Sevilay Kaygalak

Sevilay Kaygalak

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
742
Gösterim
Adı:
Sevilay Kaygalak
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Bingöl, 28 Haziran 1972
Sevilay Kaygalak, 28 Haziran 1972'de Bingöl'de dünyaya geldi. 1990 yılında Gülnar Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans öğrenimi gördü. Ardından iki buçuk yıl boyunca İstanbul'da Yapı Kredi Bankası'nda çalıştı. Bankacılık mesleğinden istifa ederek akademisyenliği tercih eden Kaygalak, 1997’de Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı ve asistanlığa geçti. 1990’larda yaşanan zorunlu göçü Mersin Demirtaş mahallesi örneğinde inceleyen yüksek lisans tezi, bu alandaki öncü çalışmalardan biri sayılmaktadır.

1999’un sonlarında Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı doktora eğitimiyle eş zamanlı olarak Praksis dergisinin kuruluş çalışmalarına katılmaya başladı. Çeşitli bilimsel ve siyasal dergilerde de makaleler yazan Kaygalak’ın, Praksis'in ilk sayıdaki yazısının başlığı "Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi"ydi.

Bu yazıda önce, post-marksizmin nasıl bir tarihsel süreçte geliştiğini ortaya koymuş, sonra da onun siyasal projesi olan radikal demokrasiyi marksist siyasete dönük eleştirilerini ayrıntılı biçimde tartışarak ele almıştı. Yazısında, bir yandan radikal demokrasi kuramcılarının marksizmin çarpıtılmış ve dogmatik karikatürüyle uğraştıklarını anlatırken, bir yandan da onun liberal niteliğine vurgu yapmıştı.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı doktorasında Türkiye Bilimler Akademisi Yurtiçi ve Yurtdışı Doktora programı bursuyla, ABD'ye giderekState University of New York at Binghamton’da Prof. Donald Quataert ile Osmanlı kentleşme tarihi konusunda çalıştı. 2001 yılında yayına başlayan Praksis dergisinin kurucularından olan Kaygalak, aynı zamanda derginin yayın kurulu üyesiydi. Siyasal iktisat perspektifini analitik bir eleştiri ile doldurmaya çalışarak ele aldığı 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kapitalist ilişki biçimlerininBursa şehrinde incelendiği “Kapitalist Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Anadolu Kenti: Bursa, 1840-1914” başlığını taşıyan, kapsamlı doktora tezinden sonra Nisan 2007’den itibaren Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda çalışmaya başlamıştı.

Genç yaşında Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitmen olarak mekân/kent kuramları, kapitalizmin mekânsal analizi, Türkiye kentleşmesi ve göç, yoksulluk gibi kentsel-toplumsal sorun alanları üzerine çalışırken; Türkiye'de göç, kentleşme ve toplumsal tarih, iktisat yazınına daha fazla eserler kazandırmak üzereyken, Tarsus'da geçirdiği bir trafik kazası sonrasında yoğun bakım ünitesinde verdiği 15 günlük yaşam mücadelesini 3 Kasım 2007’de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Türkiye'de 1990-1996 yılları arasında yoğunlaşan bireysel, toplumsal, siyasal yönden pek çok sorun ve olguyu peşinden sürükleyen sosyal bilimler bağlamındaki göçün, yoksullukla ilişkisini kültürel ve sosyo psikolojik faktörlerini dönemin ekonomi politiği zemininde merkeze koyarak ya da onu bir boyutta politikleştirerek neoliberal yeniden yapılanma, yoksulluğun toplumsal-mekânsal yoğunlaşması ve sınıf oluşumları çerçevesinde ele aldığı Mersin'deki göç olgusu üzerine odaklanan yüksek lisans tezi, Kaygalak'ın ölümünden sonra Mersin Üniversitesi'ndeki eğitmenlerin, öğrencilerinin ve Praksis dergisi'nin katkılarıyla Kentin Mültecileri adı altında güncelleştirilerek kitap olarak yayımlanmıştır.

Anısına dönemsel olarak ODTÜ ve Mersin Üniversitesi'nde paneller düzenlenmektedir.

