1000Kitap Logosu
Ahmet Mithat
Ahmet Mithat
Ahmet Mithat

Ahmet Mithat

Yazar
Çevirmen
BEĞEN
TAKİP ET
7.8
5,4bin Kişi
20,4bin
Okunma
526
Beğeni
16,5bin
Gösterim
Tam adı
Ahmet Mithat Efendi, Ahmed Midhat Efendi
Unvan
Türk Yazar, Gazeteci ve Yayıncı
Doğum
Tophane, İstanbul, 1844
Ölüm
İstanbul, 28 Aralık 1912
Yaşamı
Ahmet Mithat (d. 1844; Tophane, İstanbul - ö. 28 Aralık 1912, İstanbul), Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1878'de çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921'e kadar sürdürmüş olan Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur. Yaşamı 1844 yılında İstanbul’un Tophane semtinde dünyaya geldi. Babası Bezci Süleyman Ağa, annesi bekar çamaşırı diken Nefise Hanım idi.[1] Annesinin ilk evliliğinden olma Hafız İbrahim adlı bir ağabeyi ve Halime, Şerife, İsmet ve Şerife adlı kardeşleri vardır. 6-7 yaşlarında iken babasını kaybetti ve ailesi büyük geçim zorluğuna düştü. Ailesi ile beraber ağabeyi Hafız Ağa’nın kaza müdürü olarak görev yaptığı Vidin’e gitti ve bir mahalle mektebinde öğrenim görmeye başladı. Ertesi yıl İstanbul’a dönerek öğrenimine Tophane Sıbyan Mektebi’nde devam etti. 1857-1861 yıllarında Mısır Çarşısı’nda bir aktar dükkânında çırak olarak çalıştı. 1861’de ağabeyinin yeniden Vidin Kasabası’na atanmasıyla Vidin’e, Mithat Paşa’nın ağabeyini yanına aldırması üzerine Niş kasabasına gitti ve 1864 yılında üç yıllık Niş Rüştiyesini bitirdi. Memuriyet Yaşamı Mithat Paşa’nın Tuna Valisi olarak atanıp ağabeyini vilayet merkezi Rusçuk’a getirtmesinden sonra kendisi de Rusçuk’ta bir devlet dairesine memur olarak atandı. Memuriyetini sürdürürken bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerlettiği için kendisini takdir eden Mithat Paşa ona kendi ismini verdi. Böylece asıl adı olan “Ahmet”'in yanına “Mithat” da eklenerek, bu şekilde anılmaya başladı. Bu dönemde memuriyet görevlerine ilave olarak Teşkilat Kanunu gereği çıkartılan Tuna Gazetesi’nin yazıişlerinde yardımcılık yapmaktaydı. 1866’da ağabeyinin yanında tercümanlık göreviyle gittiği Sofya'da ailesinin isteği üzerine evlendirildi. Kısa süre sonra Rusçuk’a dönerek çeşitli işlerde çalıştı. 1868’de Tuna Gazetesi’nde yazar olarak göreve başladı, gazetenin başyazarı oldu. Bu dönemde tanıştığı Muhacirin Komisyonu (Göçmen Komisyonu) başkanlığını yapmakta olan Şakir Bey’in evinde uzun süre konuk olan Ahmet Mithat, onun zengin kitaplığından yararlandı, Şakir Bey’in Romanyalı bir müzisyen olan eşi sayesinde ilk defa Batı sanatı ile tanıştı. Bağdat yılları Şura-yı Devlet Reisi olan Mithat Paşa 1869 yılında Bağdat Valiliği'ne tayin olduğunda Şakir Paşa’yı da merkez mutasarrıfı olarak Bağdat’ta görevlendirmesi üzerine Ahmet Mithat, onunla birlikte Bağdat’a gitmek istedi. Bu isteğini kabul eden Mithat Paşa kendisini bir matbaa kurmakla görevlendirdi ve çıkartılacak olan “Zevra” adlı gazetenin başına geçirdi. Bağdat yolculuğu sırasında ressam Osman Hamdi Bey ile tanışmıştı. Osman Hamdi ile dostluğu sayesinde Batı kültürünü tanımaya başladı. Bağdat’ta bulunduğu sırada Muhammed Zuhavi ve yarı derviş bir kişi olan Şirazlı Muhammed Bakır Can Muattar ile tanışıklığı onun kültürünü