Abdullah Karaman

Abdullah Karaman

YazarDerleyen
7.0/10
2 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
30
Gösterim
Adı:
Abdullah Karaman
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğretim görevlisidir.
Karizma rahat olmayı, kendine güven
duymayı, cinsel çekiciliği, elektriksel bir enerji ya da canlılığı içerir.
Abdullah Karaman
Sayfa 57 - Eğitim Akademi
Kadın yöneticilerin daha insancıl, daha etkin, tertipli ve organize olduklarını Inge Broverman 1980 yılındaki araştırmalarıyla
ortaya koymuştur.
Abdullah Karaman
Sayfa 97 - Eğitim Akademi
Ödülü hak eden birine ödülünü vermezseniz onu cezalandırmış olursunuz. Cezayı hak eden birine de cezayı vermezseniz ödüllendirmiş olursunuz.
Abdullah Karaman
Sayfa 52 - Eğitim Akademi
Kadın yöneticilerin anne rolünü fazla
kullandıkları zaman astlar tarafından yetkisinin tanınmadığı ortaya çıkmıştır.
Abdullah Karaman
Sayfa 98 - Eğitim Akademi
Karizma Yunanca kaynaklı olup ayrıcalık ya da ileriki yetenek anlamına gelir. Kökü inayet anlamında olan Khoris'dir
Abdullah Karaman
Sayfa 57 - Eğitim Akademi
Kadın yöneticiler ödül, cazibe, bilgi güçlerini kullanırken, erkekler daha çok yetki, bilgi, başarı güçlerini kullanma eğilimindedirler.
Abdullah Karaman
Sayfa 12 - Eğitim Akademi
Konter kadın yöneticileri dört tiplemeyle tanımlamıştır.
"Anaç" yönetici tipi kadınlar, insanlara odaklanır. Fazla duygusaldır.
"Şirin Kızlar" tipi, grubun maskotu olup aşırı girişken değillerdir.
"Seks ilahesi" tipi, insanlara odaklanırlar, aşırı duygusaldır, fazla girişken olmayan bir özellik taşırlar.
"Demir Lady" kategorisinde ise olumsuzuygusaldırlar, hırçınlıkları ile çevrelerinde rahatsızlık yaratırlar ve cinsiyet ayrımı yapabilirler.207
Abdullah Karaman
Sayfa 97 - Eğitim Akademi
Hiyerarşik yetkide bir amir astına kendi
şahsi işiyle ilgili bir emir veremez. Yönetici yönetmeliklerde belirtilen görev ve sorumluluklarının dışında astlarına buyuramaz. Eğer buyurursa yöneticinin hiyerarşik yetkisinin dışına çıkması anlamına gelir.
Abdullah Karaman
Sayfa 74 - Eğitim Akademi
148 syf.
Kitap bir yüksek lisans tezinden uyarlanmış. İki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm teorik olarak güç ve bu kavramla yakın ilişki içinde olan otorite, yetki, kuvvet ve etkileme unsurları ayrı ayrı açıklanmış sonra da bunların güçle ilişkisine değinilmiş. Yine güç türleri açıklanmış bunlar da ceza, ödüllendirme, ekonomik, bilgi, karizma, makam, performans ve politik güç olarak ayrılmış. Gücün kullanma şekilleri ve bu şekillerin kurumlarda ortaya konulan faaliyetler üzerindeki etkileri, bu alanda yapılan çalışmalardan da faydalanarak teorik açıklanmaya çalışılmış. Son olarak da iş tatmini, cinsiyet, yaş ve eğitimin güç ile ilişkisi açıklanmış.

İkinci bölüm ise orta düzey yöneticilerin güç tipi tercihlerinin iş tatmini, eğitim, yaş ve cinsiyet kriterleri açısından inceleyen bir saha araştırmasından oluşur. Araştırmada öncelikle amaç, yöntem ve varsayımlar ortaya konulmuş sonrasında istatistiki yöntem (korelasyon gibi) ve değerlerden faydalanarak birinci bölümde verilen teorik kısım pratik olarak desteklenmek istenmiş. Kitabın sonunda bu çalışmada kullanılan anket formu verilmiş.

Bu alana ilgi duyan veya akademik alanda çalışma yapan okurların kendi çalışmalarında takip edecekleri yola katkı sağlaması açısından incelemek isteyebilecekleri bir kitap olduğunu düşünüyorum.
216 syf.
·9 günde·Puan vermedi
Ömer Nasuhi bilmen in 2 ciltlik İslam ilmihalinin 216 sayfalık özeti.

Allah'ın hikmeti ile beraber gönderdiği kanunların hikmetini mutmainne olalım ve bu vesile ile imanımız artıp ilahi hükümlere üşenmeden ve mazeret bulmadan sarılmak adına okumak elbette düşüncelerimize ve önyargılarımızı değiştirecektir. Özellikle bazıların duymaya ödü koptuğu ve maalesef bazılarının da söylemeye korktuğu 'şeriate' karşı. Ömer Nasuhi Bilmen Tam da bu kırılmanın olduğu kanunlarımıza laiklik ve Medeni Kanun gibi kavramların girdiği bir zamanda yazmış bu hikmetleri Belki o zaman bazılarını harekete geçirmemiş, bir yankı yapamamış ya da sindirilmeye çalışılmış olsa da hala geçerliliğini korumakta ve günümüzde dahi bu hikmetleri okuyan yüce dinin ve şeriatinin emirlerine hak vermekte.Görecek ki günümüz bu kanun değişikliğin tutarsızlığını ve yanlışlığının ispatlarıyla dolu ve her soruna her kişiye en uygun cevabı veren bir kanuna muhtaç.

Kitaba dönecek olursam en çok kadınlarla ilgili hükümlerin hikmetinden etkilendim, her devrin en önemli konusu olması ve dinimizin insan aklını zorlayacak hikmetlerle verdiği hükümler sebebiyle.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdullah Karaman
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğretim görevlisidir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 1 okur yarım bıraktı.