Bilge Seyidoğlu

Bilge Seyidoğlu

Yazar
8.7/10
12 Kişi
·
36
Okunma
·
3
Beğeni
·
265
Gösterim
Adı:
Bilge Seyidoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Bilge Palandöken Seyidoğlu
Unvan:
Halk Bilimci, Yazar
Doğum:
Kabil, Afganistan, 13 Mart 1941
Ölüm:
10 Ağustos 2014
Halk bilimci (D. 13 Mart 1941 – Ö. 2014). İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1964) bitirdi. 1965-71 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede Türk Halkbilimi (Folklor) Bölümünde doktora (1971) yaptı. 1971-79 yılları arasında araştırma görevlisi, 1979-89 yılları arasında doçent, 1989 yılından sonra profesör öğretim üyesi olarak görev yaptı. Tiyatro Bölümü başkanlığı (1991-92), Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucu başkanlığı (1994-95), Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü (1994-2001), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kurucu başkanlığı (1995-2001), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı (1995-2002, 2003) görevlerinde bulundu.

Türkçe ve çeviri makaleleri; Türk Folklor Araştırmaları, AÜ Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, EÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Kaynaklar, Halk Kültürü, AÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Türk Kültürü, Türk Folklorundan Derlemeler, Türklük Bilgisi Araştırma Dergisi, MÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Millî Folklor, Millî Kültür, Kümbet Mecmuası, Yağmur, Köz, TDE Ansiklopedisi, Belde ve Belediyemiz Gazetesi, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, Türk Dünyası El Kitabı gibi yayınlar ile ortak ve armağan kitaplarda yayımlandı. Birçok yerde sempozyum ve seminerlere katılarak bildiriler sundu, uzmanlık alanıyla ilgili konferanslar verdi. Türk Folklor Kurumu İhsan Hınçer Folklor Ödülü ile Erzurum Gazetesi Yılın Edebiyatçısı Ödülünü aldı.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Millî Folklor Dergisi, Bilig Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi gibi yayınlarda editörlük ve hakem kurulu üyesi olarak görev aldı. Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, 2014 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar (1975), Erzurum Efsaneleri (1985), Mitoloji Üzerinde Araştırmalar (1989), Güçlükten Kolaylığa Kederden Sevince (Orhan Yavuz ile, 1990), 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz (ortak, 1991).

DERLEME: Türk Hikâyeler Külliyatı / Ferec Ba’de’ş-Şidde’den Seçmeler (Orhan Yavuz ile, 1990).
Grek mitolojisinde Zeus, İo'yu görür ona âşık olur. İo'yu karısı Hera'nın öfkesinden korumak için onu beyaz bir inek haline dönüştürür. Hera İo'yu rahat bırakmaz. Bir at sineğini başına musallat eder. İo bu sinekten kurtulmak için dolaşıp durur. Sonunda Mısır'a gelir. Orada insanlar kendisine büyük bir saygı gösterir.
Bilge Seyidoğlu
Sayfa 95 - Dergâh Yayınları, İran Mitolojisi
Amerikan kızılderililerine göre yılanın vücudu yakılsa bile kalbi yanmazmış. Her zaman canlı kaldığı için yılanın kalbi tıpta ve büyücülükte kullanılırmış.

