Yahya Kemal Beyatlı -Sessiz Gemi-
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.”

Hadi sevdiğim bir şiirle bitirelim..


RİNDLERİN ÖLÜMÜ

Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış;
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle.

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.

Yahya Kemal BEYATLI

Ayşe Y., bir alıntı ekledi.
 19 May 01:32 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

" İşte bir adam ki Tab'î Mustafa Efendi veya Dede' yi tanımadan, Baudelaire'e ve Yahya Kemal'e hayran olmadan sevebiliyordu. Aralarındaki fark, Mümtaz'ın sevgilisini bir yığın tecridin arasında görmesiydi."

Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 176 - Dergâh Yayınları, 9. Baskı, Nisan 1999.)Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 176 - Dergâh Yayınları, 9. Baskı, Nisan 1999.)
Ömer Kavas, bir alıntı ekledi.
18 May 18:01 · Kitabı okuyor

Eslâf kapıldıkça güzelden güzele
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele
Sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadîm
Bir meş'aledir devredilir elden ele
Yahya Kemal

Geleneğin Direnişi, Beşir Ayvazoğlu (Sayfa 143)Geleneğin Direnişi, Beşir Ayvazoğlu (Sayfa 143)

Endülüs'te Raks
Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı...
Şevk akşamında Endülüs üç def'a kırmızı...

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.
İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir.

Yelpâze çevrilir gibi birden dönüşleri,
İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri...

Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır;
İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır.

Alnında halka halkadır âşüfte kâkülü,
Göğsünde yosma Gırnata'nın en güzel gülü...

Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir;
İspanya varlığıyle bu akşam bu güldedir.

Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi;
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi...

Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli...
Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli..

Gözler kamaştıran şala, meftûn eden güle,
Her kalbi dolduran zile, her sîneden: 'Ole!'

Yahya Kemal

Şiir meraklılarının es geçmemesi gereken duraklardan. Türk şiirinin gerçekten naif örneklerini bulacağınız bu kitabı mutlaka okuyunuz. Tarih kokulu şiirler... Akıncı, Mohaç Türküsü, Rindlerin Akşamı...

Hyeya, bir alıntı ekledi.
17 May 13:42 · Kitabı okuyor

"Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var
Bitsin, hayırlısıyla, bu beyhude sonbahar
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi..."

Yahya Kemal

Koza Oteli, Nüvide Tulgar (Sayfa 79)Koza Oteli, Nüvide Tulgar (Sayfa 79)
Nun, Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul'u inceledi.
17 May 13:33 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sadettin ökten, hayatta bulunan önemli şahsiyetlerimizden. Uzun sağlıklı ömürleri olsun ki bizler olabildiğince nasiplenelim.

Istanbul kitabı kendisinin ilk okuduğum kitabı. Sindire sindire okudum. Beni sadece geçmişe götürmedi, yol gösterdi umut verdi.

Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

Yahya Kemal