genişletti, öğrenme hırsını kamçıladı. Bağdat'ta hem gazete yönetmenliği yaparken hem de sanat okulu öğrencileri için fen bilgileri kitabı hazırladı. Kitabı Maarif Nezareti’nin yarışmasında ödül kazanıp ders kitabı olarak okutuldu. Devrin Maarif Nazırı Saffet Paşa ile yazışmaları onda İstanbul’a dönme isteği doğurdu. Yayıncılık ve yazarlık Basra mutasarrıfı (valisi) olan ağabeyi Hafız İbrahim’in ölümü üzerine 1871 yılında görevinden istifa eden Ahmet Mithat, İstanbul'a dönüp ailesinin geçim yükünü üstlendi. “Ceride-i Askeriye” ve “Basiret” Gazetelerinde çalıştı gibi matbaahanesini de kurup eserlerini bastı. İlk önce kendi evinin altında kurduğu matbaayı kısa süre sonra Eminönü’nde kiraladığı bir odaya taşıdı.[1] Edebiyatımızın ilk hikâye koleksiyonu olan “Letaif-i Rivayat” adlı eseri kaleme aldı. “Letâif-i Rivayat”, “Kıssadan Hisse” ve “Hace-i Evvel” isimli eserlerini kaleme aldı, bu eserlerin satışıyla geçimini temine çalıştı İlk sayıda kapatılan “Devir” ve 13. Sayıda kapatılan “Bedir” Gazetelerinin ardından “Dağarcık” adlı dergiyi çıkardı. Bu dönemde Genç Osmanlılar ile ilişki kuran Ahmet Mithat, Ebüzziya Tevfik aracılığıyla Namık Kemal ile tanıştı. Kendi bastığı eserlerinin yanı sıra gazetelerde de yazıları yayımlandı. Namık Kemal'in yayınlamaya başladığı "İbret" gazetesinin sürekli yazarları arasına girdi. 1873 yılında kendine ait Dağarcık mecmuasında yazdığı yazılar ve Yeni Osmanlılar'la yakınlığı nedeni ile tepki çekti. Özellikle mecmuanın 4. Sayısında yayınladığı “Duvardan Bir Seda” adlı makalesi nedeniyle dinsizlikle suçlandı. Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre oyununun yarattığı hava içinde Gedikpaşa Tiyatrosu’nda iken 6 Nisan 1873’te Ebüzziya Tevfik ile birlikte Rodos'a sürüldü. Rodos sürgünü 38 ay süren sürgün sırasında çok sayıda eser yayınladı, Rodoslu çocuklara ders verdi, “Medreseyi Süleymaniye” adlı bir ilkokul açtı. En üretken dönemlerinden birini yaşayan yazar, “Hasan Mellah”, “Hüseyin Fellah” ve “Dünyaya Yeniden Geliş ya da İstanbul’da Neler Olmuş” gibi önemli eserlerini burada yazdı. İstanbul’da çıkan “Kırkambar” dergisi’ne yazılar gönderdi. Abdülaziz'in vefat etmesi ve V. Murat ’ın başa geçmesiyle çıkan genel af sonucu İstanbul'a geri dönmesine izin verildi. Sürgün sonrası İstanbul’a döndükten sonra gazetecilik, yayıncılık ve romancılığa ağırlık verdi. İstanbul’a dönüşünden 15 gün sonra “İttihad” adlı gazeteyi çıkardı. Vakit gazetesinde yazar (1877), Takvim-i Vakayi'de müdür oldu (1878). Bu dönemde yazdığı ve sürgüne kadarki hayatı ile sürgün yıllarını anlattığı “Menfa” adlı eserinde Yeni Osmanlılar'ı eleştirdi; “Üss-i İnkılab” adlı eserinde de II.Abdülhamid'in siyasetini överek yeni sultanın gözüne girdi. Tercüman-ı Hakikat Gazetesi 27 Haziran 1878'de Osmanlı sarayının desteği ile Tercüman-ı Hakikat gazetesini yayımlamaya başladı; gazete, Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından birisi oldu. Başlangıçta gazetenin tüm yazılarını kendisi yazıyordu. Zamanla gazetenin yazarları arasına giren Ahmet Cevdet, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim gibi isimler, bu gazetenin sütunlarında meşhur oldular. 