Her yıl, üniversite öğrenimi boyunca maddi anlamda desteğe muhtaç olan başarılı üç öğrenciye ailesi tarafından desteklenen bir burs programı uygulanmaktadır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
216 syf.
·Puan vermedi
Sevilay Kaygılak'ın Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme adlı çalışması kendisinin yüksek lisans tezinin geliştirilmiş bir biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.Yazar dört bölüme ayırdığı kitabında I.bölümde Göç Olgusu üzerinde durur.II.bölümde Yeni Kentsel Gerçeklik ve Göçmenlik Konumu adlı başlıkta ise göç sonucu kentlerdeki değişen görünümü, göçmenlik ve yeni kentsel gerçeklik gibi başlıkları ele alır ve açıklar.III.bölüm Türkiye'de değişen göç, göçmenlik ve Kent yaşamı başlığını taşır.Bu ana başlık altında Türkiye'de geçmişten günümüze iç göç hareketlerinin özelliklerini, yönelimlerini genel olarak anlatır.Kitabın son bölümüyse yazarın tamamıyla kendi inceleme, gözlem ve araştırmaları sonucunda Mersin'de göçmenlik, kent yaşamı, sosyo-ekonomik dinamikler üzerine kurulur.Alanında öncü ve başarılı çalışmalardan birisi olarak özellikle sosyolojik göç konusuyla ilgili çalışma yapan herkese önerebileceğim bir eser.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sevilay Kaygalak
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Bingöl, 28 Haziran 1972
Sevilay Kaygalak, 28 Haziran 1972'de Bingöl'de dünyaya geldi. 1990 yılında Gülnar Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans öğrenimi gördü. Ardından iki buçuk yıl boyunca İstanbul'da Yapı Kredi Bankası'nda çalıştı. Bankacılık mesleğinden istifa ederek akademisyenliği tercih eden Kaygalak, 1997’de Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı ve asistanlığa geçti. 1990’larda yaşanan zorunlu göçü Mersin Demirtaş mahallesi örneğinde inceleyen yüksek lisans tezi, bu alandaki öncü çalışmalardan biri sayılmaktadır.

1999’un sonlarında Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı doktora eğitimiyle eş zamanlı olarak Praksis dergisinin kuruluş çalışmalarına katılmaya başladı. Çeşitli bilimsel ve siyasal dergilerde de makaleler yazan Kaygalak’ın, Praksis'in ilk sayıdaki yazısının başlığı "Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi"ydi.

Bu yazıda önce, post-marksizmin nasıl bir tarihsel süreçte geliştiğini ortaya koymuş, sonra da onun siyasal projesi olan radikal demokrasiyi marksist siyasete dönük eleştirilerini ayrıntılı biçimde tartışarak ele almıştı. Yazısında, bir yandan radikal demokrasi kuramcılarının marksizmin çarpıtılmış ve dogmatik karikatürüyle uğraştıklarını anlatırken, bir yandan da onun liberal niteliğine vurgu yapmıştı.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı doktorasında Türkiye Bilimler Akademisi Yurtiçi ve Yurtdışı Doktora programı bursuyla, ABD'ye giderekState University of New York at Binghamton’da Prof. Donald Quataert ile Osmanlı kentleşme tarihi konusunda çalıştı. 2001 yılında yayına başlayan Praksis dergisinin kurucularından olan Kaygalak, aynı zamanda derginin yayın kurulu üyesiydi. Siyasal iktisat perspektifini analitik bir eleştiri ile doldurmaya çalışarak ele aldığı 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kapitalist ilişki biçimlerininBursa şehrinde incelendiği “Kapitalist Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Anadolu Kenti: Bursa, 1840-1914” başlığını taşıyan, kapsamlı doktora tezinden sonra Nisan 2007’den itibaren Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda çalışmaya başlamıştı.

Genç yaşında Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitmen olarak mekân/kent kuramları, kapitalizmin mekânsal analizi, Türkiye kentleşmesi ve göç, yoksulluk gibi kentsel-toplumsal sorun alanları üzerine çalışırken; Türkiye'de göç, kentleşme ve toplumsal tarih, iktisat yazınına daha fazla eserler kazandırmak üzereyken, Tarsus'da geçirdiği bir trafik kazası sonrasında yoğun bakım ünitesinde verdiği 15 günlük yaşam mücadelesini 3 Kasım 2007’de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Türkiye'de 1990-1996 yılları arasında yoğunlaşan bireysel, toplumsal, siyasal yönden pek çok sorun ve olguyu peşinden sürükleyen sosyal bilimler bağlamındaki göçün, yoksullukla ilişkisini kültürel ve sosyo psikolojik faktörlerini dönemin ekonomi politiği zemininde merkeze koyarak ya da onu bir boyutta politikleştirerek neoliberal yeniden yapılanma, yoksulluğun toplumsal-mekânsal yoğunlaşması ve sınıf oluşumları çerçevesinde ele aldığı Mersin'deki göç olgusu üzerine odaklanan yüksek lisans tezi, Kaygalak'ın ölümünden sonra Mersin Üniversitesi'ndeki eğitmenlerin, öğrencilerinin ve Praksis dergisi'nin katkılarıyla Kentin Mültecileri adı altında güncelleştirilerek kitap olarak yayımlanmıştır.

Anısına dönemsel olarak ODTÜ ve Mersin Üniversitesi'nde paneller düzenlenmektedir.

Her yıl, üniversite öğrenimi boyunca maddi anlamda desteğe muhtaç olan başarılı üç öğrenciye ailesi tarafından desteklenen bir burs programı uygulanmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.