Anthony D. Smith

Anthony D. Smith

Yazar
8.0/10
7 Kişi
·
13
Okunma
·
2
Beğeni
·
165
Gösterim
Adı:
Anthony D. Smith
Tam adı:
Anthony David Stephen Smith, Anthony Smith
Unvan:
İngiliz Sosyolog, Yazar
Doğum:
Londra, Birleşik Krallık, 23 Eylül 1939
Ölüm:
Londra, Birleşik Krallık, 19 Temmuz 2016
Anthony David Stephen Smith (23 Eylül 1939 - 19 Temmuz 2016), ölüm yıldönümünde London School of Economics'te Milliyetçilik ve Etnik Köken Uzmanlığı yapan İngiliz tarihsel bir sosyologuydu . Disiplinlerarası milliyetçilik alanının kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.

Oxford Üniversitesi'nde klasik ve felsefe alanında birinci derecesini, Londra School of Economics'de sosyolojide master ve doktorasını aldı. O, Etnisite ve Milliyetçilik Araştırmaları Derneği'nin ilk başkanıydı.
Kimlikleri sorgulanmamış, sürgün nedir bilmeyen, toprak ve kültürleri baskı görmemiş olanların, tek ve tanınan bir kimlik yaratmak için köklerini aramaya ihtiyaçları yoktur.
"Toplumsal değişim, liderlerin belirli açılardan daha gelişmiş olarak gördüğü, çağdaş toplumlar doğrultusunda, belirli bir toplumu, değiştirmek için bilinçli uygulanan, bir şeri plan ve politikalar bütünüdür.

Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk, Mrs. Gandhi veya Nyere yenilikçi liderlerdir."
Millîlik ölçütünün belirlenemezliği ile milliyetçilerin yazılarındaki bulanıklık, değişkenlik ve keyfi karakter, kültürel farklılık fikri gibi tekil milliyetçi önermelere saygıyla yaklaşıldığı yerlerde bile, ideolojinin inanılırlığını aşındırmıştır.
Anthony D. Smith
Sayfa 36 - İletişim Yayınları
"Dış uyarıcıların destekleyici ve dolayısıyla da önemli bir role ve hatta görünüşte de harekete geçirici bir güce sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Bu noktadan hareketle toplumların ilk olarak çevreleri tarafından sosyalize edildiklerini söyleyebiliriz."
1859 yılında Engels, Avrupa'nın etnik haritasına baktığında, aslında biraz da üzülerek ölmekte olan bu etnik kültür ve topluluktan, kapitalist milli devletin yolunu açmak üzere kısa bir zaman içinde ortadan kalkacağını umduğu bir "etnografik mezarlık"a benzetmişti.
Anthony D. Smith
Sayfa 59 - İletişim Yayınları
"Yunanistan ve İsrail bağımsız politik birimler olarak uzun süre varlıklarını sürdürmede başarısız oldukları halde, ardıllarına yayılmış kültürler geliştirmişlerdir."
Zamane milletlerinin büyük bölümü aslında çok etnili olmakla ya da daha doğrusu çoğu milli devlet çok etnili olmakla birlikte; başlangıçta pek çoğu, öteki etnileri veya etnik parçaları, adını ve kültürel karakterini verdiği bir devlete ilhak eden ya da cezbederek çeken egemen bir etni etrafında oluşmuşlardır.
Anthony D. Smith
Sayfa 70 - İletişim Yayınları
Milliyetçiliğin siyasi topluluğa kazandırdığının aksine, kültür topluluklarını kaçınılmaz şekilde birbirlerine düşüren ve sadece kültürel farklılıkların miktar ve çeşitliliği düşünüldüğünde olsa olsa insanlığı siyasi bir girdaba sürükleyecek olan meşrutiyet, dar ve çelişkilerle yüklü bir meşrutiyettir.
Anthony D. Smith
Sayfa 37 - İletişim Yayınları
Milliyetçi eğitmen-entellektüellerin hedefleri akademik değil toplumsal ve siyasiydi; halkı saflaştırmayı ve etkin hale getirmeyi amaçlamaktaydılar. Bunu yapmak için topluluğun şanlı geçmişine dair parlak yeniden canlandırmalar yaratmak gibi etnik geçmişten kaynaklanan törel numunelere ihtiyaç vardır.
Anthony D. Smith
Sayfa 109 - İletişim Yayınları
Aslına bakılırsa hem milletin hem de sermayenin dünya hegemonyasına yükselişlerinin dönemleştirilmesinde, rastlantı olmayan, oldukça yakın bir koşutluk söz konusudur. Burjuva kapitalizminin yeni güçlerinin, aralarındaki ilişkiler sık sık savaş ve rekabet durumu arz eden etnik toplulukların ve devletlerin oluşturduğu, önceden mevcut bir çerçevede faaliyet gösterdikleri bir gerçektir.
Anthony D. Smith
Sayfa 254 - İletişim Yayınları
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Anthony D. Smith
Tam adı:
Anthony David Stephen Smith, Anthony Smith
Unvan:
İngiliz Sosyolog, Yazar
Doğum:
Londra, Birleşik Krallık, 23 Eylül 1939
Ölüm:
Londra, Birleşik Krallık, 19 Temmuz 2016
Anthony David Stephen Smith (23 Eylül 1939 - 19 Temmuz 2016), ölüm yıldönümünde London School of Economics'te Milliyetçilik ve Etnik Köken Uzmanlığı yapan İngiliz tarihsel bir sosyologuydu . Disiplinlerarası milliyetçilik alanının kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.

Oxford Üniversitesi'nde klasik ve felsefe alanında birinci derecesini, Londra School of Economics'de sosyolojide master ve doktorasını aldı. O, Etnisite ve Milliyetçilik Araştırmaları Derneği'nin ilk başkanıydı.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 13 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 26 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.