M.Ö. 2500 yıllarında Britanya'da yaşayan ilkeller arasındaki bir mite göre, güneş her şeyi ve herkesi bir araya toplar ve kimlerin sonsuza kadar yaşamak istediklerini sorar. İnsan istemez. Yılan ve taş sonsuza kadar yaşamak istediklerini söyler. Eğer insan da isteseydi o da yılan gibi zaman zaman deri değiştirerek sonsuza kadar yaşayabilecekti.
Bilge Seyidoğlu
Sayfa 82 - Dergâh Yayınları, Mısır Mitolojisi, Güneş tanrısı Re/Ra
Bazı Kaliforniya kabilelerinin dillerinde "Dünya geçti, yeryüzü geçti" tabirleri vardır. Bu tabirler "Bir sene geçti" anlamına gelir.
Bilge Seyidoğlu
Sayfa 33 - Dergâh Yayınları, Menşe Mitleri ve Kozmogonik Mitler
Tsé-dze-per-ddu evinden üç günlüğüne uzaklaşır. Döndüğü zaman ailesini ölü bulur. Bunun üzerine ölümün ilacını bulmak için ruhların şefinin bulunduğu ülkeye gitmeye karar verir. Birçok maceralardan sonra bu harikulade ilacı çalar fakat ruhlar tarafından takip edilerek yere düşürülür. İlaç yere dökülür böylece şifalı otlar meydana gelmiş olur.
Bilge Seyidoğlu
Sayfa 26 - Dergâh Yayınları, Menşe Mitleri ve Kozmogonik Mitler
Kısaca mitler, dünyayı, insanı ve hayatı ele alır, onların tabiatüstü menşeini ve tarihini öğretir. Bu tarih anlamlı, değerli ve örnek alınacak bir tarihtir.
Mitler, kutsal merasimler esnasında anlatılırlar. Bu merasimler icra edilirken şarkılar söylenir, dans edilir ve aynı zamanda bir tiyatro oyunu gibi mitler sahnelenir. Bu yüzden tiyatronun, dansın ve şarkıların ortaya çıkışında mitlerin rolü çok büyüktür.
... demirin Şamanizm’de büyük bir yeri vardır. Ölmüş olan şamanın kemiklerinin yeniden birleşmesini sağlar. Şamana direnç ve güç verir. Onu kötü ruhlardan korur.
358 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Bunca yıl içinde okuduğum en başarılı masal derlemesi kitabı.Muhtemelen bir tez veya araştırma sonrası ortaya çıkmıştır.Masallar Erzurum adıyla anılsa da genel olarak Doğu Anadolu bölgesinde anlatılan masallarla örtüşür.Bunun dışında bazı masallar Binbirgece masallarına çok benzer.Sanırım kültürler arası etkileşim sonucu edebiyatımıza geçmişlerdir.İçindeki masallardan en çok Melikşah adlı masalı sevdim.Güzel bir kitaptı.
zafer saraç
zafer saraç Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller'i inceledi.
111 syf.
·9/10
Mitoloji bir anlamda dünyanın gizemine vakıf olmanın bir yoludur. Günümüze kadar çoğu zaman safsata damgası yiyen bu mitolojik anlatıların hayatın sırrının deşifre edilmesinde oynadığı rol ise düşünülünce fark edilir. İlkel insan için hayat memat meselesi kadar ciddi olan mitolojik hikaye veya figürlerin modern insanın gözünde pek değeri yoktur. Ne zaman modern insan mitolojiye gereken önemi vermiş, o zaman tarih, din ve edebiyat ekseninde insanlığın geçmişi daha manidar bir hal almıştır. Bu yüzden mitolojik hikayelerin üzerine zamanla çöreklenmiş masalsı kabuklarının kırılarak okuyana servis edilmesi gerekmektedir. Bu eser değişik dünya mitolojilerindeki hikayeleri masalın dar kalıplarından çıkararak yorumlamış ve daha manidar kılmıştır. Mitolojiye ilgi duyanların tekrar tekrar okuyacağı derecede kısa öz ve nitelikli...
Merve Özge KOÇ
Merve Özge KOÇ Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller'i inceledi.
112 syf.
·3 günde
Açıkçası bölüm seçmeli dersi için almış olduğum bir kitaptı. Mitolojiye daha öncesinden de ilgi duymama rağmen genellikle Antik Yunan mitolojisi ile daha çok ilgilydim. Bu kitap ise anlattığı mitlerle ve açıklamalarıyla özellikle Türk ve Mısır mitolojisine merakımı ve ilgimi kabarttı.

Yazarın biyografisi

Adı:
Bilge Seyidoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Bilge Palandöken Seyidoğlu
Unvan:
Halk Bilimci, Yazar
Doğum:
Kabil, Afganistan, 13 Mart 1941
Ölüm:
10 Ağustos 2014
Halk bilimci (D. 13 Mart 1941 – Ö. 2014). İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1964) bitirdi. 1965-71 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede Türk Halkbilimi (Folklor) Bölümünde doktora (1971) yaptı. 1971-79 yılları arasında araştırma görevlisi, 1979-89 yılları arasında doçent, 1989 yılından sonra profesör öğretim üyesi olarak görev yaptı. Tiyatro Bölümü başkanlığı (1991-92), Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucu başkanlığı (1994-95), Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü (1994-2001), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kurucu başkanlığı (1995-2001), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı (1995-2002, 2003) görevlerinde bulundu.

Türkçe ve çeviri makaleleri; Türk Folklor Araştırmaları, AÜ Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, EÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Kaynaklar, Halk Kültürü, AÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Türk Kültürü, Türk Folklorundan Derlemeler, Türklük Bilgisi Araştırma Dergisi, MÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Millî Folklor, Millî Kültür, Kümbet Mecmuası, Yağmur, Köz, TDE Ansiklopedisi, Belde ve Belediyemiz Gazetesi, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, Türk Dünyası El Kitabı gibi yayınlar ile ortak ve armağan kitaplarda yayımlandı. Birçok yerde sempozyum ve seminerlere katılarak bildiriler sundu, uzmanlık alanıyla ilgili konferanslar verdi. Türk Folklor Kurumu İhsan Hınçer Folklor Ödülü ile Erzurum Gazetesi Yılın Edebiyatçısı Ödülünü aldı.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Millî Folklor Dergisi, Bilig Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi gibi yayınlarda editörlük ve hakem kurulu üyesi olarak görev aldı. Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, 2014 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar (1975), Erzurum Efsaneleri (1985), Mitoloji Üzerinde Araştırmalar (1989), Güçlükten Kolaylığa Kederden Sevince (Orhan Yavuz ile, 1990), 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz (ortak, 1991).

DERLEME: Türk Hikâyeler Külliyatı / Ferec Ba’de’ş-Şidde’den Seçmeler (Orhan Yavuz ile, 1990).

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 36 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 24 okur okuyacak.