Ali Osman Kurt

Ali Osman Kurt

Yazar
8.7/10
3 Kişi
·
8
Okunma
·
1
Beğeni
·
62
Gösterim
Adı:
Ali Osman Kurt
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Ali Osman Kurt (Prof. Dr.), lisans eğitimini (1995) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamış, yüksek lisans derecesini (2000) Cumhuriyet Üniversitesinden, doktora derecesini (2006) Ankara Üniversitesinden almıştır. 1996-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 2007-2013 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, 2013-2015 yılları arasında da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde akademik çalışmalarını yürütmüştür. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 2015 yılı Ekim ayında katılmıştır.

Erken ve modern dönem Yahudi tarihi üzerine çalışmalar yapan Ali Osman Kurt'un, Dinler Tarihi alanında ‘Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Din Değiştirme’, ‘Erken Dönem Yahudi Tarihi: Yahudiliğin Mimarı Ezra’, ‘Fundamentalist Yahudiler’ başlıklı telif ve ‘Bir Yahudi Filozofun Kaleminden Üç Din Üç Peygamber’ adlı tercüme kitapları bulunmaktadır.
Süleyman'ın yerine tahta geçen oğlu Rehoboam'la başkayan Tevrat'tan uzaklaşmalar, 1. Ahazya, kral Ahaz, kral Manasse ve kral Amon dönemlerinde Tevrat'taki tanrının ismini putların isimleriyle değiştirme, Tanrı'nın isimlerinin okunmasını yasaklama, Tevart'ı tahrip etme ve yakmaya kadar varan boyutlara ulaşmıştır.
Ali Osman Kurt
Sayfa 215 - Eski Yeni Yayınları
Bir başka araştırmacı ise Pers dönemi hakkında hiçbir şey bilinmediğini, bu yüzden sügrgün dönemi Yahudiliğinin büyük bir kahramanı olan Ezra'nın muhtemelen sonraki dönemin yazarlarının bir uydurması olduğunu ileri sürmektedir.
Ali Osman Kurt
Sayfa 158 - Eski Yeni Yayınları
Babil kralı Buhtunnasr döneminde yaşanan bu olaylar neticesinde Yahudilerin son kalesi Kudüs ve dolayısıyla güneydeki Yahudi krallığı da kuzeydeki İsrail krallığı gibi sona ermiş ve Kutsal Kudüs şehri Yahudilerin nazarında "dul bir kadın gibi" kalmıştır.
Ali Osman Kurt
Sayfa 36 - Eski Yeni Yayınları
Ezea'nın 344 veya 350'te ölümüyle Yahudi tarihinde Hz. Musa ile başlayan 1000 yıllık peygamberlik döneminin de sonu olarak kabul edilmektedir.
Ali Osman Kurt
Sayfa 168 - Eski Yeni Yayınları
Bu sayede Ezra, ikinci bir Musa, onun önderliğinde Babil'den çıkış da Yahudi tarihindeki (Mısırdan sonra) ikinci çıkış olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca İsrail topraklarının sınırı, bu dönemde son şeklini almıştır.
Ali Osman Kurt
Sayfa 136 - Eski Yeni Yayınları
Yahudi toplumunun dini lideri konumundaki Hezekiel başta olmak üzere, Yahudi ileri gelenlerinin hepsi sürgünde yaşamıştır. Daniel ve arkadaşları Babil okullarında saray mensupları olarak eğitim görmüşlerdir. Haggay ve Zekarya ise sürgünde dünyaya gelmişlerdir.
Ali Osman Kurt
Sayfa 54 - Eski Yeni Yayınları
Sonuç olarak, Kyros, Yahudi inancına göre tanrısal bir misyonla İsrail'in çok az sayıdaki halkına topraklarına dönme, dinî ve millî varlıklarını devam ettirme izni vermiştir.
Ali Osman Kurt
Sayfa 90 - Eski Yeni Yayınları
Ayrıca başkahin ve şehrin görevlileri Cumartesi günü takas usulü alış veriş yapılmasına göz yumarken, sürgünden gelenler, Cumartesi çalışılmaması emrine uyulmamasını birinci mabedin yıkılmasının önemli bir sebebi olarak görmüşler ve bunu günah sayıp yasaklamışlardır.
296 syf.
·3 günde·Beğendi·7/10
Adına kapılıp alınmayacak kitaplardan biridir efendim. Elbette doktora tezi olmasına mebni aradığınızı bulamadığınız bir kitap haline geliyor. Ben, Yadilerin ağırlıklı olarak siyasi tarihlerini okuyabilmek için almıştım lakin kitap daha detaylı bir konudan bahsediyor.

Kitap muhteviyatına gelince; öncelikle Yahudilik Eksen Çağı denilen, dünyada filozofların, muhtelif dinî ekollerin ortaya çıktığı MÖ 800-200 arasında esas niteliklerini kazandıran bir dini inanç. Kitap Yahudi dinindeki bu şekillenmenin başladığı Asur ve daha sonra Babil kralı Nabukadnezzar'ın İsrailoğulları'nı sürgüne göndermesinin anlatılmasıyla başlıyor.

Bilahare bence kitabın esas ismi olması gereken, kişiliği, ne zaman yaşadığı ve yaptıkları tam bir muamma olan, ancak Yahudi tarihinde Yahudiliğin müessisi olarak ikinci Musa olarak anılan Pers krallarının emriyle Yahuda'yı derleyip toparlamakla görevlendirilmiş Ezra'nın Yahudi tarihindeki yeri ve önemi üzerinde yoğulaşmaktadır.

Literatür çalışması okumayı seven okurlara tavsiye edebileceğim bir eser lakin kapsamlı bir Yahudi tarihi için Selenge yayınlarından Mahmud Nana'nın kitabını önereceğim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Osman Kurt
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Ali Osman Kurt (Prof. Dr.), lisans eğitimini (1995) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamış, yüksek lisans derecesini (2000) Cumhuriyet Üniversitesinden, doktora derecesini (2006) Ankara Üniversitesinden almıştır. 1996-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 2007-2013 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, 2013-2015 yılları arasında da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde akademik çalışmalarını yürütmüştür. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 2015 yılı Ekim ayında katılmıştır.

Erken ve modern dönem Yahudi tarihi üzerine çalışmalar yapan Ali Osman Kurt'un, Dinler Tarihi alanında ‘Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Din Değiştirme’, ‘Erken Dönem Yahudi Tarihi: Yahudiliğin Mimarı Ezra’, ‘Fundamentalist Yahudiler’ başlıklı telif ve ‘Bir Yahudi Filozofun Kaleminden Üç Din Üç Peygamber’ adlı tercüme kitapları bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 11 okur okuyacak.