1879’da Matbaayı Amire’ye müdür olarak tayin edildi. Şair Fitnat Hanım ile aşkı Rodos sürgününden döndükten sonra Kabataş’ta yeni bir eve taşınan Ahmet Mithat Efendi, burada şair Fıtnat Hanım ile komşu olmuştu. Annesi Nefise Hanım’ın kardeşinin kızı olan Fıtnat Hanım ile aralarında doğan aşk, mektuplarla sürdürüldü. Mektuplaşmaları 1944 yılında kitaplaştı. Beykoz’a Yerleşmesi 1880 yılında Beykoz bir çiftlik satın aldı. Ona ait araziden kaynayan suya “Sırmakeş” adını verdi ve şişeleyerek içme suyu satışı başlattı. Beykoz kıyısında bir yalı satın alarak sanat ve edebiyat çevrelerinden pek çok kişiyi bu yalıda ağırladı. 1884’te büyük kızı Mediha’yı Muallim Naci ile evlendirdi. Damadı Muallim Naci, 1883’te Tercüman-ı Hakikat’in edebiyat sayfasının yönetimini üstlendi. Ne var ki Ahmet Mithad eski edebiyat alışkanlıklarını savunan damadı ile görüş ayrılığına düştüğü için 2 yıl sonra onu gazeteden kovdu. 1888’de “Gümüş İmtiyaz Madalyası”, 1889’da “Bâlâ Rütbesi” ve ikinci dereceden “Mecidî” aldı. 1888’de Türkiye temsilcisi olarak Stockholm’daki VIII. Müsteşrikler Kongresi (Doğu Bilimleri Kongresi)’ne katıldı. Dönünce gözlemlerinden yola çıkarak “Avrupa’da Bir Cevelan” kitabını yayımladı. 1908’e kadar Tercüman-ı Hakikat’te roman, hikaye ve makaleler yazmayı sürdürdü. Emekliliği Yazar, II. Meşrutiyet döneminde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. Yazıları eskisi gibi rağbet görmediği için yazı hayatından da çekildi[1]; Bakanlar Kurulu’nun özel kararıyla Darülfünun’da genel tarih, felsefe tarihi; Darülmuallimat’ta tarih ve eğitimbilim dersleri; Medreset-ül-Vaizin’de dinler tarihi dersleri verdi; ayrıca Darüşşafaka’da gönüllü olarak öğretmenlik yaptı. 28 Aralık 1912 tarihinde Darüşşafaka’da nöbetçi olduğu bir sırada kalp durmasından hayatını kaybetti. Fatih Camii Mezarlığı’na defnedildi. Eserleri hakkında Ölümüne dek ikiyüzden fazla eser yayımlayan Ahmet Mithat, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. En büyük arzusu kitap okuyan bir toplum yaratmak idi. Çoğunluğa hitap etmek, dertlerine tercüman olmak kaygısıyla çok sayıda eser verdi “kırk beygir gücünde yazı makinesi” olarak tanındı. Eserlerinde Avrupa'nın bilim, sanayi ve çalışkanlığını överken Osmanlı toplumunun ahlaki değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Genç yazarlara destek verdi, dilde sadeleşmeyi savundu, devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği, özentiliği eleştirdi. Ürünlerini daha çok öykü ve roman türünde vermiştir. Romancılığı ve öykücülüğü, halk öykücülüğünden Batı tarzı öykü ve romancılığına geçiş olarak kabul edilebilir. Ayrıca tiyatro alanında da çalışmalar yapmış, “Açıkbaş, Ahz-i Sar, Ziba” adlı kitaplarıyla dram ve operet türlerinde ürünler vermiştir. Fransızca’dan yaptığı roman çevirileri, Batı yazınının ilk çeviri örneklerini oluşturur. Romanları, Namık Kemal, Şemseddin Sami ve Samipaşazade Sezai ile birlikte onu ilk Türk romancılar kuşağının bir üyesi yaptı. Gazeteciliğin dışında tarih, coğrafya ve felsefeye ilgi duymuş; çoğunlukla Batı kaynaklarından yararlanarak kaleme aldığı bu eserleri hem kitap oylumunda, hem de fasikül olarak çıkarmıştır.

