İsmail Kara

Yazar 8,7/10 · 7 Oy · 27 kitap · 16 okunma ·  16 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

16 okur beğendi.
7 puanlama · 65 alıntı
0 haber · 1.406 gösterim
16 okur kitaplarını okudu.
74 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
4 okur kitaplarını şu anda okuyor.
1 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

İsmail Kara'nın Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

İsmail Kara'nın Biyografisi

İsmail Kara, 1955’te Güneyce/Rize’de doğdu. İstanbul İmam-Hatip Lisesi’ni (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1986). Yüksek İslâm Enstitüsü’nünde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve Dergâh dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993). Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

İsmail Kara'nın Kitapları Kitap Ekle

5. İradenin Davası (Devlet ve Demokrasi)
8,0/ 10  (1 Oy) ·  1 Okunma
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
10. Osmanlı Ansiklopedisi (Tarih, Medeniyet, Kültür - 7 Cilt Takım)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
12. Güneyce - Rize Sözlüğü (Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Natıkası)
0,0/ 10  (0 Oy)
13. İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz (Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not)
0,0/ 10  (0 Oy)
16. Hanya / Girit Mevlevîhânesi (Şeyh Ailesi - Müştemilatı Vakfiyesi - Mübadelesi)
0,0/ 10  (0 Oy)
17. Sâz ü Söz Arasında (Ciuçen Tanrıkorur'un Hatıraları)
0,0/ 10  (0 Oy)
19. Din ile Modernleşme Arasında (Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri)
0,0/ 10  (0 Oy)
Bütün Kitapları Göster
Yogumiyeci, bir alıntı ekledi.
17 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

Laiklik aynı zamanda bir inanç, bir bilgi kaynağı, bir otorite biçimi, bir yaşam tarzı, bir dünya görüşü olan dini bütün unsurlarıyla ortadan kaldırmak, en azından yerinden etmek, zayıflatmak, dinin unsurlarının birbirleriyle olan irtibatlarını koparmak, değiştirmek ve netice itibariyle onun tahtına oturmak, yerine geçmek isteyen dindışı, din karşıtı bir ideolojidir. Hatta bir ''Din''dir.

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 49)Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 49)
Yogumiyeci, bir alıntı ekledi.
18 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

Laikliğin Tezahür Biçimleri
Türk laikliği, dini otorite makamlarını ve ulema-şeyhler başta olmak üzere temsilci/otorite kişileri ve kurumları hedef aldığı kadar, belki onlardan daha fazla doğrudan doğruya din ve kaynak anlayışını (Kur'an ve sünnet tasavvurunu, klasik kaynakların değerini) farklılaştırmayı, halk Müslümanlığını, yani anlaşılan, içselleştirilen ve yaşanan, bu yüzden derin kökleri ve yaygınlığı olan -belki yeteri kadar bilinmeyen ve doğru anlaşılmayan- Müslümanlığı, maneviyatı, mukaddesatı, başka bir deyişle dinin kişilik oluşturan esaslarını ve tezahürlerini hedef almış ve ''anlamadan okumak, mevzu hadis, hurafe, batıl inanç, esli kültürlerden İslama dahil olan unsurlar, israiliyat, gayrımedenilik, çağdışılık'' edebiyatı üzerinden onu bastırmak ve dönüştürmek istemiştir.

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 61)Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 61)
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Ruhumuzda barınan çocuğa kulak verirsek, gözlerimiz yeniden parlayacaktır...

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Her insan, kendisi için iyi bir derstir, elverir ki kendini yakından görme, içine gidebilme ve seyrüsefer esnasında sonuçlar çıkarabilme yetisi ve cesaretine sahip olabilsin.

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
05 Ağu 2017

Le monde est a nous
Asalet sahibinin en bariz vasıflarından biri kendisine başkasının yer tayin etmesine karşı çıkması, tayin edilen bir yeri kazanç saymayıp peşinen reddetmesidir.

Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 214)Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 214)
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Yüreğindeki çocukla küsmek; yaşamın son, yaşayan bir ölüye dönüşmenin ilk mertebesidir.

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Yerin altındakilerin ah çektikleri için yerin üstündekiler birbirlerini yedi; yemekte.

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 05 Ağu 2017

Babanzade Ahmet Naim
1933 Üniversite reformuyla tasfiye edilenler arasında 1911'den beri Darülfünûn felsefe grubu hocası olan Ahmet Naim Bey de vardı. Fakat Buhârî muhtasarı Tecrid-i Sarîh tercümesi ve şerhi gibi büyük ve muhalled bir işle iştigâl ediyor oluşu bu tasfiyeyi muhtemelen gözünde küçültmüştü. Çok az insana nasip olacak bir işin, bir mazhariyetin dünyasında yaşıyordu.

Tercüme "hasta namazı" bölümüne gelmişti. Kendisi de hasta idi, kalp rahatsızlıkları gittikçe daha fazla kendini hissettiriyordu. Hadisin "[Efendimiz] (s.a.v) sonra ikinci rekatta da evvelkisi gibi yapardı" kısmını tercüme etti, muhtemelen öğle namazının geçmekte olduğunu farketti, metnin tercümesini tamamlamadan kalktı ve namaza durdu, ikinci rekâtın secdesinde de teslim-i ruh etti.
(14 Ağustos 1934, Pazartesi)

(...)

Âkif diyâr-ı gurbette en yakın dostu Babanzâde'nin vefat haberini aldıktan sonra Şerif Muhidddin (Targan)'a yazdığı mektupta, "Naim'in vefâtı beni çok sarstı; hânümânım yıkılmış da ben altında kalmışım sandım." demiş.

Bunu biliyoruz ve fakat yıllar önce ona ithaf ettiği şiirin secde ile başlayıp secde ile bitmiş olması "kehanet"ine (kendisinin) ne dediğini bilmiyoruz.

Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 12)Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 12)
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 05 Ağu 2017

Mehmet Akif
"Meşrutiyet'i müteakip de millet bir hayli (Emrullah Efendi'nin) mesâi-i tahrirânesinden müstefid oldu. Ancak bir müddet siyâsiyyat ile meşgul olması kendisinin asıl ilm ü irfan sahasında göstereceği faaliyeti bittabi tenkis etti.

Emrullah'dan bu vatan asıl bundan sonra hizmet görecek, asıl bundan sonra gereği gibi istifade edebilecekti. Çünkü artık siyâsiyyat âleminden çekilmiş idi; artık neşriyat-ı ilmiyeye hasr-ı vücûd etmek kararını vermişdi. Vâ esefâ ki ecel o vücûd-i muazzezi bize çok gördü. İnna lillâhi innâ ileyhi râci'ûn."

Sebilürreşad-Pek Azim Bir Zıya, XXI/309, s.404.

Aramakla Bulunmaz, İsmail KaraAramakla Bulunmaz, İsmail Kara
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 05 Ağu 2017

İsmet Özel
"Meselemiz kendi hayatımız hakkında verilen kararlarda aldanışa razı olmadığımızı ortaya koymakla sınırlı. Bu kadarı bile en halisinden siyâsettir. Ama ilkelere dayalı, açık sözlü ve açık tavırlı siyasetle, bütün derdi gücün kullanımına hasredilmiş siyaset arasında mahiyet farkı vardır."

Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 224 - (Cuma Mektupları))Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 224 - (Cuma Mektupları))
Bütün Alıntıları Göster

İsmail Kara ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

Henüz yorum eklenmedi.