marabalar diye ayrışsın ki dünya. “Homo homini lupus’’ insan insanın kurdudur diyor Hobbes. Kendi gelişiminin önüne set çeken yine biz insanlarken, şimdi çok iyi anlıyorum Cemil Meriç’in kitaba neden Horatius’un ‘’Quid rides? De te fabula narratur.’’ (Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikâyen.) sözü ile başladığını. Neden gülüyorsunuz? Anlattığım sizin hikâyeniz.

‘’Neredeye gidersen git, bulacağın aydınlık kendi zihninin aydınlığı kadardır.’’ Diyen Cemil Meriç’e hak veriyor ve zihninizin aydınlığını artırmak için, benim yazının boyutu anormal seviyelere ulaşmasın diye değinmediğim nice diğer konudan haberdar olmanız ve faydalanmanız için bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Puanı düşük bulanlar olabilir. Sebebini belirtmek gerek. Hikaye dünyada geçerken bu güldüğümüz hikayenin bir parçasıdır anlatıcı da. O da kusurludur elbet bazı yönlerinden. Ama ya görmez ya da görmek istemez. Bu da bazı sağlıksız yorumlara ve çelişkili ifadelere sebep olur. Bir kaç alıntı var ki böyle bilgi dolu biri neden bunu ifade etmiş dedirtiyor. Ya da biz örtüşemediğimizden ben kabullenemedim o alıntıları. Artık orası başka bir dava. Okuyan herkese gönülden teşekkürler. Bir sonraki incelmede görüşmek dileğiyle, esenle kalın efenim.

Savaş, birbirlerini tanıyan ama birbirlerini katletmeyenler adına, birbirlerini tanımayanların birbirlerini katletmesidir

Paul Valery

Tuba Korkmaz, bir alıntı ekledi.
09 Mar 14:25 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Paul Valery
"Ben" adını verdiğin sırlarla dolusun.

Kendine Saygı, Christophe Andre (Sayfa 13 - İletişim Yayıncılık)Kendine Saygı, Christophe Andre (Sayfa 13 - İletişim Yayıncılık)
Samet Ö., bir alıntı ekledi.
07 Mar 23:35 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ne de güzel demiş.
Kışlada alay komutanı
barakaların kar altında öksüz
duruşlarına bakarak
susuyor, söylemiyor bildiği tek şiiri
"güzel olan hiçbir şey hülâsa edilemez"
demiş çünkü Valéry.

Erbain, İsmet Özel (Sayfa 214 - Tiyo)Erbain, İsmet Özel (Sayfa 214 - Tiyo)