İletiler

Türk Roman Kitaplığı
Abbas Sayar - Yılkı AtıAbdülhak Şinasi Hisar - Çamlıca'daki EniştemizAbdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve BizAdalet Ağaoğlu - Bir Düğün GecesiAdalet Ağaoğlu - Hayır...Adalet Ağaoğlu - Ölmeye YatmakAhmet Hamdi Tanpınar - HuzurAhmet Hamdi Tanpınar - Mahur BesteAhmet Hamdi Tanpınar - Saatleri Ayarlama EnstitüsüAhmet Hamdi Tanpınar - Sahnenin DışındakilerAhmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir  Ahmet Kekeç - Yağmurdan Sonra  Ahmet Mithat Efendi - Müşâhedat ✔ Ahmet Mithat - Felatun Bey ile Rakım EfendiAhmet Ümit - İstanbul Hatırası  Alev Alatlı - İşkenceci  Attila İlhan - Kurtlar Sofrası ✔ Ayfer Tunç - Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi  Ayhan Geçgin - Son Adım  Ayla Kutlu - Hoşça Kal Umut  Ayşe Kara - Lâl  Ayse Kulin - Veda ✔ Aziz Nesin - Şimdiki Çocuklar Harika  Bahaeddin Özkişi - Sokakta  Bilge Karasu - Gece  Bilge Karasu - Göçmüş Kediler Bahçesi  Bilge Karasu - Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı  Cengiz Dağcı - Korkunç Yıllar  Cengiz Dağcı - Onlar da İnsandı  Cihan Aktaş - Bana Uzun Mektuplar Yaz  Çetin Altan - Viski  Ebubekir Hazım Tepeyran - Küçük Paşa  Emine Işınsu - Küçük Dünya  Ercümend Ekrem Talu - Sabir Efendinin Gelini  Erdal Öz - Odalarda  Erdal Öz - Yaralısın  Erhan Bener - Yalnızlar  Ethem Baran - Emanet Gölgeler Defteri  Fakir Baykurt - Kaplumbağalar  Fakir Baykurt - Yılanların Öcü  Fatma Aliye - Udî ✔ Ferit Edgü - Hakkari'de Bir Mevsim  Feyyaz Kayacan - Çocuktaki Bahçe ✔ Filibeli Ahmed Hilmi - A'mak-ı Hayal  Füruzan - 47’liler  Füruzan - 47'liler 40 Yaşında  Güven Turan - Dalyan  Hakan Günday - Kinyas ile Kayra  Halid Ziya Uşaklıgil - Kırık Hayatlar ✔ Halide Edib Adıvar - Handan  Halide Edib Adıvar - Sinekli Bakkal  Halide Nusret Zorlutuna - Sisli Geceler  Halikarnas Balıkçısı - Aganta Burina Burinata  Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu ✔ Halid Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah  Hasan Ali Toptaş - Bin Hüzünlü Haz  Hasan Ali Toptaş - Gölgesizler  Hasan Ali Toptaş - Heba  Hasan İzzettin Dinamo - Kutsal İsyan - 1  Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye  İbrahim Yıldırım - Kuşevi'nin Efendisi ✔ İhsan Oktay Anar - Puslu Kıtalar Atlası  İnci Aral - Ölü Erkek Kuşlar  İrfan Yalçın - Pansiyon Huzur  Kamuran Şipal - Sırrımsın Sırdaşımsın  Kemal Bilbaşar - Denizin Çağırışı  Kemal Tahir - Devlet Ana  Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları  Kemal Tahir - Kurt Kanunu  Kemal Tahir - Rahmet Yolları Kesti  Kemal Tahir - Yorgun Savaşçı  Latife Tekin - Berci Kristin Çöp Masalları  Latife Tekin - Sevgili Arsız Ölüm  Leyla Erbil - Mektup Aşkları ✔ Leyla Erbil - Tuhaf Bir Kadın  Mahmut Yesari - Çulluk  Mario Levi - İstanbul Bir Masaldı  Mehmed Niyazi - Çanakkale Mahşeri  Mehmet Eroğlu - Issızlığın Ortası  Mehmet Rauf - Eylül  Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ile Kiracıları  Metin Kaçan - Ağır Roman  Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul  Mizancı Murad - Turfanda mı Yoksa Turfa mı ?  