ALİ ATAY, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 00:58

Batılı Devletlerin Türkiye siyasetine etkileri (1)
Yalta Konferansı'nda, II. Dünya Savaşı sonrası düzeninin temel öğesi olacak, milletlerarası barış ve güvenliği sağlayacak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Anayasası'nı hazırlamak üzere San Fransisco'da toplanacak konferansa çağrılacak devletler tespit edilirken Türkiye de tartışılmıştır. Stalin, Türkiye'yi kastederek, Birleşmiş Milletler'de Almanya'ya karşı bütün gücüyle savaşmış devletlerin, savaş sırasında sallantıda kalmış, "hilekârlık" yapmış olanlarla yan yana oturmasının savaşmış devletleri kızdıracağını savunmuştur. Stalin'in önerisi kabul edilerek, 1 Mart 1945 tarihi itibariyle Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olan devletlerin San Fransisco Konferansı'na davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye de 23 Şubat'ta bu iki devlete savaş ilan ederek, BM konferansına kurucu üye olarak katılabilmek için gerekli hukuki koşulu yerine getirmiştir.
-----
1 Mart 1945'e kadar Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olan devletlerden oluşan San Fransisco Konferansı, 25 Nisan 1945 günü toplanmış ve 26 Haziran'da "çok partili siyasi sisteme geçişi" öngören Birleşmiş Milletler Anayasası'nın imzalanması ile çalışmalarını sona erdirmiştir.[5] Türk heyeti San Fransisco Konferansı'nda her fırsatta çok partili siyasal rejime geçileceğini ifade etmiştir. Birleşmiş Milletler Anayasası'nın imzalanması, Türkiye'nin demokratikleşmesinde ve Batı dünyasına yaklaşmasında önemli bir adım olmuştur.[6]
[5] Nasuh Uslu, Türk- Amerikan Ilişkileri, 21. Yüzyıl Yay., Ankara 2000, sayfa 205.
[6] Ahmet N. Yücekök, Ilter Turan ve , Mehmet Ö. Alkan, Tanzimattan Günümüze Istanbul'da STK'lar, Tarih Vakfı Yayınları, Istanbul 1998, sayfa 162, 163. Ayrıca bakınız; - Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum ve Liberal Siyaset - Türkiye'de Demokrasiye Geçişin Deneyimi (1945 1950), Siyasal Kitapevi, Ankara 1992, sayfa 275.
- Cemile Burcu Kartal (2003), Türk Siyasal Hayatında Beyaz Ihtilal: 1950 Seçimleri, Atatürk Dergisi, cild 3, sayı 4, sayfa 266. *** Imzalanan Birleşmiş Milletler Anayasası'sı için bakınız; http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf

Türkiye'nin Dış Politikası, Oral Sander (Sayfa 117 - undefined)Türkiye'nin Dış Politikası, Oral Sander (Sayfa 117 - undefined)
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
22 Oca 01:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yalta Konferansı
Yalta Konferansı'ndan Roosevelt gayet hoşnut olarak ayrıldı. Churchill ise hiç hoşnut değildi. Bunun içindir ki, Churchill, hatıralarının Yalta ile başlayan kısmına Demir Perde adını koymuş ve Yalta'yı final olarak nitelendirmiştir. Gerçekten Yalta, Büyük İttifak'ın sonu oluyordu, işbirliği devresi son buluyor ve şimdi rekabet ile mücadele başlıyordu.

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu (Sayfa 362 - Timaş Yayınları, 20. Baskı)20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu (Sayfa 362 - Timaş Yayınları, 20. Baskı)
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
22 Oca 01:33 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yalta Konferansı
Güvenlik Konseyi'nin devamlı üyeleri için veto ilkesi kabul edildi. Üyelik meselesinde ise Ruslar, Türkiye ile Rusya ile diplomatik münasebetler kurmamış olan Güney Amerika devletlerinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olarak alınmamalarını istedi. Tartışmalardan sonra, 1 Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların üyeliğe alınması kabul edildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'de Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu (Sayfa 361 - Timaş Yayınları, 20. Baskı)20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu (Sayfa 361 - Timaş Yayınları, 20. Baskı)