Ayferi Göze

Ayferi Göze

Yazar
8.0/10
3 Kişi
·
26
Okunma
·
0
Beğeni
·
660
Gösterim
Adı:
Ayferi Göze
Unvan:
Türk Profesör, Araştırma Görevlisi
Güçlü bir devlet, ancak ekonomik birliği sağlayan bir devlet olacaktı, yani güçlü ulusal devlet tüm ekonomik faaliyetlere hakim olan bir devlet olmalıydı.
Demokrasi çoğunluğun yönetimi olduğuna göre, bu durum birey için tehlikeli olmayacak mıdır? Çoğunluğun iradesine boyun eğmek zorunda kalan azınlığın özgür olduğu, kendi iradesine uyduğu söylenebilecek midir?
İnsanların doğal haklara sahip oldukları ve devletin bu haklara dokunamayacağı ilkesi, liberal devlet anlayışının temel ilkesidir. Başka bir ifade ile, bireyin devlet düzeni içinde sahip olduğu hakların kaynağı ve yaratıcısı devlet değildir. Kişinin devletin kurulmasından önce birtakım hakları vardır ve devlet kurulduktan sonra da, bu haklara saygı göstermek zorundadır, çünkü devletin varlık nedeni bu hakların korunmasıdır.
Doğal yaşama döneminde insanların sahip oldukları doğal haklardan en önemlisi mülkiyet hakkıdır, insanlar kişisel çabaları ile, emekleri ile yarattıkları değerlerin sahibidirler ve bunların saldırılara karşı korunmasını isterler. İşte insanlar bu güvenliği sağlayabilmek için, kendilerini ve mallarını haksız saldırılara karşı koruyacak bir otoritenin varlığını gerçekleştirirler ve siyasal sözleşme ile devleti kurarlar.Böylece güvenliğe kavuşmak, özgür olmak ve mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak için insanlar doğal yaşama döneminden çıkıp siyasal yaşama döneminde yani devlet düzenine geçmişlerdir.
Kişilerin mutluluklarını gerçekleştirmelerinin en iyi ve emin yolu onları serbest bırakmak ve mutluluğa diledikleri yoldan ulaşmalarına olanak sağlamaktır.
Siyasal iktidarlar amaçlarını belirlerken, bireyin hak ve özgürlüklerine saygılı olmak zorundadırlar. Gerçekleştirmek isteyecekleri amaçlar ne kadar yüce ve kutsal olursa olsun-örneğin gelecekte insanlara daha geniş bir özgürlük ve daha büyük bir mutluluk sağlamak dahi olsa- var olan özgürlüklere dokunamazlar.
Devletin kurulması ile kişilerin doğal yaşama döneminde sahip oldukları özgürlükler ve mülkiyet hakkı ortadan kalkmamıştır, yalnızca güvence altına alınmıştır. Böyle bir görüşten hareket eden liberal devlet anlayışı siyasal toplumların kökünü, temelini insan ,iradesine dayandırarak açıklamıştır. Tüm sosyal kuruluşlar gibi devlet de, bireyler tarafından ve onlar için kurulmuştur.
Toplum da, devlet de insan iradesinin ürünüdür. Buna göre insanlar devlet halinde yaşamadan önce geçirdikleri doğal yaşama döneminde özgür ve eşittirler ve bu özgürlüğü ve eşitliği güvence altına almak için devlet halinde yaşamayı, bir iktidara uymayı iradeleri ile kabul etmişler, aralarında bir sözleşme yapmışlardır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ayferi Göze
Unvan:
Türk Profesör, Araştırma Görevlisi

Yazar istatistikleri

  • 26 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 24 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.