Murat Uyurkulak - Tol  Mustafa Miyasoğlu - Kaybolmuş Günler  Mustafa Necati Sepetçioğlu - Kilit, Kapı, Anahtar  Nabizade Nazım - Zehra  Nahid Sırrı Örik - Kıskanmak  Nahid Sırrı Örik - Sultan Hamid Düşerken  Namık Kemal - İntibah ✔ Nazım Hikmet Ran - Yaşamak Güzel Şey Be KardeşimNazım Hikmet Ran - Memleketimden İnsan Manzaraları  Nazlı Eray - Arzu Sapağında İnecek Var  Necati Cumalı - Tütün Zamanı  Necati Cumalı - Zeliş  Nedim Gürsel - Boğazkesen  Nezihe Meriç - Korsan Çıkmazı  Nihat Genç - Dün Korkusu  Oğuz Atay - Tehlikeli Oyunlar ✔ Oğuz Atay - Tutunamayanlar  Oktay Akbal - Suçumuz İnsan Olmak  Oktay Rıfat - Bir Kadının Penceresinden ✔ Orhan Kemal - Bereketli Topraklar Üzerinde  Orhan Kemal - Gurbet Kuşları  Orhan Kemal - Murtaza  Orhan Pamuk - Benim Adım Kırmızı  Orhan Pamuk - Cevdet Bey ve Oğulları  Orhan Pamuk - Kara Kitap  Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi  Osman Cemal Kaygılı - Çingeneler  Oya Baydar - Erguvan Kapısı  Ömer Seyfettin - Efruz Bey  Peride Celal - Kurtlar ✔ 1000kitap.com/yazar/peyami-safa-s... - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu1000kitap.com/yazar/peyami-safa-s... - Fatih Harbiye1000kitap.com/yazar/peyami-safa-s... - Matmazel Noraliya'nın Koltuğu1000kitap.com/yazar/peyami-safa-s... - Yalnızız  Pınar Kür - Yarın Yarın  Rasim Özdenören - Gül Yetiştiren Adam  Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası  Refik Halid Karay - Sürgün  Reha Çamuroğlu - İsmail  Reşat Nuri Güntekin - Ateş GecesiReşat Nuri Güntekin - ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekin - Eski HastalıkReşat Nuri Güntekin - Yeşil GeceRıfat Ilgaz - Karartma GeceleriSabahattin Ali - İçimizdeki ŞeytanSabahattin Ali - Kuyucaklı YusufSabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna  Sadri Ertem - Çıkrıklar Durunca  Safiye Erol - Ciğerdelen, Dineyri Papazı  Safvet Nezihi - Zavallı Necdet  Sait Faik Abasıyanık - Kayıp Aranıyor  Sait Faik Abasıyanık - Medarı Maişet Motoru  Salâhaddin Enis - Zaniyeler  Samiha Ayverdi - İbrahim Efendi Konağı ✔ Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt  Selçuk Altun - Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir  Selçuk Baran - Bir Solgun Adam  Selim İleri - Her Gece Bodrum  Selim İleri - Mel'un  Sevgi Soysal - Şafak  Sevgi Soysal - Yenişehir'de Bir Öğle Vakti  Sevinç Çokum - Tren Burdan Geçmiyor  Suat Derviş - Çılgın Gibi  Suat Derviş - Kara Kitap  Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat  Şemsettin Ünlü - Yukarışehir  Şükrü Karaca - Dünyayı Dolduran Kiraz  Tahsin Yücel - Yalan  Talip Apaydın - Sarı Traktör  Tarık Buğra - Küçük Ağa  Tarık Dursun K. - Denizin Kanı  Tezer Özlü - Çocukluğun Soğuk Geceleri  Turgut Özakman - Şu Çılgın Türkler  Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına  Vedat Türkali - Yeşilçam Dedikleri Türkiye  Vüs’at O. Bener - Buzul Çağının Virüsü ✔ Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ankara  Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak  Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban  Yaşar Kemal - Demirciler Çarşısı Cinayeti  Yaşar Kemal - Deniz Küstü  Yaşar Kemal - Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana  Yaşar Kemal - İnce Memed ✔ Yaşar Kemal - OrtadirekYaşar Kemal - Yer Demir Gök Bakır  Yılmaz Karakoyunlu - Salkım Hanımın Taneleri  Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli  Yusuf Atılgan - Aylak Adam  Zülfü Livaneli - Mutluluk ✔ Zülfü Livaneli - Serenad
3
22